AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in collaboration through decades of extensive contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik, further enhanced by him after Mr. Krzystek's death. Further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"303dm"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 AbramczukJerzy Zdzisławkpr. / AC1707104Obsługa technicznaMedal Lotniczy

303DM
1996-08-16+ 701926-01-30Tarnopolzmarł w Szczecinie Polska
2 AdamowiczKazimierzkpr. / LAC703987Oficer transp. Kolejow.Medal Lotniczy (x2)

303DM
1987-11+ 671920-04-04Białystokzmarł w Leicester UK
3 AndruszkówTadeuszsierż. / SgtP-5125Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1940-09-27191920-11-18LwówUr. we Lwowie – 1936 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – 1939 powołany do 6PL we Lwowie – W 1939 ewakuowany do Rumunii a później do Francji, 1940 do Anglii. Jako pilot otrzymuje przydział do 303DM. 1940 zginął w Bitwie o Wielką Brytanię. – RAF Northolt–„Hurricane”- V6665 – zadanie: przechwycenie wraz z 303DM, niemieckiej wyprawy bombowej w rejonie Londynu – napotkano 30 bombowców Heinkel He-111 w silnej osłonie myśliwskiej. W walce zestrzelono 15 samolotów niemieckich, przy stracie jednego Hurricane’a, sierż. Tadeusz Andruszków – został pochowany na cmentarzu w Northwood, Middx (H-208) UK
4 ArctBohdanmjr / S/LdrP-1090PilotVirtuti Militari

8491
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1973-05-14 Siedlce, Masovian Voivodeship, Poland+ 591914-05-27WarszawaUr. w Warszawie. – Po maturze zgłosił się do służby wojskowej w lotnictwie. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Dęblinie. Loty treningowe wykonywał w 1PL w Warszawie. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany jako p porucznik rezerwy lotnictwa. Po kampanii wrześniowej 1939, przez Rumunię przedostał się do Francji. Od marca 1940 przebywa w Szkole Nawigatorów i Strzelców w Blidzie koło Algieru. W W. Brytanii odbył przeszkolenie lotnicze. Od września 1940 łatał jako ferry pilot rozprowadzając samoloty do jednostek do czerwca 1941. Po dalszym przeszkoleniu operacyjnym w 61 OTU, w październiku 1941 otrzymał przydział do 306DM, gdzie latał bojowo do lutego 1943. W dniu 13 marca 1943 przydzielony wraz z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Północnej Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego”, wchodzącego w skład 145DM RAF. 27.06.1944 Dow-ca 316DM ‘Warszawskiego’ – 6 września 1944 został zestrzelony nad Francją. Do końca wojny przebywa w niewoli niemieckiej.
5 ArentowiczTadeusz Aleksandermjr / S/LdrP-0251PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1941-07-08321909-04-19SierpcUr. w Sierpcu. Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. Po kampanii wrześniowej 1939, drogą morską przedostał się do Francji, następnie po upadku Francji jest ewakuowany do Anglii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, 9 grudnia 1940 otrzymał przydział do 303DM. Od 03.07.1941 D-ca 303DM ’T.Kościuszki’ - 1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-P8502- prowadzi dywizjon jako górną osłonę bombowców lecących z zadaniem bombardowania linii kolejowej i dworca w Lille – zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca koło Dunkierki.
6 BachJanmajst. / Cpl783856Mechanik303DM
1989-05+ 771911-09-22Zawodówzmarł w Surrey UK
7 BachmatiukEdwardplut. / F / Sgt705586Pilot303DM
1985-09-21+ 611924-01-14DydiatyczeZmarł w Brighton 5048 (Adelaide) i pochowany na North Brighton Cemetery S. Australia. (inf. A.M.)
North Brighton, Australia
8 BarJózefst.szer. / AC1707291Bez specjalności303DM
1994-02+ 671926-06-21PrzemyślZmarł w Brentwood, Essex UK
9 BaranStefanpor. / F / LtP-1680PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM
1997-01-01+ 801916-09-03Ur. W Rosji. - Absolwent XIV Promocji SPL. – Dęblin – 1939 pchor. uczeń-pilot – po kampanii wrześniowej przybył do Francji w 1940 roku, - po przybyciu do Anglii latał w 9 AGS do marca 1942. Następnie przeniesiony do 303DM w stopniu ppor. gdzie latał operacyjnie do grudnia 1943. W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 25 (P)EFTS w Hucknall. Od 06.1944 do 03.1945 odbywa loty bojowe w stopniu porucznika w 317DM. Ostatni przydział to jednostka szkoleniowa 16(P)SFTS w Newton. - 1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.) – po zwolnieniu wyjechał do USA. - zmarł w Palm Bay PA USA
10 BargiełowskiJakubsierż. / W / O794457Pilot – (instruktor OTU) Virtuti Militari

10762
DFM

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
2010-02-21+ 881921-07-25GarbówUr. w Garbowie, woj.lubelskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 roku. Wybuch wojny we wrzesniu 1939 roku, wstrzymał jego dalsze wyszkolenie w Wyższej Szkole Pilotażu przy Nr.1.Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Ułężu. Podczas wycofywania się, dostał się do niewoli sowieckiej. Został wysłany do kamieniołomów w Yelnowskie Rudniki nad morzem Czarnym, gdzie przebywał do maja 1940 roku. Przypadkiem uniknął masowej egzekucji i po dziesięciu godzinach klęczenia na lodzie, został wyprowadzony i wsadzony do więziennego pociągu. Przez siedem dni pociąg jechał na północ. Po opuszczeniu pociągu został osadzony na barce a następnie znowu przeładowany na pociąg jadący dalej na północ. Resztę drogi odbył pieszo aż dotarł do tajgi syberyjskiej. Przebywał tam czternaście miesięcy. Tam z braku wyżywienia chorował na tzw. kurza ślepotę, biegunkę i paraliż szkorbutowy. We wrześniu 1941 roku po wizycie gen. Sikorskiego w Moskwie, został sprowadzony do obozu pod Moskwą i z grupą lotników był wysłany do portu w Archangielsku, skąd statkiem przypłynął do portu Greenock, Szkocja, 13 listopada 1941 roku. Po wyleczeniu, rozpoczął szkolenie w pilotażu w 16 (Polskiej) Szkole Pilotażu Podstawowego (SFTS). Na praktykę został skierowany do Nr.41 Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). 24 stycznia 1944 roku został wcielony do 315DM. Odszedł na odpoczynek 1 kwietnia 1944 do Bazy Blackpool. Po odpoczynku pełnił funkcję instruktora. Powrócił do 315DM 24 lipca 1944. W dniu 17 listopada 1944 zostaje odkomenderowany do 303DM gdzie pozostał do chwili jego rozwiązania. Zestrzelił 5/0/3 samolotów, oraz 3 latające bomby, “V1” – zmarł w Oyster Bay 2225 NSW - pochowany na cmentarzu Rookwood, Lidcombe, (działka Polish Monumental Lawn). NSW. Australia. (+inf. A.M.)
11 BartczakAntoni Aleksandermajst. / Cpl793441Mechanik303DM
1987-04-29+ 1915-03-31brak danychZmarł w Grimsby, Lanc’s. UK. brak bliższych informacji.
12 BartkowiakZenon Stefan Teofilsierż. / W / O781307PilotKrzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

303DM
2002-02-07+ 811921-11-21PleszewUr. w Pleszewie, woj. poznańskie. – Wych. SPLdM w Świeciu / Wisłą w 1938. Wybuch wojny w 1939 r. przerwał dalsze szkolenie w Moderówcei z całą grupą uczniów został ewak. do Rumunii. Przedostał się w grudniu do Francji a nast. do W. Brytanii, gdzie został skierowany 28 lutego 1940 do RAF Sheerness. Po zakoń. kursu pomocnika obsługi samolotów w lipcu 1941, otrzymał przydział do 301DB. – Następnie zgłosił się kurs w pilotażu, który ukończył w Kanadzie w 1943. Końcowe wyszk. przechodzi w OTU i w czerwcu jest przydzielony do 303DM. Podczas lotu boj. 22 maja 1944 nad półn. Francją, został zestrz. przez artylerię plotn. Wylądował na spadochronie i został ukryty przez Francuzów. Po oswob. przez wojska alianckie powrócił na stację RAF Hendon na przesłuchanie, a następnie 4 listopada 1944 powróci do 303DM, gdzie lata do 10 grudnia 1946. Zwoln. ze służby w PSP 20 grudnia 1949?- emigrował do Francji. - zmarł we Francji – pochowany w Oszel (Auchel?)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 22 May 1944 Ramrod: hit by flak over Douai Engine out of order, Pilot Sergeant Zenon Bartkowiak evacuated by parachute. Arrived on the ground after being targeted by fire from German soldiers on the ground, he managed with the help of French resistance fighters to escape capture. He also joined the ranks of the Resistance under the alias of Charles 'Charly' Armiger, before joining 303 Sqn until the end of WW2. Bartkowiak then made his life in France, in Pas-de-Calais, where he opened a café. He died in 2002.Auchel, France
13 BartoszukZdzisławst.sierż. / W / O782640PilotDFM (?)

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM

317DM
1950-08-07+ 351915-04-16WerchliśUr. w Janowie Podlaskim, - 13.10.1937 powołany do służby wojskowej w 34PP w Białej Podlaskiej, następnie odkomenderowany do 5PL w Lidzie, gdzie został pomocnikiem mechanika. Na własną prośbę przyjęty do pułkowej szkoły pilotażu, którą ukończył 20.08.1938. Podczas kampanii wrześniowej służył w 55 Eskadrze Bombowej „Karasi” jako pilot w stopniu kaprala. – Przez Rumunię i Syrię przedostał się do Francji, gdzie 06.02.1940 otrzymał przydział do Grupy Bombowej w Caen (Normandia). – Po upadku Francji 23.06.1940 przybył do Anglii do Bazy Lotniczej w Blackpool, skąd po przeszkoleniu na nowym sprzęcie w RAF Eastchurch otrzymał przydział do 110 Skrzydła RAF w stopniu sierżanta. W latach od 07.08.1941 do 19.09.1944 latał wpierw w stopniu angielskiego sierżanta (Sgt), a następnie w stopniu chorążego RAF (W/O). Ostatni przydział jaki otrzyma do 19.09.1944 to 317DM. Po zakończeniu działań wojennych przeniesiony do Bazy Lotniczej w Blackpool. W latach 1946 – 1950 latał w RAF - zginął w wypadku samolotowym podczas lotu szkoleniowego na samolocie „Beaufighter” w Pembroke koło Monorbier – pochowany na cmentarzu wojskowym Pembroke Dock, Walia UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: BARTOSZUK, ZDZISLAW (782640) age: 36. Joined 303 Sqd August 1944. Flt Sgt. He was killed whilst flying in Beaufighter TT Mk 10, RD806 of No 5 Sqn, which hit a tree and broke up as it attempted to make an emergency landing at Carew Cheriton following an engine failure. He is buried in Llanion Cemetery, Pembroke Dock .14 BartysEdward Emilpor. / F / LtP-1709Pilot
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1977-10-10+ 581919-09-26- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 58 OTU w grudniu 1942 został przydzielony do 316DM gdzie lata do października 1943. W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 25 EFTS i AGS. Powraca do latania operacyjnego w 303DM. Uczestniczy w ostatnim locie dywizjonu osłaniającego aliancką wyprawę bombowców, atakujących siedzibę Hitlera w Berchtesgaten. Po demobilizacji osiedlil się w Nottingham, gdzie zmarł. UK
15 BauerFranciszekplut. / LAC705330Magazynier303DM
+ 1912-01-12Łętownica1947 Kanada
16 BaykowskiJuliuszkpt. / F / LtP-0634Obserwator303DM
1984-01-20+ 841900-09-12JuszkiAutor broszurki podającej dane o polskich dywizjonach i miejscach ich postoju aż do rozwiązania PSP. Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium SW14 UK
17 BedełekTadeuszierż. / Cpl783755Mechanik303DM
1976-09-05+ 1912-03-23Skierniewice1946 Zmarł w m. Garwolin. Polska
18 BednarczykBonifacyplut. / LAC793664Mechanik303DM
1922-05-14Koziegłowy1955 USA
19 BełcMarianpor. / F / OP-1901Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9177
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1942-08-27281914-01-27W roku 1937 pełni służbę w 5PL w Lidzie gdzie jako pilot otrzymuje przydział do 152 Eskadry Myśliwskiej. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, bierze czynny udział w ramach lotnictwa Armii „Modlin” zestrzeliwując 3 września, samolot myśliwski Bf 110. – Po kampanii wrześniowej, przedostaje się przez Rumunię do Francji, gdzie wykona loty bojowe. Po upadku Francji ewakuowany do W. Brytanii, gdzie po krótkim przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim w sierpniu 1940 roku zostaje przydzielony do 303DM i bierze czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – W roku 1942 zginął – RAF 58 OTU Grangemouth – „Master”-W8664- lot treningowy, podczas lądowania na lotnisku Balodown Glo’s, samolot rozbił się. Zestrzelił: 7/0/0 samolotów. - pochowany na cmentarzu w Northwood (H/267) UK
20 BeńskiAntoni Kaspersierż. / W / O780742PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2009-01-15+ 891920-01-02Sowczycezmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Holy Cross w Hucknall, Nott’s. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron on 9th September 1944. He settled in UK after the war21 BezwukłoZbigniew Antonisierż.pch. / W / O794841PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1920-02-16Końskiebrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: W/O Zbigniew Bezwuklo was born 16th February 1920 in Poland. He started training as a pupil in 61 OTU on 2nd November 1943. 2nd February 1944 he was posted to 306 Polish Fighter Squadron and he was moved to 84 GSU on 28th June 1944. He went back to 306 Sqn on 17th August 1944. He went to rest to officer school in Blackpool Polish Station on 1st January 1945. He was a 306 Sqn pilot again on 11th May 1945. Joined 303 February 1944. crash landing 26th November 1944 at 61 OTU.

22 BiałeckiBronisław Janpor. / F / LtP-1949PilotKrzyż Walecznych
303DM
2006-06-21+ 891917-06-09zmarł w Londynie UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: joined 303 Squadron RAF on 3rd March 1943

23 BiałoskórskiJerzy (G.Bialos)por. / F / OP-1423PilotMedal Lotniczy

303DM
1986+ 701916-10-24StryjUr. w m. Stryj. woj.lwowskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL w Warszawie – 212 Esk.Bomb. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. – We Francji przebywał na stacjach zbornych Salon, Lyon-Bron, Le Bourget w czasie styczeń-czerwiec 1940. W Wielkiej Brytanii przeszkolił się na pilota. Po wyszkoleniu myśliwskim skierowany w 1943 do 303DM a później do 309DMR pełniąc funkcję adiutanta formacji. W roku 1944 jest adiutantem w Dow.18 Sectora Myśł. i 306DM do 1946 roku. – zmarł Auburn CA. USA pod nazwiskiem „George Bialos”.
24 BiałyńskiTadeuszsierż. / Cpl793362Radio operator.303DM
+ 1913-02-08Berlinzmarł – brak daty zgonu UK
25 BieniekHenryksierż. / W / O780938PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM

302DM

1954-07-16+ 331921-11-20NowinkiUr w Wininkach, woj. kieleckie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwal dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Po przedostaniu się do Francji i W. Brytanii, rozpoczął szkolenie na pilota w 1941 roku. Końcowe wyszkolenie otrzymał w 58 OTU 7 września 1943. Otrzymuje przydział do 303DM 30 listopada 1942. – 15 czerwca 1945 roku przeniesiony do 16 SFTS (Szkoły Pilotażu) w Newton na kurs instruktorów pilotażu. Po zwolnieniu z PSP wstąpił do RAF. W roku 1954 zginął w wypadku lotniczym w RAF Mona Anglesey w czasie pokazów lotniczych w samolocie D.H. Vampire (Jet) – miejsce grobu nie jest znane.UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd January 1945. Buried Caernarfon, U.K.Llanbelig Cemetery, Caernarfon
26 BieniekStanisławsierż. / Cpl793423Mechanik303DM
1983-06-06+ 721911-05-04Łękawicazmarł w Oświęcimia – pochowany na cmentarzu komunalnym Polska
27 BieńkowskiZygmunt Witymirmjr / S / LdrP-0712PilotVirtuti Militari

11668
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1979-08-15+ 661913-05-02WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent IX Promocji SPL, - po ukończeniu w 1936 przydzielony do 1PL w Warszawie.We wrześniu 1939 wycofał się wraz z kmd szkoły SPL na płd.wsch. Polski. W W. Brytanii lata od lipca 1941 w 303DM, był jego dwcą od grudnia 1942 do lipca 1943. W przerwie oper. oficer strzelecki stacji RAF Northolt., a następnie w latach 1944-45 oficer Służb Organizacyjnych 84 Gr. Myśl. Przeniesiony do 302DM – dowodził formacją w okresie styczeń-luty 1945,. Zestrzelony 24.02.1945 nad Belgią- przebywał w niewoli aż do zakoń. wojny. Po jej zakończeniu wiceprez. SLP w W.B. - zmarł w Londynie – poch.na cmen. Gunnersbury UK● ppłk pil. Zestrzelil samolotów: 1/0/1.
28 BiernackiWiktorsierż. / LAC704368Żandarmeria lotnicza303DM
1994+ 1912-07-18Zakrzówek1973 Perivale, Londyn - tu zmarł. UK.
29 BiernatWładysławsierż. / Sgt793390Magazynier303DM
1996+ 1913-12-24Ostrów1976 Isleworth Middx. i tu zmarł UK
30 BisanzLeszekplut.pch. / WO704103PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1921-11-18Zagórz1989 Toronto ON Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 December 1944. Settled in Canada

31 BogdanowiczStanisławkpr. / LAC703232Kierowca samochod.303DM
1920-01-01Wilnobrak dalszych informacji
32 BogdaszewskiLeonplut. / Cpl793981Oficer transportowy303DM
1983-06-01+ 1908-04-11Jarocin1946 Polska. Zmarł w m. Gostyn.
33 BolińskiHenryksierż. / F / Sgt781612Mechanik pokładowy305DB
2006-05-14+ 921914-09-01PoznańUr.w Poznaniu. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w roku 1933 jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 4PL w Toruniu. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Armii „Pomorze”. Przekroczył granicę 18 września w Śniatyniu do Rumunii. Przez Syrię i Bejrut przedostał się do Marsylii, a następnie przez Francję do W. Brytanii. Po przeszkoleniu otrzyma przydział w 305DB a następnie w roku 1943 został skierowany do 309DM, a za parę dni do 303DM, gdzie pełni służbę do zakończenia wojny. Po powrocie do Polski w 1948 roku został promowany na p porucznika. Został zwolniony z Lotnictwa Ludowego 20 kwietnia 1953. - ● ppłk zmarł w Bydgoszczy – pochowany na cmentarzu przy ulicy Wiślana w Bydgoszczy Polska
34 BołejEugeniuszsierż. / Cpl704857Bez specjalności303DM
+ 1914-01-31brak danychbrak dalszych informacji
35 BondarJózefpor. / P / OP-1068PilotMedal Lotniczy

303DM
1941-06-28251916-07-08TryczeUr. w m. Frycze, woj. Białystok. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w Lidzie-Wilno – 151 Esk.Myśl. z którą brał udział w kampanii wrześniowej 1939. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU (11.1940 – 06.1941)lata od 02.06.1941 w 303DM. - 1941 zginął – RAF Northolt-“Spitfire”-P8346- lot bojowy nad Francją, w składzie 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Trafiony pociskiem artylerii plotn. rozbił się koło Lille. - pochowany na angielskim cmentarzu komunalnym w Aubers, Nord. Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs:


Courtesy AndyBailey
Shot down by Emil Babenz

36 BorkowskiHenrykpor. / F / .OP-2257PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1944-08-18251919-07-101944 zginął – RAF West Hampner-„Spitfire”-EN527-lot bojowy, zwalczanie transportu kolejowego nieprzyjaciela. Wychodząc zbyt nisko z pikowania, rozbił się koło Varoux we Francji. – pochowany w Le Varoux - działka wojskowa (8 mil od Beauvais) Francja (1)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Escorting B-26 bombers; Crashed after loosing wing in a steep dive, when attacking Ammunition Dump at Beaumont-sur-Oise, near Vauroux, France
37 BorowikTeofilsierż. / Sgt793458Kancelista303DM
+ 1897-12-07Częstochowa1947 Polska
38 BosakMichałst.szer. / LAC794754Bez specjalnościMedal Lotniczy

303DM
1980-11-22+ 681912-12-30Komliszczezmarł w Dartford, Kent – pochowany na cmentarzu St.Margaret w Darenth, Kent UK
39 BratuszStanisław Pawełkpr. / LAC706382Radio telefonista303DM
1994-04-01+ 1913-01-10LwówZmarł w Londynie. brak dalszych informacji
40 BraumbergerJansierż. / Cpl782539Elektryk303DM
+ 1902-08-13Lwów1946 Polska
41 BraumbergerZygmunt Pawełplut. / LAC793979Elektryk303DM
+ 1913-04-25Lwów1947 Polska
42 BronieckiTadeuszpor. / F / OP-2156Oficer techniczny303DM
+ 1907-09-251947 Polska
43 BrudnochHenryk Witoldpor. / F / LtP-2179Oficer techniczny303DM
1971-06-27+ 691902-08-16zmarł w Cordobie, Argentyna
44 BryckiJanplut. / LAC793453Mechanik303DM
2007-03-20+ 871919-08-03Boćkizmarł w Morton, PA USA
45 BrzeskiStanisław 'Stach'kpt. / F / LtP-1902PilotVirtuti Militari

9344
DSO

DFC & 2 Bars

Polonia Restituta

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1972-12-03+ 541918-04-21Lipnik StaszówZestrzelił: 8/2/1. - zmarł w Norfolk & Norwich Hospital - pochowany w Dereham UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 8 confirmed kills

With Michał Maciejowski and Wilfred

46 BrzezowskiMichałsierż. / SgtP-5122Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1940-09-15201920-02-26DawidgródekUr. w Dawidgródku, pow. Stolin. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w Krosnie w 1939 roku jako pilot myśliwski. Został przydzielony do 5PL w Lidzie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Ewakuowany do Rumunii, przez Francję do W. Brytanii 7 lipca 1940 roku. Po przeszkoleniu 21 sierpnia otrzyma przydział do 303DM. - 1940 zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. – RAF Northolt-„Hurricane”-P3577- lot w celu przychwycenia niemieckiej wyprawy bomb. W walce nad Gravesend, Kent został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
47 BudziarekJanst.szer. / LAC706946Bez specjalności303DM
1924-01-11Boguminbrak dalszych informacji
48 BudzikKazimierzkpt./F/LtP-0800PilotVirtuti Militari

11534
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
2014-11-12+ 1919-09-17Ur. w m. Lakowica, woj. lwowskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 44 lokatą. We Francji przebywa w bazie lotnictwa myśl. w Pau. W. Brytanii po przeszkoleniu w 61 OTU otrzymał we wrześniu 1941 przydział do 303DM, następnie lata w 308DM 09.1941–06.1943 a następnie w 306DM do 11.1944.- Zestrzelony w listopadzie 1944 nad Francją – wróci przy pomocy franc. ruchu oporu do W. Brytanii. Skier. ponownie do 308DM gdzie latał do marca 1945. W przerwie oper. jest instruktorem w 56 OTU i w 16 SFTS do grudnia 1945. 26.01.1946 odszedł na dcę esk. w 303DM. – Pozostał w W. Brytanii i mieszka w Beeston Nottingham UK gdzie zmarł.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 squadron RAF on 8th September 1941

49 BukowieckiJózef Janmajst. / Cpl782291Mechanik303DM
1993-11-15+ 781914-01-22Poznańzmarł w Bobcaygeon ON Kanada
50 BurdziejówWładysławplut. / LAC793372Elektryk303DM
1994-03-06+ 781916-04-01Siedlcezmarł w Londynie pochowany na cmentarzu Hillingdon Middx UK
51 Bury-BurzymskiJanpor. / P/OP-0236Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

12050
Medal Lotniczy

303DM

1940-10-24251915-07-05MińskUr. w Mińsku, Białoruś. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 5PL – 152 Esk. Myśl. w Lidzie, w której składzie walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Wyróżnił się jako bojowy pilot myśl. zestrzeleniem 2 samolotów npla i 1 balonu obs. Został ewakuowany w 1940 do Francji a po jej upadku do Anglii, gdzie początkowo latał w 307DMN. Po krótkim przeszkoleniu w 5 OTU, w październiku 1940 roku został skierowany do 303DM. - 1940 zginął – RAF Leaconfield-„Hurricane”-R6807- atakując inny samolot podczas walki ćwiczebnej, wskutek utraty przytomności nie wyszedł z ostrego nurkowania i rozbił się koło Bishop Burton w Beverley. – pochowany na cmentarzu w Leaconfield, UK - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.


52 BuśkoJan Jakubst.majst. / F / Sgt793405Radio Mechanik303DM
+ 1904-01-26Kraków1946 Polska
53 ByszyńskiStanisławkpr. / LAC792165Rusznikarz303DM
1991+ 1917-06-30Maków Maz.Zmarł w ? UK brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
54 CebelińskiWincentyplut./LAC782737Oficer transportowy303DM
+ 1903-01-17Przestrzele1947 Polska
55 CebrzyńskiArsenppor./F/OP-1516Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM
1940-09-11281912-03-08BatumiUr. m Betshume, Georgia USA. – Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 1PL w Warszawie w stopniu p porucznika-nawigatora. W następnym roku ukończy kurs pilotażu w Dęblinie, a później Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. Po powrocie do Pulku, latał w 111 Eskadrze Myśliwskiej. Po Kampanii wrześniowej 1939 roku przez Rumunię przedostał się do Francji. Brał udział w lotach bojowych przeciw „Luftwaffe”, dowodząc kluczem w Groupe de Chasse II/6, latającym na samolotach Bloch MB.152. Po upadku Francji, jest ewakuowany w lipcu 1940 do W. Brytanii. W sierpniu, 21 1940 roku, zostaje przydzielony do 303DM. Zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. – Northolt - “Hurricane”-V6667- lot dla przychwycenia niemieckiej wyprawy bombowej. Podczas walki z niemieckimi myśliwcami, został zestrz. nad miejsc. Pembury. Samolot rozbił się koło Turnbridge Wells w Kent. – Zestrzeli samolotów: 2/0/0. - poch. na cmen. w Northwood, Midd’s (H/187) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940

56 CedrowskiTadeuszsierż./Cpl793408Mechanik303DM
1976-12-08+ 571919-08-06Iłów1947 wrócił do Polski -zmarł – pochowany na cmentarzu Brudnowskim, Warszawa.
57 CendrowskiJan Piotrsierż./Sgt793409Mechanik303DM
1969-11-01+ 521907-06-17Jasieńzmarł w New Britain Hartford CO USA
58 ChabrowskiJózefchor./F/Sgt792759Mechanik303DM
+ 1902-11-27Chańcza1947 Polska
59 ChmielJózefkpr./AC1707591Bez specjalności303DM
+ 1912-03-14Mariampol1948 San Paulo, Brazylia
60 ChmielnickiJózefsierż. pch./Cpl794126Radio mechanik303DM
1920-05-05Warszawa1946 USA
61 ChojnackiWłodzimierz Rufinchor./W/O784757PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2014-01-101914-11-19Poznań(Merrill Don) Zmarł w Adelaide, poch. w Seaford (5169) United Church Cemetery, S. Australia (inf.A.M.-T.P.6/10/14)


62 ChrzanowiczJózefst.majst./F/Sgt792623Mechanik303DM
1999-03-01+ 911908-01-02Lidazmarł w Warszawie Polska – pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie
63 ChudekAleksanderst.sierż./W/O783023PilotVirtuti Militari

9345
DFM

Krzyż Walecznych (x4)
303DM
1944-06-23301914-08-17StoczekUkończył kurs pilotażu w 1PLw Warszawie. Latał w 114 Esk. Myśl. W czerwcu 1940 roku przybył do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 1 (P)FTS odbył praktykę pilotażową w zespole lotnictwa dostawczego (ferry) w Kemble. W 1941 roku skierowany na przeszkolenie myśliwskie w 55 OTU a następnie przydzielony do 315DM. Po ukończeniu tury bojowej w listopadzie 1942 skierowany do 58 OTU w charakterze instruktora. W maju 1943 wrócił do 315DM a następnie w lipcu przydzielony do 303DM. W listopadzie 1943 ponownie wrócił do 315DM. Od marca 1944 w dyspozycji Inspektoratu Lotnictwa, zaś w czerwcu ponownie przydzielony do 303DM - zginął – RAF Tangmere-„Spitfire”-AB271- wystartował na patrol nad przyczółkiem inwazyjnym. Około godz. 7.00 odłączył od formacji. Zaginął bez wieści. Prawdop. zestrz. pilot zginął w morzu. Zestrzelił: 9/1/1 .
64 CiastułaLudomił Felikskpt./F/LtP-0504PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1986-06-19+ 781908-08-06Opole Lub.Zestrzeli samolotów: 1/0/0. – zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w North Sheen UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 3 March 1942. After war settled in London.65 CichockiFranciszekkpr./LAC794305Mechanik303DM
+ 1914-11-30Glinki1946 Polska
66 CicińskiHenrykkpr./LAC705811Rusznikarz303DM
1982-10-24+ 621920-05-21Kurzynieczmarł w Derby UK
67 Cieszkowski(Jennings) Heliodorplut./LAC780666Mechanik303DM
2004-05-16+ 881916-07-03brak danychzmarł w Storrington, West Sussex, pochowany na miejscowym cmentarzu UK
68 Ciszewski(Brooks) Stefan Stanisławsierż. Pch. /Sgt793727Mechanik303DM
+ 1915-07-06WarszawaSur. w Lublinie. 1960 Richmond, Londyn UK
69 CwolekJózefplut./LAC781624Mechanik303DM
+ 1912-03-01Gardawice1959 Polska
70 Cybulski(Andrzej Merrick) Mirosławsierż/W/O781009PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
2009-12-02+ 921917-11-16SierpcUr. w Sierpcu. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1938 roku jako mechanik samolotowy. Przydzielony do 1PL w Warszawie, 111 eskadry myśliwskiej. Przed samą wojną został przesunięty do 212 eskadry bombowej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej” i razem z Brygadą, przekroczy granicę węgierską. Następnie przez Francję przedostał się do W. Brytanii gdzie 5 maja 1941 roku rozpoczął szkolenie wstępne pilotażu. Po dalszym szkoleniu w OTU został skierowany do 303DM. Wykonując lot bojowy nad Francją w dniu 3 maja 1942, został zestrzelony i dostał się do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu z niewoli osiedlił się w Kanadzie. - zmarł w Woodhaven Markham ON Kanada.
71 CzajkowskiFranciszekpor./F/O76692Pilot Battle of Britain151 Sqd
1942-10-25261916-09-20DzierżnoUr. w Dzierzno, woj. toruńskie. – Absolwent XII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1939 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył jako pilot 141 eskadry myśliwskiej w składzie lotnictwa armii „Pomorze”. Przez Rumunię i Francję przedostał się do Anglii. Latał w dywizjonach 303DM, 315DM oraz 43DM RAF i 151DM RAF. – Brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię (151DM RAF). – RAF Drem – ranny podczas walki został skierowany do Szpitala wojsk. w Torquay gdzie amputowano mu nogę. – Zginął w czasie bombardowania szpitala, pochowany na cmentarzu w Exeter (ZK/90) UK
72 CzaykowskiZbigniew Zygmuntmjr/S/LdrP-1014Pilot
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

