AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “��ukaszewicz and kazimierz

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 AbrahamJulianszer. / Sgt794237Strzelec pokładowy18 OTU1942-09-11191923-11-06LwówUr. we Lwowie 1942 – RAF Bramcote – „Wellington”- R3280 –odbywał nocny lot treningowy nad Morzem Irlandzkim. Pomimo dobrych warunków atmosferycznych samolot, znajdujący się w rejonie wyspy Man, nadał sygnał SOS z podaniem pozycji. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Cała załoga zginęła: sierż.pilot Czesław Świątkowski, kpt.Wiktor Szumbarski, szer. Julian Abraham, sierż. Kazimierz Paszkot i szer. Kazimierz Oleś.
2 AbramowiczKazimierzkpr./LAC707113Elektryk1926-01-13brak danych1948 CT USA
3 AdamczykKazimierzsierż. / Cpl703271Mechanik305DB
+ 1911-02-25Jabłków1948 zgłosił powrót do Polski
4 AdamowiczKazimierzkpr. / LAC703987Oficer transp. Kolejow.Medal Lotniczy (x2)

303DM
1987-11+ 671920-04-04Białystokzmarł w Leicester UK
5 AndruczykKazimierzst.majst. / F/Sgt793536Mechanik302DM
1986-05-01+ 761910-09-14Przeroślzmarł w Haberfield 2045 NSW (Sydney) Australia. (inf. A.M.)
6 AndruszkiewiczKazimierzppor. / P/OP-2482BombardierMedal Lotniczy (x2)

300DB
1944-06-13331911-06-02Łysołaje, ŁęcznaUr. w Łysołajach, woj. lubelskie. 1944 zginął RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
7 AntczakKazimierzplut. / LAC780442Mechanik301DB
1997+ 1915-05-17WarszawaZmarł w Londynie - brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
8 AntośkiewiczKazimierzkpr. / AC1729051Bez specjalności305DB
1998-07-23+ 1920-01-24Sławoszewek1948 Francja, zmarł w Lille, Francja.
9 ArdelliKazimierz Janplut. / Sgt793732Strzelec pokładowy305DB
1942-06-20221920-03-01Gródek Jagiell.Ur. w Gródku Jagiellońskim – 1937 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 ukończył szkołę kursem przyśpieszonym w Krośnie jako radio telegrafista. Z Krosna jest ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji – W 1940 przybywa do Anglii gdzie po przeszkoleniu jest przydzielony do 305DB. 1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-Z8339- bombardowanie Emden. – w rejonie Schonhabten, Raalte (Holandia), samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca. Uratował się por. Stanisław Madejczyk (trafił do niewoli). – Reszta załogi zginęła.
10 ArtymiukKazimierzsierż. / W/O783224PilotVirtuti Militari

8467
AFC

DFM


DFM

Krzyż Walecznych (x)

Medal Lotniczy (x3)

