AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “W��odzimierz Eugeniusz

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 AndruszkiewiczKazimierzppor. / P/OP-2482BombardierMedal Lotniczy (x2)

300DB
1944-06-13331911-06-02Łysołaje, ŁęcznaUr. w Łysołajach, woj. lubelskie. 1944 zginął RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
2 AntolakEugeniuszkpt. / F/LtP-0232PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

302DM

309DM

1997+ 881909-01-15WarszawaAbsolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 5PL w Lidzie. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Anglii, gdzie w 1940 po przeszkoleniu w 5 OTU otrzymał przydział do 302DM (10.1940-01.1941)- następnie do końca wojny odkomenderowany do szkolnictwa lotniczego. 1960 Bishop Auckland Nowa Zelandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd October 1940. Died Silloth Nursing Home 1997


courtesy George Doughty Archives

Carlisle Crematorium
3 ArciuszkiewiczEugeniuszmjr / W/CdrP-0137ObserwatorVirtuti Militari

9348
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

301DB
1983-12-10 (Toronto, Canada)+ 761907-02-07JachimowszczyznaUr. w Jachimowszczyźnie, woj. nowogródzkie. - Absolwent V Promocji w SPL – po ukończeniu w 1931, dostał przydział do 5 PL w Lidzie. - W Anglii w latach 1941-43 latał w 305DB. Po przerwie operacyjnej był dowódcą Eskadry 1586 podczas Powstania Warszawskiego a później od 14.06.1944 Dowódca 301DB ’Obrońców Warszawy’.


4 BaczMieczysław Eugeniuszst.sierż. / Sgt784429Fotograf + 1909-09-07Lwów1948 USA
5 BąkFranciszek (František Bonk)plut. / W / O794777Radio-operat. pokład.Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

301DB

1945-07-27221923-10-14Vitazovce1945 zginął RAF Chedburgh- “Warwick”-HG226- dokonywał przelotu z lotniska Pomiglianco w Grecji do Londynu. Podczas lotu w czasie burzy, samolot stanął w ogniu, prawdopodobnie od uderzenia pioruna,- rozbił się pod miejscowością Vienne koło Lyonu. Zginęła cała załoga, – poch.na cmentarzu wojskowym w Marsylii, Francja (6/A/10)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-07-27 Warwick C lll HG226 GR-D 301 Sqd Took off originally from Athens Greece, Over france ran into severe storm, hit by lightning, crashed near Lyon. Pilot Flt/Lt Alojzy Rataczak (780249) Age 33, Nav Sgt. Antoni Mikołajczak (704011) Age 22, F/E Sgt. Eugeniusz Kocoń (782439) Age 30, W/Op/A/G Franciszek Bąk (794777) Age 22. All buried Mazargues War Cemetery, Marseilles France.

Mazarques Cemetery, Marseilles France
6 BakalarskiEugeniuszplut. / LAC706075Mechanik1990-09-12+ 771912-01-01WarszawaZmarł w Birkenhead Cheshire UK
7 BalaEugeniuszkpr. / Sgt780721Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-03-14341908-06-14Łódź1942 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”Z8438- wykonał lot bojowy – uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn., rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. - pochowany w Newark (307/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
8 BarączEugeniusz Jerzyplut. / Sgt781148Strzelec pokładowy305DB
1941-12-23271914-12-24Radom1941 zginął – RAF Lindholm-„Wellington”-5374- lot bojowy, bombardowanie Kolonii Po wykonaniu zadania samolot dostał się w ogień obrony plotn. i doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymusowego lądowania w rejonie Sibbertoft Leic’s. - Zginęła cała załoga.- pochowany na cmentarzu w Newark (307/N) UK


9 BardeckiEugeniuszplut. / LAC782197Mechanik663 Sqd Polish
1920-03-10Kołomyjabrak dalszych informacji
10 BartosiakEugeniuszkpr. / Sgt781725Bombardier300DB
1943-06-25231920-01-03Krasnystaw1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HF606- lot bojowy, bombardowanie Wuppertalu. Samolot został zestrzelony przez art. plotn. nad Wetton pod Kevelaer w Niemczech. Zginęła cała załoga. Pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest, (grób zbior.) Niemcy
11 BarzdoStanisławpor. / F / LtP-0079ObserwatorVirtuti Militari V Class

09353
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-05-04261916-01-06Podbrodzie27.09.1941 RAF – Lindholme – „Wellington”-W5557- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Wracający samolot lądując w ograniczonej widoczności, spadł na farmę w Hatfield Moor koło Lindholme, zabijając 3 jej mieszkańców. Ocalał ranny i powrócił do dywizjonu –(reszta załogi zginęła) – 7 miesięcy później zginął. 1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-Z8406- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Od chwili startu nastąpił brak łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – zginęła cała załoga, – pochowany w wspólnym grobie w Slaglille Dania.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-26 Wellington ll W5557 SM-G 305 Sqd. 41% moon. Take-off RAF Lindholme 19:27 attacking Köln. On return, heavy fog over base. Plane struck trees and crashed on Hatfield Moor UK at 01:30. Crew: Pilot Sierzant Eugeniusz BUSZKO (P/780447) Killed, buried Newark Section O Grave 302, Pilot Kapral Tadeusz KORCZYK (P/780686) Killed buried Newark Section O Grave 303., W/Op/A/G Kapral Jerzy Slawomir LEYCHE (P/781385) killed buried Newark Section O Grave 301, A/G Kapral Wiktor WASILENKO (P/781021) killed buried Newark. Navigator F/L Stanisław Barzdo (P-0079) Injured, A/G W/O Zdzisław Pisarek (781742) injured.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z8406 1942-05-03: The aircraft was intercepted by Leutnant Karl-Heinz Völlkopf of the 5./NJG 2, flying a Messerschmitt Bf 110. Lost without trace. Probably aircraft lost at sea. Location : North Sea W of Vlieland, Friesland. Earlier report crew buried at Slaglille Denmark probably incorrect.

12 BarzdoWładysławst.sierż. / Sgt782464Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

138 Sqd
RAF
1943-09-17271916-01-24PodbrodzieUr. w m. Święciny woj. wileńskie. – W roku 1933 wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w 1936 jako mechanik samolotowy i został przydzielony do 1PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. Przez Rumunię i Francję przedostał się do W. Brytanii. Po przeszkoleniu technicznym został skierowany do 315DM jako mechanik silnikowy.- Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i w styczniu 1943 roku rozpoczął szkolenie na mechanika pokład., które ukończył w marcu 1943 r. dnia 7 maja 1943 otrzymał przydział do 138DS RAF. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU88 nad wyspą Sjealand (Dania). Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzdo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 r.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.13 BernatekEugeniuszpor. / P / OP-2360Administracja1916-01-02brak danychbrak dalszych informacji
14 BiałokozJerzy Eugeniuszppor. / F / OP-2967Administracja1969-03-27+ 571912-11-10zmarł w Oxford i tam pochowany UK
15 BiejatEugeniusz Michałplut. / LAC784194Mechanik1997-11-09+ 1917-10-29Nowe MiastoZmarł w Rushcliffe, Nott’s. UK.
16 BlicharskiEugeniusz Czesławplut. / WO704102Bombardier300DB
2015-03-21+ 961918-07-05TarnopolUr.w Tarnopolu. Zmarł w Zabrze, pochowany cmentarzu Biskupice. 41-803 Zabrze Polska
17 BlokEugeniuszppor. / F / OP-2982Nawigator305DB
1920-12-18Waterlooville Hamp’s UK brak dalszych informacji
18 BoberMieczysław Eugeniuszplut. / Sgt782688Pilot301DB
1942-06-07221920-06-06GrudziądzUr. w Grudziądzu, woj.pomorskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w roku 1937. Wybuch wojny we wrześniu 1939, wstrzymał jego dalsze szkolenie na pilota bombowego. Razem z większością pilotów uczniów był ewakuowany z Krosna do Rumunii. Przedostał sie do Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w w 18 OTU w dniu 8 grudnia 1941 roku otrzymał przydział do 301DB. - Zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-R1390- lot bojowy, bombardowanie Emden. Od chwili startu brak było łączności z samolotem.- zestrzelony zginął w morzu koło wyspy Borkum. 2-gi pilot por. Mieczysław Kowalówka, jako jedyny żywy wyłowiony z morza dostał się do niewoli. – Reszta załogi zginęła.
19 BogieńkoEugeniuszplut. / F / Sgt705072Strzelec pokładowy318DMR
1921-09-25Biała Podl.brak dalszych informacji
20 BołejEugeniuszsierż. / Cpl704857Bez specjalności303DM
+ 1914-01-31brak danychbrak dalszych informacji
21 BondarEugeniusz Grenadiuszsierż. / Cpl793012ElektrykMedal Lotniczy

301DB
2002-09-01+ 1920-07-30ŁuniniecUr. w Łunincu, woj.poleskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 roku jako radiomechanik. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzymał dalszą naukę w Szkole i z większością uczniów został ewakuowany z Łucka do Rumunii, przekraczając granicę 17 września. Do Francji przedostał się 16 lutego 1940 roku a po jej upadku przedostał się do Wielkiej Brytanii 1 lipca. Po uprzednim przeszkoleniu technicznym otrzyma przydział w 301DB, a następnie do 18 OTU Wyszkolenia Bojowego, skąd jako elektryk został skierowany do 301DB 4 czerwca 1945, gdzie pełnił służbę aż do rozwiązania dywizjonu. – Pozostał w Anglii w Gainsborough i tu zmarł, Linc’s. UK.
22 BonowiczEugeniuszszer. / AC2793954Magazynier+ 1913-12-01brak danychbrak dalszych informacji
23 BorysiukEugeniuszjun. / LAC709020Mechanik przyrz. prec.Halton1927-11-03PrzedzielskWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) -2009 Przewodniczący Fundacji (Trust) Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. Przewodniczący Komitetu Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. Prezes Koła Małoletnich Wychowanków Szkoły Lotniczej w Halton/Cranwell UK. – Ostatni Przewodniczący Fundacji SLP (PAFA Trust). - od 1956 Chelmsford CM2 Essex UK. Brak danych.
24 BozałekStanisławpor. / F / OP-1977ObserwatorMedal Lotniczy

18 OTU1992-12-07+ 1917-04-08Warszawa08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 1948 Południowa Afryka, zmarł w m. Paarl, RPA.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.Paarl, Parys Cemetery South Africa
25 Brill (Bril)Eugeniuszkpr. / Sgt792176PilotMedal Lotniczy

18 OTU1942-11-08211921-09-19TarnopolUr. w Tarnopolu. - Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Przedostał sie do Francji a po jej upadku do W. Brytanii, gdzie został wyszkolony na pilota bombowego. W roku 1942 zginął – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. – pochowany w Newark (312/H) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: WELLINGTON Z1325 08Nov42 SGT E. Bril [Polish Air Force] was flying a solo night navigation exercise when the aircraft stalled at low level and crashed near Hinckley, Leicestershire. The pilot was killed in the crash and the aircraft assessed as CatE2/FA and struck off charge. PAF pilot P792176 SGT Eugeniusz Bril (21) of Tarnopol, Ukraine is buried in Section H, Grave 312 in the War Graves Plot of the Newark-upon-Trent Cemetery in Nottinghamshire. He is also commemorated on Panel 12 of the IBCC Memorial at Canwick Hill, Lincolnshire.

Some record name as Brill, some as BrilNewark UK

IBCC Memorial Canwick UK
26 BrownWincenty Eugeniuszszer. / AC2794789Bez specjalności1971-12-01+ 511920-01-13brak danychzmarł w New Mexico NM USA (obywatel amerykański)
27 BurkiewiczHenryk Marianppor. / F / OP-2197 / 793980PilotMedal Lotniczy (x2)

300DB
1944-06-13231921-08-231944 zginął – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombardowanie Gelsenkirchen. Nad celem zestrzelony przez nocnego myśliwca. –pochowany w Reichswald Forest, (8/G-31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
28 BuszkoEugeniuszsierż. / Sgt780447PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1941-09-27271914-08-18ZalasoczeUr. w m. Zalysocze pow. Turek. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii i przeszkoleniu w pilotażu otrzymuje przydział 15 lipca 1941 roku do 305DB. 1941 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-W5557- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Wracający samolot lądując w ograniczonej widoczności, spadł na farmę w Hatfield Moor, zabijając 3 jej mieszkańców. Ciężko ranni zostali S.Barzdo i Z.Pisarek. Reszta załogi zginęła na miejscu. Pilot E.Buszko pochowany w Newark (302/OC/East) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-26 Wellington ll W5557 SM-G 305 Sqd. 41% moon. Take-off RAF Lindholme 19:27 attacking Köln. On return, heavy fog over base. Plane struck trees and crashed on Hatfield Moor UK at 01:30. Crew: Pilot Sierzant Eugeniusz BUSZKO (P/780447) Killed, buried Newark Section O Grave 302, Pilot Kapral Tadeusz KORCZYK (P/780686) Killed buried Newark Section O Grave 303., W/Op/A/G Kapral Jerzy Slawomir LEYCHE (P/781385) killed buried Newark Section O Grave 301, A/G Kapral Wiktor WASILENKO (P/781021) killed buried Newark. Navigator F/L Stanisław Barzdo (P-0079) Injured, A/G W/O Zdzisław Pisarek (781742) injured.Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
29 BylińskiEugeniuszpor. / P / OP-0210Pilot4 AGS1941-07-14271914-05-20Wilno1941 zginął- West Freugh-„Fairey Battle”-N2060- -lot szkolny, z dwoma uczniami Czechosłowakami. Podczas lotu w trudnych warunkach atmosferycznych wyszedł z chmury i uderzył o wzgórze niedaleko Portpatrick w Szkocji. – pochowany w Stranraer, Szkocja (163/H/1) UK
30 ByszewskiEugeniuszkpr. / AC1708857Bez specjalności307DMN
1923-10-23Kielczów ?1947 France
31 ChmielewskiPiotr Eugeniuszwachm./Sgt783116Bez specjalności1967-12-01+ 671900-08-01brak danychzmarł w New Jersey USA
32 ChromińskiEugeniusz Stefankpr./LAC704733Meteorolog1917-08-05Warszawa1947 Argentyna
33 CichyEugeniuszkpr. /7925361966-04-29+ 1906-11-18brak danychprzeniesiony do armii - zmarł w Londynie UK
34 CiesiunEugeniuszst.szer./AC1708681Mechanik1925-08-29Wilno1947 Tasmania, Australia
35 CiurkotEugeniusz Henrykplut./F/Sgt780943PilotBEM

10 AGS1943-12-27221921-05-16DębicaUr. W Dębicy, woj. krakowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Wybuch wojny w 1939 przerwał szkolenie w Moderówce i z całym personelem szkoły ewakuowany został do Rumunii. Przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Przydzielony na kurs pilotażu, który ukończył w grudniu 1942, skierowany na szkolenie bojowe do 61 OTU, - jednak przydzielony z powrotem do 10 AGS jako pilot. Otrzymał brytyjskie odznaczenie ‘BEM’ - (British Empire Medal). W roku 1943 zginął – RAF Barrow -“Miles Martinet ”-JN493- lot ćwiczebny z dwoma uczniami RAF na strzelanie do ruchomego celu w powietrzu. Około 12.30 wskutek awarii silnika rozbił się koło Biggar Bank w Lanc’s. – pochowany na cmentarzu w Barrow, Linc’s. (Z614/7A) UK
36 CynkarEugeniuszjun./AC27092731927-03-24GrodowiceNie skończył Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s(UK) - brak powodu i dalszych informacji. (inf. A.M.)
37 CzaczkowskiEugeniuszplut./LAC784600Mechanik301DB
1968+ 1916-03-17Łubin KościelnyZmarł w Epping, Essex, UK. -brak daty zgonu
38 DębkowskiEryk sierż./W/O781794Radio operatorKrzyż Walecznych (x3)

305DB
1994, Rawicz+ 1913-09-06Grudziądz19.06.1941 – RAF Syerstone-„Wellingtone”-R1696- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Podczas lotu powrotnego samolot był dwukrotnie atakowany przez niemieckie myśliwce i został zestrzelony nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali się do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, ;- Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. Brak dalszych informacji o Eryku Dȩbkowskim.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

39 DomachowskiEugeniusz szer./AC1794618Bez specjalności1919-06-19Pittsburghobywatel amerykański USA
40 DomańskiEugeniusz mjr/S/Ldr76668ObserwatorVirtuti Militari

9037
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

301DB
1950-09-19+ 401910-03-31ZwolaAbsolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. W 1939 roku odbył wojnę w składzie 220 Dyw. Bomb. Z Francji wyjechał do Anglii w 1940 roku. Przebywał w bazie polskiego lotnictwa na stacji RAF w Eastchurch. Po przeszkoleniu w 5 AONS dostał przydział do 301DB. Po wylataniu tury operacyjnej odkomenderowany do Inspektoratu Lotnictwa. W latach 1946 – 47 zakończył służbę jako dca 3/P/HU –Newton. - zmarł w Newton, Nott’s UK


St. Mary's Catholic Church, Kensal Green, UK
41 DowgalskiEugeniusz sierż./W/O792229Pilot306DM1976-12-06+ 1918-11-27Teremno1947 Nowa Zelandia, zmarł w Hamilton, N.Z.
42 DranickiMieczysław Kazimierz ppor./P/OP-1796ObserwatorKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-03-14231919-11-26BrodnicaAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. – Po przybyciu do W. Brytanii został skierowany na przeszkolenie do 18 OTU w 1941 roku. Wellington Z8438
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
43 DutkowskiFranciszek Eugeniusz st.sierż./F/Sgt783371Kierowca samochod.5029 DBL1967+ 1900-04-14Stanisławów1963 Blackpool, zmarł w M. Clyde, Lanc’s UK. -brak daty zgonu
44 DygaEugeniusz Ludwik kpt./F/LtP-0550Oficer techniczny2003-02-21+ 921911-08-25Warszawazmarł w Warszawie Polska – pochowany na Powązkach
45 Dyrmont-JussewiczEugeniusz ppor./F/OP-2898Pilot316DM1919-02-10brak dalszych informacji
46 DziekońskiCzesław sierż./Sgt780037PilotVirtuti Militari

9058
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20301912-01-28Szczucin1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot bojowy, bombardowanie Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało sierż. Dziekońskiego – pochowany na wyspie Borkum. Po wojnie ekshumowany i pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburg-Sage Niemcy (3/7/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.