317DM
1985-02-01+ 741911-08-17LwówUr we Lwowie. - Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydziel. do 4PL w Toruniu. We Francji – pilot w szkole radio-nawigacji. W Anglii po przeszk. w 5 OTU w Aston Down, został przydziel. do 303DM, nast. 315DM (1941). Od 02.11.1942 jest Dowódcą 317DM ”Wileńskiego” 01.02.1944 Dow-ca 131 Skrzydła Myśl.– zmarł w Kirkland WA USA - Zestrzelił samolotów: 2/2/0. ● ppłk dypl.pil.
73 CzeremańskiRoman Stanisławsierż./Cpl793397Rusznikarz303DM
1968-08-28+ 531915-08-12brak danychzmarł w Heusden, Belgium
74 CzeżowskiJacekppor./P/OP-2791PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1996-08-20+ 771919-08-22Zestrzeli samolotów: 2/1/2. - zmarł w Londynie – spop. East End Road Finchley UK
75 DąbrowskiJózef kpr./F/Sgt784758Pilot303DMMedal Lotniczy (x2)

303DM1943-06-14221921-03-17DrzewicaUr. w Drzewicy, pow. Opoczno. Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku.Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzyma dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Przez Francję i po jej upadku został ewakuowany do W. Brytanii. Po dalszym przeszkoleniu w pilotażu w maju 1942 roku zostaje wyslany do Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie otrzymuje przydział do 303DM. - RAF Northolt-„Spitfire”-BL290- wystartował do lotu treningowego. Z nie ustalonych powodów samolot spadł na cmentarz Islington w Londynie. Pilot zginął. Pochow. na cment. w Northwood (H 384) UK


76 DammAdam ppor./P/OP-1547PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1942-08-19251917-12-211942 zginąl – RAF Kirton-in-Lindsey-„Spitfire”-BL574-lot bojowy nad Dieppe. Podczas walki odłączył się od dywizjonu i kontynuował osłanianie jednostek morskich wracających z wypadu na Dieppe. Zestrz. przez niem. myśliwca, zginął w morzu.
Joined 303 Sqd June 1941

77 DaszewskiJan Kazimierz Michałkpt./F/OP-1503Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8821
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1942-04-04261916-04-05KijówAbsolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 1PL – 112 Esk. Myśl. w Warszawie, w której walczył podczas kampanii wrześniowej 1939. We Francji w 1940 należał do klucza obrony m. Rrmorantin. Po przybyciu do Anglii przydzielony do 303DM, z którym brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (01.07.-31.10.1940). W roku 1942 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”AD455- lot bojowy nad Francję z zadaniem osłony bombowców lecących bombardować węzeł lotnisk w St.Omer. Nastąpiło spotkanie z niemieckimi myśliwcami i wywiązały się pojedyncze walki. Nie spostrzeżono zestrzelenia kpt. Daszewskiego, który zginął w morzu. – Zestrzelił samolotów: 3/2/0.
78 DaszutaCzesław por./F/LtP-0423PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1986-07-29+ 711915-07-20Iwano-WoźniesienikUr. w m. Iwano-Woźnieńsk, Rosja - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 79 lokatą. W kampanii wrześniowej 1939 latał w Rez. Esk. Rozp. SPL.We Francji jest w Ośr. Wyszk. Myśł. w Cazaux. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 58 OTU latał w 65DM RAF, 303DM i 306DM. – Dnia 17 września 1941 został zestrzelony w osłonie bombowców. – Przebywał w niewoli niemieckiej do końca wojny. 1946Francja. - zmarł w Salon-De-Provence Francja i tam został pochowany
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 27th July 1941. Circus 95 on 17 Sep 1941? 306 Sqn: Plt Off Czeslaw Daszuta, shot down in Spit Vb,W3701, POW
79 DębskiFranciszek plut./LAC704996Bez specjalności specjalności303DM
1992-03-17+ 781914-10-03Bobrownikizmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
80 DobrowolskiZdzisław st.szer./AC2707599Uczeń radio mechanik303DM
1922-09-17Karczewbrak dalszych informacji
81 DomańskiWitold por./F/LtP-0741PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1942-05-06241918-01-11KalinówkaUr. w m. Kalinówka, Rosja. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 93 lokatą. – Po przybyciu do Francji skierowany do bazy Lyon-Bron. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 58 OTU otrzymuje przydział 14 kwietnia 1942r do 303DM. - Zginął – RAF Northolt-“Spitfire”-BL375- wystartował w składzie dywizjonu na „wymiatanie” nad Francją. Widziano jak odłączył się od dywizjonu i leciał w stronę morza. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca- zatonął.
82 DreckiWładysław Maciej kpt./F/LtP-0213Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8659
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

152 Squadron RAF
1943-09-13281915-05-19SłupiaUr. m Słupia, woj. kieleckie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do1PL w Warszawie – 112 Esk. Myśl. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. Ranny 4 września w powietrznej walce nad Warszawą – umieszczony w szpitalu. Do eskadry dołączył 16 września, przekraczając granicę polsko-rumuńską. – We Francji należał do klucza obrony m. Lyon. – W W. Brytanii po przeszkoleniu w OTU latał w 303DM do sierpnia 1941, następnie w 306DM i 317DM (1942) – W czasie przerwy operacyjnej jest instruktorem i dcą esk. w 58 OTU. Powrócił do latania oper. 315DM. - 13 marca 1943 przydzielony wraz z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Północnej Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego”, wchodzącego w skład 145DM RAF. - 1943 zginął – RAF Millazzo (Sycylia)-„Spitfire”-ED112- lot bojowy w składzie dywizjonu w rejon Neapolu.W skutek defektu silnika zderzył sie podczas startu z samolotem na ziemi i poniósł śmierć.- pochowany na cmentarzu Catanii, Włochy (48-1/K) - Zestrzelił samolotów: 3/0/1.
83 DrobińskiBolesław Henryk mjr/S/Ldr76731Pilot BofBVirtuti Militari

9176
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1995-07-26+ 771918-10-23OstrógUr. w Ostrogu nad Horyniem, woj. wołyńskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 11 lokatą. Przez Rumunię, Francję dotarł w styczniu 1940 roku do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 7 OTU, w 1940 roku brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię w 65DM RAF. W marcu 1941 przeniesiony do 303DM. 26.09.1944 Dow-ca 303DM ”im. T.Kościuszki”. 25.04.1945 prowadzi dywizjon w ostat. locie boj. najdłuższym w II W. Sw. ( trwał 5 godzin i 57 minut). Dywizjon osłaniał 255 ciężkich bombowców.”Lancaster”, które bombardowały siedzibę Hitlera - Berchtesgaden. Zestrzelił: 7/1/0 samolotów. - Zmarł w Chiddingfold Surrey - spop. w Guildford UK ● ppłk pil.
Chiddingfold, Surrey UK
84 DubrownikJulian kpr./LAC794384Mechanik przyrz.303DM
2000+ 1916-02-24Dubienka1946 Polska, zmarł w m. Dubienka. -brak daty zgonu
85 DworskiStanisław plut./F/Sgt794902PilotMedal Lotniczy

303DM
1944-09-18251919-03-25Pińsko1944 zginął – RAF Coltishall-„Spitfire”-MH320- lot bojowy w składzie dywizjonu. W rejonie Bergen-op-Zoom w Holandii dostał się w silny ogień artylerii plotn. i został zestrzelony. –pochowany na cmentarzu wojskowym w Bergen-op-Zoom, Holandia (1/4/B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 September 1944

86 FabiszakJózef plut./LAC794847Mechanik303DM
1990-10-29+ 1907-08-23Bottrop1990 Flemington 3031 VIC. Umarł w Homebush West 2140, Australia (inf. A.M.-TP.)
87 FalkowskiJan Paweł mjr/W/Cdr P-0493Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9338
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

ODRK Wound Badge (x2)
32 Sqd
2001-07-27+ 891912-06-26PohulankaUr. w m. Pohulanka, woj. wileńskie. – Absolwent IX Promocji SPL, - po ukończeniu w 1936 przydzielony do 4PL w Toruniu. We wrześniu 1939 ewakuował się z rzutem powietrznym CWL-1 na płdn.wsch. Polski. We Francji został przydzielony, jako instruktor do ośrodka szkoleniowego w Lyon-Bron. Jest dowódcą klucza obrony Cognac. Po kapitulacji Francji 23 czerwca przybył do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu na samolotach Hurricane otrzyma przydział do 32DM RAF i razem z tym dywizjonem brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Następnie odszedł do 315DM na dowódcę eskadry „A” w czasie od lipca 1941 do czerwca 1942. - Odkomenderowany do Wyższej Szkoły Wojskowej w Szkocji. Po ukończeniu, mianowany 03.07.1943 dowódcą 303DM T.Kościuszki. W roku 1944 jest oficerem łączn. w sztabie 1 Dyw. Panc. Gen. St. Maczka, a później jest od 31.01.1945 dowódcą 3 Polskiego Skrzydła Myśl. – Zestrzelony nad Holandią, uciekł z niewoli i dotarł do wojsk alianckich. Zestrzelił 9/1/1 samolotów nieprzy. Po demobilizacji wyjechał do Kanady. - zmarł w Peterborough ON Kanada ● płk dypl.pil.


88 FerićMirosław por./F/OP-1387Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8822
DFC

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM
1942-02-14261915-06-17TrawnikUr. w m. Trawnik, Sarajewo, Bośnia. – Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL w Warszawie 111 Esk. Myśl. z którą przeszedł wojenny szlak 1939 w składzie Brygady Pościgowej. Przez Francję przybył do Anglii i 02.08.1940 otrzymał przydział do 303DM. Niezapomniany kronikarz wojennych dziejów „Eskadry Kościuszkowskiej” i jej kontynuator 303 dywizjonu myśliwskiego, - zginął – RAF Northolt – “Spitfire”-BL432- lot treningowy z zadaniem oblotu nowo otrzymanego z wytwórni samolotu Spitfire. Z nie wyjaśnionych powodów samolot rozłamał się w powietrzu i spadł na lotnisko. Pilot zginął. – Zestrzelił samolotów 9/1/1. – Pochowany na cmentarzu Northwood, Middlesex (232-H) UK
89 FiedorczukEugeniusz por./F/OP-0328PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM

315DM

1942-08-15241918-10-28CzytaUr. w m. Czyta, Rosja. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 40 lokatą. W kampanii wrześniowej 1939 latał w Plutonie Łącznikowym nr.4, a we Francji w roku 1940 w 1/145DM „Warszawski. W W. Brytanii po przeszkoleniu 5 OTU skierowany do 303DM a następnie w 1941 roku do 315DM”. 1942 zginął – RAF Woodvale-„Spitfire”-BL751- lot ćwiczebny, strzelanie do ruchomego celu. W trakcie ćwiczenia, pionowym lotem doszedł do ziemi i zapalił się k/miejscowości Birkdale, niedaleko Southport. – pochowany na cmentarzu katolickim „Our Lady of Compassion” w Formby, Lancs (1-17a) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 194090 FilipowiczMichał Janpor./F/LtP-2486PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

302DM

1978+ 1914-10-121947 Polska. Zmarł w Warszawie.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940

91 FliśnikAdam Stefan por./F/OP-0778PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM

306DM

1942-04-26261916-12-17KrakówUr. w Krakowie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 17 lokatą. 1942 zginął – RAF Church Fenton-„Spitfire”-AD304- lot bojowy w składzie dywizjonu na „wymiatanie” nad Francją. Zaatakowany przez niemieckie myśliwce, zestrzelony został do morza. - Zestrzeli samolotów: 1/0//0. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1941

92 FrąckiewiczJanusz kpt./F/LtP-0924PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
2008-11-15+ 921916-08-12Niżny Nowogródzmarł w Croydon 2132 NSW Australia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 17 Maay 1944

93 FrankowskiEugeniusz sierż./Sgt792960Radio mechanik303DM
2000+ 1914-12-07Stawiszyn1972 Norwich, Zmarł Norfolk UK. -brak daty zgonu
94 FrantišekJosef (ČSR - Czech)ppor./Sgt793451Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8825
DFM & Bar

Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1940-10-08261913-10-07Dolni Otaslavice1940 zginął – RAF Leconsfield – “Hurricane”-R4175-lot bojowy w składzie dywizjonu. Podczas lotu został prawdopodobnie ranny w drodze powrotnej przed lądowaniem dywizjonu w Northolt, odłączył się od formacji i rozbił się w miejscowości Vallaces Farm, Sutton (Surrey). Powodem wypadku mogły też być liczne przestrzelenia, które stwierdzono w trakcie badania wraku samolotu. – pochowany na cmentarzu w Northwood, Middlesex (H/246) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940. Highest scoring ace in Battle of Britain95 FreyJuliusz Artur mjr/S/LdrP-0322Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM

316DM
1991-03-30+ 841907-07-14brak danychUr. w Oparach, pow. Drohobycz, woj. lwowskie. Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, został przydzielony do 1PL w Warszawie. W roku 1931 ukończył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, następnie, kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. W 1938 roku mianowany dowódcą 114 Eskadry Myśliwskiej, z którą przeszedł kampanię wrześniową w 1939 roku. Pod koniec września, przez Rumunię przedostał się do Francji. We Francji jest dowódcą Eskadry w 1/145 Dywizjonie Myśliwskim. Po upadku Francji jest ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim w 5 OTU, zostaje przydzielony 11 października 1940 do 607DM RAF a później 303DM. Gdzie pełni obowiązki dowódcy eskadry, walczył w Bitwie o Wielką Brytanię. Od 22.02.1941 jest 1-szym Dowódcą 316DM „Warszawskiego” - 18 marca 1943 roku wstąpi do 418 Nocnego Dywizjonu Royal Canadian Air Force. - 28 grudnia 1943 roku po krótkim pobycie w Polskiej Bazie w Blackpool, został skierowany do Dowództwa Obrony Powietrznej w Wielkiej Brytanii. W 1944 roku, 18 grudnia przeniesiony do Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego, gdzie objął stanowisko zastępcy oficera łącznikowego. W roku 1946 po zwolnieniu, wyjechał do Kanady. - zmarł w? Ontario, Kanada ● ppłk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940

96 FujarczukBolesław Juliusz kpr./F/Sgt705832Radio operator pokł.303DM
1924-08-28Romanówka1975 Mississauga ON L5A Kanada
97 GabańskiTadeuszkpr. / LAC704535Radio telefonista303DM
1997-01-01+ 721925-12-11Tłumaczzmarł w Huddersfield UK
98 GabrielAntoniplut. / LAC705670Mechanik303DM
1991-09-23+ 1911-05-18Mnichowice1948 Brazylia, zmarł w Rio de Janeiro.
99 GabszewiczAleksander Klemenspłk / W/CdrP-0163Pilot Battle of BritainVirtuti Militari Class IV and Class V

9425
DSO & Bar

DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Croix de Guerre (France)

Order of Polonia Restituta

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
316DM
1983-10-10+ 721911-12-06SzawleUr. w Szawlach na Kowieńczyźnie. W latach 1931/34 uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty, następnie odbył kurs pilotażu Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Jako pilot otrzyma przydział liniowy do 1PL w Warszawie. W roku 1937 ukończył Kurs Wyższego Pilotażu. We wrześniu 1939 roku był oficerem taktycznym IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej, przez Rumunię dotarł do Francji, gdzie dowodził kluczem broniącym Lyon. Po upadku Francji jest ewakuowany do W. Brytanii i po krótkim przeszkoleniu 11 października 1940 roku otrzymał przydział do 607DM RAF. W jego składzie brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. 13 listopada 1940 zostaje przeniesiony do 303DM. W lutym 1941 otrzymuje przydział do formującego się w Pembrey 316DM, a 16 listopada został jego dowódcą. 28 stycznia 1943 r, obejmuje dowództwo 1-go Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. W 1944 roku dowodzi 133 SM od 12 lipca do 31 maja 1945 roku. 2 lutego 1946 został dowódcą lotniska RAF Coltishall. W roku 1947 zwolnił się z lotnictwa i został w W. Brytanii. W latach 1964 – 1968 był prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich w W. Brytanii. - Zestrzeleń:- 9/1/3 samolotów. - zmarł w Hanley Swan, Worcester - spop.–prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK, a następnie prochy zabrano do kraju i rozsypano nad lotniskiem w Dęblinie i w okolicach Warszawy w r.1992. ● gen.bryg.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs:

17th November 1943 at RAF Northolt after an investiture, Miss Elizabeth Helen Bullimore of Chuckfield, Sussex admiring her fiancé's DSO.
Died 10.10.1983 Malvern UK. In 1992 his ashes were brought back to Poland and scattered over Warszawa and Dęblin. (This very photo hangs in the dining room of his son Stefan Gabszewicz)

100 GacaFranciszekwerkm. / F/Sgt780796Mechanik303DM
1974-12-30+ 1899-09-21BógwidzeZmarł w Poznaniu.
101 GallusPaweł PiotrSt.sierż./W/O794124Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10765
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1920-04-28SzczawinUr.w m. Szczawi, pow.Gostynin, woj. warszawskie. – 1939 – SPLdM w Krośnie- uczeń-pilot. W sierpniu 1939 przeniesiony do 1PL w Warszawie. – Po kampanii wrześ. przez Rumunię i Francję przedostaje się do W.Brytanii. – 1940 Baza Blackpool – Po dalszym przeszkoleniu otrzymał przydział jako pilot myśliwski do 303DM w stopniu sierżanta -01.07. - 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W roku 1943 przeniesiony do 316DM, potem 9.45 do 309DM. 1947 - brak dalszych info.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1940
102 GałuszkaWładysławkpt./F/LtP-1843oficer medycyny303DM
1987+ 1912-12-15Zmarł w Lichfield Staff’s UK.- brak dalszych informacji
103 GeblerWładysławplut./LAC780458Elektryk303DM
1974-09-27+ 591915-04-03Kcyniazmarł w Wędrowcu Poznańskim Polska
104 GiejsztowtJarosław Janmjr/S/LdrP-1383AdministracjaMBE

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1975-07-23+ 691906-02-09PetersburgAbsolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 5PL w Lidzie. W 1938 przeniesiony do 1PL w Warszawie. W Anglii w latach 1940-45 był oficerem operacyjnym na stacji RAF Northolt a w 1943-45 w sztabie 18 sektora Myśliwskiego i 131 Skrzydła Myśliwskiego. – zmarł w Cordobie – Argentyna
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Intelligence Officer 303 Sqd

105 GierakPiotrwerkm./F/Sgt793037Radio Mechanik303DM
+ 1901-03-25Jadówbrak dalszych informacji
106 GiermerWacław (Germer)chor./W/O783285PilotDFM


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
2005-04-25+ 891916-02-03Ignaców (Weronika)Zestrzeli samolotów: 2/1/0. - zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu w Redhill UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940. After the war - probably during some official business - the name was corrected to Germer. The available data shows that the correction of personal data took place in the presence of the person concerned himself - Wacław Germer (W. Grudniak)

107 GładychBolesław Michał Dr 'Killer Mike'kpt./F/LtP-1392PilotVirtuti Militari

8421
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Silver Star + 2 Clusters (USA)

DFC (USA) (x2)

Air Medal & 3 Clusters (USA)

Croix de Guerre

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
2011-07-02+ 931918-05-17WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 19 lokatą. We Francji latał w 1/145 DM „Warszawski” (03.-06.1940). W W. Brytanii po przeszkoleniu w 57 OTU został przydzielony do 303DM. W lipcu 1942 przeniesiony na dcę eskadry w 302DM (07.1942 – 01.1944). W lutym 1944 odkomenderowany do 61 DM USAAF, później jest oficerem łącznikowym w 12 Grupy Myśliwskiej (06.-09.1944). Powróci do latania w 61 DM USAAF (10.1944-06.1945). - Zestrzeleń:- 14/2/0 – Zmarł w Issaguah WA USA. (info: P. Sikora 22.07.2011) (98027 = nazwa miejsc. A.M.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.Receiving DFC


Serving in USAAF
108 GłębockiJanplut./LAC705176Mechanik przyrz. prec.303DM
1974-11-01+ 571917-06-23Żytomierzzmarł w Los Angeles CA USA
109 GłowackiAntonimjr/S/LdrP-1527Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8814
DFC

DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1980-04-27+ 701910-02-10Ur. w Warszawie. Służbę wojskową odbył w 1PL w Warszawie i od 1935 roku został w służbie stałej. W 1938 roku ukończył kurs specjalistyczny w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr.1 w Dęblinie. We wrześniu 1939 roku walczył w plutonie rozpoznawczym w Warszawskiej Brygadzie Pancerno – Motorowej, pod dowództwem kpt.obs. Juliana Łagowskiego. Przez Rumunię przedostał się do Francji, a następnie 28 stycznia 1940 roku do W. Brytanii. Po wstępnym przeszkoleniu w 6 OTU w Sutton Bridge 4 sierpnia 1940 przybył do 501DM RAF. W dywizjonie walczył podczas Bitwy o Wielką Brytanię. 24 sierpnia 1940 zestrzeli 3 samoloty myśliwskie Bf-109 i 2 samoloty bombowe Ju-88. Jako jedyny Polak podczas II wojny światowej zestrzelił 5 samolotów w ciągu jednego dnia i uzyskał tytuł „Asa jednego dnia”. 31 sierpnia 1940 samolot, którym leciał –„Hurricane-5”– 6540 został zestrzelony w okolicach lotniska Gravesend. Po rekonwalescencji A. Głowacki otrzymał Distinguished Flying Medal i nominację oficerską. W roku 1941, 7 listopada, został przydzielony do 303DM w Northolt. Po dalszych sukcesach w lotach bojowych, 15 listopada 1942 roku otrzymał Distinguished Flying Cross. Do zakończenia wojny był dowódcą w roku 1944 309DM „Ziemi Czerwieńskiej”, oraz w roku 1946 302DM „Poznańskim”. - Zestrzelił: 8/3/4. Po demobilizacji wstąpił do RAF i w 1948 był “Operations Officer” 115DB RAF Stradishall, następnie w Royal New Zealand Air Force, gdzie służył do 1960 roku. - zmarł w Wellington, N. Zelandia – pochow. na sekcji wojskowej ● ppłk pil. (inf. A.M. uzup.)

Courtesy Andrzej110 GłówczyńskiCzesław Marianmjr/F/LtP-1495PilotVirtuti Militari

12057
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
302DM
2000-12-17+ 771913-07-22BędzinUr. w Będzinie, woj. katowickie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 6PL – 162 Esk. Myśl. we Lwowie, z którą odbył kampanię wrześniową w składzie lotnictwa Armii „Łódź”. We Francji – I/145 DM „Warszawski” (marzec-czerwiec 1940). W W. Brytanii skierowany 31 lipca 1940 do organizującego się 302DM. Podczas Battle of Britain uległ rozległym oparzeniom przy lądowaniu z płonącym silnikiem. Po wyjściu ze szpitala został adiutantem Naczelnego Wodza PSZ gen. Władysława Sikorskiego. Zestrzelił: 5/2/1. - zmarł w Warszawie – pochow. na cment. wojskowym na Powązkach Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd June 1940, 303 Sqd June 1943

111 GnyśWładysławmjr/S/LdrP-1298Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10766
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
302DM

303DM

316DM

309DMR

317DM

2000-02-28+ 901910-08-24SarnówUr. w Sarnowie, woj. kieleckie. Jesienią 1931 roku wstąpił do lotnictwa. Naukę pilotażu rozpoczął w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu. Następnie ukończył kurs myśliwski i jako kapral służby nadterminowej latał w 4PL w Toruniu. Od roku 1935 był instruktorem pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. W roku 1937 wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 121 Esk. Myśł. – W kampanii wrześniowej 1939, jako pierwszy polski pilot zestrzelił 1 września dwa niemieckie samoloty Do-17. Były to pierwsze zestrzelenia w II wojnie światowej. Przez Rumunię a następnie przez Francję przedostał się do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, został skierowany 28 lipca do 302DM „Poznańskiego”. W czasie 28.07. - 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – 30 stycznia 1942 roku został zwolniony z wykonywania lotów bojowych. Służy na stanowisku dowodzenia 302DM, a później 303DM. Od 22 grudnia 1942 znów zaczął wykonywać loty bojowe w 302DM. W lutym 1943 roku został dowódcą eskadry w 316DM „Warszawskim”, a od 28 sierpnia 1943 roku w 309DMR. W sierpniu 1944 roku został dowódcą 317DM „Wileńskiego”. W dniu 27.08.1944 w pierwszym locie bojowym, który wykonał jako dowódca dywizjonu został zestrzelony przez opl. w rejonie Rouen – Francja. Ranny dostaje się do niewoli. Po opatrzeniu ran umieszczony w jenieckim punkcie zbornym w m. Amiens – uciekł i przy pomocy francuskiego ruchu oporu dotarł do Anglii.Po rekonwalescencji służył w Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego RAF. Po demobilizacji wyjechał do Kanady. W roku 1999 odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodz. Polski (PR II*) - zmarł w St. Catherines ON Kanada – pochowany na cmentarzu Mount Osborne w Berville Kanada ● płk pil. - Zestrzelił samolotów: 3/0/1.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd June 1940112 GołowańczukWłodzimierzsierż./F/Sgt706463Pilot303DM
1997-12-01+ 811916-02-06Nowozybkowzmarł w Nottingham – spopielony na cmentarzu Wilford Hill UK
113 GóraKazimierzplut./LAC703001Mechanik303DM
+ 1906-03-25Łódź1947 Argentyna
114 GóreckiRyszardppor./F/OP-2901PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
+ 1916-05-231995 Favares FL USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 2 July 1941. * P-2901/782111 Sgt Ryszard Gorecki, No.303 Sqn., Spitfire IIb P8463:RF-T, ditched 2 July, 1941, picked up 74 hours later. Gorecki's version of this event can be read here: 303 Squadron The Complete Illustrated History - Vol. One, 1779 - 12 July 1941. Matusiak,Wojtek Walton-on-Thames:Red Kite, 2014. pp.186-7.