King's Commendation

301DB
1984-03-13+ 641920-08-28BranicaUr. w Branicach Suchodolskich, woj. lubelskie. – 1938 SPLdM w Świeciu n/Wisłą. Wybuch wojny w 1939 przerwał dalsze przeszkolenie w Moderówce i z grupą uczniów i pilotów został ewakuowany do Rumunii i Francji, a po jej upadku przedostaje się do Anglii. Po przeszkoleniu na pilota w 1942 otrzymuje przydział do 305DB. W 1944 odkomenderowany na przeszkolenie na samolotach „Stirling” i ”Halifax” i po przeszkoleniu otrzymuje przydział do 301DB do zadań specjalnych. Po zakończeniu działań wojennych latał w lotnictwie transportowym RAF. -Zmarł w Randwick, Glo’s – pochowany na cmentarzu w Cirencester, UK.
11 AstramowiczTeofanszer. / Sgt792784Strzelec pokładowy18 OTU1941-09-29211920-06-03Wielka Słoboda1941 zginął - RAF Bramcote-„Wellington”-R3216- samolot po powrocie z treningowego przelotu nawigacyjnego, podszedł zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote, przepadł, rozbił się i spłonął. W płomieniach samolotu zginął pilot i strzelec (obaj z RAF), oraz z polskiej załogi: por.naw. Zygfryd Stępień, ppor.pil. Stanisław Cupryk, por.obs.pilot-uczeń Jan Jozepajt, kpr. radio-operator Jan Księżyc i st.szer. strz. Teofan Astramowicz. Uratował się tylko ciężko ranny kpr.strz.Marian Ziętkiewicz. W akcji ratunkowej wyróżnił się por. Kazimierz Wieliczko. – szer. Astramowicz został pochowany w Nuneaton, Warwickshire (103/H) UK
12 BabuśkaKazimierzplut.pch. / AC2706153Bez specjalności + 1911-01-01Łukawica1982 Gdańsk, Polska
13 BakasKazimierz Tadeuszsierż. / Sgt705561Pilot691RAF1945-06-08311914-08-07DębicaUr. w Dębicy, pow.Tarnów. – W roku 1931 - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy W roku 1934 przydzielony do 6PL we Lwowie. W roku 1936 otrzymał przydział do SPLdM w Krośnie, jako instruktor w dziale płatowcowym. – W czasie kampanii wrześniowej 1939 wraz ze Szkołą jest ewakuowany z Krosna do Łucka. Pod Łuckiem dostaje się do niewoli sowieckiej, skąd po zwolnieniu przez Persję w roku 1943 przybył do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w pilotażu w roku 1944 został przydzielony do 691 Dywizjonu który współpracował z Brytyjską Marynarką Wojenną. - 1945 zginął – RAF(?) - „Oxford”-PH145- w czasie lotu ćwiczebnego, zderzył się z linią wysokiego napięcia koło South Brent, Devon. – poch. w Weston Mill, Plymouth, Devon – (RC/C/10295) UK
14 BakinowskiRobertst.sierż. / W / O780661Pilot301DB
+ 1913-11-10MińskUr. w Mińsku – Rosja. – W latach 1936 – 1939 w Dęblinie jako Pilot-Instruktor. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku przedostaje się Rumunię i Francję do Wielkiej Brytanii w marcu 1940. – Otrzymuje przydział do 15 EFTS w stopniu kpr. pilota. W roku 1944 otrzymuje awans na plutonowego w funkcji pilota-instruktora, oraz przydział do 16 SFTS w Newton Po przeszkoleniu bojowym w 18 OTU zostaje skierowany do 300DB. W 27 locie bojowym w dniu 17.01.1945 – RAF Faldingworth – „Lancaster”-PD257- z zadaniem bombardowania zakładów Zeitz. Samolot zestrzelony ogniem artylerii plotn., rozbił się koło Klein Furna, Hohenstein w Niemczech. Uratowali się: Robert Bakinowski, Kazimierz Tomasik, Stanisław Seidengart i Mieczysław Sasin (wszyscy dostali się do niewoli). Zginęli: M.Piotrowski, A.Smoczkiewicz i F.Matuszkiewicz – pochowani na cmentarzu w Berlinie Meerstrasse (15/4/J) Niemcy - Robert Bakinowski – uratował się i dostał do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu w roku 1946 powrócił do 301DB. 1947 powrócił do Dęblina Polska.
15 BalaEugeniuszkpr. / Sgt780721Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-03-14341908-06-14Łódź1942 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”Z8438- wykonał lot bojowy – uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn., rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. - pochowany w Newark (307/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
16 BanasikTadeusz Kazimierzsierż. / F / Sgt784923Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-02251919-01-26ChlewiskaUr. w m.Końskie, woj. kieleckie. – Od roku 1937 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w trybie przyśpieszonym w roku 1939 w Krośnie. Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Rumunię, Francję przedostał się do W. Brytanii w 1941 roku. Po przeszkoleniu został skierowany do 319DMR jako mechanik. Ochotniczo zgłosił się z początkiem 1943 roku do służby w personelu latającym. Po dalszym przeszkoleniu w 18 OTU został skierowany 16 grudnia 1943 do 300DB a następnie 24 sierpnia 1944 do 1586 Eskadry do zadań spec. w Brindisi. W roku 1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”DP180- specjalny lot boj. do Polski z pomocą dla Powstania Warszawskiego. – podczas lotu nad Jászfényszaru k/Budapesztu samolot został zestrz. przez artylerię plotn. i w płomieniach spadł na ziemię. Zginęła cała załoga. Poch. w zbior. grobie w Solymar, k/Budapesztu (10/B/1). Węgry.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Handley Page Halifax ll JP180 GR-A 1944-09-02 Shot down in flames over Hungary making supply drops near Warsaw and all crew were killed. Location : Hungary.