Sage, Germany Plot VII Row F Grave 3.
47 EbenrytterEugeniusz Zdzisławkpt./F/LtP-0103PilotVirtuti Militari

11053
MC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

307DMN

302DM

1976-12-01+ 621914-12-02PabianiceUr. w Pabianicach, woj. lódzkie. Absolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 3PL – 32 Esk. Lin. w Poznaniu, z którą walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 w składzie lotnictwa Armii „Łódź”. Wykona 1 lot rozpoznawczy i 1 lot propagandowy (nocny lot nad Wrocław i zrzucenie ulotek). W W. Brytanii skierowany do 307DMN (1940-41) oraz w 302DM (1942-44). Zestrzelony 14 października 1944 w walce powietrznej – do końca wojny przebywał w obozie jenieckim. Po wyzw. emigrował do Australii. - zmarł w Adelaide 5000, South Australia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd April 1942

48 EhlasEugeniusz Leonardplut./LAC793169Radio-operator1992-03-26+ 851907-12-02Tomaszów Maz.zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
49 FiedorczukEugeniusz por./F/OP-0328PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM

315DM

1942-08-15241918-10-28CzytaUr. w m. Czyta, Rosja. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 40 lokatą. W kampanii wrześniowej 1939 latał w Plutonie Łącznikowym nr.4, a we Francji w roku 1940 w 1/145DM „Warszawski. W W. Brytanii po przeszkoleniu 5 OTU skierowany do 303DM a następnie w 1941 roku do 315DM”. 1942 zginął – RAF Woodvale-„Spitfire”-BL751- lot ćwiczebny, strzelanie do ruchomego celu. W trakcie ćwiczenia, pionowym lotem doszedł do ziemi i zapalił się k/miejscowości Birkdale, niedaleko Southport. – pochowany na cmentarzu katolickim „Our Lady of Compassion” w Formby, Lancs (1-17a) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 194050 FojudEdmund sierż./W/O782898PilotVirtuti Militari

9518
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
1981-05-12+ 611920-11-12ChojnoUr. w Chojnie, pow. Szamotuły WLKP. - Wychowanek SPLdM Bydgoszczy. - W dniu 08.06.1942 – z RAF Ingham „Wellington” –Z1382- lot bojowy, bombardowanie Essen. – po wykonaniu zadania w drodze powrotnej, został poważnie uszkodzony przez niemieckiego myśliwca w czasie którego, strzelec pokładowy Sgt Eugeniusz Kwiatkowski został poważnie ranny, - zaś Radio operator Sgt Leon Trabiatowski doznał lekkich obrażeń. Pilot dokonał wspaniałego wyczynu, dolatując do bazy, przy uszkodzonej hydraulice, oraz jedną-czwartą pokrycia, spalonego lewego skrzydła. Zmarł w Nottingham, UK – brak miejsca pochówku. (31.05.2011 – tjk)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lll Z1382 1942-06-09 BH-V After completing the task, seriously damaged by a German fighter during return. Air Gunner Sgt Eugeniusz Kwiatkowski seriously injured, - and Radio Operator Sgt Leon Trabiatowski slightly injured. The pilot W/O Edmund Fojud performed a magnificent feat, reaching base with damaged hydraulics and only a quarter of burned left wing coverage. Sergeant Michal Offierski (Polish) Second Pilot baled out over enemy territory and became Prisoner of War. Aircraft force landed at Martlesham Heath Aerodrome on return from an operational flight over Essen, Germany, 9 June 1942. C17386501

Nottingham Southern
51 FrankowskiEugeniusz sierż./Sgt792960Radio mechanik303DM
2000+ 1914-12-07Stawiszyn1972 Norwich, Zmarł Norfolk UK. -brak daty zgonu
52 FuśniakJózef sierż./W/O780945Strzelec pokładowyBEM

Medal Lotniczy

301DB
2017-07-04+1922-05-10WarszawaUr. w Warszawie. – Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję przedostał się do W. Brytanii. Z Bazy w Blackpool, został wysłany na kurs strzelców pokładowych do 18 OTU. Wykonując lot szkolny, w dniu 30.01.1942– RAF Bramcote-„Wellington”-N2848-lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu pod Buckden Pike w Yorkshire. Pozostali członkowie załogi zginęli. Uratował się tylny strzelec Jan Fuśniak, który ze złamaną nogą doczołgał się do pobliskiej wioski. Wrócił do bazy. Za ratowanie załogi został odznaczony Medalem „British Empire Medal” (BEM). 1948 Bexleyheath DA7 Kent UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak Memorial

Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf. This remarkable man survived the notorious Lamsdorf Death Marsh. AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Sergeant Józef Fuśniak lived in Bexleyheath near London. In 2016, he moved to a retirement home in Cambridge. He died on July 4, 2017 at the age of 95. His farewell took place at the Cambridge Crematorium. From June 30, 1945, he was married to Jessica Blaikie, they had two children.


Cambridge Crematorium
53 GajewskiEugeniusz Emilpor./F/LtP-2258Pilot+ 1917-06-14Brak danych za okres 193?-45. 1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.) - 1955 Lahore Pakistan
54 GałasMieczysławppor./F/Sgt784113Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9582
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-05-13241919-10-05Poznań14.03.1942 – RAF Lindholme –„Wellington”-Z8438- nalot na Kolonię – po powrocie przy lądowaniu pilot nie mógł otworzyć klap do lądowania, wpadł na zabudowania lotniska i zapalił się – uratował się tylko z lekkim obrażeniem M. Gałas. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE295- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-21 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. All crew safe.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-13 Wellington HE295 BH-P. Take off 00:29 RAF Helmswell Attack on Duisberg. Shot down by night fighter Unteroffizier Georg Kraft of the 12./NJG 1 in Bf 110 G-4 from Bergen airfield. Crew: Pilot Sgt. S. Werner P782668, Navigator F/O. R. Tabaczynski P0368, Bomb aimer Sgt. H. Szymanowicz P794517, W/Op/A/G Sgt. H.W. Lercel P794322. A/G P/O. M. Galas P784413. All lost without tracePolish Memorial, Northolt UK
55 GałązkaEugeniuszplut./LAC782899Kierowca samochod.Medal Lotniczy

309DMR
1976-06-13+ 611915-04-16Glinojeckzmarł w Blackpool UK
56 GałkaEugeniuszkpr./LAC705834Strzelec pokładowy301DB
2011-11-15+ 1923-12-30WiśniowiecZmarł w Meriden CT USA.
57 GęsiorEugeniusz Stanisławppłk./F/OP-1956Pilot301DB
2009-02-24+ 1912-10-22Mosty2005 San Medfor OR, zmarł w Warszawie.
58 GolecMichałplut./F/Sgt782730Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1944-06-13281916-09-03Czerniewice23.05.1944 –RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot bojowy, -bombardowanie Dordmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymusowego lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się.Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Plut. Michał Golec wyszedł z lekkim obrażeniem. – niecałe 3 miesiące później zginął nad Gelsenkirchen. – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez nocnego myśliwca. – plut. Golec pochowany w Reichswald Forest, (3/6/31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingworth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.

Faldingworth UK Memorial

Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
59 GóreckiEugeniusz Sabinkpt./F/OP-2713Oficer techniczny1955-12-25+ 1898-10-27Warszawa1947 Polska - zmarł w Warszawie.
60 GorodeckiRomuald Eugeniuszplut./F/Sgt706465Pilot1995-04-14+ 1924-09-11Horodenka1982 Australia - zmarł w Kanahooka 2530 NSW.
61 GottowtEugeniuszpor./F/OP-1598PilotMedal Lotniczy (x2)

183 Sqd
1943-07-07271916-01-13- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU w 1940 roku, otrzymał przydział do 607DM RAF w listopadzie, następnie w marcu 1941 został wcielony do 316DM gdzie latał do lipca 1942 roku. Ponownie lata w dywizjonach RAF - zginął w 183DM RAF – RAF Harrowbeer-„Typhoon”-JP404- wystartował z zadaniem stoczenia ćwiczebnej walki w rejonie własnego lotniska. Podczas pozorowanego ataku wszedł w korkociąg z wysokości około 1000 m i rozbił się na skraju lotniska. - pochowany na cmentarzu w Norwood (H/362) UK

62 GrabowskiEugeniuszst.sierż./W/O781607Strzelec pokładowy304DB
1917-01-01Boston obywatel USA? -brak dalszych informacji
63 GrandfeldtEugeniuszkpr./LAC784525Mechanik316DM
+ 1914-06-26Warszawa brak dalszych informacji
64 GrochowskiEugeniuszpor./F/OP-2279Oficer techniczny302DM
1997-03-16+ 921905-12-08zmarł w Lawson 2783 NSW Australia.-Brak miejsca pochowku. (inf. A.M.)
65 GronowiczEugeniuszszer./AC1707436Kucharz1981-03-01+ 801901-02-07brak danychzmarł w Detroit Wayne MI USA
66 GrzybekEugeniusz Franciszeksierż./Cpl784411Mechanik302DM
+ 1907-10-20Brzeszczebrak dalszych informacji
67 GuziakEugeniusz Kazimierzppor./F/OP-2805Pilot318DMR
1999-12-01+ 791920-09-06zmarł w Francji
68 HaeberleEugeniuszpor./F/LtP-2465Pilot+ 1916-02-201948 Winnipeg MB Kanada
69 HańczakowskiWłodzimierzsierż./W/O780028BombardierKrzyż Walecznych (x2)
305DB

18 OTU
1991-06-08+ 1908-07-08Kraków08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. Zmarł w Warszawie.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.

Warszawa, Żytnia - Cmentarz Ewangelicko-Reformowany Poland
70 HarasimowskiJerzy Eugeniuszsierż./W/O780077Mechanik pokładowy301DB
+ 1914-09-12Warszawa1946 Rio de Janeiro, Brazylia
71 HarwankoEugeniuszst.szer./AC2708523Radio Mechanik2005+ 1926-07-25DobromilZmarł ? Yorkshire UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
72 HoffmanEugeniuszsierż./W/O794255PilotMedal Lotniczy

302DM
2003-10-16+ 871916-10-24Petersburgzmarł w Carlton Nottingham i tam pochowany UK
73 HorbaczewskiEugeniuszmjr/S/LdrP-0273PilotVirtuti Militari

8473Virtuti Militari

61
DSO


DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

315DM
1944-08-18271917-09-28KijówUr. w Kijowie, Ukraina. – W roku 1935 ukończył kurs szybowcowy w Bezmiechowej. W roku 1937 zdał egzamin konkursowy do Szkoły Podchorążych Lotnictwa i przed rozpoczęciem nauki zaliczył Dywizyjny Kurs Podch. Rezerwy przy 79 Pułku Piechoty w Słoninie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 18 lokatą.- Po kampanii wrześniowej 1939, ewakuował się lotem z grupą wychowanków SPL do Rumunii. We Francji skierowany na przeszkolenie myśl. w bazie Bordeaux. Po kapitulacji Francji 27 czerwca 1940 roku przybył do W. Brytanii. Po kursie w 58 OTU we wrześniu 1941 przydzielony do 303DM. - 13 marca 1943 roku przydzielony wraz z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Półn. Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego”, wchodzącego w skład 145DM RAF. W dniu 08.1943 jest mianowany dowódcą 43DM RAF, a następnie 16.02.1944 jest dowódcą 315DM „Dęblińskiego”. W roku 1944 zginął—RAF Brenzet-„Mustang”- FB355- dowodził dywizjonem w locie bojowym nad Beauvais we Francji. W rejonie działania napotkano duże zgrupowanie niem. myśliwców „Focke Wulf-190”. Podczas walk piloci dywizjonu zestrzelili 16 samolotów niemieckich. Był to największy sukces dywizjonu w czasie II wojny św. Jedyną stratą poniesioną przez dywizjon był jego dowódca, którego samolot rozbił się koło Velennes (Oise). Zestrzeleń:- 16/1/1. – poch. na cmentarzu komunalnym, działka wojskowa w Creil, Francja (Z/397)
Added by Stefan Pietrzak Youngs:
An Advanced Servicing Unit dismantles Supermarine Spitfire Mark IX, EN459 ‘ZX-1’, of the Polish Fighting Team, attached to No 145 Squadron, RAF in Tunisia. The aircraft was damaged on 6 April 1943 when, after shooting down a Messerschmitt Bf 109, it was attacked by another Bf 109 and hit in the engine. The pilot, Flight Lieutenant Eugeniusz Horbaczewski, was able to glide in to Gabes for a forced landing. Joined 303 Sqd August 1941

Original marker

Creil, France

Northolt
74 HorwackiEugeniuszppor./P/OP-2410Nawigator300DB
1944-07-24251919-11-121944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LM488- lot boj. z zadaniem bombard. Kolonii. Samolot zestrzelony przez artylerie plotn., próbował lądować w odległości 12 km od celu, pod Schlesen, blisko Neumünster. Przy zetknięciu z ziemią nastąpiła eksplozja bomb i paliwa. Zginęła cała załoga. – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Hamburgu, Niemcy (1-7/W/E)
75 HuszczaEugeniuszsierż./Cpl784651Elektryk317DM
1985-11-01+ 1917-01-20KurskZmarł w Londynie. -brak dalszych informacji
76 JaklewiczKazimierzmjr / F/LtP-1434ObserwatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB

1982-07-071907-11-28Sosnowiec19.06.1941 – RAF Syerston-„Wellington”-R1696- lot boj. bombard. Bremy. Podczas lotu powrotnego samolot był dwukrotnie atakowany przez niemieckie myśliwce i został zestrzelony nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, - Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego dnia. K. Jaklewicz zmarł w Sopocie i tam został pochowany Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434) PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