115 GórnyStanisławst.sierż./W/O780565Pilot
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1988-03-12+ 711917-04-07brak danychzmarł w Vancouver BC Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF 25th January 1942. Flew on Operation Jubilee

116 GórskiJózef Jakubpor./F/OP-0693PilotMedal Lotniczy

316DM
1942-02-28301912-07-24PabianiceAbsolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 4PL -142 Esk. Myśl. w Toruniu. W kwietniu 1938 roku przeniesiony na instruktora do WSP. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wykonał 1 lot w obronie Dęblina. – W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU skierowany został w październiku 1940 do 303DM a od 16 kwietnia 1941 do 316DM z funkcją dcy eskadry „A”. 1942 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-AD330- wystartował w składzie dywizjonu jako osłona bombowców „Blenheim” lecących bombardować Ostendę. Samolot został zestrzelony ogniem artylerii plotn. - pilot zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Feb 28 1942. The 316 escorted Bleinheims over to Ostende. S/Ldr Gabszewicz was credited with one Bf109 probable. F/O Gorski KIA in the Channel’s waters. Honoured at Polish War Memorial, Northolt UK117 GrabowskiWacławplut./Cpl793325Oficer transportowy303DM
+ 1914-10-12Warszawabrak dalszych informacji
118 GrobelnyPawełkpr./AC2708868Mechanik samochod.303DM
1925-05-20Bruay-en-Artois1946 Francja
119 GrycukJankpr./LAC704378Straż pożarna303DM
1967-05-22+ 571910-03-15Grycurkazmarł w Rochdale Lanc’s UK
120 GrześkowiakLeonplut./LAC794062Mechanik303DM
1967+ 1919-03-05EssenZmarł w ? Cheshire UK -brak dalszych informacji
121 GrzeszczakBohdankpt./F/OP-1391Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM

58 OTU
1941-08-28331908-08-10WarszawaUr. w Warszawie. – Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. W kampanii wrześniowej 1939 roku, był pilotem II Plutonu Łącznikowego Naczelnego Dcy Lotnictwa. Po przybyciu do Anglii - 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Zginął w wypadku lotniczym w 1941 – RAF Grangemouth- ”Master”-T8581- wykonywał lot szkolny z uczniem z RAF z zadaniem stoczenia pozorowanej walki powietrznej. Na wysokości około 600m wykonał nagły unik i wszedł w ostre pikowanie, z którego nie zdołał wyprowadzić samolotu. Rozbił się w miejsc. Polmont, k/Grangemouth. Obaj lotnicy zginęli. - Zestrzelił samolotów: 2/0/0. – poch. na cmen. w Northwood (H/179) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940122 GurzyńskiFranciszekmajst./Cpl793435Mechanik303DM
2003+ 1914-01-29LudwichowoZmarł w ? Somerset UK. -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
123 HaczkiewiczTadeusz (Anderson)por./F/OP-2311PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM
+ 1916-12-201946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie ( Pakistan A.F.) - brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1943

124 HampelJansierż./Cpl793193Mechanik303DM
1953+ 1907-07-06StanisławówZmarł w Blackpool Lanc’s UK.-brak dalszych informacji
125 HandwergJanuszsierż./Sgt784139Tłumacz303DM
1983+ 661917-04-25Warszawazmarł w Tunbridge Wells Kent UK
126 HankaJanst.szer./AC1708870Bez specjalności303DM
1921-12-27Łódź1946 Polska
127 HarędzińskiJózef Rudolfplut./Cpl783255Radio mechanik303DM
1973-01-01+ 581915-03-18Rychwałdzmarł w IL USA
128 HennebergZdzisław Karolmjr/S/LdrP-1393Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8818
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM
1941-04-12301911-05-11WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku został przydzielony do 1PL w Warszawie. W roku następnym ukończył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, a później Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. Jako pilot lata w 11 eskadrze myśliwskiej. We wrześniu 1939 roku, bronił jako ochotnik powietrznego obszaru Dęblina. Pod koniec września przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie był dowódcą klucza lotniczego obrony miasta i fabryki Bloch Châteauroux-La Martineria. Po upadku Francji przeleciał samolotem do W. Brytanii. Po przeszkoleniu, 2 sierpnia 1940 roku został przydzielony do formującego się 303DM „im. Tadeusza Kościuszki”. Należał do pierwszego składu bojowego. Brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W dniu 31 sierpnia 1940 roku, zestrzelił Bf-109 a następnie w kolejnych dniach - 7 września, Bf-109, 11 września He-111 i Bf-109, 15 września Do-17 i Bf-109 oraz 27 września Bf-110. Dwa razy jest dowódcą 303DM, 1-szy raz 22.10.1940 roku, 2-gi raz 20.02.1941 roku. Zginął w locie bojowym – RAF Northolt „Spitfire”-P8029- nad Francją. Podczas lotu powrotnego samolot został uszkodzony ogniem plotn., pilot wodował w kanale w odległości 20 km od Dungeness, zatonął nie doczekawszy się pomocy. – 18 września 1940 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. - Zestrzelił: 8/1/1 samolotów.
129 HerbstWitold Wacław Aleksanderpor./F/OP-2116PilotKrzyż Walecznych

303DM
2017-05-25+ 1919-08-12Ur. w Warszawie. Absolwent XIV Promocji SPL w 1939 roku. - Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji (Lyon), a po upadku Francji w 1940 roku ewakuowany do Anglii, RAF Manston a następnie do Bazy PSP w Blackpool. – W 1941 przeniesiony do Szkoły Pilotażu w Carlisle jako uczeń-pilot w stopniu pchor.kpr. – po zakończeniu kursu w S.P. w Montrose zostaje przeniesiony do 1 AAG w Gospoet już jako pilot. W roku 1942 odbywa loty w 54 i 58 OTU* a następnie przydział do 308DM. W dniu 06.07.1942 – RAF Hutton Cranswick- „Spitfire”- BL482 - ćwiczebny lot grupowy, zderzył się z samolotem „Spitfire”-BL624- nad Richards Brick Yard, Godstone (Surrey), pilotowanym przez ppor.pil. J. Kawczyńskiego, który w wypadku zginął. – por. Witold Herbst został ciężko ranny. Po 2 tyg. pobycie w szpitalu w Cosford, wraca do 308DM. W 1943 r.(uziemiony) skierowany na kurs kontrolerów oper. – po zakończeniu, do Bazy 303DM jako kontroler na wiezy. Po zwolnieniu z PSP wyjechał do USA. - 1988 - Edmond k/Seattle WA i tu zmarł USA. (uzup. Nr.samolotu. A.M.- 2011/2015). *Brak informacji potwierdzenia z jednostki.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1943

130 HeringJanplut./LAC793358Rusznikarz303DM
1991+ 1919-06-03DobrzykówZmarł w Manchester UK.-brak daty zgonu i dalszych informacji
131 HetmańczykBolesławsierż./Sgt792541Mechanik303DM
1983-06-03+ 1912-10-14GrabocinZmarł w Częstochowie - brak dalszych informacji
132 HołoszycLeon Łazarzkpr./LAC705177Elektryk303DM
1972-07-12+ 511920-07-26Bielsko1948 Brazylia -1949 New York – zmarł w N.Jorku i pochowany w New York City USA.
133 HorbaczewskiEugeniuszmjr/S/LdrP-0273PilotVirtuti Militari

8473Virtuti Militari

61
DSO


DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

315DM
1944-08-18271917-09-28KijówUr. w Kijowie, Ukraina. – W roku 1935 ukończył kurs szybowcowy w Bezmiechowej. W roku 1937 zdał egzamin konkursowy do Szkoły Podchorążych Lotnictwa i przed rozpoczęciem nauki zaliczył Dywizyjny Kurs Podch. Rezerwy przy 79 Pułku Piechoty w Słoninie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 18 lokatą.- Po kampanii wrześniowej 1939, ewakuował się lotem z grupą wychowanków SPL do Rumunii. We Francji skierowany na przeszkolenie myśl. w bazie Bordeaux. Po kapitulacji Francji 27 czerwca 1940 roku przybył do W. Brytanii. Po kursie w 58 OTU we wrześniu 1941 przydzielony do 303DM. - 13 marca 1943 roku przydzielony wraz z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Półn. Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego”, wchodzącego w skład 145DM RAF. W dniu 08.1943 jest mianowany dowódcą 43DM RAF, a następnie 16.02.1944 jest dowódcą 315DM „Dęblińskiego”. W roku 1944 zginął—RAF Brenzet-„Mustang”- FB355- dowodził dywizjonem w locie bojowym nad Beauvais we Francji. W rejonie działania napotkano duże zgrupowanie niem. myśliwców „Focke Wulf-190”. Podczas walk piloci dywizjonu zestrzelili 16 samolotów niemieckich. Był to największy sukces dywizjonu w czasie II wojny św. Jedyną stratą poniesioną przez dywizjon był jego dowódca, którego samolot rozbił się koło Velennes (Oise). Zestrzeleń:- 16/1/1. – poch. na cmentarzu komunalnym, działka wojskowa w Creil, Francja (Z/397)
Added by Stefan Pietrzak Youngs:
An Advanced Servicing Unit dismantles Supermarine Spitfire Mark IX, EN459 ‘ZX-1’, of the Polish Fighting Team, attached to No 145 Squadron, RAF in Tunisia. The aircraft was damaged on 6 April 1943 when, after shooting down a Messerschmitt Bf 109, it was attacked by another Bf 109 and hit in the engine. The pilot, Flight Lieutenant Eugeniusz Horbaczewski, was able to glide in to Gabes for a forced landing. Joined 303 Sqd August 1941

Original marker

Creil, France

Northolt
134 HorowiczArturpor./F/LtP-1356Obserwator303DM
1962-10-18+ 641898-05-01Warszawazmarł w Londynie UK
135 HulPawełkpr./AC1707440Bez specjalności303DM
1997-12-27+ 811916-01-22brak danychzmarł w Lincoln – spopielony w Lincoln krematorium UK
136 HupkaAlfons Józefkpr./F/Sgt705265Strzelec pokładowy303DM
2005+ 861919-03-15Naczęsławicezmarł w Blackpool Lanc’s UK – pochowany na cmentarzu Carleton Blackpool. -brak daty zgonu
137 IdrianRyszardsierż./W/O784079PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

315DM

36 Ferry
1946-05-23+ 301916-11-21Warszawa1946 zginął – Flying Unit w Indiach-„Spitfire”-RN130 -lot transportowy „Ferry”. Z nie ustalonych powodów samolot rozbił się pod miejscowością Etach – został pochowany na cmentarzu w Etach, Indie (39) - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd sometime in 1943

138 IlińskiOlgierd Antonipor./F/LtP-0389PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

605 Sqd RAF

303DM

308DM

1943-08-16291914-07-16KosteniecUr. w m. Kosteniec, Rosja. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 87 lokatą.- Płynąc statkiem z Rumunii do Francji odbył kwarantannę w Bejrucie z powodu malarii. Po wyleczeniu przybył w listopadzie 1939 do Francji gdzie został skierowany do Ośrodka Wyszk. Myśl. – Versailles gdzie przebywa do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU w czerwcu 1941 przydzielony do 605DM RAF a później do 308DM. W przerwie oper. jest instruktorem-pilotem w 58 OTU (12.1942 – 06.1943). Powrócił 26 czerwca 1943 do 308DM. - Zestrzelił samolotów: 1/0/0. - 1943 zginął – RAF Hutton Cranwick-„Spitfire”-R7161- wystartował w składzie dywizjonu z zadaniem osłony bombowców lecących nad Francję. Podczas lotu powrotnego dywizjon zaatakowało silne zgrupowanie niem. myśliwców. Podczas walki por. Iliński został zestrzelony. Samolot rozbił się pod miejsc. Mavlevrier we Francji. - pochowany na cmentarzu St.Marie w Hawrze, Francja (3/67/C)
Added by Stefan Pietrzak Youngs:
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd 1941, Joined 303 Sqd August 16 1943

St. Marie Cemetery, France

139 IwanowskiStanisławsierż./W/O794450PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

317DM
+ 1916-04-20Wola Blizockabrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 31st August 1944. Died 1949-09-30, Nottingham UK. Age: 33 He was a member of No 20 Sqn and was killed whilst flying in Tiger Moth T Mk 2, R5211 of RAF Acklington Stn Flt, which dived into the ground from the top of a loop near Llanbedr whilst conducting unauthorised aerobatics during an authorised cross country flight#. He is buried in Southern Cemetery, Manchester. 30-Sep 1949.140 JabłońskiJankpt./S/LdrP-1558Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9342
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

300DB

307DMN
1985-04-19+ 731912-10-24Ur. w Starym Siole woj. lwowskie. Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kampanii wrześniowej 1939 przedostał się przez Rumunię, Liban i Francję i w styczniu 1940 roku do W. Brytanii gdzie został skierowany do 58 OTU i latał do sierpnia 1941. Po przeszkoleniu lata w 303DM a następnie w 308DM do stycznia 1943. Odkomender. do Oficerskiej Szkoły Lotn., - po zakończ. powrócił do 308DM gdzie lata do czerwca 1944. W przerwie oper., jest instruktorem pilotażu oraz kontrolerem lotów w Sztabie 84 Grupy Myśliwskiej. W grudniu 1944 roku powraca do 308DM a następnie jako dowódca eskadry w 317DM. Jako pilot zakończył swoją działalność w 303DM gdzie latał do czerwca 1946 roku. - Zestrzelił samolotów: 2/0/1.- Po demob. osiedlił się w Swan River MB i tam zmarł – poch. w Birchwood MB Kanada


Swan River Birchwood Canada
141 JanickiJózefsierż./W/O784848PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1950-01-20+ 781919-06-02brak danychBrak informacji o służbie w PSP przed 1949 gdy wstąpił do RAF UK – zginął w katastrofie lotniczej na „Spitfire’” na Malajach - pochowany na cmentarzu katolickim przy Chera Road, Kuala Lumpur. (31/971)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd sometime in 1945142 JaniszewskiEdward Jerzy Stanisławsierż./W/O704747PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

302DM

303DM

1980-04-05+ 571923-01-15Przemyślzmarł w Lincoln UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 23rd November 1944

143 JankiewiczJerzymjr/S/Ldr783698Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9171
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM

222 Sqd

1942-05-25291913-07-15KijówUr. w Kijowie. Po maturze, kursie unitarnym i praktyce w pułku piechoty w roku 1932 wstąpi do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. – Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 1PL w Warszawie, 211 Esk. Bomb. W roku 1935 ukończył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, a następnie Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. We wrześniu 1939 roku, wraz z personelem CWL został ewakuowany do Rumunii. W 1939 przez Rumunię przybył w grudniu do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na bryt. sprzęcie 18 sierpnia 1940 roku został przydzielony do 601DM RAF, stacjonującego w Debden.– Brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Następnie został przeniesiony 8 lutego 1941 do 303DM im. „T. Kościuszki”. Dnia 09 lipca 1941 jest dowódcą 303DM. Dnia 22 maja 1942 roku na własną prośbę zostaje przydzielony do 222DM RAF, który stacjonował w North Weld. Tam objął dowodzenie tym dywizjonem, jako 1-szy Polak, który został dowódcą dywizjonu brytyjskiego. – Trzy dni później zginął – RAF North Weld – „Spitfire”-AD233- lot bojowy na czele dywizjonu. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca w walce powietrznej na zachód od Dunkierki. - Zginął w kanale La Manche. - Zestrzelił samolotów: 2/1/2.


144 JankowskiStanisławmajst./Sgt792744Mechanik303DM
+ 1910-05-050brak dalszych informacji
145 JanuszewiczWojciechkpt./F/LtP-1385Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

08823
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM
1940-10-05291911-04-30Krzywiec1940 zginął w Bitwie o Wielką Brytanię. – RAF Northolt-„Hurricane”-P3892- wystartował do lotu bojowego na „wymiatanie” nad kanałem La Manche. Zestrzelony w walce powietrznej nad Hawking, ciężko ranny i poparzony, zmarł wskutek odniesionych ran. – pochowany na cmentarzu w Northwood (H/237) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940146 Jarmal(Leo) Leonardplut./LAC792275Bez specjalności303DM
1992-06-22+ 761916-04-09Tallinnzmarł w Southbourne UK
147 JarzębińskiKazimierzmjr/F/LtP-0416PilotVirtuti Militari

6234
Krzyż i Medal Niepodległości

Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1957-11-22+ 601897-04-15Stary Sączzmarł w Sanderstead Surrey.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: UK In 1923, he served in the 3rd aviation regiment in Poznań, with the rank of senior lieutenant on June 1, 1919 and 46th in the corps of aeronautical officers. In July 1924 he became the commander of the 15th fighter squadron in Poznań and commanded it until it was renamed the 112th fighter squadron in March 1925. 1932 he was an assistant to the military attaché in Paris. On November 20, 1933 he was transferred to the 2nd Air Regiment in Kraków. On January 5, 1934, he became the commander of the 21st line squadron, on September 20, 1935 - the commander of the 26th accompanying squadron, and in November 1935 - the commander of the 2nd / 2nd line squadron at the Kraków-Rakowice airport. In March 1939 he served in the Aviation Cadet School - Technical Group in Warsaw as deputy commandant and commander of the school division. After the outbreak of World War II and the September campaign, he made his way to the West. He was admitted to the Polish Air Force in Great Britain as a flight lieutenant of the Royal Air Force. He served in 303 Squadron. He was buried in Sanderstead Surrey.

148 JasińskiJuliankpt./F/LtP-1114Administracja303DM
1982-04-03+ 891893-10-13Warszawazmarł w Warszawie Polska
149 JasionowskiWalerianmjr/S/LdrP-0702PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x4)

303DM

308DM

315DM

1977-06-17+ 721905-02-10TelikaUr. w m. Telica, Besarabia – Rumunia. Mając maturę i kurs unitarny ukończony, w roku 1926 wstąpi do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Szkołę ukończył 15 sierpnia 1928 w stopniu podporucznika z dyplomem obserwatora. Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku, początkowo służył w lotnictwie morskim jako obserwator. Następnie został wysłany na kurs pilotażu do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Po wyszkoleniu, został skierowany do 2PL w Krakowie. Od jesieni 1936 roku do listopada 1938 roku dowodzi 121 eskadrą myśliwską. We wrześniu 1939 roku pełnił funkcję oficera taktycznego w III/2 Dywizjonie Myśliwskim Lotnictwa Armii „Kraków”. W czasie kampanii wrześniowej 1939, przedostał się do Francji, gdzie dowodził kluczem broniącym Clermont-Ferrand. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do W.Brytanii. Po przybyciu, wyznaczony 10.11.1940 na Dowódcę 308DM „Krakowskiego”, w dalszych miesiącach pełnił funkcję kontrolera w „Operations Room” w 9 Grupie Myśliwskiej. Od grudnia 1942 do czerwca 1943, byl pilotem w 315DM, a od czerwca do sierpnia w 303DM. Obowiązki oficera operacyjnego pełnił do grudnia 1944 roku, również w sztabie USAAF. Po demobilizacji wyjechał do USA. - zmarł w Los Angeles CA USA ● ppłk dypl.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1943

150 JaśkiewiczWacławplut./LAC783752Mechanik303DM
+ 1914-10-24brak dalszych informacji
151 JaskółdBolesławkpr./LAC707406Mechanik303DM
1920-10-22Rożki Drugiebrak dalszych informacji
152 JaugschLeon Hubertppor./P/OP-0633Pilot303DM
1984-04-08+ 701914-12-30ToruńUr. w Toruniu. Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL w Toruniu– 142 Esk. Myśl. z którą odbył kamp. wrześniową 1939. Przez Rumunię przedostał się do Francji, przydzielony do 1/145DM „Warszawski” (03.06.1940). W W. Brytanii latał w 303DM w czasie od maja 1941 do marca 1942. – brak danych o dalszym przebiegu służby w PSP. - zmarł w Los Alamitos CA USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: De Havilland Mosquito Mk.VI RF847, 16 Ferry Pilots Pool, Kirkbride crashed Riccalton, Cheviot Hills on 30th March 1945. The aircraft left Kirkbride at 14:30 hours but owing to poor weather conditions the pilot had to fly east and then north. Whilst flying up Redesdale, approximately 15 miles from Jedburgh the pilot noticed what he thought to be a fire in the starboard engine nacelle. The pilot panicked, failed to carry out any fire drill, and abandoned the aircraft by parachute. The Mosquito broke up in the air scattering wreckage over an area three miles long and 1 mile wide, the main bulk of the wreckage landing near Riccalton Farm on the Scottish side of the border. A detailed examination of the wreckage by the Accidents Investigations Branch (AIB) found no evidence of fire in either engine or around the nacelles. It is believed that Leon Jaugsch had seen the glare from the exhausts whilst flying through a cloud causing him to panic and believe that the aircraft was on fire. (Courtesy Jim Corbett

153 JaworowiczKonstantysierż./Cpl781499Mechanik303DM
+ 1914-10-09brak danychbrak dalszych informacji
154 Jazdziewski(Bednarz) Feliksst.szer./AC1708220Bez specjalności303DM
+ 1914-01-13Swornegacie brak dalszych informacji
155 JenikAdam Bronisław Eugeniuszkpt./F/LtP-1119PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1989-06-16+ 791910-08-14Lwówzmarł w Dorking Surrey – spopielony w Leatherhead Crematorium Randalls Road UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1943

156 JudekAleksanderpor./F/OP-2657PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2003-08-09+ 891914-06-29zmarł w Międzychodziem nad Wartą, Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1943. Grave location Międzychod cemetery A4a-4-7

157 JungermanSewerynkpr./AC1707738Radio mechanik303DM
1988-01-02+ 1921-03-01Warszawa1947 France - zmarł w Vitry sur Seine.
158 JuszczakStanisław Jerzypor./P/OP-0386PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1941-08-11231918-09-27RzeszówUr.w Rzeszowie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 43 lokatą.- We Francji skierowany do Ośrodka Wyszk. Myśł. w Bordeaux. W W. Brytanii odkomenderowany w lutym 1940 do CFSw Upavon. Przeniesiony w marcu 1941 do 317DM, a następnie w kwietniu do 303DM. -1941– RAF Northolt-„Spitfire”-X4065- lot treningowy. Z nie ustalonych powodów samolot wpadł do morza niedaleko Prestatyn (pół. Walia) Pilot zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: joined 303 Squadron RAF on 18th April 1941


159 JuszkiewiczAleksanderkpr. /LAC704556Mechanik303DM
+ 1907-11-21Niemieżbrak dalszych informacji
160 KaczmarekFranciszekst.sierż./F/Sgt793147Instr. Wych. Fizyczn.303DM
+ 1900-10-01Rybojedzko1946 Polska
161 KaletaTadeusz Henrykplut./LAC793705Radio mechanik303DM
1985-08-01+ 631922-10-14Sosnowieczmarł w ? IL USA -brak miejsca zgonu i dokl, daty
162 KalkaLudwikst.sierż./F/Sgt783853Bez specjalności303DM
+ 1901-08-05Wolwark1947 Polska
163 KałkaStanisławplut./LAC782939Mechanik303DM
+ 1904-05-12Radomsko brak dalszych informacji
164 KamińskiStanisławplut./LAC780463Radio operator pokł.Medal Lotniczy

303DM
+ 1915-12-04Biały Dunajec1989 Bridgeport CT USA
165 KamińskiWładysławkpt./F/LtP-0665PilotVirtuti Militari

11058
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

302DM
1995-06-18+ 851910-10-21Poznańzmarł w Poznaniu – pochowany na cmentarzu w Puszczykowie Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940 Joined 302 Sqd December 1940. On the night of 16 to 17 September, he crossed the border crossed into Romania. Thence by sea to Marseilles. After the fall of France escaped to UK, arrivig in Liverpool on July 24, 1940. After traiing to 303 Sqd. Then to 302. During the war, he conducted 203 combat missions166 KaniaWładysławplut./Cpl794175Mechanik303DM
1912-06-26Kraków1947 Polska
167 Kania (Kaña)Józef (Słowak)chor./W/O794087Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM

315DM

309DM

1994-07-21+ 791914-09-26Krupina01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię zmarł – brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 21st August 1940 Josef Kana was married to Madge Nyria Payne, they married in Wells Somerset in 1949. Madge met Joseph in the RAF I think her service number was 422237. I believe Josef was an escaped POW but the family history is sketchy (Courtesy https://fcafa.com/2010/08/15/jozef-kanajosef-kania/). "I met Joseph Kana in Naivasha, a small town 40 miles north of Nairobi in Kenya. I visited him with Janko Lazar (RAF 311 Squadron Pilot), the year was about 1965, Janko and myself were working for Bata Kenya. Joseph had a little house and small plot of land, about 1 mile from Lake Naivasha, where he lived with his English partner (I am not sure if they were married, they later separated and she returned to England). Later Joseph had a job with the United Nations Food and Agriculture Organisation in Somalia, there apparently he lived with a Somali woman. This is the last I heard about him in the late 1960s. NB. Joseph was an amateur artist " (Courtesy Miroslav Paseka ).

Inside the Airmagazine n°18 (february/march 2004), there is an article written by Bartlomiej Belcarz wich deals with the Morane Saulnier MS-406 in the Polish Air Force. Page 18, there is a photograph of the crashed Morane n°49 (N-360) at Chateaudun (17/05/1940). The caption says that Sgt Jozef Kana was a czech pilot recruited in the Polish Air Force. Page 29, we have a profile of the plane : french typical camouflage and french markings. Page 21, I read that there was a group commanded by Lt Mieczyslaw Wolanski composed with 20 pilots (of wich there was 1 czech and 1 slovak, I suppose this czech was Kana). The mission the the group (the 13/05/1940, they started to operate) was to convoy planes from the depots to the frontline units. One of the planes convoyed was the 406 n°49/N-360 It was a 7.6.1939, 8 slovak N.C.O.Žs, members of 64th recco flight of Slovak Air Force escaped from Piestany airfield by three S-328 (landed at Deblin)and one A-101(landed with problems at Krakow airfield). KanaŽs observer was LAC Karol Valach. (http://www.aerostories.org/~aeroforums/forumhist/aff.php?nummsg=9390)

Jozef Kana (Josef Kana) 26.09.1914-21.07.1994. 21.08.1940 - 303 Sqn 21.01.1941 - 315 Sqn 22.04.1941 - 4 FPP Kemble 15.08.1941 - awarded with Krzyż Walecznych (Cross of Valour) 5.01.1941 - 1 AACU 5.06.1944 - 587 Sqn 1946 - demobbed (Franek Grabowski)

168 KaniokRaymundsierż./W/O781368PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2016-02-08+ 1920-04-29Piosek2003 Arsyn Treskerby Redruth TR15 i tu zmarł Cornwall UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1943. Post WWII, remained in RAF. Became British citizen 23 Aug 1950 (London Gazette). Achieved Master Pilot, flew Meteors with 263 Sqn 1950's. Retired from RAF 1974, passed away 2015.

169 KarasińskiHenryksierż./W/O793862PilotMedal Lotniczy

303DM

308DM

1996-08-08+ 821914-05-04Felsztynzmarł w Cheltenham, gdzie został pochowany UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 7th July 1942

170 KarczmarczykJózefkpr./LAC707037Mechanik303DM
1926-06-13Chudykowce1955 Bedminster Bristol 3 UK
171 KarczmarzJózefpor./F/LtP-2066PilotKrzyż Walecznych

303DM
2001+ 1919-05-181965 Crackom Hill k/ Swangley Kent - zmarł w Torridge Devon UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942 . Shot down by Fw190s on Ramrod. PoW Stalag Luft Sagan and Belaria. See Archive Report


172 KardaszSzczepanplut./Cpl704501Kucharz303DM
2000+ 1911-12-27SokołówZmarł w Coventry Warw’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
173 Karlewski(Korolko Konstanty) Wojciechkpr./LAC705011Kierowca samochod.303DM
1924-08-10Stężarzycebrak dalszych informacji
174 KarubinStanisławsierż./Sgt793420Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8827
DFM

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM

55 OTU
1941-08-12261915-10-29Warszawa01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię 1941 zginął – RAF Ussworth-„Hurricane”-V7742- lot treningowy. Podczas powrotu wychodząc z chmur do lądowania, zderzył się z wyniosłością terenu w Horn Crag Eskdale (Cumberland). Zestrzelił: 7/0/0 – pochowany na cmentarzu Castletown k/ Sunderland, Durham UK
Hylton, Castletown, Sunderland UK
175 KasprzykWładysławplut./LAC783012Bez specjalności303DM
+ 1898-04-28Wyszatyce1946 Francja
176 KawaJanplut./LAC783051Mechanik303DM
2010-10-28+ 941915-12-11Boguchwałazmarł South Ruislip Middx UK (info: córka – 21.01.2011)
177 KędzierskiStanisławkpt./F/LtP-0307PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

605 Sqd RAF

302DM

315DM

303DM

1996-10-03+ 831916-01-16KucharyAbsolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL – 152 Esk. Myś. w Lidzie. – i w tej jednostce walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w składzie lotnictwa Armii „Modlin”. We Francji jako pilot jest w jedn. Strzelania i Bombardowania Pow. w Tours. w okresie marz.–czerw. 1940. Po Przybyciu do Anglii i przeszkoleniu w 5 OTU otrzymał przydział do 605DM RAF a od 5 lipca 1941 przydz. do 302DM. Nast. przydział to 315DM, gdzie lata do stycznia 1944r. Jest instruktorem w 61 OTU, następnie odszedł na d-cę. Eskadry w 303DM. – Wojnę zakończył w Wydz. Org. Dowództwa PSP. Zestrzelił samolotów: 1/0/0. -zmarł w Buenos Aires, Argentyna
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1944

178 KempkaWiktorsierż./W/O793627PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM
2006-04-09+ 911915-04-08Jaworzno04.06.1942 – RAF Newton-“Master”-W8476- lot treningowy, grupowy. W powietrzu zderzył się z samolotem „Master-W8443” pilotow. przez kpr.uczeń-pilot Wacławem Koconiem, (zginął w wypadku). sierż.W. Kempka wyszedł cało - zmarł w Staybridge Cheshire Nursing Home – spopielony w Dukinfield krematorium Manchester UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd in 1943179 KępczyńskiAntoniplut./LAC784556Elektryk303DM
1989-08-25+ 721917-06-04Błoniezmarł w Warszawie Polska
180 KępczyńskiAntoni Teofilst.sierż./W/O780464PilotMedal Lotniczy

303DM
2008-10-21+ 911917-08-10Warszawazmarł w Nottingham – spopielony Wilford Crem. West Bridgeford Nottingham UK
181 KiliszekJózefplut./LAC784750Elektryk303DM
2016+ 1916-03-08ZadybieZmarł w Maelor Deneb UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
182 KinalJankpr./AC1705347KancelistaMedal Lotniczy

303DM
1925-01-02Chodówbrak dalszych informacji
183 KlaweMieczysław Włodzimierzkpt./F/LtP-0387PilotKrzyż Walecznych (x2)

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

316DM

303DM

1973-12-01+ 601913-08-06WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 113 Esk. Myśl. w Warszawie i w jej składzie walczył w kampanii wrześniowej 1939. We Francji przydzielony do klucza obrony miasta i portu La Rochelle do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU został skierowany w 1941 do 303DM. W okresie od 1942 do 1945 latał w 316DM, 303DM i 308DM. Zestrzelił 1 ½ samolotu. W 1959 wyjechał do USA gdzie zmarł. -Brak miejsca zgonu/pochowku.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: PAF Campaign: 1 1/4 confirmed, 1 probable (113/lV), 316 Sqd 14.07.1941 Hurricane IIA, SZ-E (Z2805) He 111 (Probable)

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)

184 KleczkowskiStefanpor./F/Lt76717Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

302DM

303DM

1992-02-14+ 751917-09-02DębowoUr. w m. Dębów pow. Łomża. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 124 lokatą. Przez Rumunię, Liban dotarł do Francji. W styczniu 1940 przybył do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 6 OTU walczył od 23 września 1940 w Bitwie o Wielką Brytanię w 302DM. Przesunięty w lutym 1941 jako pilot do Nr.10 BGS. Powrócił do bojowego latania w 303DM od listopada 1944 do ?czerwca 1946. W przerwie oper. jest instruk. w 16 SFTS w Newton.-Zmarł w Sittingbourne Kent – spop. UK–prochy złoż. w rodz. grobie w Polsce
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd September 1940. Joined 303 Sqd October 1944185 KlimekCzesławplut./LAC784971Mechanik303DM
1977-05-26+ 1912-07-15ChromiecZmarł w m. Krotoszyn Polska -brak dalszych informacji
186 KluczkaLudwikplut./Cpl784200Mechanik303DM
1996+ 1915-05-18PiotrowiceZmarł w Northamton UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
187 KłopockiStanisławsierż./Sgt781475Mechanik303DM
1989+ 1914-11-16GórznoZmarł w Derby UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
188 KłosinBronisławpor./F/LtP-0287PilotKrzyż Walecznych

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1989+ 791910-11-24MrowinoSłużbę w lotnictwie rozpoczął w 1931 roku w 3PL w Poznaniu. Po przeszkoleniu na pilota CWPL w 1934 został skierowany do 133 Esk. Myśl. w 1934 następnie przesunięty w 1936 do 132 Esk. Myśl. – Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 64 lokatą. We Francji należał do klucza obrony m. Tuluza. Po przybyciu do W. Brytanii przeszkoli się w 57 OTU i otrzymał przydział 21.4.41 do 303DM. – W starciu powietrz. 4 czerwca 1941 nad kanałem La Manche z grupą Me-109 zestrzelił samolot, ale zmusz. do lądow. na postrz. Spitfire rozbił się i odniósł poważne obrażenia. Po wyjściu ze szpitala pełnił do końca wojny funkcję ofic. takt. w 303, 316 i 309DM. Po demob. osiedlił się we Francji. – Zm. we Francji.- Zestrzelił: 1/0/0.– brak daty zgonu i miejsca pochowania.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941

189 KmiecikJerzy Stanisławsierż./W/O704441Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1993-02-19+ 701923-04-01ŁękawicaUr. W Tarnowie. Brak danych 193? - 46. Po zakończeniu wojny wstąpił do czynnej służby w RAF – Sierż.Jerzy S. Kmiecik był ostatnim Polakiem-pilotem, który został emerytowany z RAF (1983 r) - zmarł w Benahavis Hiszpania
Added by Stefan Pietrzak Youngs: joined 303 Squadron RAF on 9th September 1944. Subject of book: A Boy in the Gulag . Jerzy 'Joe' Kmiecik (Quartet Books, 1983) Joe Kmiecik was a 207 (??) pilot at Northolt. When the Nazis invaded Poland in 1939, Joe then aged 16 and his two brothers left their family home and attempted to reach France. The boys evaded the Germans, but were caught and separated by the Red Army. Jerzy was imprisoned, first in Poland, then in Russia. "A gripping account of survival against the harshest odds." hardback 248 pages 7¾"x9¾" ISBN 0704323265 [OP] Amazon. P. A. Prosser REVIEW 4.0 out of 5 stars What a story Reviewed in the United Kingdom on 12 December 2010 I knew Jerzy (Joe) Kmiecik. I met him in 1963 when he was serving with the RAF in Singapore. I was only 10 years old at the time and had absolutely no notion of what had happened to him as a teenager and young man. To me he was my hero. He was kind, funny, could wiggle his ears and he taught me to swim. He was the sort of man with whom you always felt absolutely safe. When I read this book many years later and came to understand the hardship he had endured to get from Poland to the UK and to join the RAF, my admiration for him grew even more. I have given the book 4 stars only because it is not the most polished writing I have ever encountered, but look beyond that and "A Boy In The Gulag" is an amazing, gripping story. I'm surprised it hasn't been made into a film. Incidentally, Joe was one of the pilots who flew the planes for the film "The Dambusters".