Polish War Memorial Northolt UK

Budapest Hungary
17 BanasińskiKazimierz Ludwikkpt. / F / LtP-0142ObserwatorVirtuti Militari

8294
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

301DB
1966-02-16+ 621904-08-24Oksazmarł w Portland Dorset UK
18 BaranKazimierz Stefan709500brak danych1922-10-22brak danych?1948 USA – brak dalszych informacji
19 BaranowskiKazimierzkpt. / F / LtP-0557Pilot1976+ 761900-02-20KownoZmarł w Redbridge London UK
20 Baranowski(Baron) Franciszek Kazimierzplut. / LAC782352Elektryk300DB
1997-12-30+ 811916-10-11brak danychzmarł w Ashton-on-Mersey – spopielony w Alpringham krematorium Cheshire UK
21 BarańskiKazimierz Leonppor. / F / OP-2895Radio operatorDFM

304DB
1957-09-27+ 381919-06-28Ur. w m. Poniec, pow. Gostyń Wlkp. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył jako radio-mechanik w 1938 roku. Został skierowany do 4PL w Toruniu – 43 eskadry obserwacyjnej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Armii „Pomorze” i dostał się do niewoli sowieckiej. Po zwolnieniu z obozu, przybył do W. Brytanii w1941 r. W Bazie Lotniczej w Blackpool, w marcu 1942 skierowany na kurs radiotelegrafisty i kończy kurs w RAF Cranwell strzelca pokładowego. Następnie wysłany na szkolenie bojowe do 6 OTU RAF Heaton Thornaby. Po ukończeniu w maju 1944 został skierowany do 304DB.- Po zwolnieniu z PSP, wstąpi do RAF, gdzie zmieni swoje nazwisko na K.L. Beaumont. - zmarł w Esher Surrey UK
22 BarcikowskiKazimierzst.szer. / AC1708380Bez specjalności2014-11-19+ 1926-04-10Szczepka1947 Polska, zmarł w Walbrzychu.
23 BarcińskiZdzisław Kazimierzplut. / LAC782918Pomocnik magazynieraMedal Lotniczy (x2)

2002-07-19+ 1916-01-11WarszawaZmarł w Sydney i pochowany w Rookwood Cem. NSW. Australia.
Rookwood Cemetery, Sydney Australia
24 BarczakKazimierzplut. / LAC782650Mechanik306DM
2004-02-25+ 851919-02-28RzadkwinaUr. w Rzadkowina, woj. Poznań. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 i ukończył w Krośnie w roku 1939 jako mechanik samolotowy. Następnie zostal przydzielony do 4PL w Toruniu- 142 esk.myśl. – Bral czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 w ramach Armii „Pomorze”. Przez Rumunię i Bejrut, przedostał się do Francji 10 stycznia 1940 roku. Po upadku Francji jest ewakuowany przez Afrykę Północną do W. Brytanii 23 czerwca. Rozpoczął ponowne szkolenie w Bazie Blackpool i po ukończeniu kursu został odkomenderowany do 306DM w którym służył do rozwiązania dywizjonu w 1947 roku. Zamieszka w Londynie. - zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Streatham Park SW16 UK
25 BarsznicaKazimierzsierż. / Cpl794184Radio-mechanik304DB
1969-09-27+ 621907-11-25Borysławzmarł w Gliwicach Śląsk Polska
26 BarteczkoMichałst.szer. / Sgt780722Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22261916-09-10Sienna1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal BarteczkoPolish Memorial Northolt UK
27 BartkowiakKazimierzkpr. / LAC706251Mechanik samochod.1919-02-20ZdziechowiceBrak dalszych informacji
28 BartoszewiczKazimierzst.szer. / LAC705791Bez specjalności304DB
1919-06-03Warszawa1947 Polska
29 BartoszewskiKazimierzplut. / Cpl793915Stolarz305DB
+ 1905-12-21Poznańbrak dalszych informacji
30 BarylskiKazimierzst.sierż. / A.F / Sgt705436Admin.- SzkolenieHalton+ 1906-02-10CzaharyUr. w Czacharach Załuskich, woj.tarnopolskie – 1939 6PL we Lwowie – służba stała od 05.10.1925 roku. 1940 w Lyon Baza, Francja. – 1942 Delegatura RP w Portugalii. – 1943 PSP w Anglii Baza w Blackpool, następnie przeniesiony do Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich Nr.2 w RAF Halton Buck’s UK z funkcją Szefa Eskadry. Po wojnie osiedlił się Toronto ON Kanada, gdzie w 1988 roku wydał swoje wspomnienia p.t. „Niezapomniane dnie”. 1993 Toronto ON Kanada – brak daty zgonu i miejsca pochówku. (inf A.M.)
31 BasterBronisławpor. / F / LtP-0538PilotMedal Lotniczy (x2)