77 JankowskiEugeniuszkpr./LAC792399Mechanik305DB
1976-11-21+ 1917-06-13Oriechów1946 Polska - zmarł w Dębicy.
78 JasieckiEugeniuszkpr./AC2793694Mechanik+ 1914-12-24brak danychbrak dalszych informacji
79 JaworskiEugeniuszplut./W/O784055Pilot61 OTU1944-04-27231921-11-24ŁunieniecRAF Rednall-„Spitfire”-P8079- wystartował do trening. lotu grupowego, nad miejscowością Maes Brook (Shro’s). Zderzył się ze Spitfire pilotowanym przez Brytyjczyka. Obaj piloci zginęli. - poch. na cmen. Market Drayton (AF/124) UK
80 JelonekZenonst.sierż./W/O794277AGVirtuti Militari

8977
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1997-03-10+ 791918-12-13Strzemieszyce09.07.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1489- lot bojowy z zadaniem bombardowania Wilhelmshaven. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. W locie powrotnym, wskutek licznych przestrzeleń zbiorników paliwa, wodowano przymusowo w odległości około 16 km od Great Yarmouth. Z załogi zostali wyłowieni i uratowani dzięki akcji ratowniczej RAF: Eugeniusz Słomkowski, Leon Szychowiak, Benedykt Milik i Zenon Jelonek. Utonął jedynie kpr. Jan Rawski, którego ciała nie odnaleziono. –Z. Jelonek zmarł w Durban, Południowa Afryka.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-07-09 Wellington lV Z1489 BH-J. Takeoff RAF Ingham 23:47 hrs to Wilhelmshaven. At 01:54 hrs, the aircraft heavily damaged by the floating Flak battery 'Medusa' (Marine-Flak-Abteilung 222) over the target and was ditched 16 miles off Great Yarmouth. The crew was rescued by Air Sea Rescue launch. Sgt Rawski drowned: Pilot:793835 Sgt Leon Szychowiak. Observer:P-0354 Fg Off Eugeniusz Slomkowski. W/Op:792442 Sgt Benendykt Władysław Molik. AG:794277 Sgt Zenon Jelonek. AG:792938 Sgt Jan Rawski

81 JenckaTadeuszpor./F/OP-1708ObserwatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-08-17251917-11-17Mińsk Maz.Ur. w Mińsku Mazowieckim. Przed wojną oficer artylerii, służy w 1 PUŁKU artylerii Najcięższej. Po kampanii wrześniowej 1939 w SBSK. W roku 1941 zgłosił się do lotnictwa. Z Afryki Płn. do W. Brytanii przybył w styczniu 1942 roku. Przeszedł przeszkolenie jako obserwator w 1 EANS i 5 AOS. W październiku 1942 skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W dniu 30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414-lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. Por.T. Jencka ocalał z obrażeniami. - W październiku 1943 przydzielony do 300DB. W marcu 1944 skierowany do 1675 HCU na przeszkolenie na samolotach Liberator. W czerwcu 1944 przydzielony do 1586 ESP. - Zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-EW275-specjalny lot bojowy z pomocą dla Powstania Warszawskiego. W rejonie Gorlic samolot został zaatakowany przez dwa niemieckie nocne myśliwce, które uszkodziły jeden z silników. Wobec niemożliwości kontynuowania lotu do Warszawy na trzech silnikach dowódca wydał rozkaz powrotu do bazy. Samolot jednak tracił wysokość, więc w rejonie wsi Olszyny pod Bieczem dokonano awaryjnego zrzutu ładunku i dowódca rozkazał opuścić samolot. Załoga wyskoczyła ze spadochronami, - po skoku, dokonanym ze zbyt małej wysokości - zginęli. Pilot ze względu na rannego mechanika pokładowego plut.Jana Mareckiego leciał dalej, próbując znaleźć lądowisko. Samolot rozbił się w miejsc. Banica pod Gładyszowem. Pilot Z. Pluta i ranny mechanik pokładowy J. Marecki zginęli pod szczątkami samolotu. Por. Tadeusz Jencka poch. na bryt. cmen. wojsk. w Krakowie Polska (9-10/1/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator EW275Kraków, Prandoty - cmentarz brytyjski Poland
82 JenikAdam Bronisław Eugeniuszkpt./F/LtP-1119PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1989-06-16+ 791910-08-14Lwówzmarł w Dorking Surrey – spopielony w Leatherhead Crematorium Randalls Road UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1943

83 JózefowiczEugeniusz Stanisławppor./F/OP-2412NawigatorMedal Lotniczy

300DB
1944-06-13261918-06-21RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrzelony przez noc.myśliwca. –pochowany w Reichswald Forest (4-5 G-31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
84 JuchniewiczEugeniuszjun./AC1707818Mechanik Heliopolis1990-07-11+ 641926-04-26BieniaszeUr. w m. Pieniawa. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1 . - zmarł w Systol – spopielony w Loughborough Leic’s UK
85 JuszczykEugeniuszjun./AC1709082RusznikarzHalton+ 1926-12-24Łąkta DolnaWych. Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s (UK) - 2005 Rancho Palos Verde CA 90274 USA. (inf. A.M.)
86 KaczmarekEugeniusz.plut.pch./Sgt706798Pilot1997+ 1920-11-03Walerianów1994 Ashley Green k/Chesham Buck’s HP5 - zmarł w Chiltern Buck’s UK. -brak daty zgonu
87 KajorEugeniusz Rudolfst.szer./Sgt781286Pilot14 SFTS1941-09-19211920-04-22brak danychRAF Lyneham-„Oxford”-L4590- lot trening. wraz z ppor.pil. J.Zaleskim, podczas lotu zderzył się z linią wys. napięcia i rozbił się k/Potterne, Devizes, Wilt’s. Obaj lotnicy zginęli. – poch. na cmen. w Lyneham Wilt’s. UK
88 KalamatEugeniuszplut./Sgt706492Pilot1987+ 1923-01-17PrzychodyZmarł ? Hampshire -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
89 KalicieckiEugeniusz Ludwikszer./Sgt784277Strzelec pokładowy18 OTU1942-05-17231919-01-14LwówRAF Bramcote-„Wellington”-T2806- lot ćwiczebny – z nieznanych powodów samolot zwalił się na ziemię w okolicy Chollerford, Nord’s UK – zginęła cała załoga – pochow. na cmentarzu w Newark (309/J) UK
90 KalinowskiStanisław Eugeniuszst.szer./AC2708584Bez specjalności1926-12-16Wilnobrak dalszych informacji
91 KalistaEugeniuszkpr./LAC704801Bez specjalności1920-12-25brak danychbrak dalszych informacji
92 KamińskiEugeniuszsierż./Cpl703672Mechanik samochod.Medal Lotniczy

+ 1906-12-03TarczynBrak dalszych informacji
93 KamińskiEugeniuszkpr./AC2704439Uczeń Nawigator1918-01-09brak danychbrak dalszych informacji
94 KapłańskiEugeniuszkpr./AC2706629Pilot – uczeń1980+ 1916-05-25Kraków1962 London NW6 UK zmarł w Warszawie. -brak daty zgonu
95 KarwowskiWłodzimierz Eugeniuszmjr/S/LdrP-1284Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

302DM
1978-05-29+ 661912-09-13KielceUr. w Kielcach. Wstąpi do SPL Dęblinie. - Absolwent X Promocji SPL - ukończył w roku 1937 i otrzyma przydział liniowy do 2PL w Krakowie. Od stycznia 1939 roku przebywał w Wyższej Szkole Pilotażu i została przeniesiona do Ułęża koło Dęblina. Po kampanii wrześniowej przez Rumunię przedostał się do Francji. Znalazł się w pierwszej wybranej grupie polskich pilotów, która podjęła praktyczne szkolenie lotnicze w Montpellier. Po kapitulacji Francji, został ewakuowany do W. Brytanii. Po wstępnym przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, otrzyma przydział do 302DM, który stacjonował w RAF Leaconfield. - brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. 27 stycznia 1942 oddelegowany na kurs instruktorski do Centralnej Szkoły Strzelania (Central Gunnery School) w Sutton Bridge. W czerwcu 1942 rozpoczął pracę na stanowisku instruktora pilotażu w 58 OTU w Balado Bridge. W grudniu 1942 roku przydz.do 306DM „Toruńskiego”, którym dowodził do 14 marca 1944. - Zestrzeli samolotów: 2/0/0. W roku 1947 do Auckland Nowa Zelandia i tam zmarł, ● ppłk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd August 1940

Sep 1940 after Ju88 kill


96 KasperowiczEdward Piotrsierż./W/O794455Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB

18 OTU
301DB

138 Sqd (SOE)

2009-06-13 Lincoln UK+ 1916-11-01Bachmacz08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 24.06.1943- RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią w okolicy Zaandam. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. Od 1947 roku brak dalszych informacji.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,

97 KasprzakEugeniusz Piotrplut./F/Sgt783202PilotMedal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-09-17211922-01-08Lublin1943 zginął – RAF 138DB „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU88 nad wyspą Sjealand (Dania). Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niemieckim szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku. - pil. Eugeniusz Kasprzak pochowany w wspólnym grobie w Slaglille, 2 mile od Soro (Wyspa Zelandia, Dania)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.
98 KlimczukEugeniuszplut./LAC792634Mechanik przyrz. prec.1919-12-12Kazań brak dalszych informacji
99 KluchaLucjan Józefplut./F/Sgt704558Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1944-06-13261918-05-19Kliczków Mały1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W. Andersa w Rosji. – RAF Faldingworth–„Lancaster”-JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez nocnego myśliwca – uratował się, ale po dwóch dniach ukrywania został schwytany przez cywila-Niemca i oddany w ręce policji, a następnie zamordowany w Radevormwald -pochowany w Reichswald Forest, (2/31) Niemcy Po wojnie aliancki sąd wojskowy skazał jednego z jego zabójców na dożywotne więzienie.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
100 KłakEugeniuszsierż./W/O792494Strzelec pokładowy301DB
1986-02-11+ 661920-05-13Bieżanówzmarł w Toronto ON Kanada
101 Kmiecikiewicz (Martin)Stanisławsierż./W/O783810BombardierVirtuti Militari

11100
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
2001-07-18+ 841917-07-17Borysław30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Stanisław Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. Sierż.S. Kmiecikiewicz wyszedł bez obrażeń. Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.Mortlake Crematorium UK
102 KmochEugeniuszkpr./LAC704388Krawiec309DMR
1917-12-30Wyszków1947 Polska
103 KobyleckiEugeniuszplut./LAC784354Mechanik307DMN
1990-02-18+ 1915-05-02DrohobyczZmarł w Gliwicach -brak dalszych informacji
104 KochEugeniuszjun./LAC709095RusznikarzHalton1926-12-30PomorzankaWychow. Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s(UK) - 2005 1879 Quilmes Buenos Aires Argentyna (inf. A.M.)
105 KocońEugeniuszplut./Sgt782439Mechanik pokładowyMedal Lotniczy (x3)

301DB
1945-07-27271918-03-20Warszawa1945 zginął RAF Chedburgh-„Warwick”-HG226- dokonywał przelotu z lotniska Pomiglianco w Grecji do Londynu. Podczas lotu w czasie burzy samolot stanął w ogniu, prawdopodobnie od uderzenia pioruna, - rozbił się pod miejsc. Vienne niedaleko Lyonu. Zginęła cała załoga. – pochow. na cmentarzu wojskowym w Marsylii Francja (8/A/10)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-07-27 Warwick C lll HG226 GR-D 301 Sqd Took off originally from Athens Greece, Over france ran into severe storm, hit by lightning, crashed near Lyon. Pilot Flt/Lt Alojzy Rataczak (780249) Age 33, Nav Sgt. Antoni Mikołajczak (704011) Age 22, F/E Sgt. Eugeniusz Kocoń (782439) Age 30, W/Op/A/G Franciszek Bąk (794777) Age 22. All buried Mazargues War Cemetery, Marseilles France.Mazargues Cemetery Marseilles France
106 KocońEugeniuszst.szer./AC1707043Rusznikarz302DM
1926-01-05Wielka Głuszabrak dalszych informacji
107 KolanowskiEugeniuszplut./LAC794247Radio Mechanik318DMR
1981-08-06+ 651916-10-16Urazmarł na Tasmanii Australia - brak danych
108 KołaczHenrykpor./F/LtP-0980PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1944-05-25261918-02-15Rawa Maz.30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414-lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu samolotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. Por.pilot H.Kołacz – ocalał z obrażeniami. 1944 zginął – RAF Lasham-„Mosquito” –NS901- lot bojowy, wystartował z kpr. pch. nawig. F. Kruszyńskim w celu bombardowania Kolonii. Samolot prawdopodobnie uszkodzony nad celem przez niemiecką artylerię plotn. Wracając podczas próby lądowania rozbił się przed pasem startowym własnego lotniska. Kpr. nawigator F.Kruszyński zginął na miejscu. Por.pil. H. Kołacz zmarł w kilka godzin później wskutek doznanych obrażeń. – pochowany na cmentarzu w Newark (320B/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-05-24 Mosquito FB.Vl NS901 SM-K 305 Sqd : Took off RAF Lasham at 22:05 hrs for a operation over Bonn. Damaged over Köln. Crashed attempting to land at RAF Lasham. Hit trees on approach to base at 02:20 hrs 1944-05-25. Crew: Nav Sgt Franciszek KRUSZYNSKI (P'.704263) killed, buried Newark Plot Section L Grave 320B, Pilot Flt/Lt Henryk Kolacz (P-0980) Killed buried NewarkNewark UK
109 KołkowskiAntoniplut./F/Sgt792211PilotMedal Lotniczy (x2)

6 OTU1944-02-18281916-10-02Wilczyce– RAF Silloth-„Wellington”-HE747- lot treningowy: ćwiczenia z myśliwcami. Wskutek przegrzania silników, pilot był zmuszony do lądowania. Omijając zabudowania samolot utracił prędkość i rozbił się pod Blitherless, Siloth Cumb’s. Uratowali się: Marian Popko, Jan Rdułtowski i Jan Wesołowski. plut.Eugeniusz Malicki zmarł następnego dnia w szpitalu. Plut.pil. A.Kołkowski zginął na miejscu.- pochow. na cment. główn. Causway Head w Silloth (20/R) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-18 Vickers Wellington X, nr. HE747 piloted by plut. pil. Kołkowski Antoni made a trainig flight. Caused by overheating of the engines he must undertake an emergency landing but he must avoid buildings and lost speed. The aircraft crashed near Blitherness, Silloth, Cumbria. Plut. pil. Kołkowski Antoni was killed and plut. r/op. Malecki Eugeniusz died the following day. Sgt naw. bomb. Rdułtowski, Sgt op. radaru Popko Mieczyław Zygmunt and Sgt op. radaru Wesołowski Andrzej survived.