190 KnarrWładysławsierż./Sgt783896Mechanik303DM
1980-01-06+ 731907-02-10Lwówzmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Gunnersbury UK
191 KnobelsdorfRomualdplut./F/Sgt704908PilotMedal Lotniczy

303DM
1990-08-15+ 701920-05-22Pińskzmarł w Kanadzie -brak miejsca zgonu i danych
192 KobylińskiJanusz Włodzimierzpor./F/LtP-2203PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1986-11-27+ 701916-11-05zmarł w Grantham Linc’s i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 15th September 1942. PoW June 24 1943

193 KobylińskiWładysławsierż./Cpl782643Rusznikarz303DM
+ 1913-07-04Biernaty1947 Południowa Afryka
194 KocTadeuszmjr/S/LdrP-0696PilotVirtuti Militari

8495
DFC

Krzyż Walecznych (x4)
303DM
2008-06-03+ 951913-08-09GrabanówUr. w Grabowie k/Białej Podlaskiej. Ukończył kurs szybowcowy przy Podlaskiej Wytwórni Samolotów. - Absolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 6PL we Lwowie, 191 Esk. Myśl, z którą odbył wojnę 1939 w składzie III/6 Dyw. Myśl. lotnictwa Armii „Łódź”. 17 września 1939 r. w walce powietrznej zestrzeli samolot sowiecki „Polikarpow R-5”. Przez Rumunię przedostał się do Francji a następnie ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkol. na sprzęcie brytyjskim został skierowany do 307DMN a później do 5 OTU. Następnie w latach 1940-41 latał w 303DM i 245DM RAF. Kolejne przydziały to: 317DM, 308DMN i ostatecznie w dniu 20.011.1943 otrzymuje przydział jako Dowódca 303DM. Zestrzelił: 4/3/0. Po demobilizacji wyjechał do Kanady. - Zmarł w Kanadzie ● ppłk dypl.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940
195 KoczanowiczHubert Antonipor./F/OP-2176Administracja303DM
1992+ 731919-07-281944-47 Wykl. w Lotn. Szkole dla Małol. w RAF Halton Buck’s UK La Miranda CA i tam zmarł USA. -brak daty zgonu (inf. A.M.)
196 Kolubiński (Stuart)Anton Michałkpt./F/LtP-0508PilotVirtuti Militari

11101
DFC


Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1990-11-03+ 1916-06-09ZgierzUr. w Zgierzu, woj. łódzkie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 113 Esk. Myśl. w Warszawie a następnie przeniesiony na instruktora pil. do Wyższej Szkoły Pilotażu – Ułęż w Dęblinie. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 ewakuował się wraz z personelem szkoły do Rumunii, a następnie do Francji, gdzie był d-cą klucza obrony m. Rennes. W 1940 przybył do Anglii i po przeszkoleniu w 55 OTU w 1941 przydzielony do 32DM RAF, skąd odszedł na dcę. Klucza w 303DM do czerwca 1943 roku. W przerwie oper. został oficerem łącz. na stacji RAF Bentley. Od stycznia do grudnia 1945 latał oper. w 66DM RAF. Wraca na stację RAF Bentley w 1946. Po demobilizacji wyjechał w 1951 do Kanady - Zmarł w Riverside CA USA.
Receiving his DFC
197 KołaczkowskiWojciechmjr/S/LdrP-0699PilotVirtuti Militari

9240
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2001-07-18+ 931908-04-16MoszenkiUr. w majątku Moszenki, woj. lubelskie. – W roku 1929 wstąpi do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, - następnie w roku 1931, został przyjęty do SPL w Dęblinie. Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku został promowany na podporucznika obserwatora. Przydzielony do 411 eskadry myśliwskiej 1PL w Warszawie. W roku 1934 został skierowany na Kurs Wyższego Pilotażu do Grudziądza. W 1938 roku wziął urlop i poświęcił się swojej drugiej pasji – motoryzacji. We wrześniu 1939 jako cywil dotarł do Rumunii, skąd przez Jugosławię, Grecję przybył do Francji. Odkomenderowany jako szef polskiej grupy myśliwskiej do m. Blida, Afryka Płn. – Przybył do W. Brytanii 20 lipca 1940 w Liverpool. Po przeszkoleniu w 5 OTU w Aston Down, został przydzielony do 303DM. Dnia 21 listopada 1941 roku jest dowódcą 303DM „im.T.Kościuszki”. Rok póżniej 26.09.1942 jest dowódcą 2. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego (303, 316 i 317DM.), a później 1.Skrzydła Myśl. Od 1 listopada 1944 jest zastępcą attaché lotniczego przy Ambasadzie RP w Londynie.– Zestrzelił samolotów : 3/1/2. Wyjechał do USA. – zmarł w Sarasota FL USA - spopielony - prochy złożone na cmentarzu wojsk. na Powązkach w Warszawie. ● płk dypl.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd December 1940

Receiving DFC from Sholto DouglasPowazki Cemetery, Warszawa Poland
198 KołeckiTadeuszpor./F/OP-1685PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM
1943-09-14241919-05-24Ur. w m. Wybrzeźno woj. pomorskie. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - Po kampanii wrześniowej 1939, przez Rumunię, Liban i Francję dotarł do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 55 OTU w kwietniu 1941 został przydzielony do 306DM. W lipcu 1941 przesunięty do 303DM, gdzie lata do maja 1943. Odkomenderowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej i po zakończeniu w czerwcu powrócił do swojej jednostki 303DM. 1943 zginął – RAF Northolt –„Spitfire”-MA754- lot bojowy. Podczas powrotu samolot, prawdopodobnie uszkodzony, lądował przymusowo ze schowanym podwoziem i rozbił się koło Sandy Lodge Rickmansworth, (Hereford). Pomimo wysiłków żołnierzy 403 baterii artylerii plotn., nie udało się uratować pilota z płonącego samolotu. Pilot zginął. Zestrzelił 2/0/0 samolotów. – pochowany na cmentarzu Layton w Blackpool 9BB/498) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 19412

199 KołodyńskiStefan Michałmjr/F/Lt76637PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1973-01-25+ 691904-07-04KrasnystawW roku 1928 po ukończeniu OSL otrzymuje przydział do 1PL. W latach 1936-38 był adiutantem komendanta Kursu Wyższego Pilotażu. W okresie 1938-39 słuchaczem i absolwentem III kursu WSL. We wrześniu 1939 jest oficerem do specjalnych zleceń w sztabie Brygady Pościgowej. Po przybyciu do W.Brytanii otrzymał przydział w 1941 do 303DM. Zestrzelony w walce powietrznej 27.04.1942 dostaje się do niewoli niem. Po zakończeniu wojny, wraca do kraju. Był przez wiele lat szykanowany i więziony przez UB. – zmarł w Warszawie, poch. na cmen. Powązkowskim w Warszawie.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1941. PoW 27 April 1942

200 KołodziejAndrzejplut./LAC794292Rusznikarz303DM
1915-11-17Borek Fałęckibrak dalszych informacji
201 KomorowskiJózefmajst./Sgt793428Mechanik303DM
1992-06-12+ 791913-03-09KrężnicaUr. w miejscowości Krężnica k/Bełżyc - zmarł w Ruislip Middx i tam spopiel.- Prochy jego zostały sprow. do Polski i złożone w grobie Rodziców dnia 18.07.1992 roku w Bełżycach na cmentarzu Parafialnym. Polska - (Info:Wiesław Grudniak 14.05.2012)
202 KonckiZygmuntplut./LAC784340Obsługa balonów303DM
2001-03-09+ 851916-02-13brak danychzmarł w Ruislip Middx – spopielony w Ruislip krematorium UK
203 KonewkoStefan Janplut./Cpl704769Bez specjalności303DM
1985+ 1915-08-29WarszawaZmarł w Devon UK. -brak daty zgonu i dalszych informacji
204 KononowiczHenrykplut./Cpl794128Radio Mechanik303DM
+ 1915-06-21Kleck1947 Argentyna
205 KopydłowskiMichałst. majst./F/Sgt780798Mechanik303DM
+ 1901-09-12Potulice1946 Polska
206 Korcz Józefkpr. / LAC781673Mechanik303DM
+ 1914-04-01Parzniew1947 Polska
207 KornickiFranciszekmjr/S/LdrP-0695PilotVirtuti Militari

8487
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

317DM

2017-11-16+ 1001916-12-18WereszynUr. w m. Wereszyn, woj. lubelskie. Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL- 162 Esk. Myśl. która tworzyła III/6 Dywizjon Myśliwski, wspier. działania Armii „Łódź”. W jej składzie odbył kamp. wrześ. 1939. We Francji znajduje się w bazie Lyon-Bron (X 1939 – VI 1940) Przeszkolony na pilota operacyjnego na samolocie Morane – 406. W W. Brytanii początkowo skierowany do 307DMN, - 2 października 1940 jest przeniesiony do No.1 School of Army Cooperation RAF Old Sarum. 11.10.1940 jest przydzielony do 303DM gdzie jest do grudnia 1940. Następny przydział to 615DM RAF gdzie jest do stycznia 1941. Następnie pełnił funkcję dcy esk. „A” w 315DM do lutego 1943. Od 12.02.1943 jest dowódcą 308DM „Krakowskiego” a od 28.04.1943 dowodzi 317DM „Wileńskim”. Po zakończeniu działań wojennych - Powiernik (Trustee) Fund. Stow. Lotn, Polskich w W. Brytanii. Członek Rady SLP. - 1970 Findon, tu zmarł. Sussex UK ● ppłk dypl.pil. (uz.A.M.11.2017)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940208 KościelniakMieczysławmajst./Cpl793368Mechanik303DM
+ 1913-03-09Gelsenkirchenbrak dalszych informacji
209 KowalczykAdam Franciszekppłk/W/CdrP-0194PilotVirtuti Militari

10788
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1970-05-07+ 651905-10-01BrzeźnioUr. w Brzeźnie k/ Sieradza. - Absolwent II Promocji OSL - po zakończeniu w 1928 roku, jako podporucznik obserwator. Przydzielony do 1PL w Warszawie. W 1938 roku, dowódca IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego. W pułku odbył szkolenie pilotażowe, następnie Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. We wrześniu 1939 roku walczy na czele swojego dywizjonu, który wchodzi w skład Brygady Poś. Przez Rumunię przedostał się do Francji i przeszkolił się na nowym sprzęcie. W 1940 roku we Francji, jest dowódcą klucza obrony bazy La Rochelle. Po kapitulacji Francji jest ewakuowany do W. Brytanii i po przeszkoleniu na sprzęcie bryt. został skierowany do 607DM RAF, następnie w dniu 7 listopada 1940 roku zostaje dowódcą 303DM „im T. Kościuszki” – We wrześniu 1943 roku skierowany do 18 OTU i przeszkala się na samolotach bombowych. W styczniu 1944 jest Dowódcą 300DB „Ziemi Mazowieckiej”. W kwietniu 1944 roku zostaje oddelegowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył Wyższą Szkołę Lotniczą. Po powrocie, został mianowany na stanowisko drugiego zastępcy szefa sztabu – szefa wyszkolenia w Dowództwie Polskich Sił Powietrznych. Po demobilizacji wyjechał do Argentyny. - Zestrzeli samolotów: 2/0/0. - Zmarł nagle w Quilmes, Buenos Aires, Argentyna ● ppłk dypl.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940

210 KowalczykWacławsierż./Cpl792119Mechanik303DM
+ 1905-09-05Warszawa1946 zgłosił powrót do Polski
211 KowalewskiFranciszekkpr./AC1707414Bez specjalności303DM
1916-05-09brak danych brak dalszych informacji
212 KowalewskiMikołajst.sierż./Sgt780418Mechanik303DM
sku.
1964-11-19+ 1902-02-19Krzemieniec1947 zgłosił powrót do Polski - zmarł w Gdań
213 KowalskiBronisławst.sierż./Sgt782564Mechanik przyrz.precyz.303DM
2004-05-09+ 941910-09-02Warszawazmarł w Clackamah OR USA
214 KowalskiJanpor./F/LtP-1909Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10789
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2000-05-15+ 841916-11-19Ur. w m. Mircze, pow. Hrubieszów woj. lubelskie. Wychowanek SPldMał. w Bydgoszczy. Ukończył szkołę w 1935 jako mechanik samolotowy. Po ukończeniu szkoły, został wysłany na kurs pilotażu do Centrum Wyszkolenia dla Oficerów Lotnictwa w Sadkowie, a następnie na kurs w Grudziądzu. Po wyszkoleniu otrzymał przydział do 1PL w Warszawie. W 1939 roku ewakuowany z Krosna przez Rumunie do Francji, - z przydziałem w Bazie Istres, Lyon, i Rennes. Do Anglii przybył w 1940 roku i otrzyma przydział do 303DM. – W czasie od 01.07.- 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W 1943 roku został wybrany do zespołu pilotów myśliwskich, którzy utworzyli tzw. „Cyrk Skalskiego”. Grupa ta rozpoczęła latanie 14 marca 1943 roku w 145DM RAF w Afryce Półn. Zwolnił się ze służby wojsk. w grudniu 1948 i osiedlił w Nottingham. – Zestrzeli samolotów: 1/0/1. - zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940

215 KowalskiMieczysław Franciszekmajst./Sgt793437Mechanik303DM
1917-09-17Wolbrombrak dalszych informacji
216 KowalskiStefankpr./LAC780158Mechanik303DM
+ 1914-11-27Olszanybrak dalszych informacji
217 KowalskiWładysławkpr./AC1729136Bez specjalności303DM
1924-08-18Besenborg ?brak dalszych informacji
218 KozłowskiMikołajkpr./LAC705919Mechanik303DM
+ 1910-09-05Bielsk Podl.brak dalszych informacji
219 KramarczykEdwardkpr./AC1729138Bez specjalności303DM
1926-01-06brak danych1947 Francja
220 KrasnodębskiZdzisławppłk/G/CptP-1505Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8817
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1980-08-03+ 761904-07-10Wola OsowińskaUr. w Woli Osowińskiej pow. Łuków. - W roku 1925 wstąpi do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. - Absolwent II Promocji OSL, - po zakończeniu w 1928 roku otrzymał stopień oficerski. Jako obserwator został przydzielony do 1PL w Warszawie, gdzie odbył kurs pilotażu. W roku 1930 uczęszczał na kurs pilotażu wyższego w 2PL w Krakowie. We wrześniu 1939 roku dowodzi III/1 Dywizjonem Myśliwskim wchodzącym w skład Brygady Pościgowej. Po przedostaniu się do Francji był dowódcą klucza lotniczego. Po kapitulacji Francji dotarł do W. Brytanii w czerwcu 1940 roku. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim został skierowany 2 sierpnia 1940 roku do 303DM, jako pierwszy polski dowódca dywizjonu. Z ramienia RAF dowódcą był S/Ldr Ronald Kellet. W 303DM brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – 6 września 1940 roku został zestrzelony w walce powietrznej, - ciężko poparzony, uratował się skokiem na spadochronie z samolotu Hurricane P3974. Przeszedł operację plastyczną w szpitalu Królowej Wiktorii w East Grinstead. Po tej operacji stał się członkiem klubu Guinea Pig. W roku 1941 został wysłany do Polskiej Misji Wojskowej w Kanadzie, a następnie od 15 marca 1942 przebywa na stażu w Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego USA. Po powrocie do W. Brytanii w kwietniu 1943 został dowódcą Stacji RAF Heston, a 15 października 1943 został dowódcą 131 Polowego Portu Lotniczego do 17 lutego 1944. – 15 października 1945 roku, objął stanowisko komendanta stacji RAF Newton, które pełni do chwili zwolnienia z polskiego lotnictwa. Po demobilizacji wyjechał do Kanady - zmarł w Toronto ON Kanada i tam został pochowany ● płk dypl.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940Powazki Cemetery, Warszawa Poland
221 KraszewskiLudwikpor./F/LtP-1895Pilot
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2012-01-21+ 951916-08-06Ur. w m. Zaliszcze – obecnie gmina Podedwórze. Po wybuchu wojny 17 września 1939 roku, przez Rumunię i Liban dotarł do Francji w styczniu 1940, a po jej upadku do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na pilota otrzyma przydział 14 września 1942 roku do 303DM im. T. Kościuszki. Podczas jednego lotu bojowego, wracając z Calais nad kanałem La Manche, silnik Spitfire’a przestał działać. Lotem ślizgowym, jak szybowiec doleciał do brzegu Anglii lądując bez wypadku na napotkanej plaży. Jego znajomość latania na szybowcach w Aeroklubie PWS była mu wtedy przydatna. W czerwcu 1944 roku samolot, którym leciał i on sam został poważnie trafiony. Wiedząc, że traci świadomość, żeby się uratować postanowił natychmiast lądować. Zmieścił się na małej łące, między niemieckimi siłami artyleryjskimi i kanadyjskimi. Był dobrze widoczny, ale nie wiadomo dlaczego niem. artyleria zamilkła w tym czasie. Kanadyjczycy bez przeszkód odstawili go szpitala. - W listopadzie 1944 roku otrzymał kolejny przydział do 302DM „Poznańskiego”. – 30.9.45 zakończył służbę i został skier. do Bazy Lotn. w Blackpool. Po zwolnieniu z PSP wyjechał w 1946 roku do Oakville ON Kanada (info: na podstawie artykułu Marty Gożdzik w dzien. Internet. „Wspólnota” – 09.09.2011) – zmarł w Toronto ON Kanada. (info: Janusz Bujnowski 02.2012)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1943

222 KrawczykAntoniplut./LAC705218Rusznikarz303DM
1916-12-26Gołębinbrak dalszych informacji
223 KremerEdwardplut./LAC793186Rusznikarz303DM
1992+ 1914-08-28LwówZmarł w Southend on Sea Essex UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
224 KrokJulianpor./F/LtP-2419PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2012-12-13+ 1922-08-22Ur. w m. Poczesna k/Częstochowy. Wstąpił do Armii Polskiej we Francji po ucieczce z Polski 1.1.40. Ewakuowany do Anglii 5.4.1940 do Szkoly Podch. Broni Panc. Nast. 20.9.1943, juz jako kpr. podch. przechodzi do PSP w 16 SFTS RAF Newton. Po wyszkoleniu w podstawowym pilotażu i promocji jako ppor. dalsze szkolenie na pilota myśliwskiego kończy przydzialem 18.1.1945 do 303DM, wykona 19 lotów bojowych (Spitfire IX). Odszedł z PSP 10.1.1946 w stopniu porucznika. Zmarł w Rochedale 4123 QLD Australia. - brak danych pochówku (inf. A.M. 12/2012)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd in 1945

225 KrólWacław Szczepanmjr/W/CdrP-1299Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9543
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

302DM
1991-06-15+ 761915-12-25KrakówkaUr. w Sandomierzu. – Ukończył podstawowy kurs szybowcowy w Ustianowej. - Absolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku, jako podporucznik pilot, przydzielony do 123 Esk. Myśl. 2PL w Krakowie. Przesunięty do 121 Esk. Myśl. z którą przeszedł kampanię wrześniową 1939 roku w składzie III/2 Dyw. Myśl. lotnictwa Armii „Kraków”. – 17 września 1939, wylądował samolotem P-11 w Rumunii. Przedostał się do Francji a po jej kapitulacji odleciał samolotem do Tunisu. – 16 lipca 1940 roku dotarł do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, 21 sierpnia 1940, otrzymał przydział do 302DM. W dywizjonie walczy w Bitwie o Wielką Brytanię. W grudniu 1941 został skierowany do 58 OTU. Od 24 maja 1942 jest dowódcą 302DM „Poznańskiego”. - 13 marca 1943 przydzielony wraz z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Północnej Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego”, który wchodził w skład 145DM RAF. Po powrocie do Anglii latał w 303DM. Dnia 18 października został dowódcą 302DM „Poznańskiego” do 7 lipca 1944. Od 10 marca 1945 dowodzi 3 Polskim Skrzydłem Myśliwskim. Ostatni lot bojowy w II wojnie światowej wykonał 25 kwietnia 1945 roku, osłaniając bombowce bombardujące siedzibę Hitlera w Berchtesgaden. W roku 1947 powróci do kraju.- Zestrzelił: 8/1/0. - zmarł w Warszawie-pochowany na cmentarzu Powązkowskim (grób 32) w Warszawie Polska ● płk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd August 1940, Joined 303 Sqd July 1943226 KrupeckiMikołajkpr./LAC793472Kucharz303DM
+ 1902-09-01Michorzewo1946 Polska
227 KrzemińskiEdmund Franciszekkpt./F/LtP-0556PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

317DM
1944-10-29271917-10-22PraszkaUr. w m. Praszka pow. Wieluń. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 67 lokatą. Z Rumunii przez Francję przedostał się do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 61 OTU, we wrześniu 1941 został skierowany do 303DM, a następnie do 306DM. Od października 1943 latał w 317DM. W roku 1944 zginął – RAF St. Denijs-„Spitfire”-MJ551- wystartował z zadaniem bombardowania stanowisk artylerii niemieckiej w rejonie wyspy Walcheren w Holandii. W locie tym pełnił funkcję dowódcy eskadry „A”. Zestrzelony przez artylerię plotn., samolot w płomieniach wpadł do morza. Morze wyrzuciło na brzeg zwłoki pilota. - pochowany na cmentarzu Numansdorp, Holandia (2/E)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 29 October 1944. F/Lt Edmund Franciszek Krzeminski P.0556 was 'A' Flight Commander 317 Sqd Hit by Flak. Crashed into the River 'Hollands Diep' S of Numansdorp 12.30 hrs. (Henk Welting)228 KrzeptowskiZenonpor./F/LtP-2470PilotKrzyż Walecznych (2)

303DM
1960-07-07+ 381922-01-28zginął w wypadku lotniczym służąc w RAF. – pochowany w Essex UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: After years of frustration being shuttled around various training units Zenon was posted to 303 Squadron on 28th June 1944 at Merston near Chichester in southern England. Arrived on the 29th June while the Squadron were either doing aircraft tests or were on operational duty. This covered patrolling the shipping in the English Channel or providing low fighter cover support over the Caen area in support of the D-Day troops establishing the bridgeheads in Normandy. As part of his attachment to 303 Squadron, he was promoted to Flying Officer on 1st July 1944. Merston was a satellite airfield for Tangmere and prone to water-logging which made it operationally ineffective during various times during the war and had been used by 303 Squadron to provide fighter escort and cover for the D-Day Invasion.

229 KrzysztofińskiJerzy Józefsierż. Pch. /W/O793460PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1923-03-05KrakówZestrzelił samolotów: 1/0//0 – brak dalszych informacji
230 KrzywickiAntonippor./F/OP-3030Administracja303DM
1974-10-30+ 641910-01-10zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
231 KubalskiMieczysławkpr./LAC782904Mechanik303DM
1995-10-23+ 801915-01-03Warszawazmarł w Birmingham – spopielony w miejscowym krematorium UK
232 KubasLudwikkpr./LAC793425Kucharz303DM
+ 1910-08-23Zabierzów1946 Polska
233 KucharenkoJankpr./LAC784676Sanitariusz303DM
2006-06-07+ 1916-09-01WólkaZmarł w Oakville ON Kanada - brak dalszych informacji
234 KuczyńskiZdzisławsierż./Sgt784047Mechanik przyrz. prec.303DM
1998-06-22+ 1908-09-02Warszawa1947 Kanada - zmarł w Harcourt ON Kanada.
235 KudrewiczBrunonkpt./F/LtP-0718PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2001-07-15+ 801919-03-08StefaniszkiUr. w m. Stefaniszki woj. wileńskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 68 lokatą. We Francji należał do klucza obrony bazy lotniczej i wytwórni samolotów w Chateauroux do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 5 OTU przydzielony do 151DM RAF. Od października 1940 latał w 303DM, następnie w 308DM do maja 1943. Podczas odpoczynku oper. jest instruktorem-pil. w 61 OTU do września 1943. Powrócił do latania oper. w 317DM do października 1944. Służbę w lotnictwie zakończył jako instruktor w 61 OTU do czerwca 1945. Po demob. z PSP, pełnił służbę w RAF. Wyemigrował do Nowej Zelandii i tam zmarł. - Zestrzelił samolotów: 2/0/1.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940

236 KukućJanplut./W/O703922PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1989+ 1920-07-10SuwałkiZmarł w Carlisle Cumberland UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd on 9th September 1944

237 KurdybelskiFranciszekplut./LAC782788Mechanik303DM
+ 1912-04-02Charkówbrak dalszych informacji
238 KustrzyńskiZbigniew 'Zbishek'kpt./F/Lt76718Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
111 Sqd RAF

607 Sqd RAF

303DM

1996-09-09+ 851911-09-18Moskwa-zmarł w Montrealu Quebec Kanada – prochy złożone w rodzinnym grobie w Polsce 01.07. 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940. Born in Moscow to Polish parents 18 September 1911. Joined the Polish Air Force in 1934. 1 September 1939 in a 'Pursuit Brigade' defending. Warsaw. To England via Romania and France. Into RAFVR in January 1940. 15 EFTS Carlisle then 6 OTU Sutton Bridge. Converted to Hurricanes, posted to 111 Sqd at Debden on 1 September 1940, to 607 Sqd at Tangmere on the 14 September. Joined 303 Sqd at Leconfield on 12 November 1940. 4th April 1942 escort for twelve Bostons attacking St. Omer railway station. Bounced by Me109s and Fw190s In Spitfire Vb AB824 shot down 2 x Fw190s but himself shot down. Captured. On 1 February 1945 escaped from a PoW farm working party in company with W/Cdr. Stanford Tuck in story recounted in Tuck's biography 'Fly For Your Life'. Found by Red Army two weeks later and spent some time fighting alongside them. Reached the British Embassy in Moscow. Emigrated to Canada. Died on 9th September 1996, buried in Łodz, Poland.