309DM

305DB

1943-05-25311912-06-22Kraków1943 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”HF492 - lot ćwicz. z nieustal. powodów na wysokości 300 m. Przeszedl w lot pionowy lot do ziemi. Zapalił się i spadł w miejsc. Appleby k/ Scunthorpe. Zginęła cała załoga. Poch. w Newark (317/I) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: "We were an Army Cooperation squadron, flying Lysanders in Scotland, and learning ourselves and teaching others to cooperate with the ground forces of the Scottish Command, which included units of the Polish Army. There was plenty of work, and thanks to our excellent mechanics we were able to fly more hours than any other squadron in the Army Cooperation Command. For the pilots the work was quite exacting, as apart from the actual piloting they had to shoot, bomb, photograph, navigate and also learn to send and receive coded messages by Morse. Nevertheless it was realised that Lysanders were completely unsuitable for these tasks in the circumstances of real war, and we hoped and prayed for re-equipment with faster and better armed planes. In this atmosphere tales were rife and scarcely a week passed without news of new and wonderful planes with which our squadron was about to be re-equipped. In the spring of 1942, I was asked by the Chief Pilot whether I would like to go on a course to fly Mustangs. Although my heart cried with joy I refused to volunteer, but said that certainly I would like to go if ordered. I must put in here a long aside about volunteering. We have a saying in Poland: "Volunteers perish", and when I was saying good-bye to my mother when leaving home for the war, almost her last words were (and she was an ardent patriot) "Do your duty, but do not volunteer." In 309 squadron, fed up with the phoney war in Scotland, two of the most experienced and excellent pilots, F/O Kornel Stefanus and F/O Bronek Baster asked to be transferred to bomber squadrons, which were at that time carrying out bombing missions over Europe. Their request was granted. Kornel was killed on the ground whilst still in an Operational Training Unit; during night flying an aircraft swung into a group of people at the end of the run and he was the only one killed. Bronek actually joined a bomber squadron but on his first operational flight he had to turn back because of engine trouble. The next day he was testing his aircraft after repairs and went into a dive which finished in the ground." Janusz Jozef Lewkowicz (1970's account)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-25 Wellington X HF492 SM-M 305 Sqd RAF Helmswell. Training flight, day. Crashed near Appleby, Scunthorpe- adjacent to the steelworks. The squadron had only just begun to receive the Mk.X Wellington to replace the earlier Mk.IV, at its base at Ingham north of Lincoln. The new mark had more powerful Hercules engines. Eye witnesses say the aircraft apparently dived into the ground from around 1,000 feet. It struck the ground on its belly and began to burn fiercely.The pilot may have lost consciousness prior to the crash, as concluded by the board of enquiry. Crew: Pilot Baster Bronisław (F/L) (P-0538) Age 30, Ground Crew (along for the ride) Berdecha Jan (Cpl) (P.781055) Age 34. Nav Koczapski Władysław Karol K (P/O) (P-1830) Age 28, Air Bomber Miksza Edward (Sgt) (P.794664) Age 19, A/G Niżnik Adam (Sgt) (P.792833), A/G Kazimierz Białobrzeski (P.703895) Age 20.