Silloth UK
110 KołodziejskiEugeniuszkpr./F/Sgt709098Strzelec pokładowy1925-03-16PiekaryPrzeniesiony do PSP 22.2.1944 (wiek) ze Szkoły dla Małoletnich RAF Halton Buck’s (UK) - 1946 Polska 2005 USA. (inf. A.M.)
111 KomorowskiAntoni Eugeniuszkpr./Cpl783916Kierowca samoch.091 RSU1945-01-01311914-04-27Warszawa- RAF St. Denijs Westrem – zginął w czasie bombardowania lotniska. – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (3/1/D)
112 KopcewiczEugeniuszkpt./F/LtP-1072Oficer Wywiadu300DB
1991-08-28+ 1907-10-21Radomice1947 Polska - zmarł w Warszawie.
113 KorczykTadeusz Franciszekplut./Sgt780686PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1941-09-27271914-09-18LeskoRAF Lindholme-„Wellington”-W5557- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Wracający samolot lądując w ograniczonej widoczności, spadł na farmę w Hatfield Moor, zabijając 3 jej mieszkańców. Ciężko ranni zostali S. Barzdo i Z. Pisarek. Reszta załogi zginęła na miejscu – pochowany na cmentarzu w Newark (303/OC/East) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-26 Wellington ll W5557 SM-G 305 Sqd. 41% moon. Take-off RAF Lindholme 19:27 attacking Köln. On return, heavy fog over base. Plane struck trees and crashed on Hatfield Moor UK at 01:30. Crew: Pilot Sierzant Eugeniusz BUSZKO (P/780447) Killed, buried Newark Section O Grave 302, Pilot Kapral Tadeusz KORCZYK (P/780686) Killed buried Newark Section O Grave 303., W/Op/A/G Kapral Jerzy Slawomir LEYCHE (P/781385) killed buried Newark Section O Grave 301, A/G Kapral Wiktor WASILENKO (P/781021) killed buried Newark. Navigator F/L Stanisław Barzdo (P-0079) Injured, A/G W/O Zdzisław Pisarek (781742) injured.Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
114 KorzeniowskiAntoni Eugeniuszst.szer./Sgt782472BombardierMedal Lotniczy (x2)

18 OTU1943-01-02281915-02-03Tarnowiec– RAF Bramcote-„Wellington”-L4379- lot treningowy. Wskutek silnego oblodzenia samolot rozbił się w rejonie Nott’s. Wyszli z wypadku z lekkim obrażeniem: Alojzy Ratajczak, Klemens Baczewski, Stefan Czekalski, Roman Drapała i Stanisław Nogacki. Zginął Antoni E. Korzeniowski. - pochowany na cmentarzu Newark (313/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-02-02 Wellington 1 18 OTU L4379 Take off RAF Bramcost on navigation exercise. Crashed after severe icing. Crew: Pilot P/O Alojzy Ratajczak (P-1655), A/G P/O Stefan Czekalski (P-1854), A/G Sgt Roman Drapała )783307), Bombadier Sgt Klemens Baczewski (794135), Bombadier Sgt Stanisław Nogacki (784506). All Baled out and OK. Bombadier Sgt Antoni.E. Korzeniowski (782472) killed.Newark UK
115 KosakowskiEugeniuszplut./W/O703076Strzelec pokl.2000-09-01+ 751925-06-08brak danychzmarł w ON – pochowany w Fort Erie ON Kanada
116 KostarczykEugeniuszsierż. pch./F/Sgt780688Mechanik pokładowy301DB
1998-11-05+ 1910-02-24Postęp1956 Manchester - i tu zmarł UK.
117 KostyrkaZdzisław Eugeniuszsierż./W/O781595Nawigator304DB
1951-09-22+ 1909-06-07MikuszowiceZmarł w Londynie -brak dalszych informacji
118 KoszewskiEugeniuszmajst./W/O794217Kancelista1971+ 721899-12-06Warszawazmarł w Bydgoszczy Polska -brak daty zgonu i miejsca pochówku
119 KowalEugeniuszkpr./LAC709858Kierowca samochod.318DMR
1922-08-28Dziadkowicze1947 Brazylia
120 KowalczykEugeniuszmjr/Sq. LdrP-2042PilotVirtuti Militari

10770
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
1949-11-07+ 461903-08-19WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent I Promocji OSL, - ukończył w 1927 z 54 lokatą i po ukończeniu, skierowany do 2PL w Krakowie. W 1935 r. przeniesiony do Ośrodka PWL-Sadków, przekształconego w 1937 w Szkołę Pchor. Rez. Lotn., gdzie dowodził Ćwiczebną Eskadrą Pilotażu. W 1939 ewakuował się wraz z komendą szkoły na płd.wsch. kraju, gdzie dostał się do sowieckiej niewoli. Cudem uniknął śmierci w Katyniu czy Starobielsku, pracował w łagrze na Syberii. Po zwolnieniu z niewoli sowieckiej, zgłasza się do oddziału lotnictwa przy Armii gen. Andersa. Z grupą lotniczą znajduje się w punktach zbornych w Tocku, Kujbyszewie, Kołtubance i Kiermine. W 1942 roku jest dowódcą nowo powstałej formacji - Polskiej Eskadry Łącznikowej do dyspozycji gen. W. Andersa w Rosji. Dnia 04.04.1942 przybywa do Pahlawi-Persja, następnie w maju przybywa do Palestyny w oczekiwaniu na dalszy wyjazd do Anglii. W listopadzie 1942 r. przybył do W.Brytanii, po przeszkoleniu latał jako pilot w 300DB. – W roku 1944 w nocy 3/4 marca, bierze udział jako pilot w locie bojowym minowania wód koło Lorient – RAF Ingham „Wellington” BH-J (JA451). Była to ostatnia operacja Coastal Command na Wellingtonach. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju.- zmarł w Gliwicach – pochowany na cmen. rzym.-kat. przy ul. Limanowskiego w Radomiu Polska.
Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu Poland
121 KowalskiWitold Eugeniuszmł. majst./Sgt782641Nawigator1992-02-06+ 741918-07-27Niegosławicezmarł w Toronto ON Kanada i tam został pochowany
122 KozaczyńskiEugeniusz Marianplut./W/O784041PilotVirtuti Militari

8338
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1996-10-05+ 761920-06-12Warszawazmarł w Nocton Nursing Home Metheringham Linc’s – spopielony w Lincoln krematorium UK ● sierż. Previously air gunner


Lincoln Crematorium UK
123 KoziełEugeniuszst.sierż./W/O792040Pilot301DB
+ 1911-02-09Biała Podl.brak dalszych informacji
124 KrawczykEugeniuszszer./AC2708537Obsługa techniczna1925-09-06brak danychbrak dalszych informacji
125 KreskaEugeniuszjun./AC1709111RusznikarzHalton1927-04-23ŻebryWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s (UK) - 2005 Warren MI 48091 USA (inf. A.M.)
126 KropiwnickiEugeniuszppor./Sgt783499PilotMedal Lotniczy

258 Sqd RAF

302DM

1941-08-24221919-03-08Gręboszów- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - Po kampanii wrześniowej 1939. W W. Brytanii, początkowo przydzielony do 258DM RAF a następnie w czerwcu 1941 roku do 302DM. Zginął – RAF Church Stanton-„Hurricane”-Z2913- wystartował w składzie dywizjonu do lotu bojowego nad Francję. Po starcie samolot, z powodu zbyt małej wysokości, rozbił się w pobliżu lotniska. Pilot zginął. - pochowany na cmentarzu w Taunton przy Wellington Road (7747) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd June 1941Wellngton Road, Taunton UK
127 KrukowskiLeonardst.szer./Sgt794444Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

18 OTU1942-11-30241918-11-03Wołkowysk– RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu samolotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opusz. przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadoch.. Zginął jedynie L. Krukowski, który z powodu uszkodzenia telef. pokład., nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. – poch. na cmen. w Newark (312/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.Newark UK
128 KrupaEugeniusz Leszekszer./AC2705880Magazynier317DM
+ 1907-03-13Borysław1946 Polska
129 KrupnikEugeniuszkpr./LAC783828Mechanik316DM
+ 1913-04-25Wieprz1946 Polska
130 KrzeczewskiEugeniusz Stanisławst. sierż.781609Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9211
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1944-12-28281916-04-30Łask1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-UL187- specjalny lot bojowy nad Polskę. Samolot został zestrzelony ogniem karabinów maszynowych nad miejscowością Meretice w Czechosłowacji. Zginęła cała załoga. - Wszystkich ekshumowano z grobów tymczasowych na brytyjski cmentarz wojskowy w Pradze, Czechy, - grób zbiorowy (1-7/2/B)


Polish Memorial Northolt UK

Prague War Cemetery, Czechoslovakia Republic. Plot II Row B Grave 1-7
131 KsiężakEugeniuszplut./F/Sgt707128Strzelec pokładowy300DB
1981-02-17+ 551926-02-07Hryniaczewzmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
132 KuczaKazimierzpor./F/OP-1467ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-03-30Gawłuszowice– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (4/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
133 KuderskiPiotrppor./P/OP-1724Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-06-27– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot bojowy, bombard. Duisburg. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest. Niemcy (2/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
134 KulikowskiEugeniuszkpr./Sgt703387Strzelec pokładowy300DB
1943-05-24301913-09-29Psków– RAF Hemswell-„Wellington”-HZ374- lot bojowy z zadaniem bombardowania Dortmund. Samolot zestrzelony przez artylerię plotn., spadł na boisko sportowe w Kaiservelt, na północ od Düsseldorf. Zginęła cała załoga. Wszystkich ekshumowano z grobu tymczas. na bryt. cmentarz wojskowy w Reichswald Forest, (12-15/5/C). Niemcy
135 KułagowskiAndrzej Eugeniuszchor./W/O792582Radio Mechanik304DB
1975-08-07+ 1900-11-29Warszawa1947 Polska - zmarł w Warszawie.
136 KurekEugeniuszjun./AC!709121RusznikarzHalton1951+ 241927-07-26GruszówWych. Lotn. Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s (UK) - zmarł w Argentynie - brak daty zgonu i miejsca poch.(inf. A.M.)
137 KusionEugeniuszplut./F/Sgt780389Pilot287 DM RAF1992+ 721920-05-31Ruda KameralnaUr. w Rudzie Kameralnej woj. Kraków. – Pod koniec 1939 roku przedostał się do Rumunii gdzie został internowany i dzięki Konsulatowi RP wydostał się z Rumunii przez Francję do Anglii. Przyjęty do Polskich Sił Powietrznych, po przeszkoleniu w personelu naziemnym jako mechanik silnikowy w roku 1941 otrzymał przydział do 300DB a rok później do 307DMN. W roku 1944 ukończył kurs pilotażu i otrzymał przydział do 287DM RAF w stopniu Sargeant. Po zakoń. wojny w 1947 roku wyjechał do Argentyny, później osiedli się w USA. - zmarł -(brak daty zgonu) w Redondo Beach CA USA
138 KwiatkowskiEugeniuszkpr./Sgt705887Radio operator pokł.Medal Lotniczy

305DB
2009-09-17+ 861923-12-02Orłopol1947 Vieux–Condé. -Zmarł – poch. na cmen. w Condé, Pół. Francja (info: Leszek C.pl– 27.08.2011 (uzupel. A.M 10/2018)
139 KwiatkowskiEugeniuszsierż./W/O782903Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8271
DFM

Krzyż Walecznych (x3)

300DB
1987-09-13+ 751912-07-25LublinUr. w Lublinie.- 1939r. sierpień Centrum Wyszkolenia Pil. Świdnik. W stopniu kpr. z funkcją montera silnikowego. Po kampanii wrześniowej 1939 r. przez Francję przedostaje się do W. Brytanii w czerwcu 1940 r. Po przeszkoleniu w 7 AGS otrzymuje przydział do 300DB 4 listopada 1941 r. w stopniu kpr. / Sgt, jako strzelec pokładowy. W dniu 08.06.1942 – z RAF Ingham „Wellington” –Z1382- jest członkiem załogi w locie boj. bombard. Essen. – po wykonaniu zadania w drodze powrotnej, samolot został poważnie uszkodzony przez niem. myśliwca w czasie, którego E. Kwiatkowski został poważnie ranny, - zaś radiooperator Sgt Leon Trabiatowski doznał lekkich obrażeń. Pilot samolotu WO Fojud dokona wspaniałego wyczynu, dolatując do bazy przy uszkodzonej hydraulice, oraz jedną-czwartą pokrycia, spalonego lewego skrzydła.–W/O E. Kwiatkowski po wyleczeniu ran przechodzi kurs instr. i w sierpniu 1943 w stopniu plut. / F/Sgt E.K w Brighton jest instruktorem siln. – Po demob. zamieszkał w Szkocji. – Zmarł, spop. – prochy zostały rozsypane nad rzeką Cree koło Newton Stewart Wigtonshire- Szkocja. – (31.05.2011 tjk)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lll Z1382 1942-06-09 BH-V After completing the task, seriously damaged by a German fighter during return. Air Gunner Sgt Eugeniusz Kwiatkowski seriously injured, - and Radio Operator Sgt Leon Trabiatowski slightly injured. The pilot W/O Edmund Fojud performed a magnificent feat, reaching base with damaged hydraulics and only a quarter of burned left wing coverage. Sergeant Michal Offierski (Polish) Second Pilot baled out over enemy territory and became Prisoner of War. Aircraft force landed at Martlesham Heath Aerodrome on return from an operational flight over Essen, Germany, 9 June 1942. C17386501

Died peacefully in his sleep: ashes were scattered on the River Cree near Newton Stewart Wigtonshire - Scotland. - (May 31, 2011, iek)

River Cree Scotland
140 Laudan (Lewicki)Józef Eugeniuszst.sierż./W/O783138Pilot18 OTU2009-02-09+ 931915-05-10GłuchówUr. w Głuchowie. - 26.06.1943 – RAF Bramcote– „Wellington”–DU765-(XW-N) lot boj. bombard. Bremy. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca. Cała załoga: Kajetan Boratyński, J. Laudan, Wacław Kowalik, Alojzy Pozorski dostała się do niewoli. Kpr. Czesław Rajpold zm. 26.08.1943 w obozie jenieckim. J. Laudan powrócił do Polski – zmarł w Rawie Mazowieckiej – poch. na cmen. przy ul.Tomaszowskiej.
141 LechEugeniusz Mariankpt./F/OP-1433ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1942-06-20371905-01-10RzeszówAbsolwent V Promocji SPL w Bydgoszczy, - po zakończeniu w 1931 przydzielony do 1PL w Warszawie. – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot bojowy, bombard. Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.Terschelling War Graves Holland
142 LeonowiczEugeniuszjun./AC1707850Mechanik1927-05-25BolesławiceUr. w m. Bolesławice. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - 2008 Penrhos Home Gwynedd North Wales UK
143 LewandowskiEugeniuszplut./LAC703980Rusznikarz307DMN
+ 1915-11-21Radoszewice1947 Polska
144 LewandowskiEugeniuszpor./F/OP-2522Nawigator+ 1910-09-25Marki1947 Polska
145 LewekStanisławchor./W/O780591PilotKrzyż Walecznych (x3)

305DB
1992-02-07 Sopot, Polska+ 1907-10-16Zagórzany19.06.1941 – RAF Syerston -„Wellington”-R1696- lot boj. bombard. Bremy. Podczas lotu powrotnego samolot był dwukrotnie atakowany przez niem. myśliwce i został zestrz. nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, zaś- Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. 1946 wrócił do Polski
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

146 LewickiCezarypor./F/OP-0968PilotVirtuti Militari

9545
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-07-15Ciechanów– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406 - lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojskowym w Reichswald Forest, Niemcy (1/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
147 LeycheJerzy Sławomirplut./Sgt781385Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1941-09-27231918-04-02Kutno– RAF Lindholme-„Wellington”-W5557- lot boj. bombard. Kolonii. Wracający samolot lądując w ograniczonej widoczności, spadł na farmę w Hatfield Moor, zabijając 3 jej mieszkańców. Ciężko ranni zostali S. Barzdo i Z.Pisarek. Reszta załogi zginęła na miejscu. – poch. na cmen. w Newark (301/OC/East), UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-26 Wellington ll W5557 SM-G 305 Sqd. 41% moon. Take-off RAF Lindholme 19:27 attacking Köln. On return, heavy fog over base. Plane struck trees and crashed on Hatfield Moor UK at 01:30. Crew: Pilot Sierzant Eugeniusz BUSZKO (P/780447) Killed, buried Newark Section O Grave 302, Pilot Kapral Tadeusz KORCZYK (P/780686) Killed buried Newark Section O Grave 303., W/Op/A/G Kapral Jerzy Slawomir LEYCHE (P/781385) killed buried Newark Section O Grave 301, A/G Kapral Wiktor WASILENKO (P/781021) killed buried Newark. Navigator F/L Stanisław Barzdo (P-0079) Injured, A/G W/O Zdzisław Pisarek (781742) injured.
Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
148 LisickiEugeniuszsierż./Cpl780111Mechanik300DB
2009-08-18+ 891919-12-08Równe-zmarł w Stevenage Hert’s – poch. na cmen. Harwood Park. UK (inf.: wdowa Jolanta – 14.10.2009)
149 LukaszewiczEugeniuszkpr./LAC703118Kierowca samochod.5029 DBL+ 1916-07-10Warszawa1947 Polska
150 ŁabędźEugeniusz Zygmuntkpr./LAC707132Straż pożarna1926-01-02Wola Korybutow. brak dalszych informacji
151 ŁubinaEugeniuszsierż./Cpl709929Radio operator+ 1906-05-12Dańdówkabrak dalszych informacji
152 ŁukasiewiczEugeniuszplut./LAC780891Instr. Wych. Fizycznego1921-09-24JarosławBrak dalszych informacji
153 ŁukasińskiEugeniuszplut./LAC709877Kancelista318DMR
1973-06-09+ 651908-12-21Wieruszówzmarł w Nottingham UK
154 ŁukomskiEugeniusz Tadeuszkpr._pch./Sgt784481Pilot58 OTU1941-11-242300-13-1918ŁódźUr. w Łodzi. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kampanii wrześniowej 1939 przez Rumunię i Francję przedostał się do W. Brytanii. Początkowo został skierowany w październiku 1940 do 18 OTU a po przeszkoleniu przeniesiony do 2 AGS, gdzie latał do września 1941. Odkomenderowany do 58 OTU na przeszkolenie myśliwskie w listopadzie. 1941 zginął – RAF Grangemouth- „Spitfire”-K4859- lot trenin. na małej wysokości i przy wejściu i małej prędkości w chmurę na wirażu, samolot zderzył się z wyniosł. terenu k/ Avondale Estate Polmont w Szkocji. Pilot zginął. - poch. na cmen. Grandsable w Polmont Stir’s. (22/1) UK
155 ŁuksikEugeniuszjun./AC1707865Mechanik Heliopolis1926-12-27KosinaUr. w m. Kozina Łańcut - Wych. Lotniczej Szkoły Tech. dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimn. Nr.1- brak dalszych informacji
156 MaciejaszEugeniuszplut./LAC706376Kierowca samochod.304DB
2005-12-29+ 901915-05-17Wola Duchacka-zmarł w Krakowie pochow. na cmentarzu Wola Duchacka (ul.Wspólna) w Krakowie. Polska. (info :P. Maciejasz – 12.12.2010)
157 MadejskiStefan Mariansierż./W/O784673Radio operator pokł.Virtuti Militari

8512
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

18 OTU
300DB
1988-08-22+ 671921-08-01KrakówUr. się w Krakowie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937. Przez Rumunię i Francję przybył do W.Brytanii w 1940r . Po przeszkoleniu otrzymał przydział do personelu latającego w 18 OTU w Bramcote. 08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. Po wylecz. w szpitalu został skierowany do 300DB. – zmarł w Oxford
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.