Zbigniew Gutowski is third from the left in this picture taken in Stalag Luft III. Mickiewicz is the first man on the left. Zbigniew Kustrzynski is the tall man in the back row, fifth from left. All of these men were Polish officers at SL3. PoW Danny Krol, murdered after the Great Escape, is in the front row, second from the left.Burial in Warszawa
239 KwaśniewskiAleksander 'Aleksy'sierż./W/O793827Pilot
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1919-09-30HendrenshagenZestrzelił samolotów: 1/0/0 - brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1943

240 LampartFeliksplut./LAC783544Mechanik samochod.303DM
1990-08-18+ 1915-05-30Boleszyn1946 Polska - zmarł w m. Mortęgi, woj. warmijskie (uzup. A.M.10/2018)
241 LangerMieczysław Józefplut./LAC782332Mechanik303DM
1919-03-16Łanczyn brak dalszych informacji
242 LędzkiMieczysławplut./LAC793440Mechanik303DM
2010-09-24+ 1920-04-16Wołowice2007 Polska - zmarł w m. Czernichów ?- który.
243 LemańskiLeonplut./Cpl792464Rusznikarz303DM
2004+ 1916-04-10Żelechów Zmarł w Nuneaton Warw’s - brak daty zgonu i dalszych informacji
244 LeśniczekWładysławkpr./LAC704168Rusznikarz303DM
1980+ 1921-06-27Pałysz Zmarł w Thurrock Essex UK - brak daty zgonu i dalszych informacji
245 LeśniewiczAleksandermajst./Sgt793427Mechanik303DM
1970-03-07+ 561914-11-23Skierniewicezmarł w Croydon Surrey – spopielony w Croydon, Mitcham Road krematorium UK
246 LeśniewskiLeonkpr./AC1708892Obsługa techniczna303DM
1925-07-11Poznań1947 Francja
247 LewickiStanisław Józefsierż./W/O792032PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1989-10-28+ 781921-07-02Krakówzmarł w Ruislip Middx UK
248 LewkowiczSergiuszplut./LAC782606KucharzMedal Lotniczy (x2)

303DM
2003+ 1917-07-01RussiaZmarł w Chippenham UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
249 LipczyńskiBolesławkpr./LAC783348Mechanik przyrz. prec.303DM
+ 1912-07-22Inowrocławbrak dalszych informacji
250 LipińskiMaciej Jerzypor./F/LtP-1358PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

315DM
1943-05-04271916-06-15PetersburgRAF Northolt-„ Spitfire”-EN-131-wystart. w składzie dywiz. z zadaniem osłony (latających fortec B17). Samolot por. Lipińskiego został zestrz. przez niem. myśliwca „FW-190” nad Vissingen w Holandii. Pilot zginął.–poch. na cmen. w Vissingen (124) Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1941 PAF Memorial, Northolt, Flushing (Vlissingen) Northern Cemetery - Zeeland, Netherlands. Row D Grave 30
251 ŁakomyEdwardsierż./W/O780883PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

317DM
1996-03-17+ 781921-01-10ŁączkiUr. w m. Łączki, woj. lubelskie. - Latanie rozpoczął w Szkole Pilotów LOOP im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na lotnisku Świdnik koło Lublina. W dniu 1 września 1939 roku, po wykonaniu lotu ćwiczebnego na RWD-8 dowiedział się o ataku Niemiec na Polskę. Po zakończeniu kamp. wrześ. 1939 r, przedostał się przez Rumunię do Francji. W Lyonie w dniu 1 listopada 1939 roku, został przydzielony do odtwarzającego się lotnictwa polskiego w stopniu szeregowca. Z Francji, z grupą lotników został ewak. do W. Brytanii, gdzie z dniem 28 lutego 1940 roku rozpoczął służbę w RAF Volunteer Reserve na stacji RAF Eastchurch. W lipcu 1940 roku został skierowany do RAF Bramcote. Dnia 5 sierpnia 1940 roku, rozpoczął służbę w PSP, otrzymując numer 780883 i otrzymał przydział do 303DM „im. Tadeusza Kościuszki” w RAF Northolt, w charakterze mechanika. W dniu 9 sierpnia zostaje skierowany do Nr.12 Initial Training Wing, jednostki przedwstępnego szkolenia personelu latającego. - 19 grudnia 1941, otrzymuje przydział do szkoły pilotażu Nr. 25 Polish Elementary Flying Training School na stacji RAF Hucknall. Po jej ukończeniu 13 kwietnia 1942 roku, rozpoczął szkolenie w No.16 Polish Service Flying Training School w RAF Newton. Po ukończeniu kursu w sierpniu 1942, i po krótkim odpoczynku w Bazie PSP w Blackpool zostaje skierowany na dalszy trening do No.2 Air Gunnery School w Dalcrosss, a następnie 26 kwietnia 1943 roku, do jednostki wyszkolenia operacyjnego No. 58 Operational Training Unit (58 OTU) w Grangemouth. Po przeszkoleniu, otrzymuje przydział do jednostki bojowej – 317DM „Wileńskiego” na lotnisku Acklington w hrabstwie Northumberland w stopniu sierżanta brytyjskiego. W dniu 6 czerwca 1944, brał udział w Inwazji Kontynentu, osłaniając z powietrza obszary desantu morskiego, w działaniach 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. W dniu 16 września 1944, lecąc na zadanie bojowe, „Armed Reco” wykryto kolumnę pojazdów nieprzyjacielskich, którą zaatakowano. Ogień z ziemi był silny i skuteczny. Trafione zostały dwa Spitfire: W/O Ryszarda Lewczyńskiego, który zginął oraz F/Sgt Edwarda Łakomego, który został zmuszony do przymusowego lądowania ze schowanym podwoziem na terenie Holandii. Otrzyma opiekę od holenderskich patriotów ruchu oporu. Po wyzwoleniu przez wojska alianckie, 3 listopada 1944 roku wrócił do 317DM. Po zakończeniu działań wojennych pełni służbę w 131 Polskim Skrzydle w ramach British Air Forces of Occupation. Był członkiem Samopomocy Lotniczej. - W dniu 16 października 1946 roku, zakończył swoją służbę w 317DM. Dnia 23 stycznia 1947, wstępuje do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR-RAF). – 21 lipca 1948 zostaje zdemobilizowany. Emigruje do Brazylii, gdzie przybywa 22 stycznia 1949 roku. Osiedli się w Kurytybie (Curitiba), w stanie Panama.- zmarł w swoim domu 17 marca 1996 w Kurytybie, Brazylia i tam został pochowany. (Info: Uzupełniono na podstawie życiorysu opisanego przez Bartłomieja Błaszkowskiego zamieszczonego w czasopiśmie „GAPA” – Lotniczy Magazyn Historyczny – Nr.2 Maj 2012 – tjk)
252 ŁapkowskiWacławmjr/S/LdrP-1506Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8815
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1941-07-02281913-11-06DyneburgUr. w Dyneburg, Łotwa. Absolwent VIIII Promocji SPL, - promowany 15 sierpnia 1934 na podporucznika obserwatora, otrzyma przydział do 1PL w Warszawie. W roku 1936 przeszkolił się na pilota w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie i odbył Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. Od 1936 roku latał w 112 Esk. Myśl. z którą przeszedł szlak bojowy we wrześniu 1939 w składzie Brygady Pościgowej. – 17 września 1939 roku wylądował na samolocie P-11c w Czerniowcach. Przedostał się do Francji, po przeszkoleniu wykonywał loty bojowe w składzie klucza myśliwskiego, broniącego fabryki samolotów w Romorantin. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu 3 sierpnia 1940 roku otrzymał skierowanie do 303DM. Brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – 5 września 1940 zestrzelił Ju-88. W tym samym dniu został zestrzelony, w samolocie Hurricane –P2985-, przez niem. myśliwca Bf-109 nad Gillingham. Ranny, uratował się skokiem na spadochronie. Po powrocie do dywizjonu, 5 maja 1941 jest dowódcą 303DM „im.T.Kościuszki”. Dnia 2 lipca 1941 roku zginął w locie bojowym. – RAF Northolt-„Spitfire”-P8596- wystartował w składzie 1 Skrzydła Myśliwskiego z zadaniem osłony bombow. lecących bombard. Lille we Francji. Przed celem, osłonę zaatakowało około 50 myśliwców „Me-109” dysponujących przewagę wysokości. W jednej z indywidualnych walk, które przeniosły się aż do połowy kanału - został zestrzelony. - Zestrzelił samolotów: 6/0/1 – pochowany na cmentarzu Komunalnym w Lombardsijde, (224) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940

253 ŁataLudwikst. majst./F/Sgt793395Bez specjalności303DM
+ 1901-08-19Radziszów1946 Polska
254 ŁobarzewskiRomanpor./F/OP-1564PilotMedal Lotniczy

303DM
1983-01-271917-07-26Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kampanii wrześniowej 1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu w 58 OTU w czerwcu 1941 został skierowany do 303DM. W przerwie oper. lotów boj., został kontrolerem na lotnisku RAF Croydon, do listopada 1942. Następnie odkomender. do Szkoły Oficerskiej Lotnictwa, do grudnia 1942. Następny przydział – RAF Northolt jako instruktor szkolenia na „Link Trainer” (symulator lotów). W maju 1943 skierowany na nast. kurs instruktorów - brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1941

255 ŁokuciewskiWitoldmjr/S/LdrP-1492Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8824
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1990-04-17+ 731917-02-01Kamieńska StanicaUr. w m. Nowoczerkask nad Donem, Rosja. W roku 1935 po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, wstąpi do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, a w nast. roku do Szk. Podchor. Lotnictwa w Dęblinie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 112 Esk. Myśl. w Warszawie, z którą odbył w składzie Brygady Pościgowej kampanię wrześniową 1939 roku. Dnia 17 września 1939, przekroczy granicę rumuńską i przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji. Po przeszkoleniu walczy w sześcioosobowej grupie pilotów, która broniła obiekty przemysłowe w Romorantin. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, 2 sierpnia 1940, otrzyma przydział do formowanego 303DM, w którym walczy w Bitwie o Wielką Brytanię. -Dnia 21 listopada 1941, zostaje dowódcą eskadry „B” w 303DM. – Dnia 13 marca 1942 w locie bojowym, “Spitfire” - osłona bombowców „Boston”, - podczas walki powietrz. zostaje zestrz. ratując się spadochronem. Ranny dostaje się do niewoli, od lipca 1942 roku przebywał w obozie jenieckim (Stalag Luft III) w Żaganiu. Podczas wielkiej ucieczki w roku 1943 – został schwytany w Legnicy i odesłany ponownie do obozu. Po wyzwol. w kwietniu 1945r. powróci do Anglii i ciągle dowodzi 303DM aż do rozwiązania 9 grudnia 1946 roku. Wróci do kraju. - Zestrzelił: 8/3/0. -zmarł w Warszawie – poch. w kw. Lotn. na cmen. Powązkowskim (grób 17) ● płk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd May 13 1942

256 ŁopuszyńskiKazimierzsierż./W/O783093PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

317DM

1999+ 1920-08-15ŁomżaZmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
257 ŁubieńskiWacławsierż./W/O794657PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

302DM

303DM
1983-03-22+ 641919-05-23Warszawazmarł w New York USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on Ist February 1944 Joined 302 Sqd soometime in 1944

258 ŁuczkówPiotrkpr./LAC704176Kierowca samochod.303DM
1980-07-19+ 1922-07-13Lwów1948 Australia. - Zmarł w Perth 6000 West Australia.
259 ŁukaszewiczMarianpor./F/OP-0160PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM

315DM
1941-11-23251916-06-21WilnoAbsolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL – 151 Esk. Myśl. w Lidzie i w jej składzie walczył w kampanii wrześ.j 1939. We Francji przydzielony do I/153DM ?„Warszawski” do czerwca 1940. W W. Brytanii od 23 lipca 1940 skier. do 302DM, po tygodn. pobycie odesł. do bazy Blackpool gdzie jest do września 1940. Nast. przesunięty do 307DMN, a po 2 mies. do 303DM oraz do 616DM RAF. Pod koniec 1941r otrzym. przydział do 315DM. 1941 zginął – RAF Northolt- „Spitfire”-W3573- wystart. do lotu boj. w składzie dywizjonu jako osłona „Hurricanów” lecących bombard. Bourbourg - Pas de Calais. Samolot uszkodz. przez artylerię plotn., - wpadł do kanału La Manche. - Zestrzelił samolotów: 1/0//0. - Pilot zginął.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1st Escadrille The Polish Fighter Squadron (Polish language: I/145 Polski Dywizjon Myśliwski , French language: Groupe de Chasse Polonaise), also known by its' designation GC I/145, was the largest fighter unit of the Polish Air Forces in France. Formed of Polish pilots who evaded capture by the Nazis and the Soviets in the aftermath of the Invasion of Poland of 1939, the unit was initially earmarked to be sent to Finland as part of the aborted plan of Allied intervention in the Winter War. Eventually it took part in the Battle of France defending the French skies along the allied armies. Joined 303 Sqd October 1940

III/5 Dywizjon Myśliwski

260 MachBronisławkpt./F/LtP-1565PilotVirtuti Militari

11060
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM

308DM

2009-02-14+ 901918-07-01Stare SiołoAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu w 18 OTU został skierowany do 300DB. 4.9.1942r. samolot ?1407 prawie z całkowicie zniszczoną powłoką kadłuba wywołaną przez pożar samolotu od pocisków opl, ugaszony przez załogę oraz dramatyczną ucieczką przed myśliwcami npl.) Po wykonaniu tury operacyjnej w 300DB przeniósł się na własną prośbę do 138DB RAF, gdzie wykonał 23 loty specjalne do krajów okupowanych. W roku 1944 ukończył kurs instrukt. Zakończył wojnę w 16 SFTS w Newton jako instruktor i dca esk. Po demob. i ukończ. studiów politechnicznych był wieloletnim wykład. na Politechnice w Nottingham. – Osiedlił się w Wilford Nott’s gdzie zmarł. UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sq August 1941. Operation Jubilee 1942-08-19: PO Bronislaw Mach -(Polish)-(308 Sqn)- Dawn bombing raid as Blue Section leader against Brakel ferry, River Waal, Gorinchem, 01 Jan 1945 Buried Swan River, Ross St - Birchwood Cemetery

Birchwood, Swan River, Canada
261 MaciejewskiTelesforplut./LAC703299MechanikMedal Lotniczy (x2)

303DM
1998-07-21+ 1916-01-05PoznańZmarł w Pontefract/Sherburn in Elmet York’s UK -brak dalszych informacji
262 MaćkiewiczAnastazyppor./F/OP-2912PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1977-01-01+ 1916-08-16Zmarł w m. Queensberry UK -brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 6th June 1944

263 MagdziakStanisławplut./F/Sgt782139PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1945-08-29241921-04-29Płoskie– RAF Andrews Field-„Mustang”-KM201- lot trenin. w składzie dywizjonu - zadanie: spotkania bomb. i osłaniania ich w locie. Podczas przebijania warstwy chmur, w gęstym deszczu, nastąp. zderzenie w powietrzu z „Mustangiem” pilotowan. przez sierż.pil. A. Ruteckiego. 0baj piloci zginęli k/miejsc. Bromsgrove Mickey End w Worc’s.–poch. na cmen. Hucknall (10/D) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945

Memorial, Płoskie, Poland
264 MahlkeKazimierzsierż./Cpl793090Sanitariusz303DM
+ 1906-12-28Toniszewo brak dalszych informacji
265 MajewskiLonginkpt./F/LtP-0327PilotVirtuti Militari

11536
Krzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1984-04-181916-01-20Bałabanówka1949 Argentyna
Added by Stefan Pietrzak Youngs: After the war, he emigrated to Argentina. Returned Poland 1980, settled in Bydgoszcz.

266 Maksymowicz (Maximo)Mieczysław Janpor./F/LtP-2317PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1988-04-29+ 721916-05-211948 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.) - zmarł na Malcie i tam został pochowany
267 MalarowskiAndrzej Kazimierzkpt./F/LtP-0527PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1985-10-04+ 741911-02-11ŁódźDo lotnictwa wstąpił 1931 roku. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w 4 PL w Toruniu, odkomenderowany na kurs pilotażu w CWPL w Bydgoszczy. Po uzupełnieniu wyszkolenia został przyjęty do SPL. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL – 161 Esk. Myśl. we Lwowie, z którą brał udział w kampanii wrześniowej 1939. We Francji przydzielony do klucza obrony bazy Clermont-Ferrand (04.-06.1940). Po przybyciu do Anglii skierowany do 307DMN gdzie przebywa do października 1940. Po tygodniowym pobycie w 5 OTU przeniesiony do 303DM, następnie latał w 43DM RAF do lutego 1941. – w następnych 2 latach do kwietnia 1943 lata w 317DM, 87DM RAF i 264DM RAF.- W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 16 SFTS i 2 FTS. Następnie jako pilot w 3 AGS do 1944 roku. Wrócił do latania bojowego w 303DM do zakoń. działań wojennych. - zmarł w Hitchin Hert’s i tam został pochowany. UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 12th October 1940268 MalczewskiRyszard Władysławkpt./F/LtP-0320PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM

306DM

302DM

1986-01-01+ 681917-07-10KijówUr. w Kijowie, Ukraina. Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 3PL – 34 Esk. Lin. w Poznaniu, z którą przeszedł kampanię wrześniową 1939. Wykonał 4 loty rozp. Po wydostaniu się z „kotła” nad Bzurą przedarł się do Warszawy gdzie walczy w Lotniczym Oddziale Szturmowym. W nocy 26/27 września brawurowym lotem na PZL 5 wydostał się z oblężonej stolicy. We Francji należy do klucza obrony m. Cognac. W W. Brytanii lata od 03.05.1941 w 601DM RAF, a później w 303DM i 306DM do 1942 roku. Po kursie pilotażu skierowany do WSL. Powrócił do latania operacyjnego w 316 i 306DM do października 1944. Ranny w locie bojowym w twarz – leczenie szpitalne. Po wyleczeniu, przeniesiony do Wydz. Demobil. Dow. PSP w latach 1944 – 45. Zestrzelił 1 samolot. - zmarł w m. Koło, - poch. na cmentarzu wojskowym w Poznaniu. Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Operation Jubilee (Dieppe Raid) 1942-08-19 with 306. Joined 302 Sqd 1944


269 MancewiczMichałplut./LAC704682Radio mechanik303DM
+ 1911-06-10Mińsk1946 Polska
270 MańczakStanisławplut./LAC703477Radio-telefonista303DM
1989-09-01+ 1915-10-17Poznańbrak dalszych informacji
271 MarciniakJanuszmjr/S/LdrP-0317PilotVirtuti Militari

9929
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

306DM
1944-06-23281916-07-11SewastopolUr. w Sewastopolu Rosja. – Po ukończeniu dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy, w pierwszych dniach stycznia 1937 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w czerwcu 1939 przydzielony został jako podchorąży do 1PL – 112 Esk. Myśl. w Warszawie, z którą brał udział w kamp. wrześ..1939 w składzie Brygady Pościgowej. We Francji walczył w kluczu – La Rochelle. W W. Brytanii po przeszk. w 55 OTU od 15.04.1941 latał w 32DM RAF. Przenies. w lipcu 1941 do 303DM gdzie dowodził eskadrą w czasie 08.05.1942 – 14.02.1943. Podczas odpoczynku oper. był instrukt. i dowódcą eskadry w 58 OTU. Powrócił do latania oper. w 315DM. - 08.06.1944 mianowany dcą 306DM „Toruńskiego” Poległ dwa tygodnie później: – RAF Holmsley South-„Mustang”-FX970- wystartował na czele dywizjonu z zadaniem przeprow. rozpoznania i bombard. stacji kolejowej w Verneuil we Francji. W rejonie Dreux, dywizjon został zaatak. przez formację około 30 niem. myśliwców „FW-190”. Zestrz. 7 samolotów niem. W czasie walki kpt. Marciniak zginął. – poch. na cmen. Crulai Civil (koło grobu rodziny Gautier) Francja. - Zestrzelił samolotów: 2/1/0. – grób symbol. na cment. rz.-kat. Sector 32/13/24 w Lublinie, przy ul. Lipowej Polska (Info: Wiesław Grudniak 14.05.2012)


272 MarcinkowskiBronisławsierż./Cpl784697Sanitariusz303DM
1988-06-23+ 761912-08-20brak danychzmarł w Neu Quen Argentyna
273 MarekFeliksst.sierż./W/O793623PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM
2002+ 1916-11-06brak daty zgonu i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 8th September 1941

274 MaronaCzesławchor./F/ Sgt782452Mechanik303DM
+ 1901-07-20Działoszyn1947 Klobuck Polska
275 MarszałekZbigniew Józefpor./F/LtP-2069PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1944-05-16251919-05-23– RAF Coltishall-„Spitfire”-EE625- wystartował w celu patrolow. wyzn. rejonu. Wskutek awarii silnika samolot zderzył się z drzewem i zapalił k/ Funnels Farm Nutley w Sussex. Pilot zginął. – poch. na cmentarzu w Northwood (H/428) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1943276 MartensEdward Władysławppor./F/OP-2817PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1982-06-131920-08-08Warszawabrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1943. Emigrated to USA, died in Kentucky USA

277 MatuszekAlfredkpr./LAC703318Kierowca samochod.303DM
1919-12-13Katowice brak dalszych informacji
278 MazurkiewiczMichałplut./LAC703056Bez specjalności303DM
+ 1908-04-21Kobyłowłoki brak dalszych informacji
279 MermelMaciej Henryk Antonippor./F/OP-2914PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2003-05-01+ 871916-03-09JasłoZmarł Long Beach CA USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1944

280 MichalakMarian (Matthews)sierż./W/O794138PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1978-07-07+ 541924-01-20Wysławice1946 wstąpił do lotnictwa(Pakistan A.F.) zmarł w Londynie – spopielony w St.Marylebone krematorium Finchley N2 UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945281 MickiewiczBronisławkpt./F/LtP-0338PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

316DM

315DM

307DM

+ 1907-07-09Nowe Troki?RPA - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.- brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940. 25 March 1941 joined newly-formed 316 Sqd. 26 April 1941 left to join 315 Sqd. PoW. Zbigniew Gutowski was a member of the Escape Organization in Stalag Luft 3. With Bronislaw Mickiewicz and Zbigniew Kustrzynski, he designed the trap doors to escape tunnels Tom, Dick and Harry.

Settled in South Africa after the war


Zbigniew Gutowski is third from the left in this picture taken in Stalag Luft III. Mickiewicz is the first man on the left. Zbigniew Kustrzynski is the tall man in the back row, fifth from left. All of these men were Polish officers at SL3. PoW Danny Krol, murdered after the Great Escape, is in the front row, second from the left.

282 MiernikStanisławsierż./Cpl792492Fotograf303DM
1987+ 1915-11-01RzeczycaZmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
283 MierzwaBogusław Leonpor./P/OP-1389Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1941-04-16231918-03-14WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL - 114 Esk. Myśl. w Warszawie. We Francji należał do klucza GC III/10. Po przybyciu do Anglii, przydzielony do 303DM, z którym lata w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. - Zginął w 1941 – RAF Northolt – „Spitfire”-P7819- wystartował w składzie dywizjonu z zadaniem osłony brytyjskich bombowców lecących bombardować lotnisko Berck-sur-Mer we Francji. Polską osłonę zaatakowało zgrupowanie około 15 niem. myśliwców. Podczas drugiego ataku Niemców, został trafiony samolot por. Mierzwy i w płomieniach spadł w pobliżu latarni morskiej w Dungeness. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Nothwood (H/290) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940284 Miksa (Pilkington)Włodzimierzkpt./F/LtP-0286Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10295
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

302DM

317DM

1999-08-20+ 841915-09-26ŁódźUr. w Łodzi. Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu promowany do stopnia podporucznika w 1939 roku, został przydzielony do 1PL – 114 Esk. Myśł. W Warszawie, brał udział w kamp. wrześ.1939. We Francji przydzielony do klucza GC III/10, który broni Lyon. Po kapitulacji Francji, ewakuowany do W. Brytanii. – Po przeszkoleniu w 5 OTU w Aston Down, został przydzielony do 303DM, brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Dnia 21 stycznia 1941 przenies. do 315DM gdzie latał bojowo. W dniu 18 października 1943, jest przydz. do 302DM „Poznańskiego. Po odpoczynku oper. jest szefem wyszkolenia Myśliwskiego w 58 OTU w Grangemouth, a później od 1 stycznia 1944 roku jest dowódcą 317DM „Wileńskiego”. 25 sierpnia 1944 został oficerem łącznikowym w 12 Grupie Myśliwskiej RAF. W lutym 1946, zwolnił się z lotnictwa i pozostał w Londynie. Zmieni nazwisko na Pilkington - zestrzelił 2/1/1 samolotów.- zmarł w Londynie – spopielony w Putney Vale krematorium UK ● ppłk
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940

285 MikułaJózefplut./Cpl792932Mechanik303DM
+ 1914-10-04Borek Fałęckibrak dalszych informacji
286 MińskiJózefplut./LAC704735Kucharz303DM
1981-05-10+ 1902-02-06Kiekrz Zmarł w Poznaniu -brak dalszych informacji
287 MiszkowiczNorbertplut./LAC783992Rusznikarz303DM
+ 1910-04-25Ryga1946 Polska
288 MołodyńskiLudwiksierż./Cpl792839Radio mechanik303DM
1986+ 1914-08-24Zmarł w ? UK -brak dalszych informacji
289 MonczyńskiTadeuszplut./LAC703471Mechanik samochod.303DM
1918-03-24Kochanów2008 TunbridgeTN10 Kent UK
290 MossakowskiMieczysławplut./LAC707541Kucharz303DM
+ 1905-04-23Czermno brak dalszych informacji
291 MozółKazimierz werkm./W/O793345Mechanik303DM
1981-12-06+ 821899-02-25Krakówzmarł w Warszawie Polska
292 MroczykCzesławpor./F/OP-1727PilotVirtuti Militari

11109
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM

501 Sqd RAF

317DM

302DM

1999-10-06+ 821917-07-01Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie początkowo latał w 6 AACU-Ringway. Po przeszkoleniu w 58 OTU został skierowany w lipcu 1942 do 303DM a trzy miesiące później do 501DM RAF. W lutym 1943 zostaje odkomend. do Oficerskiej Szkoły Lotn. w Cosford, a po jej ukończeniu przydział do 317DM, gdzie lata operacyjnie do kwietnia 1944. – W przerwie operacyjnej przebywa w Bazie Lotniczej w Blackpool, skąd został skierowany na staż w sztabie 84 Grupy Myśl. do września 1944. Ponownie objął loty operacyjne w 317DM do listopada 1944. Zestrz. w akcji nad Francją dostaje sie do niewoli do zakończenia wojny. Po wyzwoleniu powrócił do W. Brytanii. Początkowo przebywa w Bazie w Blackpool, a nast. pełni służbę w 302DM od paźdz. 1945 do lutego 1946. Później, aż do rozw. w 308DM. Zestrzelił 1/0/0 samolotów. Wrócił do Polski. - zmarł w Poznaniu.
293 MrówczyńskiJózefkpr./LAC703505Mechanik303DM
1916-04-01Bochum brak dalszych informacji
294 MrowiecFranciszekkpr./AC2793418Bez specjalności303DM
1916-07-29Żywiecbrak dalszych informacji
295 NacewiczWitoldplut./LAC781232Mechanik303DM
+ 1912-05-12Wołkowysk1946 Polska
296 NeyderMarcelipor./F/LtP-0306PilotVirtuti Militari

8376
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

302DM

23 Sqd
1943-02-21251918-09-03EssenUr. w Essen, Niemcy. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 36 lokatą. We Francji należał do klucza obrony m. Tours. - W W. Brytanii po przeszk. w 5 OTU został skierowany do 303DM a następnie w grudniu 1940 do 302DM. W roku 1942 lata w 307DMN oraz w 23DMN RAF na Malcie. W 1943 r. zginął – RAF Luqa – „Mosquito” DD793- wystart. do lotu boj. w rejon Maratimo-Pantallaria. Od chwili startu nie odebr. żadnych sygnałów. Został zestrz. i zgin. w morzu. - Zestrzeli samolotów: 2/0/3.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940 Joined 302 Sqd December 1940. DD793 Mosquito Departure airport: RAF Luqa, Malta Mosquito DD793 23 Sqd T/o at 03:35 hrs. for patrol to the Marettimo-Pantellaria area. Missing. 21.2.1943 Crew: F/Lt (P.0306) Marceli NEYDER (polish.pilot) PAF - killed F/O (116.964) Sydney John CORNES (nav.) RAFVR - killed

Polish Memorial Northolt
297 NiemiecFeliksplut./Cpl705126Kierowca samochodowy303DM
+ 1909-12-11Krzemienna1947 Polska
298 NoculakFranciszek Jozefst.majst./F/Sgt793360Mechanik303DM
1990-12-16+ 751915-09-10Werne-zmarł w Gdańsku, Polska
299 NosterBronisław Ryszardplut./LAC794301Mechanik przyrz. prec.303DM
1990+ 1914-07-22Bottrop Zmarł w ? UK - brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
300 NowakTadeuszpor./F/O76704Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8994
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM

315DM

253 Sqd
1941-09-21271914-06-02ZawiercieUr. w Zawierciu, woj. śląskie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 2PL – 121 Esk.Myśl. w Krakowie, z którą odbył kamp. wrześ.1939 w składzie lotnictwa Armii „Kraków” i „Lublin”. Przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii. Po przeszkoleniu od 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię 1941 zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-AB927- wystartował do lotu boj. w składzie 1 Skrzydła Myśl. (3 dywizjony:306, 308 i 315) na zadanie „Cirrus 101-8” – osłona bombowców lecących bombard Gosnay. Podczas lotu napotkano 3 myśliwce niem. Por. Nowak został zestrz. w walce powietrz. nad Fruges i Dover. Pomimo akcji ratun., utonął w morzu koło Dover. Ciało jego znaleziono na brzegu morza. Zestrzelił: 4/1/1. – poch. na cmen. Quiberville, (grób 11-dz. wojsk.) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940

1941-09-21 Spitfire AB927 PK-S (39MU 28-8-41 315S 31-8-41) Shot down by Bf109 on return from sweep off Dover SOC 28-9-41 F/O T Nowak killed. Nowak was posted to 303 Squadron at Leconfield on 13th November 1940, and then moved to 315 Squadron at Acklington on its formation on 21st January 1941. On 19th August 1941 Nowak destroyed a Me109. On 21st September 1941 the squadron was flying as part of the Polish Wing on a 'Circus' operation covering a number of Bristol Blenheim bombers on a raid to Gosnay. The Spitfires met Me109’s and a combat developed over Bruges and moved over the Channel towards Dover. Nowak was shot down, in Spitfire PK-S AB927, and went into the sea near Dover. He was shot down by German Luftwaffe fighter ace Erich Rudorffer: one of three Spitfire "kills" that he was credited with that day. All efforts to save P/O Nowak failed and he was drowned. His body was later washed up near Dieppe and buried in Quiberville Communal Cemetery, France.

