AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"bz859"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 BłażeńskiRomualdkpr. / F / Sgt793669Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06241920-01-28Łódź1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K. Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - poch. na polskim cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari, Włochy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIACasamassima Polish Cemetery Italy
2 BohuszewiczWitoldpor. / F / LtP-0638PilotZloty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06301914-03-25Sobotniki27.04.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” (-?-) bombard. Rostock – uszkodzony przez artylerię plotn wylądował przymusowo w Szwecji. Internowany do lutego 1943 roku. Po powrocie do W.Brytanii przydzielony do 1586 ESP. 1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrałarozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. – poch. na polskim cmen. wojs. w Casamassima koło Bari, Włochy


(L-R) C-Flight: Jan Dziedzic - Witold Bohuszewicz - Michał Goszczynski - Antoni Błażewski - Tempsford 1943. 301 Sqd
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIACassamassima Polish Cemetery, Italy
3 DobrowolskiKazimierz kpt./F/LtP-0267PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1586 ESP (301DB)
1970-08-02+ 621908-01-02BrzeżanyAbsolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. Przez Francję dotarł do Anglii. Po przeszkoleniu na pilota latał od 1942 w 304DB. W roku 1944 przeniesiony do Brindisi – 1586 ESP. 06.01.1944 – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapas. lotnisko w Grottaglie. Podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Cala załoga zginęła, poza K.Dobrowolski, który zmarł w Londynie. UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIANorth Sheen Cemetery UK.jpg
4 DrongJerzy sierż./Sgt 782076Mechanik pokładowyMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06361908-12-15Gródek1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari, Włochy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIA

Casamassima Polish Cemetery Italy
5 FinderKazimierz Roman ppor./F/O745001Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1944-01-06391905-03-041944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obr. Plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - poch. na polskim cment. Wojskowym w Casamassima koło Bari Włochy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIA

Son of Dawid Finder and Bertha Bluma Finder

L-R: Brother, mother Bertha, Kazimierz

Casamassima Polish Cemetery Italy
6 KuźmickiMieczysławkpt./F/LtP-0124ObserwatorVirtuti Militari

9278
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1586 ESP (301DB)
1944-01-06401904-09-15HomelAbsolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 5PL w Lidzie. W 1935 przeniesiony w stan spoczynku. W sierpniu 1939 zmobilizowany z przydziałem do 5PL. – we wrześniu 1939 ewakuowany przez Łotwę, Szwecję do Anglii. Po przeszkoleniu nawigacyjnym latał w latach 1941-42 w 301DB. Po ukończeniu tury operacyjnej, na własną prośbę, przeniesiony do 138DS (RAF),- eskadra „C” (późniejsza Polska Eskadra 1586). 1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859 (GR-J) specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por. K. Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Casamassima k/ Bari, Włochy
Casamassima Polish Cemetery Italy
7 PułczyńskiAntoni Józefkpt./F/Lt76619ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06301914-08-12LanckoronaUr. w m. Lanckorona woj. krakowskie. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukończ. w 1938 przydz. do 2PL – 24 Esk. Lin. w Krakowie i w jej składzie brał udział w kamp. wrześn. 1939. Wykonał 9 zadań bombardierskich i rozpoz. na korzyść Armii „Kraków” i „Lublin”. We Francji przydz. do Ośrodka Zgrywania i Szk. Załóg Bomb. i Współpracy w St.Etienne (03-06.1940). W Anglii po przesz. nawig. latał w 301DB. Wykonał 2 tury oper. (1941/43). Po odpoczynku oper. w 18 OTU (1943), ochotniczo zgłosił się do Polskiej Esk. „C” w 138RAF Dyw. zadań spec. – poległ wraz załogą – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- spec. lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszk. ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapas. lotnisko w Grottaglie – podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K. Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Casamassima k/ Bari, Włochy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIACasamassima Polish Cemetery Italy
8 TaczalskiZdzisławsierż./F/Sgt781610Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9665
Krzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06261918-12-02Leszkowice– RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- spec. lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszk. ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kieruj. na zapas. lotn. w Grottaglie. – Podczas lądow. w bazie Brindisi, samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K. Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Casamassima k/ Bari, Włochy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIA

Casamassima Polish Cemetery Italy

Results 1 to 8 of 8.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top