158 MajerEugeniuszkpr./LAC784457Mechanik308DM
1969-09-07+ 621906-12-26Chicagozmarł w Freshfield, Merseyside UK
159 MajewskiEugeniuszsierż./Cpl780595Mechanik318DMR
1966-08-26+ 451921-02-22WilnoUr. w Wilnie. Szkołę podstawową ukończył w Mirze koło Wilna. Wych. SPLdM w Bydgoszczy. Ukończył Szkołę kursem przyśp. w Krośnie w 1939 roku jako mechanik. Wybuch wojny we wrześniu powstrzymał dalsze szkolenie i z większością uczni został ewakuowany z Łucka do Rumunii. 22 listopada przybył do Francji i zgłosił się na wyjazd do Anglii, gdzie przybył 11 lutego 1940 roku. Po dalszym przeszkoleniu został skierowany do 301DB. W 1943 roku jest przeniesiony do 300DB. Na własną prośbę, w 1944 roku zostaje przen. do 318DMR we Włoszech. W 1948 roku emigruje do Australii. -Zmarł w Burswood 6100 W. Australia
160 MajkaEugeniuszszer./AC2783883Bez specjalności+ 1914-04-15brak danychbrak dalszych informacji
161 MalczewskiEugeniuszkpt./F/LtP-1688Pilot315DM
1972+ 1919-11-04Przyjęty do SPL- Grupa Techniczna skąd w roku 1938 przeniesiony do SPL-Dęblin. Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kampanii wrześniowej 1939, przedostał się do W. Brytanii gdzie w roku 1941, początkowo został skierowany do 605DM RAF a następnie został przeniesiony do organizującego się 315DM gdzie lata do grudnia 1942. Ponownie wcielony do 504DM, oraz 164DM RAF. skąd w roku 1943 powrócił do 315DM, w którym latał do stycznia 1944. W przerwie oper. latał jako instruktor w 16 SFTS w Newton do grudnia 1944. Po ponownym przenies. do 315DM, jest dcą eskadry do maja 1945. Po demobilizacji -USA. Zmarł w Rancho Palos Verdes CA. - brak daty zgonu i dalszych informacji.
162 MalickiEugeniuszplut./Sgt784424Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9570
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB


6 OTU
1944-02-18291915-08-29Gorzkowice– RAF Silloth-„Wellington”-HE747- lot trenin. ćwiczenia z myśliwcami. Wskutek przegrzania silników, pilot był zmuszony do lądowania. Omijając zabudowania samolot utracił prędkość i rozbił się pod Blitherless, Siloth w Cumberland. Uratowali się: Marian Popko,Jan Rdułtowski i Jan Wesołowski. Plut. E. Malicki zmarł nast. dnia w szpitalu. Plut.pil. A. Kołkowski zginął na miejscu.– Malicki poch. na cment. Causway Head w Silloth (22/R) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-18 Vickers Wellington X, nr. HE747 piloted by plut. pil. Kołkowski Antoni made a trainig flight. Caused by overheating of the engines he must undertake an emergency landing but he must avoid buildings and lost speed. The aircraft crashed near Blitherness, Silloth, Cumbria. Plut. pil. Kołkowski Antoni was killed and plut. r/op. Malicki Eugeniusz died the following day. Sgt naw. bomb. Rdułtowski, Sgt op. radaru Popko Mieczyław Zygmunt and Sgt op. radaru Wezołowski Andrzej survived.Silloth UK
163 MaliszewskiRobert Bronisławst.szer./Sgt780393Strzelec pokładowy.Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22201922-05-31Warszawa– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko pr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. –poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (3/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
164 MaliszewskiEugeniuszkpt./F/LtP-0346Pilot306DM
1985-08-27+ 711914-09-13brak danychAbsolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL – 41 Esk. Lin. w Toruniu. W sierpniu 1939 przesunięty do eskadry treningowej, z którą w składzie Bazy Lotn. nr 4 wycofał się na płdn. wsch. kraju. We Francji należał do klucza obrony m. Rennes, a następnie pilot „rękawa” w szkole obserwatorów w Diuard. W W. Brytanii skierowany do 318DM gdzie jest do 01.1942 a nast. jest kontrolerem na stacji RAF Northolt. - zmarł w Annadale 2038 NSW Australia. (inf. A.M.)
165 MałkiewiczWitold Eugeniuszppor./P/OP-1645PilotMedal Lotniczy (x2)

58 OTU1942-04-17241918-02-08Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kampanii wrześn. 1939, przedostał się do W. Brytanii gdzie został skier. na przeszkol. do 58 OTU. W 1942 r. zginął w wypadku lotniczym – RAF Grangemouth-„Spitfire”-X4905- lot trenin. w powietrzu zderzył się z samolotem pilotow. przez kpr.pil. Tadeusza Siemieńczuka. Szczątki samolotów spadły w miejsc. Falkirk w Stir’s. Obaj piloci zginęli. Ppor. Małkiewicz poch. na cmen. Gransable Polmont k/Grangemouth Szkocja (24/1) UK
166 MańkoEugeniuszkpr./LAC705928Magazynier1986+ 1911-03-03Stryj Zmarł w Hatfield Herc’s UK - brak daty zgonu i dalszych informacji
167 MarczenkoMichał Eugeniuszpor./F/Lt76813Pilot1986+ 751911-02-17Modlin-zmarł w Sopocie Polska Brak daty zgonu i dalszych informacji
168 MarczukWładysławkpr./Sgt794308Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1943-04-09261917-02-16PetersburgRAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwicz. na bombard.. Z pow. nagłego pog. się warunków atmosf. dowód. załogi otrzymał rozkaz powr. samolotu do bazy, zignor. go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pog. się coraz bardziej, widocz. spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członk. załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodz. telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE148- lot bojowy, bombard. Duisburg. Samolot, zestrz. przez niem. artylerię plotn., zatonąl u brzegów Holandii. Cała załoga zginęła:- S Tomicki, J Rudek, S Ślusarski, T Kniażycki, S Stępień i W Marczuk.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-04-08 Wellington X HE148 BH-T. 300 Sqd. Took off 21:40 RAF Helmswell attack Duisberg. 18% moon. Shot down by Marine Flak of the 1./Marine-Flak-Abteilung 816. Crashed North Sea 20 km West of IJmuiden, Holland. Crew: Pilot: Plt Off Stefan Tomicki (P-1916/782361) MIA, Navigator: Fg Off Jan Rudek ( P-2021) buried- Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 5 (Washed up Castricum on 10 Apr 43), Bomb Aimer: Sgt Tadeusz Władysław Kniażycki (780872) MIA, W/Op/A/G: Sgt Władysław Marczuk (794308 ) MIA, A/G: Sgt Stanisław Stępień (792832) buried Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 7 (Washed up Egmond aan Zee on 10 Apr 43). Pilot Stanisław Ślusarski (792051) washed ashore near Petten 1943-05-10 buried Bergen General CemeteryPolish Memorial Northolt UK
169 MazurekEugeniuszst.sierż./W/O780597Radio operator pokł.304DB
2000-10-12+ 811919-11-11Żywieczmarł w Southampton UK
170 MejerEugeniuszkpt./F/LtP-0415Oficer techniczny+ 1910-11-30Łabińskabrak dalszych informacji
171 MelchertEugeniusz Brunosierż.pch./WO704220Nawigator301DB
2008-01-15+ 881919-08-17Kijówzmarł w Daytona Beach, Volusia County, FL USA (inf. A.M.)
172 MichalskiLudwikplut./F/Sgt783148PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20241918-07-11Langen– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot boj.bombard. Emden. Od chwili startu została zerwana łączność. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza przez niem. myśliwca. - Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.Polish Memorial Northolt UK
173 MichalskiJulianplut./F/Sgt793235Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8458
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

138 Sqd RAF
1943-09-17351908-07-12Radom– RAF 138Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU 88 nad wyspą Sjealand (Dania) Samolot spadł na zabud. farmy zabijając pięciu jej mieszk. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, St.sierż. Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku - plut. J. Michalski pochowany w wspólnym grobie w Slaglille 2 mile od Soro, Dania)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.Slaglille Denmark
174 MiecznikTadeuszst.sierż./W/O793802PilotVirtuti Militari

11563
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
304DB

138 Sqd SOE
1995-03-21+ 1915-02-25Gołąbki17.09.1943 – RAF 128 Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU88 nad wyspą Sjealand (Dania ). Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. T. Miecznik, zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku- zmarł w Adelaide 5000 South Australia -brak danych.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.

175 MigasEugeniusz Mariankpr./LAC781547Mechanik305DB
1945-05-05+ 311914-01-29Sosnowiec– Przydzielony do 6305 Eskadry Technicznej, utonął podczas kąpieli w kanale Douai we Francji. –pochowany na cmentarzu w Cambrai, Francja (99)
176 MikołajczakAntoni Janplut.pch./F/Sgt704011NawigatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB

301DB

1945-07-27221923-06-24Grodno1945 zginął RAF Chedburgh-„Warwick”-HG226- dokonywał przelotu z lotniska Pomiglianco w Grecji do Londynu. Podczas lotu w czasie burzy samolot stanął w ogniu, prawdopod. od uderzenia pioruna,- rozbił się k/Vienne niedaleko Lyon. Zginęła cała załoga. Poch. na cmen. wojsk. w Marsylii, Francja (7/A/10)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-07-27 Warwick C lll HG226 GR-D 301 Sqd Took off originally from Athens Greece, Over france ran into severe storm, hit by lightning, crashed near Lyon. Pilot Flt/Lt Alojzy Rataczak (780249) Age 33, Nav Sgt. Antoni Mikołajczak (704011) Age 22, F/E Sgt. Eugeniusz Kocoń (782439) Age 30, W/Op/A/G Franciszek Bąk (794777) Age 22. All buried Mazargues War Cemetery, Marseilles France.Mazargues Cemetery Marseilles France
177 MiłkowskiEugeniuszmjr/S/LdrP-1305Obserwator1983-05-28+ 861897-12-13Kwiatkowicezmarł w Los Angeles CA USA (- lista Skrzydła Pacific (A.M.-A.D. 2014)
178 MłynarskiEugeniuszpor./F/LtP-2028Oficer techniczny307DMN
1983-12-28+ 701913-07-13zmarł w Colchester Essex UK
179 MolikBenedyktst.sierż./W/O792442W/OpVirtuti Militari

8274
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
2005-02-10+ 861919-02-09Czerlejków09.07.1942 - RAF Hemswell – „Wellington”-Z1489- lot boj. z zadaniem bombar. Wilhelmshaven. Nad celem został uszkodz. ogniem artyl. plotn. W locie powrotnym, wskutek licznych przestrzeleń zbiorników paliwa, wodowano przymusowo w odległości około 16 km od Great Yarmouth. Z załogi zostali wyłowieni z morza i uratowani, dzięki akcji ratown. RAF’u: - Eugeniusz Słomkowski, Leon Szychowiak, B. Molik i Zenon Jelonek. Utonął jedynie kpr. Jan Rawski, którego ciała nie odnaleziono.Molik Benedykt zmarł w Versa Care Center w Cornwall ON Kanada.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-07-09 Wellington lV Z1489 BH-J. Takeoff RAF Ingham 23:47 hrs to Wilhelmshaven. At 01:54 hrs, the aircraft heavily damaged by the floating Flak battery 'Medusa' (Marine-Flak-Abteilung 222) over the target and was ditched 16 miles off Great Yarmouth. The crew was rescued by Air Sea Rescue launch. Sgt Rawski drowned: Pilot:793835 Sgt Leon Szychowiak. Observer:P-0354 Fg Off Eugeniusz Slomkowski. W/Op:792442 Sgt Benendykt Władysław Molik. AG:794277 Sgt Zenon Jelonek. AG:792938 Sgt Jan RawskiVeterans Cemetery Pointe Claire Montreal Canada
180 MorałEugeniuszppor./F/OP-1844Obserwator2008-12-16+ 1917-12-23Zmarł w Milford CT USA -brak dalszych informacji
181 MuszelJan Eugeniuszpor./F/OP-0534Pilot316DM
1942-04-04291913-03-11Warszawa– RAF Northolt – „Spitfire”-P8606- wystartował z zadaniem eskort. bombowców lecących bombardować węzeł lotnisk St.Omer we Francji. Samolot został zestrz. w walce powietrznej nad kanałem La Manche, w odległości około 15 mil od Calais. Pilot zginął w morzu.
182 MyszkowskiJerzy Eugeniuszplut.pch./F/Sgt706293Pilot1923-01-04Grodzisk Maz. brak dalszych informacji
183 NawarskiEugeniuszst.szer./LAC706101Mechanik308DM
1917-09-11Petersburg brak dalszych informacji
184 NeulingerStefan Janppor./P/OP-1664Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20251917-07-07NadbrzezieRAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot boj, bombard. Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopodob. zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.Polish Memorial Northolt UK
185 NowakKazimierzmjr/S/LdrP-0095NawigatorVirtuti Militari

9126
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
+ 1910-03-04Sosnowiec26.06.1942- RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- poleciał jako nadliczbowy członek załogi - płk Skarżyński, na lot bojowy 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. K. Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmiotła (zmyła) ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. - mjr. Nowak w roku 1947 wyjechał do Kanady ,brak info.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned
186 NowakiewiczEugeniusz Jan Adampor./F/LtP-1913Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8984
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

302DM
1998-01-05+ 791919-01-02Jasło01.07 / 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Zestrzelił: 4/1/1. - zmarł w Bury General Hospital Lanc’s – spopielony w Blackley krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd August 1940

Blackley Crematorium UK
187 NowakowskiEugeniuszsierż./Sgt792477Mechanik30 MU1946-08-11+ 431903-02-24Żychlin1946 zmarł RAF Sealand –Skierowany do 30 MU w Sealand zmarł w szpitalu West Kirby Cheshire – pochowany na cmentarzu w Hawarden Cheshire (4/G/6) UK
188 NożewskiEugeniusz Jankpr./Sgt706521Pilot2011-03-11+ 1923-07-08Pecynka Zmarł w Toronto ON Kanada -brak dalszych informacji
189 OchędowskiEugeniuszplut./F/Sgt704936Pilot1953-06-05+ 1923-03-31NowogródekZmarł w Monmouthshire UK - brak dalszych informacji
190 OchremienkoEugeniuszplut./LAC783376Mechanik303DM
1987-03-03+ 1916-05-05TułaZmarł w Adelaide 5000 S. Australia -brak dalszych informacji
191 OffierskiMichałsierż. pch./W/O783676Pilot (second)Medal Lotniczy

300DB
1993-12-08+ 851908-09-14Poznań-zmarł w Peterborough ON Kanada


Added by Stefan Pietrzak Youngs: PoW. Wellington lll Z1382 1942-06-09 BH-V After completing the task, seriously damaged by a German fighter during return. Air Gunner Sgt Eugeniusz Kwiatkowski seriously injured, - and Radio Operator Sgt Leon Trabiatowski slightly injured. The pilot W/O Edmund Fojud performed a magnificent feat, reaching base with damaged hydraulics and only a quarter of burned left wing coverage. Sergeant Michal Offierski (Polish) Second Pilot baled out over enemy territory and became Prisoner of War. Aircraft force landed at Martlesham Heath Aerodrome on return from an operational flight over Essen, Germany, 9 June 1942. C17386501

192 OłenynEugeniuszst.sierż./W/O780746PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1997-05-10 Rainham UK+ 1914-03-10Tarnopol19.06.1941 – RAF Syerston-„Wellington ”-R1696- lot boj. bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot był dwukrotnie atakow. przez niem. myśliwce i został zestrz. nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, E. Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, - Henryk Rogowski, ranny został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. E. Ołenyn zmarł w ? Essex-brak daty. miejsca zgonu i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

193 OrchelEugeniuszpor./F/OP-2019ObserwatorKrzyż Walecznych (x4)

18 OTU1983-01-05+ 701913-11-12Tymbark30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwicz. na bomb. Z powodu nagłego pogorsz. się warunków atmosf. dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu samolotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Eugeniusz Orchel, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokład. nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszcz. samolotu. –por. E.Orchel ocalał z obrażeniami - zmarł w Middlesborough York’s UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.


