AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"z1406"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 FuśniakJózef sierż./W/O780945Strzelec pokładowyBEM

Medal Lotniczy

301DB
2017-07-04+1922-05-10WarszawaUr. w Warszawie. – Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję przedostał się do W. Brytanii. Z Bazy w Blackpool, został wysłany na kurs strzelców pokładowych do 18 OTU. Wykonując lot szkolny, w dniu 30.01.1942– RAF Bramcote-„Wellington”-N2848-lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu pod Buckden Pike w Yorkshire. Pozostali członkowie załogi zginęli. Uratował się tylny strzelec Jan Fuśniak, który ze złamaną nogą doczołgał się do pobliskiej wioski. Wrócił do bazy. Za ratowanie załogi został odznaczony Medalem „British Empire Medal” (BEM). 1948 Bexleyheath DA7 Kent UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak Memorial

Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf. This remarkable man survived the notorious Lamsdorf Death Marsh. AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Sergeant Józef Fuśniak lived in Bexleyheath near London. In 2016, he moved to a retirement home in Cambridge. He died on July 4, 2017 at the age of 95. His farewell took place at the Cambridge Crematorium. From June 30, 1945, he was married to Jessica Blaikie, they had two children.


Cambridge Crematorium
2 KuczaKazimierzpor./F/OP-1467ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-03-30Gawłuszowice– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (4/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
3 KuderskiPiotrppor./P/OP-1724Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-06-27– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot bojowy, bombard. Duisburg. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest. Niemcy (2/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
4 KujawaCzesławkpt./F/OP-0115PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

18 OTU1942-01-30371905-07-30ChruślinAbsolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 3PL w Poznaniu. We wrześniu 1939 ewak. się z Bazą Lotniczą na płd.wsch. kraju. W Anglii po przeszk. na pilota otrzymał przydział do 18 OTU. 1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-N2848- lot ćwicz. Wskutek złej widocz. samolot zderzył się z wynios. terenu pod Buckden Pike w York’s. Uratował się tylny strzelec sierż. Jan Fuśniak. Pozostali członkowie załogi zginęli - poch. na cmen. w Newark (306/A/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: On January 30, 1942, he took off for a training flight on board the Wellington I G (N2848). The rest of the crew were: instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa and students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk, see obs. Tadeusz Biegański, Sgt. Jan Sadowski and Cpl. Gunner Jan Tokarzewski. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill, crashing completely. Four airmen died on the spot, and the fifth - Sgt. Jan Sadowski - was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from a rear firing point detached from the hull and suffered a fracture of his left leg. Despite the great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Sam went for help, leaning on a fragment of a crashed plane. For several hours he crawled behind the fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome, among others stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive and take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Due to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to his efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate the comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak MemorialNewark UK
5 LewickiCezarypor./F/OP-0968PilotVirtuti Militari

9545
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-07-15Ciechanów– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406 - lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojskowym w Reichswald Forest, Niemcy (1/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
6 MaliszewskiRobert Bronisławst.szer./Sgt780393Strzelec pokładowy.Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22201922-05-31Warszawa– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko pr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. –poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (3/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
7 PeszkowskiBolesław Eugeniuszpor./F/OP-1097PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22301912-10-08StryszówUr. w m. Sreyszów woj. krakowskie. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukończ. w 1938 przydz. do 2PL – 24 Esk. Lin. w Krakowie, z którą przeszedł kamp. wrześ,1939 i wykonał 2 loty rozpozn. Po przybyciu do Anglii, początkowo latał w ATA do 1941. Po przeszk. w 55 OTU został skierowany do 308DM. W roku 1941 ponownie przeszk. w 18 OTU latał w 301 DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. Reichswald Forest, Niemcy (18/22/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
8 TokarzewskiJan Andrzejkpr./Sgt782024Strzelec pokładowyMedal Lotniczy


18 OTU1942-01-30261916-08-17Cinkiszki– RAF Bramcote-„Wellington”-N2848- lot ćwicz. Wskutek złej widocz. samolot zderzył się z wynios. terenu k/Busckden Pike w York’s. Uratował się tyl. strzelec sierż. Jan Fuśniak. Pozostali członkowie zginęli – poch. na cmen. w Newark (306/A/O) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: On January 30, 1942, he took off for a training flight on board the Wellington I G (N2848). The rest of the crew were: instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa and students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk, see obs. Tadeusz Biegański, Sgt. Jan Sadowski and Cpl. Gunner Jan Tokarzewski. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill, crashing completely. Four airmen died on the spot, and the fifth - Sgt. Jan Sadowski - was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from a rear firing point detached from the hull and suffered a fracture of his left leg. Despite the great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Sam went for help, leaning on a fragment of a crashed plane. For several hours he crawled behind the fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome, among others stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive and take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Due to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to his efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate the comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak MemorialNewark UK

Results 1 to 8 of 8.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top