Quiberville France
301 NowińskiZygfryd Feliks (Newton)ppor./F/OP-2917PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1988+ 1920-03-09Zmarł w ? Buck’s UK - brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945

302 ObrembskiMieczysławkpr./LAC792640Rusznikarz303DM
1978+ 1916-01-10LatowiczZmarł w Thurrock Essex UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
303 ObuchowskiAntonikpr./LAC703260Mechanik303DM
+ 1905-01-26Stara Rudabrak dalszych informacji
304 OchremienkoEugeniuszplut./LAC783376Mechanik303DM
1987-03-03+ 1916-05-05TułaZmarł w Adelaide 5000 S. Australia -brak dalszych informacji
305 OksentowiczJankpr./LAC703513Mechanik303DM
1984+ 1918-03-27Karp1947 Belgia - tu zmarł -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
306 OksiakJózefsierż./W/O794429PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM

302DM

1986-11-20+ 701916-02-08Marcinkowozmarł w Crewe Cheshire i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd January 1945
307 OnyszkiewiczMichałkpr./LAC703514Magazynier303DM
+ 1907-09-29brak danychbrak dalszych informacji
308 OnyszkoMarian Władysławkpr./LAC794017Mechanik303DM
1987+ 1919-03-24GorliceZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
309 OpulskiTadeusz Michałkpt./F/LtP-1091PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

18 OTU
1943-05-12271906-10-28TartakówUr. w Tartakowie, woj.lwowskie. Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 6PL we Lwowie. Po przeszkoleniu na pilota myśliwskiego w 1935 odkomenderowany z funkcją instruktora do KWP. W kamp. wrześ.1939 walczył w składzie III/1 Dywizjon Myśliwski Brygady Pościgowej. We Francji jest dowódcą klucza obrony miejsc. Romorantin. W Anglii w 1940 skierowany do 303DM na dowódcę eskadry „B”. Z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający na latanie w jednostce myśl. – przeszedł do lotn. bomb. Zginął w 18 OTU w 1943 -RAF Finningley-„Wellington”BK353- lot trening. na jednym silniku. Samolot rozbił się w miejsc. Bolton Linc’s. Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. w Newark (316/O) UK - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940

Newark UK
310 OrczykowskiFelikssierż./Sgt794115Mechanik303DM
+ 1914-01-06Warszawa1946 Polska
311 OręziakArkadiuszplut./LAC793430Elektryk303DM
+ 1915-04-25Warszawa1947 Francja
312 OrłowskiStanisławplut./LAC794475Mechanik303DM
1988+ 1910-11-20BorysławZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
313 OrzechowskiWacławkpr./LAC704174Bez ispecjalności303DM
1991-08-11+ 1913-01-26Woroszczyn1947 Polska zmarł w m. ? które Kowala? Polska
314 OrzechowskiJerzyppłk/W/Cdr76825Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8410
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

615 Sqd RAF
1988-01-14+ 821905-05-12JermolińceUr. w Jarmolicach na Ukrainie.- W roku 1925 wstąpi do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. - Absolwent I Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku w stopniu sierżanta został przydzielony do 4PL w Toruniu. W roku 1930 ukończył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. W chwili wybuchu II wojny w roku 1939, pełnił służbę w Poznaniu w Bazie 3PL. - Wyznaczony na kwatermistrza, ewakuował Bazę w okolice Lublina, gdzie zorganizował eskadrę rozpoznawczą. Przez Rumunię przedostał się do Francji, potem na własną prośbę – został wysłany do W. Brytanii. Wstąpił do RAF VR w roku 1940. Po przeszk. w pilotażu na sprzęcie brytyjskim został skierowany do 303DM, a następnie po dalszym przeszkoleniu w 6 OTU w Sutton Bridge we wrześniu 1940 otrzyma przydział do dywizjonu 615DM RAF – w którym brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W grudniu 1940 został dowódcą w 308DM „Krakowski” oraz od lutego 1941 do lipca 1943 jest dowódcą 307DMN ”Lwowskiego” – Od 1943 do 1946 roku w WSL został wykładowcą taktyki ogólnej lotnictwa. -Od maja do września 1945 jest Attaché Lotn. RP w Paryżu. W styczniu 1947 wystąpił z PSP i pojechał do Kanady - zmarł w Toronto ON Kanada ● płk dypl.pil.
315 OsmanFlorianst.szer./AC1708833Mechanik303DM
1923-04-27Wielkie Hajduki1947 Polska
316 OstrowskiJózefkpt./F/LtP-0562Administracja303DM
+ 1897-08-21Zambrów1948 Brazylia
317 PacekJanplut./LAC793401Mechanik303DM
1981-11-16+ 661915-01-30Radachówkabrak dalszych informacji
318 PaczuskiJerzy Stefanpor./F/LtP-1859PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

302DM

242 Sqd RAF

72 Sqd RAF

303DM

318DMR
1976-10-14+ 571919-08-06Piotrków Tryb.Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się w roku 1941 do W. Brytanii, gdzie początkowo został przydz. do 4 AOS a następnie po przeszk. w 58 OTU w grudniu 1941 został skier. do 302DM. W roku 1942 został przen. do 242DM RAF, a nast. do 72DM RAF gdzie lata boj. do sierpnia 1942. Powrócił do pol. dywizjonów latając operacyjnie w 303DM do kwietnia 1943, skąd odszedł do organiz. się 318DM i lata do czerwca 1945 roku. Po demob. pozostał w W. Brytanii. 09.09.1945 – Porto San Giorgio Włochy – ranny w wyp. samoch. jadąc z por. Tadeuszem Lisem, który zginął, został poch. na cmen. w Fermo (81) Włochy. - por. J. Paczuski zmarł w szpitalu w Dartford Kent – spop. w Eltham krem. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1941. Joined 303 Sqd November 1943. Killed in car accident Italy September 1945319 PaderewskiStefanpor. /F/OP-0339PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1941-06-25281913-12-27LiwAbs. X Promocji SPL. Po ukończ. w 1937 roku przydz. do 112 Esk. Myśł. – 1PL w Warszawie. W roku 1938 przes. do Ośrodka „Płock”- Ćwiczebna Esk. Pilotażu, jako instr. i d-ca plutonu szkolnego. Podczas kamp. wrześ. ewak. się z personelem Esk. Tren. 1PL na płd. wsch. Polski. 14 września 1939 wyjechał z Łucka do Rumunii po odbiór samolotów bryt. Przez Francję dotarł do Anglii. Po przeszk. latał w 258DM RAF, a od marca 1941 w 303DM. - 1941 zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-P8672- wystart. w składzie dywizjonu z zadaniem osłony bombowców lecących nad Francję. Zestrz. nad kan. La Manche przez niem. myśliwca. – zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd March 1941320 PalWincentyplut./Cpl792522Sanitariusz303DM
1971-09-01+ 561915-07-03Antoniówkazmarł w Londynie - – pochowany na cmentarzu Streatham Park UK
321 PalakJanchor./W/O793341Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10776
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM

303DM

1989-04-01+ 781911-02-12Kozubszczyzna01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię - zmarł - brak miejsca zgonu UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd September 1940. Born on 12th February 1911 in Kozlowszczyzna, Poland. Studied aviation mechanics before starting his military service in the army in 1932. Instructor at the Academy at Deblin. Escaped through Romania to France and was accepted in the Armee de l'Air. He was posted to GC I/145, an all-Polish unit, operating the MS406 from Lyon-Bron. In action after the German attack in the West and operated from Mions, Dreux, Sermaises and Chateauroux. Its last base before the Armistice was Rochefort and from here Palak made his way to La Rochelle where he was able to embark on a ship for England. 3 School of Technical Training at Blackpool he was posted to 302 Squadron at Leconfield on 23rd July 1940. He claimed a Me109 probably destroyed and shared a Do17 on 15th September. He moved to 303 Squadron at Northolt on the 23rd and claimed a Me109 destroyed on 5th October. 25th January 1942 he went to 58 OTU Grangemouth as an instructor. A return to operations came on 29th June 1942 when he rejoined 303 Squadron at Kirton-in-Lindsey. Promoted to Warrant Officer on 1st September 1942, Palak went to the squadron's Operations Room on 11th September 1943. He was awarded a second Bar to the KW (gazetted 20th October 1943). Moved to the Northolt Operations Room on 23rd November and remained there until 18th April 1944 when he rejoined 302 Squadron, then at Deanland. Posted to 411 Repair and Salvage Unit on 18th March 1945 as a test pilot. He was awarded the VM (5th Class)(gazetted 1st June 1945) and the DFC (gazetted 10th April 1946). His subsequent movements are currently undocumented though one source is that he died in February 1987, his death registered in Bath, Somerset. Buried Bath in Somerset

322 PalejBolesław Henrykkpt./F/LtP-0347PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

245 Sqd RAF

303DM

308DM

317DM

1996-05-08+ 811915-09-14BitkówUr. w m. Bitków woj. stanisławowskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 35 lokatą. We Francji należał do klucza obrony bazy Chateauroux (1940) – W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU w 1942 roku latał w 315DM, 245DM RAF, 303DM, 308DM, a w 1943 r. w 317DM. Zestrzelony 07.06.1944 nad płn. Francją, do końca wojny przebywał w niem. niewoli. Po wyzw. wrócił do Anglii i pełnił służbę w Dow. PSP. -zmarł w Londynie – spop. w West London krematorium, West Harrow Road. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Boleslaw Henryk Palej joined the Polish Airforce in 1937 and was commissioned with the rank of Pilot Officer on the 1st September 1939. Evacuated to Romania and then by train to France via Italy arriving at Lyon in January 1940 and following an illness, he was posted to Chateauroux airfield, arriving in March 1940. By June his unit was once again on the move and he arrived in Bordeaux on 18th left for the UK the next day on board the Polish ship SS Kmicic. In England he first went to RAF Blackpool and was then sent to OTU on the 1st March 1941, before being posted to 245 Sqd in May, based at Aldergrove in Northern Ireland, carrying out defensive duties. In July he moved to 303 Sqd at Speke on defence of Merseyside. To 308 Sqs in September at Northolt onbomber escort missions over France before they moved to Woodvale.

On the morning of Friday the 13th February 1942 , BL585 was being flown by Flying Officer Palej of 308 Sqd based at RAF Woodvale near Southport. F/O Paley was conducting mock dog-fighting exercises with Sergeant Majchrzyk, when Palej bailed out of his aircraft! At the subsequent inquiry, he later admitted that there was no failure in the aircraft, but that he blacked out and only came to when he found himself no longer at the controls of his aircraft, but falling through the air with his parachute unopened. It seems that fortunately for Paley, that in his unconscious state, his training took over and he successfully bailed out, the rush of cold air then bringing him round. Below a young local aircraft spotter had been watching the Spitfires and was surprised to see a parachute blossoming in the sky as one of the aircraft dived towards the ground. Later he made his way to the crash site and even managed to ascertain the aircraft’s serial number, which he added to his meticulous records in a small notebook – a hobby that could have landed him in serious trouble in wartime! Palej had landed safely in the yard of a colliery at Golborne, he was nearly set upon by the miners coming off shift, because his Polish accent he was at first mistaken for a German!

After Woodvale, 308 Sqd resumed offensive operations from Exeter from the 1st April 1942, Hutton Cranswick near Driffield in Yorkshire, from the 7th May and Heston on the outskirts of London, from 30th July. On the 8th October he was awarded the Polish Cross of Valour and on the 29th of that month the Squadron moved back to Northolt to provide defensive cover when German night attacks on London resumed, before returning to Yorkshire on 29 Apr 1943 to Church Fenton.

In May 1943 Palej was back at Heston, this time with 317 Sqd, on offensive sweeps over Northern France, moving to Perranporth (Cornwall) on the 7th June and then to Fairlop, Essex on the 3rd August. In September 317 was back at Northolt to re-equip with the Spitfire Mk IX and in December along with 308 and 302 Sqds, 317 became part of the new 131 Polish Wing, as part of the 2TAF (Second Tactical Air Force (see LOST Archive on this site) in preparation for the forthcoming invasion of Europe. Palej was posted to an unknown unit at Croydon from December 1943 to May 1944 when he was reassigned to 317 Sqd, now based at an RAF Advanced Landing Ground (ALG) at Chailey in East Sussex and promoted to Flying Officer. From here he flew offensive sorties over France and Belgium, escorting bombers and also attacking ground targets and the invasion approaching the pace increased and such flights became more frequent, with the entire wing including 317 Squadron engaged in four full-strength patrols over the Normandy beaches on D-Day itself from 05:20 until their final return at 21:00. The following day, the 7th June, the Squadron was sent to cover the beach at 'Omaha' where the American forces were in a critical position. Low cloud and poor visibility forced them to fly very low to locate the German gun positions and Palej was forced to abandon his aircraft, Spitfire IX MJ310 (JH-J) following an engine failure, which he believed to have been caused by ground fire. He left his aircraft over Isigny-sur-Mer, and after bailing out he landed between the Allied and German lines, with soldiers of both sides rushing to get to him first, the Germans were faster and he became a prisoner of war. After interrogation, being paraded in Paris for propaganda purposes and a particularly harrowing five days & nights train journey with no water or food, he ended up at Stalag XIIA at Limburg before being moved to Stalag Luft III at Sagan (now Żagań in Poland ). On the 28th January 1945 the camp was evacuated and he was marched a total of 100 km in three and a half days, with two Americans dying en route and a German guard suffering frostbite on his legs. The PoWs were eventually liberated by the Americans on 29th April and Palej returned to the UK on 7th May 1945 when he returned to RAF Blackpool and took up staff duties at the Polish Airforce HQ with the rank of Flight Lieutenant. During the war Boleslaw Palej had married and had a daughter in 1943, after the war he later remarried and had a further two sons & two daughters, as well as his native language, he could speak Russian, German and English and was an electrical engineer by trade. He apparently found the return to Civilian life difficult and regularly attended Polish Air Force Reunions. He died in London on the 8th May 1996 after a long illness. (Courtesy Lancashire Aircraft Investigation Team)
317 Sqd Pilots Chailey 1944: Paley astride Spitfire


323 PalimąkaJózefkpr./LAC707326Mechanik303DM
1926-05-09Czaple Małe1999 Port Lambton ON Kanada
324 PalusińskiJerzy Hipolitkpt./F/LtP-1388Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

12073
Medal Lotniczy (x3)

303DM
1984-05-10+ 721912-08-13WarszawaUr. w Warszawie. . Abs. X Promocji SPL. Po ukończ. w 1937 roku przydzielony do 111 Esk. Myśl. – 1PL w Warszawie, w składzie, której odbył kam. wrześ.1939. Na oczach wielu warszawiaków w walce 1 września z niem. bomb.„Dornier-17”,- ranny - lądował przymus. pod Rembertowem k/Warszawy - umiesz. w szpitalu wojsk. Udekorowany Krzyżem Walecznym przez Nacz. Wodza. Przez Rumunię, Francję przybył do Anglii. Od 01.07. do 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię w 303DM. W latach 1942 - 1945 kontroler oper. na stacjach RAF, m.in, stacja RAF Northolt. - zmarł w Frogham Hant’s i tam został spopielony UK - Zestrzelił samolotów: 2/1/0.
325 PaprockiWładysławplut./LAC704826Mechanik samochodowy303DM
+ 1913-10-30Krotoszynbrak dalszych informacji
326 ParadowskiAntonist.sierż./W/O784203Strzelec pokładowy309DMR
2011-08-30+ 921919-06-04KostograjUr. w Kostrograj woj. płockie. – W roku 1939 brał czynny udział w kamp. wrześ. Przez Półn. Afrykę i Francję przedostał sie do W. Brytanii 5 sierpnia 1940 roku. Po przeszk. został skier. do 303DM w personelu naz. następnie w 304DB oraz 309DMR jako strzelec pokładowy. Ostatni przydział to 304DB „Obrony Wybrzeża – Coastal Command” –Po woj. zwol. z lotn. na własną prośbę Emigr. do Kanady w 1948 r. -zmarł w w Szpitalu Sunnybrook w Toronto ON Kanada – spopielony (info: sebstianski / Lucyna 01.09.2011 – uzup. z Biuletynu Skrzydła SLP Toronto, Grudzień 2011 TJK)
327 PasekWładysławsierż./W/O794955Pilot303DM
1920-05-06Mierzwiączkabrak dalszych informacji
328 PasławskiHenrykkpr./LAC794088Mechanik303DM
1920-11-12Lwówbrak dalszych informacji
329 PaszkiewiczLudwik Witoldkpt./F/LtP-1293Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8831
DFC

Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1940-09-27321907-10-21Ur. w Woli Gałęzowskiej, woj. lubelskie. – Pow. do wojska i przydz. w 1931 r. do SPRL, przenosi się do SPL, - Abs/ VIII Promocji SPL,- po ukończ. w 1934 r, przenies. do 1PL w Warszawie. W sierpniu 1939 r. przydz. do komisji zakupów samolotów we Francji i Anglii. W 1940 r. przydz. do 303DM. 30.08.1940 – pierwszy, który uzyskał 1-sze zwycięstwo swojej jednostki. W locie trening. 303DM. zestrzelił Me 110, co spowodowało wcześn. włączenie do zadań dywizjonu 303. – 4-ry tygodnie później zginął w Bitwie o Wielką Brytanię. – RAF Northolt – „Hurricane”-L1696-lot boj. w składzie dywizjonu, którego zadaniem było przychw. formacji niem. bombow. lecących bombard. Londyn. W rejonie na południe od stolicy doszło do walki powietrz. Dywizjon zestrzelił 13 samolotów niem. na pewno i 2 prawdopod.. W walce zginął jednak kpt. Paszkiewicz (samolot w płomien. runął na ziemię k/ Borough Green Wrotham). – Posiada potwierdz. zestrzeleń 6/0/0. - Poch. na cmen. w Northwood, Middlesex (H/224) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940

330 PaterAntoniplut./LAC793919Kierowca samochodowy303DM
+ 1909-03-19Chłopy1946 Polska
331 PaterekEdwardsierż./Sgt793342Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

302DM

303DM

315DM

1941-03-27311910-05-30Obojna01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – RAF Speke – “Hurricane”-V7187- wyst. w składzie dywiz. z zadaniem osłony konwoju mors. nad morzem Irlandzkim. Podczas lotu zderzył się z samolotem pilotowanym przez kpt. W. Szulkowskiego. Obaj piloci zginęli w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd July 1940


332 PavlovićMatějppor. /Sgt782594PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1941-04-20261915-03-07VlkoviceČSR (Czech). RAF Northolt – “Spitfire”-P7859- lot boj. w zespole 6 samolotów nad Francję. W walce powietrz. w rejonie Cap Gris Nez, został zestrz. przez niem. myśliwca Me-109. Pilota znaleziono w rozbitym samolocie. – poch. na cmen. Bolougne, (261/7/39) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940. Matej Pavlovic, b. 7.3.1915 Vlkonice, RAF, 303rd Squadron (Polskie Sily Powietrzne). He fell as a sergeant on April 20, 1941, shot down in an aerial duel, Spitfire P7859, France, Le Touquet; buried Le Touquet, Boulogne, 261-7-39. On April 20th 1941 over French territory near Le Toquet, Spitfire II (P7859) from 303rd Polish "Kosciuszko" Fighter Squadron was shot down by Cap. Joppien from I/JG51. Pilot Sgt. M.Pavlovic was killed when Spit hit the ground. A memorial plaque is located in centre of Vlkonice, Czech Republic333 PawlikEdwardplut./LAC794186Mechanik303DM
1986+ 1920-03-23WarszawaZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
334 PejczTadeusz (Page)por./F/Lt76811PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
+ 1911-11-17Nieśwież1999 Nottingham UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Działania 121 eskadry myśliwskiej w 1939 Personel eskadry w marcu 1939 oficer techniczny ppor. Tadeusz Pejcz
335 PiankoBronisławst. majst. /F/Sgt793426Mechanik303DM
1962-01-11+ 1909-06-09Drogoszewo1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.) - 1948 Pakistan -Zmarł w North Rocks 2151 NSW Australia.
336 PiekutWładysławkpr./LAC782827Mechanik1989-10-12+ 1915-02-11LubominUr. w m. ładzeń woj. warszawskie. W 1939 roku powołany do 2 Baonu Balonów. Po kamp. wrześ.1939 roku, przez Rumunię w kwietniu przybył do Francji gdzie został skier. do Bazy Lotniczej w Lyon. Do Anglii przybył w czerwcu 1940 roku. Po przeszk. na mechanika, otrzymał przydział do 307DMN w stopniu st.szer. W roku 1941 otrzymał awans na kaprala. W roku 1945 przen. do 303DM gdzie pełnił służbę do zakończ. działań wojen. W 1980 wyj. do Polski – zmarł w m. Stanisławów, woj. mazow – poch. na cmen. Paraf. Św. Jana Chrzciciela, Polska
337 PietraszkiewiczStanisławppłk/S/LdrP-1238PilotVirtuti Militari

9227
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Królewski Order Miecza

303DM

307DMN

315DM

1988-12-04+ 821906-04-20MińskUr. w Mińsku Litewskim (Rosja). – Chcąc zostać oficerem lotnictwa, rozpoczął szkolenie na rocznym kursie unitarnym w Szkole Podchorążych w Warszawie. Abs. II Promocji OSL, - w Grudziądzu, - po zakończ. 15 sierpnia 1928 roku został prom. na ppor. obs. i otrzymał przydział do 5PL w Lidzie. Przen. w 1932 do 1PL-112 Esk. Myśl. w Warszawie – był jej dowódcą w latach 1934-37. We wrześniu 1939 roku, wspólnie z kadrą Centrum Wyszkolenia Lotn. próbował ratować sprzęt lotniczy z nadzieją odtworzenia bazy szkoleniowej na wschodnich terenach Polski. – 17 września 1939 roku przekroczył granicę z Rumunią i dostał się do Francji. We Francji był szefem grupy 19 pilotów polskich, których skierowano na przeszk. do Ośrodka Wyszk. Myśl. w Versailles. Po kapitulacji Francji przedostał się do W. Brytanii, gdzie po przeszk. otrzymał przydział w dniu 9 września 1940 roku, jako 1-szy dowódca, do organiz. się 307DMN „Lwowskiego”. W roku 1941 jest również 1-szym dowódcą 315DM ”Dęblińskiego” – 8 września 1941 roku w walce powietrz. nad Francją, dostał się do niewoli. Po wyzw. wrócił do W.B. i był abs.VII kursu WSL. – Zestrzelił samolotów: 3/1/1. - zmarł w Cape Town Południowa Afryka ● ppłk dypl pil
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940. In 315 from Jan 1941 till Sep 1941. Score: 3-1-1. Occupied commanding posts during the Polish Campaign and flew operationally during the French Campaign. In England posted to 303 Sqn, and soon after took a CO position at 307 (night fighters) Sqd. Requested to to be transferred back to day fighters and after a short stay with 303, and became the first CO of 315 Sqd. On 21 September, 1941, had to bale out over France a was taken prisoner. The rest of the war spent in Stalag Luft III. Settled first in England then in South Africa, where he died in 1988.

338 PisarekMarianmjr/W/CdrP-1381Pilot Battle of BritainVirtuti Militari V Class

8830
Virtuti Militari lV Class

143
DFC

DFM

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

315DM

308DM

1 Polish Fighter Wing
1942-04-29301912-01-03ŁosieUr. w Łosiach koło Radzymina. – Uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Po ukończeniu w roku 1934 został dowódcą plutonu w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. W roku 1935 odbył przeszk. lotnicze w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotn. w Dęblinie. Po ukończeniu Kursu Wyższego Pilotażu w Grudziądzu został przeni. do 141 eskadry myśl. 4PL w Toruniu. We wrześniu 1939 roku walczył w składzie lotnictwa wspier. Armię „Pomorze”. Po kamp. wrześ.1939 roku, przedostał się przez Rumunię do Francji. Po kapitulacji Francji – wraz z grupą polskich lotników przyleciał do Oranu w Afryce Półn. W czerwcu 1940 roku przybył drogą morską do W. Brytanii. Po przeszk. na sprzęcie bryt. w sierpniu 1940 został skier. do 303DM, w którym brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Od 23 czerwca 1941 roku jest dowódcą 308DM „Krakowskiego”. Dnia 17 kwietnia 1942 roku przejął obowiązki dowódcy 1 Pol. Skrz. Myśl. w Northolt. W 1942 r. zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-MB307- wystart. wraz ze skrzydłem nad Francję z zadaniem „wymiatania” w rejonie Hardelot-Desvres-Marck. Nad Le Trepod, Skrzydło zostało zaatak. przez około 15 niem. myśliwców „FW-190”. Atak był skierowany na 317DM, na którego czele leciał dowódca całej formacji. Zestrzeleni zostali dowódcy 317DM (mjr P. Ozyra) i Skrzydła (mjr M. Pisarek), którego samolot wpadł do morza i zatonął wraz z pilotem. Zestrzelił - 12/1/2 sam. ● ppłk
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940. At the time of the German attack on 1st September 1939 he was serving with the 141st Fighter Squadron, operating the PZL P-11C. On the 1st he shot down a Hs126. On 4th September he shot down a Ju87. He escaped to Romania and made his way to France via Yugoslavia and Italy. He was involved there with the training of Polish airmen and did not fly operationally. Moving from airfield to airfield as the Germans advanced, Pisarek ended up at Gaillac near Toulouse. He was part of a group of Polish airmen who flew in a Caudron Goeland aircraft to Oran via Perpignan. They then travelled via Casablanca and Gibraltar to the UK. In April 1942, Pisarek was made Wing Commander of the 1st Polish Fighter Wing (consisting of 303, 316, and 317 Squadrons). A few days later the wing was attacked over Le Touquet/Boulogne by a formation of JG 26 Fw 190s. Squadron Leader Piotr Ozyra (of 317 Sqn) and Wing Commander Pisarek were shot down and killed. Pisarek was probably shot down by the Commander of II/JG 26, Htpm. Joachim Müncheberg.