Gorlice, Cmentarna - Cmentarz Parafialny
194 OsińskiEugeniuszst.nmajst./Sgt793233Mechanik307DMN
+ 1904-01-01Ostrówek1946 Polska
195 OstaszewskiStanisław Marianpor./F/OP-0093ObserwatorVirtuti Militari

09358
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-03-14271915-05-18Krosno– RAF Lindholme-“Wellington” Z8438- wykonał lot boj. – uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn, rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. -pochowany w Newark (307) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
196 OzaistEugeniuszst.sierż./W/O792794Meteorolog1975-06-17+ 1914-07-18Krakówbrak dalszych informacji
197 PałubiakEugeniuszkpr./LAC707059Mechanik301DB
1926-08-23Sokołów brak dalszych informacji
198 Paszkiewicz(Maitland) Jan Eugeniuszplut./W/O704816Strzelec pokładowy1586 ESP (301DB)
+ 1924-02-08WilnoBrak danych za okres 194? - 46. -? South West Rocks 2431 NSW Australia
199 PatlewiczWładysław Stanisławkpr./Sgt780909Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-09-17281915-01-20Cergowa– RAF 138 Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez Junkersa JU88 nad wyspą Sjealand (Dania). Samolot spadł na zabudow. farmy zabijając pięciu jej mieszk. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S. Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż. pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W.B. w grudniu 1943 roku. - pochowany w wspólnym grobie w Slaglille 2 mile od Sorø, Dania. (uzup. A.M.9/2017)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.
200 PeszkowskiBolesław Eugeniuszpor./F/OP-1097PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22301912-10-08StryszówUr. w m. Sreyszów woj. krakowskie. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukończ. w 1938 przydz. do 2PL – 24 Esk. Lin. w Krakowie, z którą przeszedł kamp. wrześ,1939 i wykonał 2 loty rozpozn. Po przybyciu do Anglii, początkowo latał w ATA do 1941. Po przeszk. w 55 OTU został skierowany do 308DM. W roku 1941 ponownie przeszk. w 18 OTU latał w 301 DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. Reichswald Forest, Niemcy (18/22/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
201 PietraszkiewiczEugeniuszpor./F/OP-2228Oficer techniczny307DMN
+ 1909-07-25brak dalszych informacji
202 PietrzakEugeniuszplut./W/O705578Radio operator pokł.Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
2001-07-04+ 791922-02-02brak danychzmarł w Białymstoku Polska
203 PietrzakEugeniuszsierż./Cpl780021MechanikMedal Lotniczy

300DB
+ 1913-05-26Warszawa1946 Polska
204 PietrzykEugeniuszpor./F/LtP-0850Pilot309DMR
+ 1915-11-29brak danychbrak dalszych informacji
205 PirożekEugeniuszpor./F/OP-2336Administracja1952-05-08+ 441908-11-09zmarł w Middlesex – brak miejsca zgonu i danych UK
206 PisarekZdzisławplut./W/O781742Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8350
DFM


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1991-10-01+ 741917-02-04Warszawa27.09.1941 RAF – Lindholme – „Wellington”-W5557- lot boj. bombard. Kolonii. Wracaiacy samolot lądując w ogranicz. widoczn. spadł na farmę w Hatfield Moor k/ Lindholme, zabijając 3 jej mieszk. Ocalał ranny i powrócił do dywizjonu –(reszta załogi zginęła). – plut. Pisarek Zdzisław zmarł w New Jersey USA.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-26 Wellington ll W5557 SM-G 305 Sqd. 41% moon. Take-off RAF Lindholme 19:27 attacking Köln. On return, heavy fog over base. Plane struck trees and crashed on Hatfield Moor UK at 01:30. Crew: Pilot Sierzant Eugeniusz BUSZKO (P/780447) Killed, buried Newark Section O Grave 302, Pilot Kapral Tadeusz KORCZYK (P/780686) Killed buried Newark Section O Grave 303., W/Op/A/G Kapral Jerzy Slawomir LEYCHE (P/781385) killed buried Newark Section O Grave 301, A/G Kapral Wiktor WASILENKO (P/781021) killed buried Newark. Navigator F/L Stanisław Barzdo (P-0079) Injured, A/G W/O Zdzisław Pisarek (781742) injured.

207 PłanetaEugeniuszjun./AC1709173Radio mechanikCranwell1926-08-22SkrzynkaWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - brak dalszych informacji
208 PopkoMieczysław Zygmuntsierż./W/O704454Radio-operator pokł.Medal Lotniczy (x2)

301DB

6 OTU
1982-03-14+ 721910-11-01Ryga08.02.1944 – RAF Silloth-„Wellington”-HE747- lot trening.: ćwiczenia z myśliwcami. Wskutek przegrzania silników, pilot był zmuszony do lądowania. Omijając zabudowania samolot utracił prędkość i rozbił się pod Blitherless, Siloth w Cumberland. Uratowali się: Mieczysław Popko, Jan Rdułtowski i Jan Wesołowski. Plut. Eugeniusz Malicki zmarł następ. dnia w szpitalu. Plut.pil. A. Kołkowski zginął na miejscu. – Sierż. Popko zmarł w Londynie UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-18 Vickers Wellington X, nr. HE747 piloted by plut. pil. Kołkowski Antoni made a trainig flight. Caused by overheating of the engines he must undertake an emergency landing but he must avoid buildings and lost speed. The aircraft crashed near Blitherness, Silloth, Cumbria. Plut. pil. Kołkowski Antoni was killed and plut. r/op. Malicki Eugeniusz died the following day. Sgt naw. bomb. Rdułtowski, Sgt op. radaru Popko Mieczyław Zygmunt and Sgt op. radaru Wesołowski Andrzej survived.

209 PorowskiEdwardplut./Sgt784462Mechanik pokładowyMedal Lotniczy (x2)

300DB
1944-06-13261918-10-09Wojny-KrupyRAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrzelony przez noc.myśliwca. –pochowany w Reichswald Forest , (6-7/31/G). Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.

Polish Memorial Northolt UK

Reichswald, Germany
210 PrajsEugeniusz Edmundsierż.pch. /F/Sgt704939Nawigator1919-10-11Władykaukaz1947 Polska
211 PrusieckiEugeniuszmjr/F/LtP-2105Obserwator300DB
1986-03-04+ 821904-12-11WarszawaUr. w Warszawie. Abs. II Promocji OSL, - po zakończ. w 1928 roku przydz. do 1PL w Warszawie. We Francji skier. do organiz. się dyonu bombowego. Po upadku Francji, przy próbie przedostania się do Gibraltaru został intern. przez franc. władze w Algierze i osadzony w obozie Carnot, a później Mascara w Afryce Półn. Po zwolni. przybył do Anglii i ukończył AONS w 1943. Dalsze szkolenie odbywał w 1944 w Kanadzie. Po powr. do Anglii latał w 300DB. Po zwolnieniu z PSP wrócił do kraju. – zmarł w Warszawie Polska – poch. na Cment. Wojskowym – Powązkowskim.
212 PrzysieckiEugeniuszkpt./F/Lt76635Pilot300DB
1943-04-23331910-02-14Moskwa– RAF Hemswell-„Wellington”-HE291- lot boj. minow. rejonu St.Nazaire we Francji – samolot został zestrz. do morza, cała załoga zginęła. - pochowany w La Baule-Escoublac, Francja (2/11/H)
213 PuchałaRomansierż./W/O793808Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB

138 Sqd (Special)
1997+ 1916-06-12Szymanów17.09.1943 – RAF Tempsford-„Halifax”-BB309- lot boj. ze zrzutami amunicji, broni i „cichociemnych”. Podczas powr. lotu samolot został zestrz. przez niem. noc. myśliwca JU88 nad Slaglille (wyspa Sjealand) i spadł na zabud. farmy, zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi uratowali się T. Miecznik wzięty do niewoli (zbiegł i w grudniu 1943 roku dotarł do Anglii) i R.Puchała, który również został wzięty do niewoli. - Zmarł w Mansfield Nott’s i tu poch. UK. -Brak daty zgonu i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.

214 PurulakEugeniuszjun./AC1707894Mechanik Heliopolis1978-02-28+ 521926-05-21brak danychWychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. zmarł w Camberley Surrey UK
215 PyrchlaEugeniuszplut./LAC780290Mechanik301DB
1919-10-09Rzędzin1946 Polska
216 PyżanowskiEugeniuszplut./LAC792240Kierowca samochodowy316DM
+ 1913-12-27Warszawa1947 Polska
217 RaczyńskiEugeniuszplut./LAC783030Elektryk300DB
1994-10-22+ 791915-01-19brak danychZmarł w Perth Tayside UK -brak dalszych informacji
218 RajewskiEugeniusz Leonpor./F/OP-1572Pilot309DMR
1943-12-27271916-04-16– RAF Snailwell – „Mustang”-NA83- Podczas lotu rozpoczął samow. ćwiczenie walki powietrznej z napot. samolotem ameryk. Podczas kolejnego ataku nie wyprowadził samolotu z korkociągu i rozbił się pod Risby Village w rejonie Bury St. Edmunds. - pochowany na cmentarzu w Newmarket (NG/439) UK
219 RatajczakAlojzypor./F/LtP-1655PilotVirtuti Militari

9017
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

301DB
1945-07-27331912-06-18Broników02.01.1943 – RAF Bramcote-„Wellington”-L4379- lot trening. Wskutek silnego oblodzenia samolot rozbił się w rejonie Nott’s. Zginął tylko Antoni E. Korzeniowski . Wyszli z wypadku z lekkim obrażeniem: Klemens Baszowski, Stefan Czekalski, Roman Drapała, Stanisław Nogacki i Alojzy Ratajczak. 1945 zginął RAF Chedburgh-„Warwick”-HG226- dokonywał przelotu z lotniska Pomiglianco w Grecji do Londynu. Podczas lotu w czasie burzy samolot stanął w ogniu, prawdopodobnie od uderzenia pioruna,- rozbił się pod miejsc. Vienne niedaleko Lyonu. Zginęła cała załoga.– poch. na cment. wojsk. w Marsylii, Francja (5/A/10)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-02-02 Wellington 1 18 OTU L4379 Take off RAF Bramcost on navigation exercise. Crashed after severe icing. Crew: Pilot P/O Alojzy Ratajczak (P-1655), A/G P/O Stefan Czekalski (P-1854), A/G Sgt Roman Drapała )783307), Bombadier Sgt Klemens Baczewski (794135), Bombadier Sgt Stanisław Nogacki (784506). All Baled out and OK. Bombadier Sgt Antoni.E. Korzeniowski (782472) killed.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-07-27 Warwick C lll HG226 GR-D 301 Sqd Took off originally from Athens Greece, Over france ran into severe storm, hit by lightning, crashed near Lyon. Pilot Flt/Lt Alojzy Rataczak (780249) Age 33, Nav Sgt. Antoni Mikołajczak (704011) Age 22, F/E Sgt. Eugeniusz Kocoń (782439) Age 30, W/Op/A/G Franciszek Bąk (794777) Age 22. All buried Mazargues War Cemetery, Marseilles France.Mazargues Cemetery Marseilles France
220 RawskiJankpr./Sgt792838Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1942-07-09271915-06-01Pełce, Ukraina (Berchy ?)RAF Hemswell – „Wellington”-Z1489- lot boj. z zadaniem bombard. Wilhelmshaven. Nad celem samolot został uszk. ogniem artylerii plotn. W locie powr. wskutek licznych przestrzeleń zbiorników paliwa, wodowano przym. w odległ. około 16 km od Great Yarmouth. Z załogi zostali wyłowieni z morza i uratowani, dzięki akcji ratow. RAF: Eugeniusz Słomkowski, Leon Szychowiak, Benedykt Milik i Zenon Jelonek. Utonął jedynie kpr. Jan Rawski, którego ciała nie odnaleziono. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-07-09 Wellington lV Z1489 BH-J. Takeoff RAF Ingham 23:47 hrs to Wilhelmshaven. At 01:54 hrs, the aircraft heavily damaged by the floating Flak battery 'Medusa' (Marine-Flak-Abteilung 222) over the target and was ditched 16 miles off Great Yarmouth. The crew was rescued by Air Sea Rescue launch. Sgt Rawski drowned: Pilot:793835 Sgt Leon Szychowiak. Observer:P-0354 Fg Off Eugeniusz Slomkowski. W/Op:792442 Sgt Benendykt Władysław Molik. AG:794277 Sgt Zenon Jelonek. AG:792938 Sgt Jan RawskiPolish Memorial Northolt UK
221 Rdułtowski (Raymond)Jan Serwacyplut./W/O794465Navigator Bomb AimerMedal Lotniczy

6 OTU1999-01-05+ 801919-05-13Kozienice08.02.1944 – RAF Silloth-„Wellington”-HE747- lot trening: ćwiczenia z myśliwcami. Wskutek przegrzania silników, pilot był zmuszony do lądowania. Omijając zabudowania, samolot utracił prędkość i rozbił się pod Blitherless, Silloth w Cumb’s. Uratowali się: Marian Popko, Jan Rdułtowski i Jan Wesołowski. Plut. Eugeniusz Malicki zmarł następnego dnia w szpitalu. Plut.pil. A. Kołkowski zginął na miejscu. Plut. Rdułtowski zmarł w Nottingham – spopielony na cmentarzu Willford Hill UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-18 Vickers Wellington X, nr. HE747 piloted by plut. pil. Kołkowski Antoni made a trainig flight. Caused by overheating of the engines he must undertake an emergency landing but he must avoid buildings and lost speed. The aircraft crashed near Blitherness, Silloth, Cumbria. Plut. pil. Kołkowski Antoni was killed and plut. r/op. Malicki Eugeniusz died the following day. Sgt naw. bomb. Rdułtowski, Sgt op. radaru Popko Mieczyław Zygmunt and Sgt op. radaru Wesołowski Andrzej survived.Kozienice ul. Cmentarna Poland
222 RembowskiEugeniuszplut./Sgt782828Budowa lotnisk300DB
1994-07-08+ 741920-04-30Warszawazmarł w Blackpool – pochowany na cmentarzu Carleton UK
223 RodkiewiczEugeniuszpor./F/OP-2783Nawigator+ 1914-04-09Wilno1973 Londyn UK
224 RogowskiHenrykplut./Sgt780346Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9169
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1941-06-18271914-04-14Rajgród– RAF Syerston-„Wellington”-R1696- lot boj, bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot był dwukrotnie atakowany przez niem. myśliwce i został zestrz. nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, - Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala , gdzie zmarł tego samego dnia. - pochowany na cmentarzu w Lutjebroek, Holandia (4B/11)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