Crash site (courtesy northlincsweb.net)

Newark UK
32 BaworowskiMichał Rudolfppor. / F / OP-2254NawigatorMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-02281916-10-01Wiedeń, Austria1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax” JP180 - specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla Powstania Warszawskiego. – podczas lotu nad Węgrami nad Jászfényszaru koło Budapesztu, samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. W płomieniach spadł na ziemię. – zginęła cała załoga - pochowany w zbiorowym grobie w Solymar, koło Budapesztu Węgry (10/J)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Sierzant Tadeusz Kazimierz BANASIK (P/784923) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.) Podporucznik Michal Rudolf BAWOROWSKI (P/2254) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.) Kapral Wawrzyniek BLAZEJEWSKI (P/794417) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.) Kapral Mieczyslaw LOJAS (P/704129) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.) Kapral Stanislaw PAETZ (P/784696) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.) Plutonowy Ernest POLACZEK (P/780504) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.) Plutonowy Mieczyslaw WALCZYK (P/792242) Halifax II JP180 Ext Link Polish 1944-09-02 1586 Flt Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot I Row B Grave 10 (Coll.)Polish War Memorial Northolt UK

Budapest Hungary
33 BecherKazimierzsierż. / WO704484Pilot1966-12-17+ 1923-07-04WarszawaZmarł w Rio de Janeiro, Brazylia.
34 BełoniakKazimierzjun. / AC1709012Radio mechanikCranwell1926-02-14StawyWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) Brak wiadomości od 1947r. Brak dalszych informacji
35 BemKazimierzkpr. / LAC703067Rusznikarz+ 1914-07-14brak danych1948 Long Island NY USA
36 BentkowskiKazimierzszer. / AC2705488Kierowca samochod.1972-07-04+ 1920-09-07WilnoZmarł w Edmonton AB Kanada.
37 BenzKazimierzppłk / W / CdrP-0991PilotMedal Lotniczy (x4)

307DMN
1957-05-05+ 571899-10-29NieżywięćUr. w m. Nieżywięcicach koło Brodnicy. W roku 1916 powołany do 2 Pułku Gwardii Berlińskiej, walczył na froncie francuskim. – Został ciężko ranny i do końca 1-szej wojny światowej przebywał w szpitalu. W maju 1919 powrócił do niepodległej Polski i wstąpił do 1 Pułku Szwoleżerów. W 1924 roku został skierowany do Wojskowej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy. Po przeszkoleniu służył w 3PL w Poznaniu, a później w 4PL w Toruniu. W 1939 roku ukończył Wyższą Szkołę Lotniczą i 16 lipca został szefem Sztabu 1 Grupy Lotniczej. Przez Rumunię przedostał się do Francji w listopadzie 1939 i został dcą dyonu lotniczego w Lyonie. W czerwcu 1940 roku przybył do W. Brytanii. Początkowo służył w Inspektoracie PSP a następnie do 307DMN w Kirton-in-Lindsey. W dniu 14.10.1940 Dow-ca 307DM ‘Lwowski’ (Nocnych Puchaczy) – W 1946 roku Szef Oddziału Personelu w Dowództwie Sił Powietrznych w Londynie. Po zakończeniu działań wojennych mieszkał w Londynie UK – zmarł w roku 1957 – pochowany Drayton Valley AB (Old Cemetery – Kanada ● płk dypl.pil.
38 BenzińskiKazimierzst.sierż. / W / O792134PilotVirtuti Militari