339 PiwkoZygmunt Stanisławplut./LAC703787Mechanik303DM
2006-12-05+ 891917-03-26Bielinyzmarł w Kidderminster Worc’s UK i tam został pochowany
340 PiwowarRomanst.szer/LAC705069Rusznikarz303DM
1993+ 1919-02-17SzeginieZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
341 PodobińskiStanisławpor./F/OP-1691PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM
1943-12-14251918-07-07Ur. w Rzeszowie. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się przez Rumunię, Liban i Francję do W. Brytanii, gdzie w1941 r. został skier. do 10 AOS. Nast. po przeszkoleniu w 58 OTU, we wrześniu 1942 skie. do 303DM, gdzie lata do maja 1943. Po mies. pobycie w szpitalu, powróci do 303DM. - Zginął – RAF Ballyhalbert – „Spitfire”-EN856- wykonywał lot trening. Wracający samolot zderzył się z wyniosłością terenu w odległości około 2 mil od Snaefell Mountain na wyspie Man. Pilot zginął. – poch. na cmentarzu św.Patryka w Jurby, wyspa Man (370) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1943342 PokropekJózefkpt./F/LtP-1207ObserwatorMedal Lotniczy (x3)

303DM
1994-10-15+ 831911-03-14Wólka Grodz.zmarł Londynie – pochowany na cmentarzu w West Norwood UK
343 PolaniakWłodzimierz Zdzisławppor./F/OP-2949PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
2007-01-18+ 891917-07-09Żywieczmarł w Blackpool Wigan UK – spopielony w Wigan krematorium
344 PolilejkoJózef (Lake)sierż./W/O794474PilotMedal Lotniczy (x3)

303DM
2006-11-28+ 891917-03-18Podwiśle● por. zmarł w Sutton-on-Sea Lincs UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1944

345 PopekMieczysław Edmundst.sierż./W/O782474PilotVirtuti Militari

8431
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

16 (P)SFTS
1944-01-15251919-10-30SiedlcePo przeszk. na sprzęcie bryt. otrzymał przydział do 301DB. z którym wylatał turę oper. W marcu 1943 – przydzi. w skład, wraz z grupą polskich pilotów do formuj. się „Polish Fighting Team” w Półn. Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego” wchodzącego w skład 145DM RAF. Po powrocie z Afryki został instr. pilotażu w 16 (P)SFTS w Newton. 1944 zginął – RAF Newton –„Master”-DL941- wystartował do nocnego lotu trening. Nad lotniskiem Tollerton zderzył się z samolotem pilotow. przez sierż. Tadeusza Bubesa (który ocalał). - St.sierż. Popek zginął i został poch. na cmen. w Newark (319) UK. Zestrzelił 4/0/0.
346 PowierzaTadeuszpor./F/LtP-1646PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM

317DM

302DM

1945-01-01311914-08-24Warszawa– RAF Gandawa – „Spitfire”-MK190- Podczas powrotu napotkał nad własnym lotniskiem niem. myśliwców. Został zaatakowany przez FW-190, zginął. – poch. na polskim cmentarzu w Lommel, (13/C) Belgia
58 OTU April 1942
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942 Joined 302 Sqd January 1944347 PrętkiewiczFranciszeksierż./Sgt784733PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

307DM

303DM

245 Sqd

1940-11-30261914-07-09Niszczewice– RAF Aldergrove – „Hurricane” –R4079- wyk. lot ćwicz. na walkę powietrz. na wysokości 6000 m. Po ćwiczeniu podch. do lądow. samolot przebił chmurę i rozbił się na zachód od Cushendall w Irlandii Pół. Stwierdzono, że pilot usiłował wyskoczyć ze spad. ale linki zaplątały się w ogonie samolotu. - poch. na cmen. Clenary Co. Antrim Pół. Irlandia. (uzup.A.M.2014)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: On 30 November 1940, a Hurricane fighter of No 245 Squadron based at Royal Air Force Aldergrove crashed into a peat bog near Cushendall from high altitude. Its Polish pilot, Sergeant Pretkiewicz, was killed on impact and was subsequently buried in the Roman Catholic Cemetery at Glenavy, Co Antrim. Because the RAF salvage party which went to the crash site in the immediate aftermath of the tragedy failed to recover the engine from the bottom of the deep impact crater, the Court of Inquiry could only speculate about the cause. It was only after the engine was excavated from the bog with the permission of the Ministry of Defence, dismantled and examined by the Ulster Aviation Society in 1984 that the primary cause of the tragedy was determined beyond doubt. Failure of oil supply to the main bearings had caused them to seize and force a con rod through the crankcase resulting in engine breakdown. Being remarkably rust free – a tribute to the preservative qualities of peat – the engine was subsequently cleaned and rebuilt to the condition seen here at UAS Sergeant Franciszek Pretkiewicz joined the Polish Air Force in 1933 and was eventually trained as a fighter pilot. During the first week of the German blitzkrieg on Poland in September 1939 he shot down a Heinkel He 45 and was credited with a half share of a Heinkel 111 bomber. On 19 September he was evacuated to Romania and then to France where he was again in action. He arrived in England on 27 July 1940 and was initially posted to the RAF's 307 (Polish) Squadron, a night fighter unit, then to 303 (Polish) Squadron and, on 8 November 1940, to No 245 Squadron at Aldergrove. His decorations included the Krzyż Walecznych with Bar. He was one of seven pilots of Polish nationality in No 245 Squadron around that time. (Courtesy Ulster Aviation Society)

PAF Memorial, Northolt, Glenavy Roman Catholic Churchyard - County Antrim, United Kingdom. Plot 4 West Side Grave 19

1939 161 Eskadry Myśliwskiej348 ProkopFranciszekplut./Cpl784222Mechanik303DM
+ 1909-03-04Jeziorna1947 Polska
349 ProkopJanplut./LAC784322Oficer transportowy303DM
1917-06-24Krakówbrak dalszych informacji
350 ProtasiukEdwin Jankpr./LAC707070Rusznikarz303DM
2006-12-20+ 1926-12-27ŁadynaZmarł w Londynie -brak dalszych informacji
351 PrusakKlemenssierż./F/Sgt782599PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1945-02-27311914-11-22Warszawa– RAF Coltishall – „Spitfire”-MA814- wykonywał lot trening. Wskutek błędu w pilotażu samolot rozbił się na lotnisku Harrington w Nort’s. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Newark (0-328) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945352 PryszczWilhelmst.szer./AC2708837Mechanik303DM
1916-01-08Radostowicebrak dalszych informacji
353 PrzeszłowskiWładysławkpr./LAC784159Bez specjalności303DM
+ 1899-05-05Przeworskbrak dalszych informacji
354 PsykJózefsierż./Cpl782315Mechanik303DM
+ 1913-01-23Goniczkibrak dalszych informacji
355 PtaszyńskiHenrykst.szer./AC1708776Mechanik samochodowy303DM
1927-05-30Dąbrowa1947 Francja
356 PułczyńskiWiesław Józefkpt./F/LtP-1150Oficer technicznySrebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1982-12-15+ 681914-06-24Brzeżanyzmarł w Highcliffe, Bournemouth i tam został pochowany UK


St. Mark's Highcliffe UK
357 PypłaczPiotrplut./LAC794218Mechanik303DM
+ 1914-06-18Ciężkowicebrak dalszych informacji
358 RaczkowskiWładysławplut./LAC793369Mechanik303DM
1973-05-12+ 591914-02-24Obroszynzmarł w Leicester – pochowany na polskiej działce cmentarza Groaby Road, UK
359 Raczycki Józefplut./LAC780291Sanitariusz.303DM
1916-12-25brak danych1946 Polska
360 RadkiewiczTadeusz Edmundkpt./F/OP-0841Adiutant303DM
1955-10-12+ 401915-06-20Poroninzmarł w Brwinów k/Warszawy Polska
361 RadomskiJerzykpt./F/LtP-1427Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8431
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1978-12-17+ 631915-07-18CzernihówAbs. XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 1PL w Warszawie – 13 Esk. Myśl. i w jej składzie walczył w kamp. wrześ. 1939. Przez Francję dotarł do W. Brytanii, przydz. do 303DM w r1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię – W przerwie oper. jest instr. pilotażu w 58 OTU, następnie wrócił do latania boj. w roku 1941 w 308DM oraz w roku 1942 w 316DM. – W 1943r jest kontr. oper. w RAF w Northolt. W latach 1944-45 pełni służbę Oficera do zleceń Dow. PSP. – Zestrzelił samolotów:- 3/0/4. - zm. w Londynie poch. na cmen. Putney Vale UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940362 RafałowskiStanisławpor./F/OP-1786Meteorolog303DM
1986-04-08+ 801906-04-17zmarł w Krakowie, pochowany na cmentarzu Rakowickim Polska
363 RatajczakJanplut./LAC782647Mechanik303DM
1972-08-18+ 531919-06-21Selm-Beifangzmarł w Toledo OH USA
364 RetingerWitoldmjr/W/CdrP-0248PilotVirtuti Militari

9478
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

308DM

303DM

1982-06-22+ 641918-04-04Wiener NeustadtUr. w Wienner Neustadt Austria. Mając zdany egzamin do Szkoły Podchorążych Lotnictwa, rozpoczął dywizyjny kurs podch. rez. w 5 Pułku Piechoty Legionowej w Wilnie.- Abs. XIII Promocji SPL, -którą ukoń. we wrześniu 1939 roku z 7 lokatą. Razem z grupą absolwentów został ewak. do Rumunii i przez Maltę dostał się do Francji. We Francji został przydz.y do Ośrodka Wyszk. Myśl. w bazie Chateauroux, gdzie do czerwca 1940 latał w kluczu obrony bazy. Po kapitulacji Francji, wspólnie z ppor. Z. Hennerbergiem i por. Brunonem Kudrewiczem, przeleciał do W. Brytanii i wyląd. na lotnisku w Tangmere. Lot ten wykonali na 3„Bloch MB-152”. – W WB po przesz. w 5 OTU Aston Down i 55 OTU, latał od 10 grudnia 1940 w 308DM „Krakowskim”. Od 13 lutego do 10 sierpnia 1943, był dowódcą esk. w 303DM, a później od 10 sierpnia do 16 września wyk. loty bojowe w 309DM „Ziemi Czerwieńskiej”. Następnie jest z dniem 21 marca 1944 dowódcą 308DM. Obowiązki dowódcy pełnił do 16 listopada 1944 roku. Wojnę kończył funkcją oficera łącznik. w 11 Gr. Myśl. Zestrzeli 4/0/0. Po demob. jest pilotem linii lotn. w Brazylii, Szwajcarii i Pan Am w USA -Zmarł w Nowym Jorku – poch. w Doylestown (Polska Częstochowa) PA USA ● ppłk pil
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1943365 RogowskiJan (Aleksander?)chor./W/O780965Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

11118
Krzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1977-08-17+ 601917-08-16JurowceBrał czynny udział w walkach o Wielką Brytanię w roku 1940. - Zestrzelił 2/0/0 samol. + 5 latających bomb V1. – zmarł w Ipswich, pochowany na cmentarzu Old Cemetery.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940

366 RokitnickiAleksanderst.sierż./W/O782917PilotVirtuti Militari

11708
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2009-12-10+ 901919-02-26Teodozjazmarł w Toronto ON Kanada – pochowany na cmentarzu „Holy Cross” w Toronto.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942


367 RolnikGinterkpr./LAC708067Fotograf303DM
1926-03-09Lipinybrak dalszych informacji
368 RopkaAdam Mikołajkpr./LAC782569Mechanik303DM
2000-08-27+ 851915-12-15Ołomunieczmarł w Derby – spopielony w Markeaton krematorium UK. (uz. A.M. 9/2018)
369 RosołowskiJózefplut./LAC794819Sanitariusz303DM
1979-12-01+ 741905-03-12Misiułkazmarł w Chicago IL USA. (nazw. pop. A.M. 10/2018)
370 RossochackiAntonist.szer./AC1793457Mechanik303DM
1940-11-02261914-07-15WarszawaRAF Leconfield – zmarł w szpitalu Beverley z ran po bombard. lotniska – poch. na cmen. Leconfield (687) UK
371 RoszkowskiLeonardst.szer./LAC703546Rusznikarz303DM
1996-09-12+ 841912-05-05Rudazmarł w Sue Ryder Home Suffolk UK
372 RóżańskiJerzyplut./LAC792028Rusznikarz303DM
+ 1915-02-14Ciechocinekbrak dalszych informacji
373 RuczkaZdzisław Ignacyst.sierż./F/Sgt793363Rusznikarz303DM
1973-11-02+ 671906-04-26Pobitnozmarł w Rzeszowie Polska
374 RudnickiJuliusz Władysławplut./LAC794875Mechanik przyrz. prec.303DM
1986-02-21+ 741912-05-16Lwówzmarł w Slough – pochowany na cmen. St. Pancras, East Finchley High Street N2 UK
375 RuncBorysppor./F/OP-2950Pilot303DM
2001-07-08+ 811920-07-21zmarł w Northampton i tam został pochowany UK
376 RuteckiAlojzyst.sierż./W/O780703PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1945-08-20261919-08-04Grudziądz– RAF Andrews Field-„Mustang”-KM201- lot trening. w składzie dywiz. z zadaniem spotkania bombowców i osłaniania ich w locie. Podczas przebijania warstwy chmur, w gęstym deszczu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z „Mustangiem” pilotow. przez st.sierż.pil. Stanisława Magdziarka. Obaj piloci zginęli koło miejsc. Bromsgrove Lickey End w Worcs. - pochowany na cmentarzu w Bath Haycombe (248/39) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942

377 RybakTadeuszsierż. /Sgt705581PilotMedal Lotniczy

303DM
2011-01-24+ 891922-10-22Komarno1999 członek Komitetu Wykonawczego SLP w W.Brytanii i członek Rady SLP 1994 Przewodn. Komitetu Funduszu Społecznego SLP ● por - zmarł w Maidenhead SL6 Berk’s UK.
378 RybkaStanisław Kostkachor./F/Sgt781160Strzelec pokładowy303DM
1998-01-30+ 1900-09-24Poznań1947 Polska - zmarł w Poznaniu
379 RydygierJózef (Rydz)kpr./AC1708340Mechanik samochodowy303DM
1921-11-15Stobno1947 Polska
380 RylFeliks Jankpt./F/LtP-1023PilotMedal Lotniczy (x3)

303DM
1995-01-22971898-05-16Piaski Wielkiezmarł w Penrhos - spopielony, prochy złożone na cmentarzu w Pwllheli (C/17/3) UK
381 RytkaMarianpor./F/OP-1574PilotVirtuti Militari

9626
MBE

DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

302DM

1942-12-05281914-08-10– RAF Northolt – „Spitfire”-BL403- odbywał lot trening. dokonując oblot samolotu. Z powodu awarii silnika samolot rozbił się k/ Northwood. Pilot, ciężko ranny, zmarł w szpitalu. – poch. na cmen. w Northwood, (341) UK. - Zestrzelił samolotów: 3/0/1.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd October 1940, 303 Sqd October 1940

382 RzyskiTomasz Józefpor./F/LtP-1618PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

32 Sqd RAF

316DM

302DM

303DM

1976-01-16+ 581917-08-06Uralsk – KazakhstanUr. w Uralsk Kazachstan. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W Brytanii, gdzie po przesz. w maju 1941 otrzymał przydział do 32DM RAF, miesiąc później został skier. do organiz. się 316DM a następnie do 302DM gdzie lata oper. do czerwca 1942 roku. W przerwie oper. latał w 1 Def. Flight - Croydon do lutego 1943. Po miesięcz. pobycie w szpitalu Cranswick, powróci do 302DM, a później lata w 316DM do stycznia 1944. W przerwie oper. lata jako instruktor pilotażu w 25 EFTS - Hucknall do marca 1944. W lipcu 1944 powróci do latania oper. w 303DM do grudnia 1945. Służbę wojsk. zak. w admin. 308DM w lipcu 1946r. Po demob. wyjechał do Argentyny, skąd przeniósł się do Brazylii. - zmarł w San Paulo Brazylia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1941, 303 Sqd July 1944

383 SadowskiKazimierzkpr./AC1706520Radio operator pokł.303DM
1985+ 1923-02-25Warszawabrak dalszych informacji
384 SakowiczJanplut./LAC784256Mechanik przyrz. prec.303DM
1919-05-19Warszawa brak dalszych informacji
385 SasimStanisławkpr./LAC783820Rusznikarz303DM
1975-02-15+ 581917-08-18Stanisławówzmarł w Dulwich UK
386 SawiczTadeusz Władysławmjr/S/LdrP-0596Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8359
DFC

DFC (USA)


Krzyż Walecznych (x4)

Air Medal (Oak Leaf USA)

Vliegerkruis (Netherlands)

303DM
2011-10-19+ 971914-02-13WarszawaUr w Warszawie. - Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 1PL w Warszawie. W roku 1938 na corocznych zawodach lot. myśl. zdobył indywid. nagrodę d-cy lotnictwa gen.pil. L. Rayskiego, za najlepszy wynik w wyszk. pilotażowym. W kamp. wrześ. 1939 roku walczył w 114 Esk. Myśl., należącej do IV/1 Dyw. Myśl. Brygady Pośc. Po zestrz. por. Szałowskiego został mian. d-cą 114 eskadry. 14 września dokonał wspaniałego wyczynu: sam. przeleciał trasę Młynów (Wołyń) – Warszawa z rozkazami Nacz. Wodza dla d-cy obrony Warszawy gen. J. Rómmla i d-cy Armii „Poznań” – gen. T. Kutrzeby, dow. oddziałami polskimi w bitwie nad Bzurą. W Warszawie lądował na lotnisku mokotowskim pod silnym ostrzałem niem. broni masz. Nast. dnia wystar. przed świtem w drogę powr., również pod ogniem npla. 17 września odleciał do Rumunii prowadząc cały rzut powietrz. Brygady Pośc. Uniknąwszy internowania, przez Jugosławie i Włochy dotarł do Francji. Po przeszkoleniu na francuskim sprzęcie wcielony do Gr.Ch. III/10. Po kapitulacji Francji, przez Algier, Casablankę, Gibraltar przedostał się do W. Brytanii. - W czasie od 01.07. do 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - 25.09.1942 Dow-ca 315DM ”Dęblińskiego” - 05.06.1944 Dow-ca 3. Pol. Skrz. Myśl. Zestrzelił 4 samoloty. Po zakończ. działań wojen. osiedlił się w Kanadzie. - (Toronto ON) ● gen. Bryg pil. Vlieger Cruis (Holenderski DFC) – Zmarł w Kanadzie, jako ost. z Pols. pilotów bior. udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Urna z Prochami gen. Sawicza została złoż. 30 listopada 2011 na Cmen. Wojsk. na Powązkach w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

During the war he had claimed 3 confirmed victories and 3 and a half damaged.

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)Powązki Cemetery
387 SchandlerJanppor./F/OP-2428PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1946-01-02+ 261920-06-18– RAF Turnhouse – „Mustang”-HB836- wykonywał lot doświad. Z nie ustal. powodów samolot rozbił się podczas lądowania na lotnisku. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Newark (326/G) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd December 1945 Aircraft was coded PD-S and crashed after stalling on take off at Turnhouse.388 SchmidtGerardchor./W/O782884PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1992+ 1915-09-16Dąbrówka MałaZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
389 SchmidtJerzypor./F/LtP-0660PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

302DM

315DM

1944-12-07281916-11-02PułtuskUr. w Pułtusku. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 101 lokatą. W czasie kamp. wrześ. 1939 jest pilotem łącznikowym Dowództwa i 215 Dyw. Bombowego. Z Rumunii przez Włochy przedostaje się do Francji gdzie w styczniu 1940 jest umiesz. w szpitalu w Paryżu. – Po upadku Francji ewakuowany do W. Brytanii, gdzie ponownie leczy się w szpitalu w Liverpool. - Po przeszk. w 58 OTU, latał w 303DM do lipca 1942. W roku 1943 przenies. do 302DM. - 05.05.1944 odkomend. na dcę. esk. 315DM. - 1944 zginął – RAF Peterhead „Mustang”-P51D- wystartował z zadaniem osłony bombowców „Beaufighter”, lecących bombar. porty w Norwegii. Z braku paliwa - samolot wpadł do morza. Pilot utonął. - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942, 302 Sqd November 1943. Mustang HB833 Drowned in North Sea after he reported a lack of fuel whilst flying over the Noth Sea, returning from a Roadstead operation to Norway. Location : North Sea.

390 SerejkoWładysławpor./F/OP-0329Oficer techniczny303DM
1976-01-30+ 641912-05-15Grodziskzmarł tragicznie w Londynie – spop. w Mortlake krematorium Richmond Surrey UK
391 SerekFranciszekplut./LAC704698Kucharz303DM
+ 1903-09-27Skoków1947 Polska
392 SiebieraStanisawkpr./LAC706015Rusznikarz303DM
1923-04-24Jarocinbrak dalszych informacji
393 SikoraAntonisierż./Cpl783159Mechanik303DM
1916-11-06brak danych2003 Mansfield Notts UK
394 SikorskiTadeuszpor./F/LtP-2352PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2006-04-24+ 891917-03-11zmarł w Pol. Ośrodku Mieszkaniowym w Penrhos Pwllheli Gwynedd LL53 Półn. Walia UK – spopiel. w Bangor.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945Bangor Crematorium
395 SinkiewiczWładysławplut./LAC781107Fotograf303DM
1987-03-18+ 1909-03-25Wilno1990 Paryż Francja. -zmarł w Rochester NY USA
396 SiudakAntonisierż. / SgtP-5128Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8989
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

302DM

303DM

1940-10-06311909-04-01Imbramowice1940 zginął w Bitwie o Wielką Brytanię. – RAF Leconfield – „Hurricane”-P3120- kołował na start podczas nalotu niem. na lotnisko. Samolot został trafiony bombą. Pilot zginął.- poch. na cmen. w Northwood (H/225) UK. Zestrzelił samolotów: 3/0/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd July 1940, 303 Sqd September 1940397 SkadorwaJózefkpr./LAC707279Kucharz303DM
1971-03-20+ 741897-12-03Nierowyzmarł w Nottingham UK
398 SkibaCzesławsierż./Cpl784435Mechanik303DM
1974-06-01+ 591915-04-07Oświęcimzmarł w Londynie UK
399 SkowronHenrykplut._pch./Sgt781283Pilot Battle of BritainMedal Lotniczy

151 Sqd RAF
303DM

10 Bombing & Gunnery School (B&GS)
1941-07-18251916-05-26Kraków01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię – RAF Dumfries – „Fairey Battle”-L5775- wystart. do lotu szkol. z uczniem RAF. Z nie znanych powodów samolot rozbił się pod Blackshaw Bank, Solway Firth w Szkocji. Obaj lotnicy zginęli. Pchor. Skowron pochowany na cmentarzu św.Andrzeja w Dumfries, Szkocja (240) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940 1941 Based RAF Dumfries Fairey Battle L5775 training flight - possibly target-towing - with a RAF student (Drogue Operator) LAC W Weatherburn. For unknown reasons, the plane crashed at Blackshaw Bank, Solway Firth, Scotland. Both airmen were killed. Buried in the cemetery of St. Andrew in Dumfries Age 25
400 SkowrońskiFelikssierż./Cpl706051Blacharz303DM
+ 1912-11-19Włocławek1990 S. Australia
401 SkrzydłoWładysław Stefansierż./W/O794969PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2003+ 1915-09-15Bór Kunowski1990 Norwich Norfolk - tu zmarł UK. -brak daty zgonu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945

402 ŚliwińskiJarosławplut./Sgt780130Mechanik303DM
1990-12-17+ 771913-07-12Konaryzmarł w Nieszawie pow.Toruń Polska
403 ŚliwińskiWładysławpor./F/LtP-2213PilotVirtuti Militari

10783
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

302DM

306DM

316DM

1951-02-15+ 311921-04-03Wilno Lithuania1947 wrócił do Polski – Zestrz, samolotów: 1/0//0. – aresztow. w dniu 04.06.1948 wraz z żoną Myra Chadwick-Śliwińska (WAAF) i 6-cio mies. synem Stefanem. Władysław Śliwiński otrzymał wyrok śmierci za szpiegostwo, został rozstrzelany w dniu 15.02.1951 roku przez NKWD. Żonę Myrę skazano na 6 lat więzienia; uwięziona w Fordonie została zwolniona w roku 1955. Wyszła ponownie zamąż i w roku 1956 powróciła do Anglii. Zmarła w roku 1991 mając 69 lat, w Bury (Anglia) i tam została pochowana. (Brak dalszych szczegółowych informacji.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd sometime in 1943, 303 Sqd August 1943

September 1942 he was a pilot in 306, 302, 303 and 316 Squadrons. On September 6, 1943, he destroyed Focke-Wulf Fw 190. After war returned to Poland. On July 22, 1947 joined by his Myrą Chadwick-Śliwińska. On June 4, 1948, arrested in Warsaw and subjected to intense, brutal interrogation and torture. Joined in prison by his wife and the six-month-old son. July 29, the Military District Court in Warsaw issued a decree. 15 February 1951, in the Mokotów Prison in Warsaw, they murdered Lieutenant Władysław Śliwiński. In the years 1948-1954, Myra Chadwick-Śliwińska was imprisoned. She returned to UK. Their son Stefan stayed in Poland, he died in autumn 2019. June 18, 1993, the Warsaw Military District Court in Warsaw issued a ruling annulling ruling of 1951. Archives of the Institute of National Monuments, documentation concerning the course of the trial, the trial process and his execution are kept. (courtesy Grzegorz Sojdzie via Facebook)Read this heartbreaking note from Śliwiński in jail, to a friend pleading for help for his wife and baby.
WE HOPE THE POLISH COMMUNIST BASTARDS ROT IN HELL WHO TORTURED AND MURDERED THOSE BRAVE POLISH SOLDIERS WHO FOUND THEIR WAY OUT OF DEFEATED POLAND IN 1939 AND AGAINST GREAT ODDS REACHED FRANCE AND THEN EVENTUALLY GREAT BRITAIN TO FIGHT IN THE WEST 'FOR YOUR FREEDOM AND OURS'.

RETURNING TO POLAND AFTER THE END OF THE WAR, ŚLIWIŃSKI'S FATE IS WHAT BEFELL MANY.

Chwała bohaterom! Praise to the heroes!


404 Ślizankiewicz(Walters) Janplut./LAC792336Mechanik303DM
1986+ 711915-05-06WarszawaUr. w Warszawie – zmarł jako Jan Walters w Seaford East Sussex UK (inf. W odpowiedzi na „Apel” od rodziny z Polski – Jadwiga Próba – 27.08.2009)
405 SławikAlfonskpr./LAC708508Mechanik303DM
1923-05-28Godulabrak dalszych informacji
406 SłomskiGerardsierż./F/Sgt792923Mechanik303DM
1919-12-18Kwidzyńbrak dalszych informacji
407 SłowikowskiStanisławst.sierż./Sgt782679Instruktor symulatora303DM
2005-10-01+ 1913-11-19BiałystokZmarł w Scunthorpe UK -brak dalszych informacji
408 SmoleńStanisławkpr./LAC707452Kierowca.samochodowy303DM
1979-11-09+ 561923-04-25zmarł w Arabii Saudyjskiej.
409 SmykJan Wacławplut./LAC794464Mechanik303DM
1983-02-05+ 761907-06-04Jeżycezmarł w Braintree Essex UK
410 SobekJanst.majst./F/Sgt793394Mechanik303DM
1971-08-20+ 641907-11-21Zagróbkazmarł w Londynie UK
411 SobieckiOlgierdkpt./F/LtP-0549PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

308DM

303DM

453 Sqd RAAF

306DM

25 (P) EFTS
16 (P) SFTS
1917-12-22KartuzyUr. w m. Kartuzy woj. toruńskie. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 73 lokatą. We Francji przydz. do Ośrodka Wyszk. Myśl. w bazie Chateauroux gdzie przebywał do czerwca 1940. W W. Brytanii po przesz. w 55 i 58 OTU, w grudniu przydz. do 308DM. W styczniu 1942 przenies. do 303DM. W przerwie oper. jest instruk. pilotażu w 25 EFTS i 16 SFTS (Hucknall i Newton) do października 1945. Po zwoln. z PSP do Kanady w 1948. – brak dalszych informacji.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd January 1942

A graduate of the XIII graduation of SPL Dęblin Olgierd Sobiecki served in a number of combat squadrons. He first joined 308DM in December 1941, shortly transferred to 303DM on 5 January 1942. He served there until July 6, 1942. Next to 453 Sqd Royal Australian Air Force, from which he transferred on 27 August 1942 to 306DM, ended on 23.1242. Until the end of the war he served as an instructor in 25 (P) EFTS, and in June 1945 he was transferred to 16 (P) SFTS.

412 SobolewskiAdamplut./LAC703560Rusznikarz303DM
+ 1906-12-20Radombrak dalszych informacji
413 SobotnickiMieczysław Zygmuntplut./LAC794226Mechanik303DM
1992+ 1915-09-22StanisławówZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
414 SochaStanisław Gustawkpt./F/LtP-1692PilotVirtuti Militari

8486
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

303DM

306DM

81 Sqd RAF

61 OTU
1918-04-27Lwów UkraineUr. we Lwowie. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 61 OTU, w listopadzie 1941 otrzymał przydział do 306DM skąd odszedł po 4 miesiącach do 303DM. Po krótkim pobycie znowu przes., tym razem do 81DM RAF. W marcu 1942 powrócił do 303DM, gdzie latał boj. do listopada. Odkomend. do AFDU-Duxford by po 3 miesiącach znowu powrócić do 303DM gdzie lata operacyjnie do stycznia 1944 roku. W przerwie oper. przebywa w Bazie Blackpool. W maju 1944 skierowany do 61 OTU w funkcji instr. pilotażu. W sierpniu 1944 powrócił do boj. latania jako dca eskadry w 303DM do maja 1945. - Zestrzelił samolotów: 2/1/2. - Po demob. emigrował w 1948 roku do AB Kanada. -Brak info.
415 SochońAlfredplut./LAC706012Dział techniczny303DM
1922-05-24Sochonie1991 z-ca Sekr. Hon. SLP w W. Brytanii Przewod. Zarządu Koła SLP w Birmingham 2004 Penrhos Pwllheli Gwynedd North Wales UK ● kpt
416 SokółFranciszekplut./LAC792181Rusznikarz303DM
+ 1915-09-04Homel1947 Polska
417 SołtysikOttoplut./LAC781143Elektryk303DM
1916-02-06Kraków1947 Polska
418 SpasiewiczTadeusz Władysławplut./F/Sgt793203PilotMedal Lotniczy

303DM
1971-05-14+ 501921-06-27LublinBrak danych za okres 1939 -46. W latach 1960 dzięki poparciu mjr Witolda Łokuciewskiego latał jako pilot cywilny na lotnisku Radawiec k/Lublina. Zmarł w Lublinie - poch. na cment. kom. przy ul. Białej w Lublinie Polska ●mjr (info: Wiesław 05.06.2011) Cmentarz Wojskowy, ul. Lipowa w Lublinie


419 SpornyKazimierzkpt./F/LtP-0448PilotVirtuti Militari

8479
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM

213 Sqd RAF

17 Sqd RAF

303DM

145 Sqd RAF

316DM

1949-05-17+ 33+17-02-1916PoznańOperation Jubilee (Dieppe). W marcu 1943 – przydz. w skład, wraz z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Pół. Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego” wchodzącego w skład 145DM RAF. Zestrzelił: 5/1/1. zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu St.Mary (11067) UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd October 1940. Buried St. Mary's London, memorial grave in Poznań, Kępa - cmentarz Miłostowo (it is uncertain if he was in fact reinterred in Poznan)

Memorial Poznan PolandSt. Mary's London UK


420 StańczykZbigniewkpr./LAC707167Mechani.przyrz..prec..303DM
1926-02-23Lublinbrak dalszych informacji
421 StankiewiczKazimierzsierż./W/O783194PilotMedal Lotniczy

303DM

1989-07-07+ 691920-03-23Winnikizmarł w Australii – brak danych
422 StankiewiczRyszard Franciszekppor./F/OP-1737PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1942-12-15271915-08-18Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się przez Rumunię, Liban i Francję do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 58 OTU w grudniu 1942 otrzyma przydział do 303DM. - zginął- RAF Kirton-in-Lindsey – “Spitfire”-AD269- wykon. lot trening. W trudnych warunkach atmosf. i przy ograniczonej widoczności samolot rozbił się koło Market Rasen w Linc’s. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Newark (313/H) UK
423 StarzyńskiHenryk Marianpor./F/OP-2755Inż..Budowy lotniskMedal Lotniczy

303DM

+ 1908-09-24Białystokbrak dalszych informacji
424 StasikJózef Stanisławpor./F/LtP-2075PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1944-08-31231921-02-15Bolechowca UkraineRAF Coltishall – „Spitfire”-MH822- lot boj. przeciwko transportowi niem. w rejonie Arras – Lille. Podczas ataku samolot został uszk. przez niem. art. plotn. Wskutek utraty paliwa był zmusz. do skoku ze spadoch. do wzburzonego morza. – zginął w morzu - Zestrzeli samolotów: 2/0/1.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942425 StaszycKarolplut./Cpl784179Kierowca.samochodowy303DM
+ 1905-02-21Jaworówbrak dalszych informacji
426 StefanikBolesławplut./LAC703960Elektryk303DM
1923-08-26Śliżyń Starybrak dalszych informacji
427 StefankiewiczHenrykpor./F/LtP-0564PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

315DM
1944-06-22261918-07-16WarszawaUr. w Warszawie. - Abs. XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 1PL w Warszawie – 133 Esk. Myśl. z która przebył kamp. wrześ. 1939. Przy zmianie lotniska 9 września, ppor. Stefankiewicz lądując w nocy wyłamał podwozie w RWD-8 i doznał licznych obrażeń. Umiesz. w szpitalu – Równe. 17 września ma wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, uciekł ze szpitala i przez Rumunię i Francję dotarł do W. Brytanii. Lata od września 1941 w 303DM i 315DM. Zginął w 1944 – RAF Homsley South – „Mustang”-FB398- wystartował w składzie dywizjonu do lotu boj. nad Francją. Samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. w rejonie Cherburg. Pilot utonął w morzu. – Zestrzelił 1 ½ samolotu.