Polish Field of Honour, Breda Holland
225 RolandEugeniuszppłk/S/LdrP-1253Oficer techniczny1971-01-17+ 801891-11-02Lwówzginął w Wiedniu, Austria -brak informacji
226 RozkresEugeniuszplut.pch./Sgt706776Pilot2006-06-01+ 1920-12-24Wólka ŁabuńskaZmarł w Royal Tunbridge Wells, Kent UK -brak dalszych informacji
227 RudowskiEugeniusz Tomaszmjr / F/LtP-1370Obserwator balonowyVirtuti Militari

9376
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1976-03-05+ 1907-06-14Ciechanów26.06.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- płk. Skarzyński poleciał jako nadliczbowy członek załogi, na lot bojowy 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrz. samolotu. Morze wyrz. jego ciało na brzeg. - mjr E. Rudowski wyj. w r.1948 do Kanady i tam zm. Zest. sam.: 2/0/1.-Brak m.zgonu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarżyński P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarzynski, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned

228 RybaczekEugeniuszkpr./Sgt794675Pilot1944-02-16+ 1918-05-24Terryville<="" p=""
229 RybakJózef Eugeniuszkpr./F/Sgt705719Radio operator pokł.Medal Lotniczy

304DB
1997-01-10+ 751922-11-24Lwówzmarł Birmingham UK
230 RymkiewiczCzesławpor./F/OP-0518PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-03-14311911-08-03Wilno05.09.1941 – RAF Bramcote – “Wellington”-X9795- wykonywał lot trening. Podczas lądowania we mgle samolot rozbił się na lotnisku Waddington w Linc’s. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach, por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. Pil. Piotr P. Grom, st.szer. Karol J. Droździk, i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął kpt.obs. Marian Sukniewicz – pochowany na cmentarzu w Nuneaton (102) UK. 1942 zginął – RAF Lindholme-“Wellington” Z8438- wykonał lot bojowy – uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn., rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. Por. Cz. Rymkiewicz został poch. na cmen. w Newark (307/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-05 Wellington 1c X9795 18 OTU Crashed landing in fog. Flying Officer M Sukniewicz (P/0110) (Polish) buried Nuneaton Oaston Rd: killed; Flying Officer C Rymkiewiez (Polish), Flying Officer J Lach (Polish), Flying Officer S Ostaszewski (Polish), Sergeant P Grom (Polish), Sergeant K Droździk (Polish), Sergeant H Bosek (Polish): uninjured. Bosek died 5 months later in Leeds, buried Newark.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
231 RytelEugeniuszplut./LAC705989Kierowca samochodowy+ 1915-04-19Prostyń1947 Belgia
232 SączewskiEugeniusz Zygmuntmjr/F/LtP-0791Pilot1978-05-04+ 791899-11-30Sosnowieczmarł w Warszawie Polska – pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszwie
233 SamborskiEugeniuszkpr./LAC783118Bez specjalności1916-03-01brak danychbrak dalszych informacji
234 SasinWacławkpr./Sgt781342Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

305DB
1942-03-14261916-10-26Tłuszcz– RAF Lindholme-“Wellington” Z8438- wykonał lot boj. – uszk. nad celem ogniem obrony plotn., rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. - pochowany w Newark (307) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
235 SicińskiEugeniuszplut./LAC706415Bez.specjalności316DM
+ 1911-07-04Działoszyn1947 Francja
236 SiedleckiEugeniuszsierż./W/O704777Radio.operator.pokł.304DB
2010-12-18+ 1919-04-14Zaborol1948 USA -zmarł w Gray Lake IL USA
237 SitarekEugeniusz Pawełsierż./Sgt783273Mechanik300DB
1973-11-18+ 571916-10-10Grodzisk Maz.zmarł w USA
238 SiudaEugeniuszst.szer./Sgt782659Strzelec.pokładowy301DB
1942-03-13281914-11-10Siedlce- RAF Hemswell-„Wellington”-Z1257- nocny lot boj. bombard. Kolonii. Z lotu tego samolot nie wrócił do bazy, prawdopodobnie zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga.
239 SkarżyńskiStanisław Jakubpłk/W/CdrP-1252PilotVirtuti Militari

8128
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-06-26431899-05-01WartaUr. w m. Warta. Od 01.02. do 05.05.1931 wykonał lot dookoła Afryki wraz z por.obserw. Andrzejem Markiewiczem. 08.05.1933 dokonuje jako 1-szy Polak na samolocie RWD-bis (SP-AJU), samodz. przelot przez Atlantyk, 1936 roku otrzymał od Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) „Medal Bleriot” za zasługi w dziedzinie lotnictwa. Komendant 16 (P)SFTS Stacji Newton, - Kwiecień 1942 Komendant Bazy Lindholme. 1942 zginął – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- płk Skarżyński poleciał jako nadliczbowy członek załogi, na lot boj. 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. – pochowany na cmentarzu w Westterschelling, wyspa Terschelling - Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarzynski, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned

Polish Memorial Northolt UK

Terschelling UK
240 SkwarczyńskiEugeniuszpor./F/LtP-1707ObserwatorVirtuti Militari

11565
300DB
+ 1911-07-19Krakówbrak dalszych informacji
241 SławińskiEugeniusz Mieczysławst.szer./LAC703081Magazynier2011-05-12+ 1916-05-25brak danychZmarł w Berwyn IL USA -brak dalszych informacji
242 SłomkowskiEugeniuszkpt./F/LtP-0354ObserwatorMedal Lotniczy (x4)

300DB
1981-04-26+ 711909-11-25ŁódźUr. w Łodzi. – Abs, VIII Promocji SPL,- po ukoń. w roku 1934 przen. do 1PL w Warszawie. We wrześniu 1939 roku przez Rumunię i Francję przedostał się do Anglii, gdzie został dcą. plutonu przeciwdesantowego w bazie w Blackpool. W 1942 przydz. do 300DB. W dniu 09.07.1942 - RAF Hemswell – „Wellington”-Z1489- lot boj. z zadaniem bombard. Wilhelmshaven. Nad celem samolot został uszk. ogniem art. plotn. W locie powrot. wskutek licznych przestrzeleń zbiorników paliwa, wodowano przymus. w odległości około 16 km od Great Yarmouth. Z załogi zostali wyłowieni z morza i uratowani, dzięki akcji ratowniczej RAF’u: E. Słomkowski, Leon Szychowiak, Benedykt Molik i Zenon Jelonek. Utonął jedynie kpr. Jan Rawski, którego ciała nie odnaleziono. – Kpt. E. Słomkowski zmarł Melton Mowbray, Leic’s i tam został poch. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-07-09 Wellington lV Z1489 BH-J. Takeoff RAF Ingham 23:47 hrs to Wilhelmshaven. At 01:54 hrs, the aircraft heavily damaged by the floating Flak battery 'Medusa' (Marine-Flak-Abteilung 222) over the target and was ditched 16 miles off Great Yarmouth. The crew was rescued by Air Sea Rescue launch. Sgt Rawski drowned: Pilot:793835 Sgt Leon Szychowiak. Observer:P-0354 Fg Off Eugeniusz Slomkowski. W/Op:792442 Sgt Benendykt Władysław Molik. AG:794277 Sgt Zenon Jelonek. AG:792938 Sgt Jan Rawski

243 SojaEugeniusz Jansierż./Cpl792327Sanitariusz316DM
+ 1911-04-21Krakówbrak dalszych informacji
244 SokołowskiEugeniuszkpt./F/LtP-0745Pilot309DMR
1994-08-03+ 841910-10-25Mińskzmarł w Warszawie – pochowany w kwaterze na Powązkach (grób 18) Polska
245 SumigaJan Ernestkpr./Sgt793195Radio.operator.pokł..Medal Lotniczy (x2)

300DB
1944-06-13301914-07-17KaliszRAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez noc.myśliwca. 1944 zginął –pochowany w Reichswald Forest (6-7/31/G) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
246 Szaposznikow(Sharman) Eugeniuszkpt./F/LtP-1653Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8828
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1991-07-08+ 741917-07-1701.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - Zestrzelił: 8/0/1. - zmarł w Nottingham – poch. na cmen. katolickim w Leonor UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940247 SzarneckiEugeniuszsierż./Sgt781478Budowa lotniska1967-12-30+ 531914-03-16Skarżysko Kam.zmarł w Blackpool UK
248 SzczygielskiEugeniuszjun./AC2709219Mech..przyrz..prec..Halton2001+ 741927-03-01brak danychWych. Lot. Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s (UK) - zmarł w ? USA – brak daty zgonu i miejsca. (inf.A.M.)
249 SzczygiełEugeniusz Jankpr./AC1707154Kierowca.samochodowy308DM
1926-02-01Godowa1948 Kanada
250 SzlązakEugeniuszplut./LAC783311Mechanik304DB
1977-12-22+ 1914-12-23Warszawabrak dalszych informacji
251 SzlenkEugeniuszkpr./Sgt793957Strzelec.pokładowy305DB
1942-11-19231919-01-01Porąbka– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1496- lot boj, minow. rejonu St.Nazaire. Po wykonaniu zadania samolot został zestrz. do morza przez niemieckiego myśliwca. - Zginęła cała załoga.
252 SzmidtWacławst.sierż./Sgt792066Strzelec.pokładowyVirtuti Militari

9372
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1993-06-02+ 731920-11-30Antonówka15.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8586- lot boj, bombard. Dortmund. Podczas lotu powrot. samolot, lądując przymus. z braku paliwa, rozbił się pod miejsc. Wroot w pobliżu Lindholme. Kazimierz Joszt został ranny. Wyszli z wypadku bez obrażeń: Kazimierz W.Konopasek, Bronisław Sędzimir i W. Szmidt. Zginęli: Stefan Sznidel oraz Kazimierz Pasisz. 26.06.1942- RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- poleciał jako nadliczbowy członek załogi ,płk Skarżyński, na lot boj. 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. St.sierż. Szmidt Wacław zmarł w Lincoln UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-04-15 Wellington ll Z8586 SM-A RAF Lindholme. Attack on Dortmund. Forced landing Wroot (9 miles E Doncaster) after runnig out of fuel. Crew: Pilot: P-0612 Fg Off Stefan Sznidel - killed, Pilot: P-1208 Fg Off Kazimierz Wacław Konopasek - Ok, Observer: P-0933 Fg Off Kazimierz Joszt - Injured, Wireless Operator: 784835 Sgt Kazimierz Pasich - killed, Wireless Operator/Air Gunner: 780511 Bronisław Władysław Sędzimir -Ok, Air Gunner: 792066 Sgt Wacław Szmidt - OK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drownedNewark UK
253 SzomańskiEugeniuszplut./Cpl780090Mechani.przyrz..prec..300DB
1992-12-05+ 1918-08-29PawłohradZmarl w Geelong 3230 VIC Australia -brak dalszych informacji
254 SzottEugeniuszkpr./LAC705285Strzelec.pokładowy306DM
2013-02-27+ 1924-01-06Teklówka2000 Nottingham NG3 - tu zmarł UK
255 SzulekoEugeniuszkpr./AC2706555Bez.specjalności1923-09-09brak danychbrak dalszych informacji
256 SzybkaJózef Stanisławpor./F/LtP-1578PilotVirtuti Militari

9365
DFC

305DB

45GT
1944-08-25251919-10-16AntonówkaAbs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 18 OTU został skier. w roku 1942 do 305DB. 26.6.1942, wyst. do zadania boj. z RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- w którym poleciał jako nadliczbowy członek załogi, płk Skarżyński, na lot boj. 1000 samolotów, z zadaniem bombard. Bremy. Podczas lotu powrotn. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, por. J. Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. W 1943 po wylataniu tury operacyjnej, przenies. do 45 Grupy Transport. w Kanadzie. – RCAF Quebec-„Mitchell”-KJ588- lot transp. z lotniska w Quebec w Kanadzie do Anglii. Z nie uzasadn. powod. samolot rozbił się koło Dorval Goose Bay. Zginęła cała załoga. –por. Józef S. Szybka poch. na cmen. Blanche Country (P.Q.Cem.) Quebec Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-08-25 Mitchell aircraft KJ 588 was enroute from Dorval, Quebec to Goose Bay, Labrador, en route to England when it crashed five miles north-east of Matawek Lake, about one mile east of the Matawek River, twenty-two miles from RCAF Station, Seven Islands, Quebec.. Location : Canada. Crew: Flying Officer Archibald Donald DONER (J/28954) Ottawa Memorial. Józef Stanisław Szybka (P-1578 / 783606) Blanche County Cemetery, CanadaOur Lady of Light Blanche Cemetery Quebec Canada

Polish Memorial Northolt UK
257 SzychowiakLeonplut./Sgt793835PilotVirtuti Militari

9577
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1942-09-05261916-09-18Poznań09.07.1942 - RAF Hemswell – „Wellington”-Z1489- lot boj. z zadaniem bombard. Wilhelmshaven. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. W locie powr. wskutek licznych przesz. zbiorników paliwa, wodowano przymusowo w odległ. około 16 km od Great Yarmouth. Z załogi zostali wyłowieni i uratowani, dzięki akcji ratowniczej RAF: Eugeniusz Słomkowski, Leon Szychowiak, Benedykt Molik i Zenon Jelonek. Utonął jedynie kpr. Jan Rawski, którego ciała nie odnaleziono. 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1320- lot bojowy, bombard. Bremy. Od chwili startu nastąpił brak łączności z samolotem. Prawdopodobnie został zestrz. do morza. Zginęła cała załoga. Obst. Ludwig Becker 6.NJG2, claimed three Wellingtons on this date, one each from 101, 300 and 419 Sqns. (North Sea 40 Km N. Ameland: 4200 m, 0415; North Sea 40 Km N. Ameland: 3200 m, 0455; Sea 35 km Schiermonnikoog: 1000 m, 0509)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-07-09 Wellington lV Z1489 BH-J. Takeoff RAF Ingham 23:47 hrs to Wilhelmshaven. At 01:54 hrs, the aircraft heavily damaged by the floating Flak battery 'Medusa' (Marine-Flak-Abteilung 222) over the target and was ditched 16 miles off Great Yarmouth. The crew was rescued by Air Sea Rescue launch. Sgt Rawski drowned: Pilot:793835 Sgt Leon Szychowiak. Observer:P-0354 Fg Off Eugeniusz Slomkowski. W/Op:792442 Sgt Benendykt Władysław Molik. AG:794277 Sgt Zenon Jelonek. AG:792938 Sgt Jan Rawski
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington lV Z1320 BH-K. Takeoff RAF Ingham 23:04 hrs local time to Bremen. Homeward-bound, the aircraft shot down by night fighter pilot Oberleutnant Ludwig Becker of the 6./NJG 2, who had taken off from Leeuwarden airfield. The Luftwaffe pilot claimed three Wellingtons destroyed at 04:15, 04:45 & 05:09 hrs. All crew missingPolish Memorial Northolt UK
258 SzyszkowskiAntoni Kazimierzmjr/F/OP-0439Strzelec.pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1942-06-20421900-08-15Kraków– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- bombard. Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopodobnie zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.Polish Memorial Northolt UK
259 TołwińskiEugeniuszkpr./LAC709868Kierowca samochodowy318DMR
+ 1905-11-02Szepietowo1947 Polska
260 TomakaEugeniusz Bronisławppor./P/OP-2600Administracja+ 1911-10-24brak danychbrak dalszych informacji
261 TomaszewskiEligiusz Eugeniuszkpr./AC2708565Bez specjalności2007-04-04+ 811925-08-09brak danychzmarł w Reading RG14 Berk’s UK
262 TomickiStefanppor./F/OP-1916 / 782361PilotVirtuti Militari