11084
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM

80 Sqd RAF

1976-12-18+ 581918-02-25Radzyminzmarł w Croydon - spopielony w Thornton Heath Surrey. UK
(Message from Michal Benzinski) Hi, Just a bit more about my dad and our family. Kazimierz Jozef Benzinski was born in Radzymin near Warszawa on 25th Feb 1918, When he left school he joined the Polish Air Force and attended their technical school to train as an aircraft engineer. When the war began, he escaped into Romania, was interned but escaped internment, made his way to Southern France, thence to Scotland. He was a mechanic, but in 1942 volunteered for flight training, and joined 302 Squadron in August 1942, as a Sgt-pilot. His first mission was over the Dieppe raid in that month. Dad flew I think it was 212 missions all in all, and was awarded the DFC in 1946, as well as the Virtuti Militari and the Krzyż Walecznych. He transferred to 80 Squadron when 302 Squadron was disbanded in 1946, and was invalided out of the RAF in May 1957 - his hearing deteriorated to a point when he could no longer remain in the service. Dad had met mum a few times before the war. She was in the Armia Krajowa and was taken prisoner when the Powstanie came to an end in October 1944. Her camp was liberated by Gen. Maczek's division in April 1945, and dad's wing heard about the liberation of the POW Camp at Oldenberg. Dad met up with her again, and they married in 1946. I'm one of six children, all interested in dad's history. Five of us attended the dedication last June (2019) of a new memorial to Polish pilots who lost their lives flying from B10 Plumetot in Normandy. Elder brother Wojciech, a retired B.A. Engineer, is perhaps the most interested one in the family. He has all of dad's log books. Please let me know if there is anything further you would like to know about dad and his history. Regards, Michal Benzinski"Thornton Road Croydon Crematorium
39 BerdechaJanplut. / Cpl781055Mechanik pokładowyMedal Lotniczy

305DB
1943-05-25341909-04-29Syczewka– RAF Hemswell-„Wellington”-HF492- lot nieoperacyjny – z nie ustalonych powodów samolot spikował z wysokości 300 m, stanął w płomieniach i rozbił się w miejcowości Appleby koło Scunthorpe. Zginęła cała załoga.- poch. w Newark (316/A) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-25 Wellington X HF492 SM-M 305 Sqd RAF Helmswell. Training flight, day. Crashed near Appleby, Scunthorpe- adjacent to the steelworks. The squadron had only just begun to receive the Mk.X Wellington to replace the earlier Mk.IV, at its base at Ingham north of Lincoln. The new mark had more powerful Hercules engines. Eye witnesses say the aircraft apparently dived into the ground from around 1,000 feet. It struck the ground on its belly and began to burn fiercely.The pilot may have lost consciousness prior to the crash, as concluded by the board of enquiry. Crew: Pilot Baster Bronisław (F/L) (P-0538) Age 30, Ground Crew (along for the ride) Berdecha Jan (Cpl) (P.781055) Age 34. Nav Koczapski Władysław Karol K (P/O) (P-1830) Age 28, Air Bomber Miksza Edward (Sgt) (P.794664) Age 19, A/G Niżnik Adam (Sgt) (P.792833), A/G Kazimierz Białobrzeski (P.703895) Age 20.

Crash site (courtesy northlincsweb.net)

Newark UK
40 BernaśKazimierz Tytuspor. / F / OP-0734Obserwator301DB
1941-06-19241914-01-04WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 1PL – 214 Esk. Bomb. w Warszawie. Wiosną 1939 przesunięty do 216 Esk. Bomb. wykonując w składzie Brygady Bombowej na bombardowanie kolumn panc. npl. Przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii, gdzie po przeszkoleniu został wcielony 301DB. 1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1365- lot bojowy, bombardowanie Bremy - samolot nie powrócił do bazy. Prawdopodobnie zestrzelony do morza. - zginęła cała załoga.
41 BiałkoKazimierzplut. / LAC794304Rusznikarz302DM
1995+ 1912-04-03DrohobyczZmarł w Derby, UK.brak dalszych informacji
42 BiałobrzeskiKazimierzst.szer. / Sgt703895Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1943-05-25221921-01-21 (1923 ?)Łomża1943 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-HF492 - lot ćwiczebny, z nie ustalonych powodów na wysokości 300 m. przeszedł w pionowy lot do ziemi. Zapalił się i spadł w miejscowości Appleby k/Scunthorpe . Zginęła cała załoga. - pochowany w Newark (316/A/I) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-25 Wellington X HF492 SM-M 305 Sqd RAF Helmswell. Training flight, day. Crashed near Appleby, Scunthorpe- adjacent to the steelworks. The squadron had only just begun to receive the Mk.X Wellington to replace the earlier Mk.IV, at its base at Ingham north of Lincoln. The new mark had more powerful Hercules engines. Eye witnesses say the aircraft apparently dived into the ground from around 1,000 feet. It struck the ground on its belly and began to burn fiercely.The pilot may have lost consciousness prior to the crash, as concluded by the board of enquiry. Crew: Pilot Baster Bronisław (F/L) (P-0538) Age 30, Ground Crew (along for the ride) Berdecha Jan (Cpl) (P.781055) Age 34. Nav Koczapski Władysław Karol K (P/O) (P-1830) Age 28, Air Bomber Miksza Edward (Sgt) (P.794664) Age 19, A/G Niżnik Adam (Sgt) (P.792833), A/G Kazimierz Białobrzeski (P.703895) Age 20.