428 StembrowiczKonradkpt./F/Lt76732PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x4)

315DM
2004-09-22+ 851919-11-26LublinUr. w Lublinie. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 122 lokatą. W czasie kamp. wrześ. 1939 wcielony do Rez. Wsk. Rozp. SPL. Przez Rumunię, Francję przybył w styczniu 1940 do W. Brytanii. Po przesz. w 15 EFTS latał w 8 i 11 AACU do czerwca 1941, a póżniej jako instr. w 61 OTU. Następ. przydziel. do 303DM, - od paźdz. 1941 do kwietnia 1945 lata w 315DM. Podczas przerwy oper. jest instruk. pilot. w 16 SFTS. - zmarł w Norwich Norfolk – spop. w St. Faith kremat. w Norwich UK


429 StemporWilhelm ks.ks.kpt./S/LdrP-2555Kapelan303DM
1990-04-16+ 771913-06-24Piekary Rudnezmarł w Bobrownikach Śląskich Polska
430 StolarczykWładysławkpr./LAC782518Mechanik303DM
+ 1910-12-24brak danych1947 Polska
431 StraszyńskiBronisławmajst./Cpl793431Radio.mechanik303DM
2005+ 1914-09-27CzerskZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
432 StrzeleckiJózefplut./LAC793393Rusznikarz303DM
+ 1899-03-18Wyśmierzyce1946 Polska
433 StrzemboszWiktor Stanisławpor./F/OP-0897Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

12080
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1941-07-08271914-07-12RokicinyUr. w m. Rokiciny pow. Brzeziny. Abs. X Promocji SPL. po ukoń. w 1937 roku przydz. do 112 Esk. Myśl. – 1PL w Warszawie, z którą brał udział w kamp. wrześ. 1939. We Francji należał do klucza obrony zakładów przemysł. w DIJON. W Anglii po przesz. w 55 OTU latał od grudnia 1940 w 303DM. 1941 zginął w locie boj. w „Bitwie o Wielką Brytanię”– RAF Northolt – „Spitfire”-P8669- wystart. z zadaniem „circus”-osłona bomb. lecących bombard. cele w rejonie Lille we Francji. Podczas walki z niem. myśl. zostały zestrz. dwa samoloty: - dowódcy dywiz. kpt. Arentowicza i por. Strzembosza, którego samolot rozbił się k/ La Motte. Pilot zginął. - pochow. na cmen. komunalnym w Merville, (77/2/B) Francja - Zestrzelił samolotów: 2/1/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd December 1940434 StrzeszyńskiTadeuszmajst./Cpl793444Elektryk303DM
1989-06-29+ 1914-03-28Wadowicezmarł w Northampton UK
435 SumeraWładysławplut./LAC784363Mechanik303DM
+ 1904-09-23Zakopane1947 Polska
436 SurowiakStanisławkpr./LAC781705Rusznikarz303DM
1987+ 1911-08-08LwówZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
437 Suwiński(Allison) Stefan Jerzymajst./Sgt793429Mechanik303DM
1977-01-02+ 631914-01-28Warszawazmarł w Maidstone – spopielony w Winters Park krematorium Maidsone Kent UK
438 ŚwietlikowskiLeon Lechpor./F/LtP-2077Pilot
Krzyż Walecznych (x2)

Brązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1984-09-21+ 721912-09-10Wilno Lithuaniazmarł w Chicago IL USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd May 1944

439 ŚwinogaStefankpr./LAC705095Rusznikarz303DM
1916-03-25Ojrzanów1947 Francja
440 SzadkowskiJerzy Stefansierż./W/O780622PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM

302DM

1979-03-25+ 581921-09-02Wieluńzmarł w York UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd January 1944, 302 Sqd July 1944

At just six miles away, Plumetot was the closest allied airfield to Caen, which was still being strongly defended by the enemy; the airfield was under occasional sniper and shell fire. A battery of Quick-Firing 25-pounder anti-tank guns was quickly established for airfield defence. The airfield was operational from 10th June. 123 Wing (198 Sqn and 609 Sqn with Typhoons) began using the airfield on 1 July 1944 and remained at the airfield until the 19th. For the French, one particular landing stands out, that of the Free French fighter Squadron Leader Yves Ezanno who was attached to 198 Fighter Squadron of the RAF: he was ‘one of their own’, helping to liberate their country. 35 Recce Wing (2 Sqn with Mustang II, 4 Sqn with Spitfire XI and 268 Sqn with Mustang IA), 135 Wing (33 Sqn) with Spitfire IXE and a Spotting Wing (652 squadron) with Auster Mk IV AOP also used the airfield. The first Pole to be based at Plumetot was F/Lt Mieczysław Urban, who was a member of 4 Sqn. During the last week of July Polish 131 Wing started using Plumetot as a daytime advanced refuelling and re-arming airfield. On 31st July F/Sgt Jerzy Szadkowski, flying from Plumetot was shot down and spent the remainder of the war in captivity. (courtesy Richard Kornicki). Died in York UK


441 SzagunWładysławst.szer./LAC707152Mechanik303DM
2010-11-01+ 841927-01-14SkidelUr. w m. Skidel pow. Grodno. woj. białostockie. W roku 1939 w wieku 13 lat zostaje wywiez. do Rosji Sowieckiej. W kwietniu 1942 roku przyjęty do Szkoły Junackiej w Guzar na terenie Rosji. W lutym 1944 ? przybywa z Palestyny do W. Brytanii i po przeszk. technicznym zaliczony do personelu naziemnego, otrzymuje przydział jako mechanik silnikowy do 303DM, - następnie w roku 1945 do 309DM a przed zakończ. wojny przydziel. do 308DM w 131 SM. w Niemczech. – po zakończ. wojny pozostaje w Anglii. - zmarł w Penrhos Home.- spop. w Bangor krem. - Prochy złożone na cmen. w Pwllheli, Półn. Walia UK ? Ex Heliopolis…
442 SzalewiczMariankpt./F/LtP-0323PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

316DM
1982-08-01+ 1914-12-01brak danychAbs. XI Promocji SPL, - po ukoń. w 1938 przydz. do 1PL w Warszawie – 114 Esk.Myśl. z którą odbył kamp. wrześ. 1939 w składzie Br. Pościg. We Francji 1/145 DM „Warszawski”. W Anglii w 1940 skier. do 303DM a nast. w 1941 przenies. do 316DM. 28.08.1941- RAF Church Stanton-„Hurricane”-Z3856- podczas lotu trening. zderzenie z „Hurricane” pilotow. przez por.pil. D.M. Gozdeckiego, który wpadł do morza w odległ. około 6,5 mili od brzegu i utonął. Kpt. Szalewicz został ranny, ale ocalał. –Po 1947r. we Francji- zmarł w Los Angeles CA USA.- zestrzelił 1 samolot (info: lista Bajana).
114 Flight. Pre 1939, in Poland
443 Szaposznikow(Sharman) Eugeniuszkpt./F/LtP-1653Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8828
DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1991-07-08+ 741917-07-1701.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - Zestrzelił: 8/0/1. - zmarł w Nottingham – poch. na cmen. katolickim w Leonor UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940444 SzczepańskiWalentykpr./LAC704504Kucharz303DM
1987+ 1909-01-27ZabratówkaZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
445 SzczepańskiKazimierzkpr./LAC793417Mechanik303DM
+ 1900-03-07Opielankabrak dalszych informacji
446 SzczęśniewskiWładysławmjr/F/LtP-0992PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

315DM

1973-07-22+ 691904-06-19OtwockUr. w Warszawie. - Abs. III Promocji w SPL – po ukoń. w 1929 w Grudziądzu, jako ppor. obserw. W latach 30-tych ukończy kurs pilotażu w Dęblinie oraz Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu i dostał przydz. do 6PL we Lwowie. W 1939 w czasie kamp. wrześ. dowodził 161 Eskadrą Myśl. walcząc w składzie III/6 Dywizjonu Myśl., należ. do lotn. Armii „Łódź”. Przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie jest dowódcą klucza obrony miasta Tours. Po kapitulacji Francji został ewak. do W. Brytanii, gdzie latał początkowo w 307DMN, następnie w 303DM a w roku 1941 został przeniesiony do 315DM. Od dnia 22.09.1941 Dowódca Dywizjonu, dnia 08.11.1941 dowodzi dywizjonem w operacji „Cirrus 110” jako pośrednia osłona bombowców – w locie powrot. między Arras a Ostendą mjr W. Szczęśniewski powiadomił przez radio, że z braku paliwa musi przymusowo lądować. Resztę wojny spędził w niem. obozie jenieckim. Po wyzwoleniu powrócił do kraju. - zmarł w Warszawie Polska ● ppłk pil
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940

447 SzczurowskiHenryksierż./W/O794680PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM

302DM

1954-04-02+ 341920-01-11Warszawazmarł w NY Jorku USA
448 SzelestowskiMirosław Ludwik (Shelton)kpt./F/LtP-1676PilotVirtuti Militari

11487
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2006-12-09+ 881918-09-24Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się przez Rumunię, Liban do Francji a później w czerwcu 1940r do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 58 OTU w lutym 1942 otrzymał przydział do 303DM. W przerwie oper. jest kontr. w „Ops. Room” od grudnia 1943 do maja 1944. Nast. powrócił do lotów oper. w 303DM gdzie lata do stycznia 1946(?). Zestrzelił 2/0/0 samoloty. Po demob. służył w RAF, a po zakończeniu mieszkał w Beccles Suffolk. - zmarł w Brockworth Gloucs – spop. w Gloucester krematorium UK ● ppłk pilot
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd February 1942Signing 303 print (courtesy aviationart.pl)

449 SzlampIreneusz Kazimierz Józefkpr./LAC704350Radio.mechanik303DM
1922-03-18Kraków1948 Australia
450 SznapkaWładysławst.sierż./W/O792281PilotKrzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

303DM

308DM

+ 1918-07-20Dąbrowazmarł w Elswick Preston Lancs UK – brak daty zgonu i dalszych danych
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Operation Jubilee - Dieppe Raid - 19 August 1942. Evader/escapee: (MI9 ID) 3315 1463 F/Sgt Wladyslaw Sznapka 308 (P) Sqd Spitfire W3404 FTR Ramrod Aug 43 - Pyrenees to Valcarlos September 1943
451 SzojaMieczysławsierż./Cpl782707Mechanik303DM
+ 1914-01-17Zarzeczebrak dalszych informacji
452 SzpakowiczSergiuszpor./F/LtP-0305PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

316DM

1945-02-25301915-03-24ŁuniniecUr. w m. Uminiec woj. poleskie. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 13 lokatą. We Francji skierow. na przesz. w bazie Tours. Przydziel. do obrony klucza m. Nantes do czerwca 1940 roku. W W. Brytanii w 55 OTU w czerwcu 1941 otrzyma przydział do 316DM. W latach od 1941 do 1943 latał 306DM. W przerwie oper. był instr. pilotażu w 58 OTU do maja 1944 roku, skąd odszedł do 303DM. W roku 1945 zginął – RAF Coltishall – „Spitfire”-EN367- prowadząc eskadrę do lotu boj. pod kryptominem „Armed Recco” nad Holandią. Po wykonaniu zadania samolot jego został uszkodz. ogniem art. plotn. Pilot próbował lądować na wyspie Schouwen, jednakże nie doleciał do lądu i wraz z samolotem utonął w kanale Zype w Holandii.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1944

453 SzpigonowiczLeon Kazimierzkpr._pch./LAC782050Mechanik przyrz..pokł..303DM
+ 1915-01-22Port-Pietrowsk1946 Francja
454 SztukaKonrad Edwardplut./W/O704334PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1946-03-29261920-07-17Cieszyn– RAF Ketteringham – „Mustang”-KH747- wykon. lot trening. Z nie znanych powodów, rozbił się koło lotniska Methal. Pilot zginął. - pochowany na cmentarzu miejskim w Norwich (54/225) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1945

455 SzumińskiZygmuntkpr./LAC792398Mechanik303DM
+ 1914-01-05Wołodna1946 Polska
456 SzydłowskiWładysławst.szer./LAC705162Mechanik303DM
1972-08-30+ 1919-11-11brak danych1948 Australia.- zmarł w Melbourne poch. Altona Floral Lawn Cemetery 3018 VIC Australia. (Inf. A.M.)
457 SzymańskiAndrzejsierż./Cpl703800Mechanik.samochodowy303DM
+ 1912-10-28Łęczycabrak dalszych informacji
458 SzymańskiPiotrplut./LAC793375Mechanik303DM
1976-04-19+ 621914-01-12Powórskzmarł w Liverpool UK
459 SzymczakCzesławplut./LAC703696Bez.specjalności303DM
1982+ 1907-06-29PoznańZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
460 SzymkowiakTadeuszkpr./F/Sgt794022PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1943-09-24211922-03-02Chrościce– RAF Northolt –Spitfire-EN173- wystar. do lotu boj. na „wymiatanie” w rejonie Amiens – St.Quentin we Francji. Samolot zestrz. przez niem. myśl. k/Amiens Tilloy Les Conty. Pilot zginął. – poch. na cmen. Poix de la Somme, działka bryt. (57/2) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1943. Shot down by Fw 190461 SzyszejaAleksanderkpr./LAC705322Elektryk303DM
2000-02-12+ 821918-02-25Kraskowska Górazmarł w Hampden MA USA
462 SzyszkowskiWitoldpor./F/O76614PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
306DM
1942-08-22311911-06-04KadziszkiUr. w m. Kadziszki. - Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 6PL 63 Esk. Lin. we Lwowie. Kamp. wrześ.1939 roku odbył 63 Esk. Tow. Wykonał trzy zadania łącznościowe. 17 września w godz. rannych w trakcie lotu powr., “Czapla” została ostrzelana przez dwa Dorniery. Ranny pilot wylądował w pobliżu Złoczowa. Ranny – umieszcz. w szpitalu w Złoczowie. Pilot po opatrzeniu ran dołączył do eskadry. W Anglii po przesz. w 58 OTU w lipcu 1941 lata w 303DM a następnie w 306DM. - zginął w sierpniu 1942 w locie boj. z lotniska RAF Northolt – na samolocie „Spitfire”-AR381- w skł. dywizj. z zadaniem atak. lotnisk w St.Omer i Longuenesse we Francji. W rejonie Desures i Gravelines napotk. na silną obronę plotn. i samolot por. Szyszkowskiego został zestrz., spadł w pobliżu m. Longuenesse. Pilot zginął. – poch. na bryt. cmen. w Longuenesse, Pas de Calais (18) Francja


463 TalarJansierż./W/O794977PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1996-11-11+ 1913-10-17Dębniak1948 Australia
464 TatarowiczAntoni Leonsierż./Cpl782052Kancelista303DM
+ 1914-04-11Częstochowabrak dalszych informacji
465 TaudulStanisławkpr./LAC781713Mechanik303DM
1917-03-03Malewicze1948 Argentyna
466 TerlikowskiTadeuszplut./Cpl792439Mechanik303DM
2018-08+ 1917-11-17Bacewicze2006 Chicago IL USA (ref. amb. Chicago zmarł -kpt pil. 303DM) inf A.M. 8/8.2018
467 TiahnybokAdam Andrzej (Bradley)por./F/Lt792431 / P-2216PilotVirtuti Militari

10784
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM

308DM

303DM

316DM

1984-09-12+ 711913-10-04zmarł w Queensbury k/Bradford jako BRADLEY i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: (Alternative name CIASNYBOK Adam) Adam Tiahnybok (NCO service no. 792431) was posted to 302 Sqn on 6/6/41. On 28/9/41 he had to bail out of Hurricane II Z3674 WX-Y, he was unhurt. On 16/11/42 during a Rhubarb operation over the continent he flew through high tension cables damaging his Spitfire EN922 WX-U, but returned safely to base. He left 302 Sqn in early January 1943 to undergo his officer's course and was commissioned on 15/4/43 (changing his service no. to P-2216). He returned to 302 Sqn on 10/5/43 but on 3/6/43 he was reposted to 308 Sqn, flying with it until 12/11/44. Having completed his combat tour he became an instructor at 61 OTU (fighter training). He then was a flying instructor at 16 (Polish) Service Flying Training School until November 1945. On 14/11/45 he was posted to 303 Sqn, and on 11/1/46 moved to 316 Sqn with which he served until its disbandment at the end of 1946. 11 November 1943 he was seriously injured in a car accident (travelling together with a fellow pilot Marian Wedzik). He resumed flying with 308 Sqn in January 1944. (courtesy VoyTech 12oclockhigh.net forum)


468 TkaczykCzesławkpr./LAC707155Rusznikarz303DM
1925-02-14Stachowobrak dalszych informacji
469 TomaszewskiJanplut./LAC703700Mechanik303DM
+ 1907-05-30Ciechocinek1946 Polska
470 TrzaskaJózef Marcinwachm./F/Sgt782365Mechanik303DM
+ 1899-10-08Kraków1947 Polska
471 TurekFranciszekpor./F/LtP-1627 / 783509PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

308DMR

222 Sqd RAF

145 Sqd RAF

1995-12-26+ 781917-11-23Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie począt. latał jako pilot w 6 AACU od kwietnia do lipca 1942. Po przesz. w 58 OTU, w paźdz. 1942 został skier. do 303DM, a w styczniu 1943 został przen.do 222DM RAF. Od 05.04.1943 lata w 308DMR. Brak dalszych danych do roku 1947. - zmarł w Nottingham – spop. w Wilford Hill krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: joined 145 Squadron RAF on 12th July 1944472 Turski(Turner) Stefanplut./LAC705098Mechanik samochodowy303DM
1993-02-03+ 761917-03-29Wilczowolazmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Willford UK
473 TwardowskiAdam Jansierż./Sgt794018Tłumacz303DM
1920-07-05Nowy SączWiedeń Austria
474 UrbanMieczysławpor./F/LtP-1694PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM
1981-12-12+ 691912-03-01zmarł w Londynie – spopielony w Putney Vale krematorium UK
475 UrbanowiczWitold Aleksanderppłk/W/Cdr76735Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8820
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Air Medal (USA)

Flying Cross (China)
303DM

601 Sqd RAF

1996-08-17+ 881908-03-30OlszankaUr. w Olszance k/Augustowa. woj. białostockie. Abs. VI Promocji SPL. Po ukoń. w 1932 roku został ppor. obserw., przydz. do noc. dywiz. bomb.1PL w Warszawie. W roku 1933, ukoń. kurs pilotażu oraz Kurs Wyższ. Pilotażu w Grudziądzu. W kamp. wrześ.1939 roku, odbył parę lotów przeciwko niem. wypr. bomb. na Dęblin. Przekroczył z grupą podch., granicę polsko-rumuńską. Przez porty: Baltic, Bejrut, Marsylia poprowadzi swoją grupę do Francji a nast. do W. Brytanii, gdzie przybył w styczniu 1940 roku. Po przesz. na sprzęcie bryt. otrzyma przydz. do 145DM RAF a nast. do 601DM RAF, w których bierze udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – Przen. do 303DM, którym dowodzi od 7 września 1940 roku. W kwietniu.1941 roku, jest dowódcą Pol. 1 Skrz. Myśl. w Northolt. W czerwcu 1941 pojechał do USA, wygłaszając serię odczytów o taktyce lotn. myśl. Zachęcał Amerykanów pols. pochodz. do wstęp. do P S P. - Nast. jest asyst-attaché w amb. polskiej w USA (VII.1941-X.1943). Ochotniczo zgłosił się do latania w 75DM USAAF operujący w Chinach. Po ukoń. wyższej szkoły sztabu USAAF, przydz. do dow. PSP, skąd ponownie odszedł jako attaché na placówkę dypl. w USA. – Zestrzeleń:- 17/1/0. - Zmarł w Nowym Jorku USA. – pochowany na cmentarzu M.B.Częstochowskiej w Doylestown PA USA ● gen. bryg. pil. (DFC USA Air Cross Chiny)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940Doylestown USA
476 UrbańskiJanplut. / Cpl704415Kierowca samochodowy303DM
+ 1910-02-01Dawidów1948 Wenezuela
477 WaczyńskiHermenegild Stanisławplut./LAC792829FotografMedal Lotniczy

303DM
1948 Poland+ 1915-04-13Miechów
478 WalugaJerzysierż./Cpl793349MechanikMedal Lotniczy (x2)

303DM
1989-07-24 Essex,+ 1914-10-16Dąbrowa Górn.brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Served as an armourer and mechanic in 303 and other squadrons. More information is being provided by a family member.

Courtesy Caroline Gradwell
479 WandzilakStanisławkpt./F/LtP-0506PilotVirtuti Militari

10794
OBE

DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

AFC

303DM
2000-11-29+ 831917-07-23KudryńceUr. w m. Kudryńce woj. tarnopolskie. - Abs. XIII Promocji SPL. Po przyb. do Francji, wysłany w marcu 1940 na przesz. myśl. do bazy d’Etamps skąd został przydz. do klucza obrony bazy Clermont-Ferrand gdzie przeb. do czerwca 1940. Po przybyciu do W. Brytanii przeb. w Ośr. Zapas. Bazy w Blackpool do sierpnia 1940. We wrześniu 1940 roku skier. do 308DM. Po leczeniu szpit. (11.1941-03.1942), był instr. w 16 SFTS. Powrócił do latania boj. w 308DM w 1943, a później w 31DM? w 1944. W kwietniu 1944 odkomend. na oficera oper. w sztabie 2 TAF. W okresie lipiec-sierpień latał w 308DM. Zestrz. nad Francją 26 czerwca 1944 ratował się skokiem ze spadoch. Ukrywał się aż do wkrocz. wojsk alian. Po powr. do W. Brytanii pełnił funkcję adiutanta min. obr. nar. gen.bryg. M. Kukiela w czasie styczeń-maj 1945. Po demob. służył w RAF przez 24 lata. - Zestrzelił samolotów: 2/0/0. - zmarł w Londynie – spopielony. Prochy złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Polska. ● płk pil. [Dzięki propozycji płk. Stanisława Wandzilaka na zebraniu Komisji Historycznej SLP w roku 1998, powstała ta praca. „Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947 łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK – WAAF)”.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: "131 WING OPERATIONS FROM PLUMETOT The Second Tactical Air Force, which included 131 Wing, had played a very significant part in the early phases of the Invasion and on 31st July 1944 all 2nd TAF Wings received the following message: “The Second Army wishes to thank pilots for their attacks during the past week. It is considered that by this, their efforts have largely prevented the enemy from moving his armour from the Caen Sector to the west and permitted the attacks by USA and British 8 Corps to proceed without serious opposition”. Now that 131 Wing was based at Plumetot, operations throughout August became even more intensive. The Spitfires were parked along the runway, ready to take off at a moment’s notice. The personnel and other equipment were partly hidden among trees and bushes. The Wing flew up to five major tasks per day, involving armed reconnaissance and bombing and strafing of enemy troops and transports. ... In the later part of August 1944 the wing pursued the Germans fleeing across the Seine; on the 26th alone, over 100 enemy vehicles were destroyed. F/Lt Stanisław Wandzilak (308 Squadron) was shot down in the course of the day, coming down behind enemy lines. He evaded capture, hid with the French until the front-line caught up with him, and rejoined his unit a week later." (courtesy Richard Kornicki)Pre-war
Kraków, Rakowicka - Cmentarz Rakowicki
480 WarchałJózefst.sierż./W/O780527PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2012-12-22+ 1916-02-24Baranówka2000 Bilborough- Nottingham NG8 - zmarł, pochowany w Newark UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Spitfire Pilot 24-2-16 - 22-12-12 Sadly passed away at Queen's Medical Centre Nottingham on the 22nd December 2012 leaving his devoted wife of 65 years and his talented family. Daughter Georgina Diane, son Richard, Michael, 5 grandchildren and 3 great grandchildren. Jozef was always a true gentleman. Respected, gentle and loved by all who knew him. "Our friend Jozef Warchal, a Polish fighter pilot with 303 and 304 Squadrons, who also served as an instructor at RAF Newton from 1942 to 1945 sadly passed away at the Queen's Medical Centre, Nottingham on December 22nd 2012 at the age of 96. (RAF Newton Memorial Fund)"
481 WardzińskiErazm Erykkpt./F/LtP-1581PilotVirtuti Militari

11537
Krzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy

303DM

308DM

1993-07-07+ 741919-11-12Ur. w m. Korytowo woj. toruńskie. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się przez Rumunię, Liban i Francję do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 58 OTU w roku 1941 lata w 303DM a później w 302DM do lutego 1943. Po ukończ. Sz. Ofic. Lot. powróci do 302DM. – Przenies. do 3DM RAF“Typhon”. W dniu 29 lutego 1944 zestrz. w akcji bojowej – dołączył do holend. ruchu oporu. Wyzwol. przez wojska alianckie, powrócił do W. Brytanii, pozostając w rezerwie oraz pełniąc służbę na zapleczu frontu do lutego 1945 roku. Ponownie zestrz. 20 marca 1945 szczęś. uniknął niewoli, dołącz. do oddz. alianc. i powrac. 21 kwietnia 1945 do 308DM. P.o odbyciu kursu dla dców dywiz. w lipcu 1945, zakończył służbę wojsk. w dow. sztabu 131 Skrzydła. – Zestrzelił samolotów: 1/0/1. - Po demob. podjął służbę w RAF aż do emerytury. - zmarł w Highcliffe Dorset – spop. w Bournemouth krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1941482 WasilewskiBohdan Kazimierzplut./LAC704241Bez specjalności303DM
1925-02-17Warszawa-1947 wyjechał do Kanady, gdzie wstąpił do Royal Canadian Air Force, zakończył służbę jako płk. - Przed przejściem na emeryturę w Marysville ON jako profesor wykładał w Toronto University ON Kanada -brak informacji
483 WasilewskiKonrad Ludomirplut./LAC782832Mechanik303DM
1972-12-04+ 1910-06-24Petersburg1948 Australia. Zmarł w North Sydney 2060 NSW Australia (inf. A.M. - TP)
484 WasińskiWacławst.sierż./F/Sgt793415MechanikMedal Lotniczy (x4)

303DM
1977-07-09+ 681909-09-09Warszawazmarł w Middlesex UK
485 WaśniewskiJan Stanisławplut./LAC792016Rusznikarz303DM
1970+ 1907-10-30Warszawa1948 Australia
486 WaszkiewiczMieczysławpor./P/OP-0895PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

32 Sqd RAF

303DM

307DM

1941-04-16241917-03-27WilnoAbs. XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 5PL w Lidzie – 151 Esk. Myśl. z którą odleciał na wojen. lotnisko Biel k/Łomży. We Francji należał do klucza obrony bazy Chatearoux do 06.1940. W W. Brytanii skier. do 307DMN a nast. do 32DM RAF (09.10.1940 – 25.03.1941). Ostatnie przenies. jakie otrzymał to 303DM, gdzie zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-P8039- osłona bomb. lecących bombard. lotnisko Berck-sur-Mer we Francji. W locie powr. został zestrz. w walce powietrz. w rejonie Dungeness. Pilot zginął w morzu .
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd March 1941

Memorial at DungenessNortholt UK
487 WawdyszStanisławplut./AC1705117Mechanik samochod.303DM
1919-06-13Droszczaniec1948 Holandia
488 WeinertHenrykplut./LAC793028Oficer transportowy303DM
1988+ 1916-06-30PoznańZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
489 WerońskiLudwik.kpr./AC1705742Bez specjalności(US obywatel)303DM
1921-01-04Buffalo1946 USA
490 WichniewiczStanisławkpr./LAC703639Rusznikarz303DM
1988+ 1916-07-17KózkiZmarł w UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
491 WięcekTeodorplut./LAC705118Radio telefonista303DM
+ 1915-08-30Dębowiec1947 Kanada
492 WięckowiczZbigniewkpr./LAC707159Mechanik303DM
1996+ 1926-01-10DrohobyczZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
493 WierchowiczJanplut./Sgt794984PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM
1944-11-01261918-04-01Sebastianowo– RAF Coltishall – „Spitfire”-MH910- wystar. w składzie dywizjonu do lotu boj. nad Holandią. Samolot został zestrz. przez niem. myśl. w rejonie Hagi. Pilot zginął. – poch. na cmen. w Amsterdamie (82/D/3) Holandia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1944
494 WiórkiewiczWacław Teodormjr/S/LdrP-1380Obserwator303DM
1961-01-10+ 511910-10-02MłynyUr. w m. Młyny woj.kieleckie. – Abs. V Promocji SPL. Po ukoń. w 1931 roku przydz. do 1PL w Warszawie. – We Francji, oficer techn. organiz. się 2DM Lyon. Od czerwca 1940, jest oficerem techn. klucza obrony bazy La Rochelle. W Anglii, był oficerem techn. 303DM a w 1943 oficerem techn. stacji RAF Northolt. Po 1945 roku przen. do DSP i wysłany
495 WiraszkaWładysław (Wieraszka)plut./Sgt783363PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM

303DM

305DB

1942-05-04231918-05-25BorekUr w m. Borek. – RAF Lindholme-„Wellington”-Z8406- lot boj. bombard. Hamburg. Od chwili startu brak łączności. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza.- zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1940, 303 Sqd December 1940. Later joined bomber squadron. Lost without trace. Probably aircraft lost at sea. Location : Germany / North Sea.Polish Memorial Northolt UK
496 WisełkaJózefplut./LAC794536Mechanik303DM
+ 1914-02-23Ustroń1947 Polska
497 WiśniewskiBolesławplut./LAC780766Mechanik303DM
+ 1913-06-07Warszawabrak dalszych informacji
498 WiszniewskiEdwardplut./LAC706023Magazynier303DM
1993+ 1909-10-13Łomża1995 Wigan Lanc’s i tu zmarł UK. -brak daty zgonu.
499 WitczakMarianplut./LAC780846Mechanik303DM
1919-10-01Skierniewice1947 Polska
500 WłodarczykIgnacysierż./Cpl793354Rusznikarz303DM
1988-12-31+ 761912-10-04Warszawazmarł w Warszawie Polska

Results 1 to 500 of 544.

1 | 2 | Next »

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top