9162
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

18 OTU
300DB
1943-04-09281915-17-01Folwark Raducki, Wieluń06.08.1941–RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (unikn. niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęłi: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak.. 08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwicz. wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE148- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot, zestrz. przez niem. art. plotn., zatonął u brzegów Holandii. Cała załoga zgineła:- J Rudek, S Ślusarski, T Kniażycki, S Stępień, W Marczuk i S Tomicki.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm July 1941. (L-R) S/Ldr Ścibior, A/G Sgt Wacław Rybak, Nav F/O Mieczysław Saferna, Pilot S/Ldr Szczepan Ścibior, Nav F/O Jerzy Sukiennik, Pilot Sgt Stefan Tomicki, W/Op Sgt Michał Kowalski
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-04-08 Wellington X HE148 BH-T. 300 Sqd. Took off 21:40 RAF Helmswell attack Duisberg. 18% moon. Shot down by Marine Flak of the 1./Marine-Flak-Abteilung 816. Crashed North Sea 20 km West of IJmuiden, Holland. Crew: Pilot: Plt Off Stefan Tomicki (P-1916/782361) MIA, Navigator: Fg Off Jan Rudek ( P-2021) buried- Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 5 (Washed up Castricum on 10 Apr 43), Bomb Aimer: Sgt Tadeusz Władysław Kniażycki (780872) MIA, W/Op/A/G: Sgt Władysław Marczuk (794308 ) MIA, A/G: Sgt Stanisław Stępień (792832) buried Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 7 (Washed up Egmond aan Zee on 10 Apr 43). Pilot Stanisław Ślusarski (792051) washed ashore near Petten 1943-05-10 buried Bergen General Cemetery

Sgt. Stefan TOMICKI 782361 305Sq. RAF FTR 5/8/41 Comete Line Evader. After his return to the UK his Wellington Bomber HE148 crashed on 1943-04-09 in the North Sea near the Dutch coast. His body was never found.Polish Memorial Northolt UK
263 TrzebiatowskiLeonplut./W/O782840PilotVirtuti Militari

9527
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
10 AGS
300DB
1945-04-13261919-10-22KościerzynaW dniu 08.06.1942 – z RAF Ingham „Wellington” –Z1382- lot boj. bombard. Essen. – po wyk. zad. samolot został w drodze powr. poważnie uszk. przez niem. myśl. i w czasie którego, Strzelec pokł. (782903) Sgt E. Kwiatkowski został poważnie ranny, - a Radio oper. Sgt L.Trzebiatowski doznał lekkich obrażeń. Pilot WO Fojud dokona wspaniałego wyczynu, dolatując do bazy, przy uszk. hydraulice, oraz jedną-czwartą pokrycia, spalonego lewego skrzydła. W roku 1945 zginął – RAF Barrow – „Wellington”-LP981- wystar. z załogą bryt. do lotu ćwicz. na strzelanie nad morzem. Z nie wyjaś. powodów samolot wpadł do morza w rejonie Fleetwood w Lanc’s. Cała załoga poniosła śmierć. – Pilot L. Trzebiatowski poch. na cmen. w Barrow-in-Furness (2620/7 RC)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lll Z1382 1942-06-09 BH-V After completing the task, seriously damaged by a German fighter during return. Air Gunner Sgt Eugeniusz Kwiatkowski seriously injured, - and Radio Operator Sgt Leon Trabiatowski slightly injured. The pilot W/O Edmund Fojud performed a magnificent feat, reaching base with damaged hydraulics and only a quarter of burned left wing coverage. Sergeant Michal Offierski (Polish) Second Pilot baled out over enemy territory and became Prisoner of War. Aircraft force landed at Martlesham Heath Aerodrome on return from an operational flight over Essen, Germany, 9 June 1942. C17386501Barrow-in-Furness Thorncliffe UK
264 TurekEugeniuszkpr./AC2708783Radio operator1924-07-13Porąbkabrak dalszych informacji
265 WalentaEugeniuszkpr./AC1729084Bez specjalności307DMN
2004+ 1924-08-08WarszawaZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
266 WalicaEugeniuszkpr./LAC708606Żandarmeria lotnicza+ 1911-06-05Bobrek1946 Polska
267 WardeckiEugeniuszplut./LAC707001Mechanik przyrz. prec.+ 1909-11-27Warszawa1947 Polska
268 WardyńskiStanisławplut./Sgt792219Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20271915-04-16Gniezno– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot boj. bombard. Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza przez niem. myśl. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.

Polish Memorial Northolt UK
269 WąsikowskiJan Eugeniuszkpt./F/LtP-1582Obserwator305DB
1975-03-01+ 1905-10-0528.01.1944 – RAF Lasham-„Mosquito”-HX908- lot boj. wraz kpt. obs. Wąsikowskim. Podczas lotu powr. samolot rozbił się podczas lądow. poza pasem lotniska. Obaj lotnicy zostali ciężko ranni. Kpt. Wąsikowski przeżył katastrofę, zaś sierż. pil. Illg (784737) zmarł w kilka godzin później. Kpt J. Wąsikowski zmarł w Accrington – UK
270 WasilejkoEugeniuszkpr./LAC705164Bez specjalności317DM
1921-07-22Aleksandria1948 Australia
271 WasilenkoWiktorkpr./Sgt781021Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1941-09-27191922-10-29Chopinów- RAF – Lindholme – „Wellington”-W5557- lot boj. bombard. Kolonii. Wracający samolot lądując, spadł na farmę w Hatfield Moor k/Lindholme, zabijając 3 jej mieszkańców. Ocalał ranny Stanisław Barzo i powrócił do dywizjonu –(reszta załogi zginęła). – Kpr. Wasilenko pochowany na cment. w Newark (303a/OC/East) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-26 Wellington ll W5557 SM-G 305 Sqd. 41% moon. Take-off RAF Lindholme 19:27 attacking Köln. On return, heavy fog over base. Plane struck trees and crashed on Hatfield Moor UK at 01:30. Crew: Pilot Sierzant Eugeniusz BUSZKO (P/780447) Killed, buried Newark Section O Grave 302, Pilot Kapral Tadeusz KORCZYK (P/780686) Killed buried Newark Section O Grave 303., W/Op/A/G Kapral Jerzy Slawomir LEYCHE (P/781385) killed buried Newark Section O Grave 301, A/G Kapral Wiktor WASILENKO (P/781021) killed buried Newark. Navigator F/L Stanisław Barzdo (P-0079) Injured, A/G W/O Zdzisław Pisarek (781742) injured.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
272 WasilewskiWincentypor./F/LtP-0839ObserwatorVirtuti Militari

8440
DFM & Bar

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

138 Sqd SOE
1943-09-17271916-01-24Lipno07.11.1941 – 138DS RAF „Halifax” L9612 lot ze zrzutem skoczków, - wracając ze znacznym oblodzeniem nie udało się schować (?) podwozia. Zwiększone zużycie paliwa zmusiło załogę do przymus. lądowania w Szwecji k/Ystad i tam został internowany, samolot zniszcz. Zwolniony i przesłany do W. Brytanii. 1943 zginął – 138DS RAF „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez „Ju-88” nad Slaglille k/m. Soro na wyspie Sjealand (Dania ). Samolot spadł na zabud. farmy zabijając jej mieszkańców. Z załogi zginęli: W. Wasilewski, Władysław Barzo, Julian Michalski i Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: Roman Puchała i Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku. - por. Wincenty Wasilewski został poch. na cmentarzu w Slaglille – grób zbiorowy. (Dania) (inf.A.M.-2015 uzup nr bocz.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Halifax L9612, 138 Squadron, 7 November 1941. Tech Officer 301 Sqn. head winds caused increased fuel consumption, which led to the loss of aircraft. interned; forced landing in Sweden. Ran out of fuel over Denmark whilst returning from Operation Ruction to Ugor, Poland. Crash landed at Tomelilla near Ystad in Sweden. Aircraft set on fire before crew surrendered to Swedish police. Crew: Flying Officer T Jasinski (Polish: W/Op), Sergeant F Sobkowiak (Polish: Co Pilot), Flying Officer S Krol (Polish: Nav), Wing Commander R Rudkowski (PolishL Pilot), Sergeant J Chodyra (Polish: Nose gunner), Sergeant R Mol (Polish: turrent gunner), Sergeant W Wasilewski (Polish: W/Op), Sergeant J Soltytsiak (Polish: FE): Interned, later returned to UK.


Halifax L9612 crash, Sweden
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.Slaglille Denmark
273 WelmanEugeniuszplut./LAC780094Mechanik302DM
+ 1915-08-15Pomiechówekbrak dalszych informacji
274 WesołowskiAndrzejsierż./W/O703146Radio operator pokł.Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

6 OTU
304DB
2016-04-27 Mansfield UK1916-11-17Młynek, Aleksandrów Kuj.brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-18 Vickers Wellington X, nr. HE747 piloted by plut. pil. Kołkowski Antoni made a trainig flight. Caused by overheating of the engines he must undertake an emergency landing but he must avoid buildings and lost speed. The aircraft crashed near Blitherness, Silloth, Cumbria. Plut. pil. Kołkowski Antoni was killed and plut. r/op. Malicki Eugeniusz died the following day. Sgt naw. bomb. Rdułtowski, Sgt op. radaru Popko Mieczyław Zygmunt and Sgt op. radaru Wesołowski Andrzej survived.

275 WilczyńskiRoman Eugeniuszpor./F/LtP-2053Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8450
300DB
1992-11-12+ 721920-04-14Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kampanii wrześniowej 1939 i przybyciu do W. Brytanii, ukończył w Cranwell kurs radio-telegrafisty i skierowany do 300DB, gdzie lata boj. do roku 1943. W ramach odpoczynku oper., przesunięty do 45 GR. TR-Kanada. Od kwietnia 1945 jest adiutantem w Polskiej Szkole Technicznej – Halton. Zmarł w Edynburgu Szkocja UK
276 WinikowskiEugeniuszplut./LAC703637Radio mechanik305DB
1996-12-03+ 801916-02-11Suwałkizmarł w Los Angeles CA USA
277 WiśniewskiMichał Eugeniuszppor./P/OP-2796Bombardier1662 HCU1944-11-11341910-05-28– RAF Blyton-„Halifax”-JN967- lot ćwicz. – po zapaleniu się jednego z silników; samolot tracąc wysokość przesz. w lot pionowy, zderzył się z ziemią. – poch. na cmen. w (Newark (316/G/E) UK – poch. na cmen. w Newark (317/F) UK – Ekshumowany 24.01.1964 i prochy złożono do grobu prywatnego. KTORY?
278 WojdalskiEugeniuszst.sierż./Sgt781827Mechanik przyrz. prec.305DB
+ 1913-04-21Błędówbrak dalszych informacji
279 WojuckiEugeniuszsierż./Cpl782018Mechanik318DMR
1977-01-20+ 1906-12-15Piaskizmarł w Międzylesiu, k/Warszawy – pochowany na cmentarzu Bródnowskim Warszawa Polska
280 WoronkoEugeniuszkpt./F/LtP-1235Oficer techniczny307DMN
1977-06-07+ 1900-12-25Wilnozmarł w Lublinie Polska
281 WosiewiczEugeniuszkpr./AC1708935Bez specjalności1922-09-27Stęszew1947 Francja
282 WyrobaEugeniuszkpr./LAC781040Bez specjalności1996-03-21+ 771919-02-27brak danychzmarł w Londynie – spopielony – prochy zostały złożone w Szkocji UK
283 WysłowskiEugeniuszsierż./Cpl781632Mechanik+ 1915-09-09brak danychbrak dalszych informacji
284 ZaborowskiEugeniuszpor./P/OP-2551Nawigator2008-01-18+ 1915-01-06TuapseZmarł w ? ON Kanada -brak dalszych informacji
285 ŻakowieckiEugeniuszkpr./LAC783956Obsługa balonów+ 1907-12-02Duninówbrak dalszych informacji
286 ZaleskiEugeniuszst.sierż./Sgt780370Rusznikarz300DB
2010-12-18+ 961914-08-28RygaUr. w m. Riga, Łotwa. – W roku 1937 powoł. do służby w lot. w 5PL w Lidzie w funkcji rusznikarza 55 Eskadry. W czasie kamp. wrześn. 1939, 19 września przekr. gran. rumuńską. W listopadzie 1939 we Francji, został skier. do Bazy Lotniczej „Lyon”. W W. Brytanii po przeszk. techn. w RAF Eastchurch i Hucknall, otrzyma przydział do 300DB. W roku 1946 otrzymuje stopień st.sierżanta. Zdemob. w 1947r wyjechał do Kanady w roku 1952. -Zmarł w Winnipegosis MB Kanada.
287 ZalewskiEugeniuszplut./Cpl793303Mechanik317DM
+ 1906-10-20Lublin1995 ON Kanada
288 ZarębskiEugeniuszkpr./AC1705200Radio telefonista317DM
1920-08-07Łódźbrak dalszych informacji
289 ZatorEugeniuszkpr./Sgt707161Radio operator pokł.1924-12-30Szczurowice1951 Pakistan
290 ŻerebeckiKazimierzkpt./F/OP-0356ObserwatorVirtuti Militari

9139
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
1941-06-18311910-09-01Tarnopol– RAF Syerston-„Wellington”-R1696- lot boj, bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot był dwukrotnie atak. przez niem. myśl. i został zestrz. nad Aschendorf. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, - Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego dnia. – poch. na cment. cyw. w Bergen, (12/1) Niemcy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda HollandBergen General, Holland
291 ZienowiczEugeniuszkpr./AC2704974Bez specjalności1919-04-09brak danychbrak dalszych informacji
292 ZiomekEugeniuszplut./AC1782152Mechanik304DB
2002-11-01+ 881914-11-05Borysławzmarł w Penrhos - spopielony – prochy złożone w kolumb. przy kościele A. Boboli w Londynie UK
293 ZumbachJan Eugeniusz Ludwikmjr/S/LdrP-1382Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

7488
DFC & Bar


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1986-01-03+ 711915-04-14UrsynówUr. w Ursynowie k/Warszawy – W roku 1936 po wcześ. przesz. ogólnowojskowym w 27 Pułku Piechoty w Częstochowie, wstąpi do Szk. Podch. Lotnictwa (posiadając obyw. szwajc.). – Abs. XI Promocji SPL, - po ukoń. w 1938 przydz. do 1PL w Warszawie 111 Esk. Myśl. z którą przeszedł całą kamp. wrześ.1939. Po kapitulacji Francji, został ewak. do W. Brytanii, gdzie przybył 18 czerwca 1940 roku. Po przesz. na sprzęcie bryt., 2 sierpnia 1940 roku, otrzymał przydział do 303DM „Kościuszkowskiego”, w którym walczył w Bitwie o Wielką Brytanię. W przer. oper. jest instr. w pilotażu w 58 OTU w Grangemouth. – Od kwietnia 1942 roku ponow. latał w 303DM. Był dowódcą dywizjonu, a następnie od grudnia 1942, oficerem łączn. w dowództwie 9 Grupy Myśl. – W latach 1943-44 jest dowódcą 3 Pol. Skrz. Myśl. a później 133 Pol. Skrz. Myśl. (1944-45). – Dnia 7 kwietnia 1945 roku, wracając nocą „Austerem” z wizytacji 131 Skrzydła na terenie Niemiec, przez pomyłkę przeleciał linię frontu i dostał się do niewoli niem. w ostat. mies. przed zakoń. wojny. Po wyzw. powrócił do Anglii. Zestrzelił:- 12/5/1 samolotów. – Zmarł we Francji – prochy złożone w rodzinnym grobie w Warszawie Polska ● ppłk dypl. Pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940. On 30 January 1945, Zumbach was posted to HQ, No. 84 Group. While flying an Auster that was used to visit units under the Group's command, he made a navigational error and ran out of fuel. He force-landed in enemy territory and spent the final month of the war as a prisoner of war. Zumbach's final victory tally was 12 (and two shared) confirmed kills, five probables and one damaged.

Zumbach died in unclear circumstances on 3 January 1986, in France and was buried at Powązki Military Cemetery in Warsaw, Poland. The investigation into his death was closed by order of the French authorities without public explanation.

Results 1 to 293 of 293.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top