Crash site (courtesy northlincsweb.net)

Newark UK
43 BieleckiKazimierzst.szer. / AC1709628Bez specjalności318DMR
1989-12-16+ 631926-01-06RogieniceZmarł w Kaliszu Polska i tam został pochowany.
44 BieleckiKazimierzkpr. / LAC709869Obsługa techniczna318DMR
1991+ 1919-08-30brak danychZmarl w Dunstable Bed’s UK.
45 BieniaszJan Kazimierzsierż. / W / O782829Pilot304DB
1992-02-12+ 741918-02-15OlejówUr w Olejowie, pow. Zborów. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy ukończył Szkołę w roku 1938 jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 2PL w Krakowie i dołączony do eskadry treningowej pilotażu. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, wraz z jednostką był ewakuowany na Węgry. Przedostał sie do Francji a po jej upadku został ewakuowany do W. Brytanii, przybywając tam 15 lipca 1940 roku. Po dalszych przeszkoleniach został skierowany do 6 OTU na stację RAF Silloth. Po ukończeniu otrzyma przydział 11 stycznia 1944 do 304DB. Po zwolnieniu z PSP wstąpił do RAF. - zmarł w Lincoln i tam został pochowany UK
46 BildziukKazimierzplut. / LAC784844Tokarz1997-08-27+ 811916-09-29Tallinnzmarł w Londynie pochowany na cmentarzu Gunnersbury W5 UK
47 BileckiKazimierzpor. /F/LtP-0546Pilot663 Sqd Polish
1988-05-02+ 711917-03-03PrzemyślUr. w Przemyślu. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL we Lwowie – 64 Esk. Lin. W czasie kampanii wrześniowej wykona 3 zadania bombardierskie. – 8 września w locie na rozpoznanie, samolot ppor.Bileckiego został zestrzelony przez niemieckie myśliwce w rejonie Maków Maz. – Pilot i obserwator lekko ranni ratowali się skokiem ze spadochronem, natomiast strz.sam. kpr. R.Stronczak – zabity spadł z samolotem w m. Dozdowo koło Pułtuska. Ppor. K.Bilecki i ppor. J.Ząbik ukrywali się w wśród miejscowej ludności. Po zaleczeniu ran ppor. Bilecki powrócił do rodzinnego Przemyśla i przy pomocy miejscowego ruchu oporu przedostał się na Węgry gdzie został aresztowany i osadzony w Cytadeli w Budapeszcie za nielegalne przekroczenie granicy. Po odbyciu kary, przez Jugosławię, Włochy dotarł w kwietniu 1940 do Francji a następnie do Anglii. Decyzją komisji lekarskiej odsunięty od operacyjnego latania. Po przeszkoleniu latał w nr. 2 AOS (07.1941 – 04.1942), następnie jako instruktor w 16 SFTS do kwietnia 1944. Odkomenderowany do 663 Dyw. Samol. Artylerii we Włoszech (05.1944- 06.1945).- 1970 Przewodniczący zarządu Koła SLP w Nottingham - zmarł w Nottingham, spopielony w Willford Hill krematorium - prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
48 Biliński (Townsend)Bolesław Kazimierzmjr / F / Lt76653ObserwatorVirtuti Militari

9270
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

Srebrny Krzyż Zasługi

300DB
2005-09-13+ 891915-09-28LwówUr. we Lwowie. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 6PL – 64 Esk. Lin. we Lwowie. W kampanii wrześniowej wykonał 3 zadania bombardierskie. W W. Brytanii po przeszkoleniu latał w 301DB. W przerwie operacyjnej był instruktorem nawigacji w 18 OTU w latach 1941-1942. Powrócił do latania operacyjnego jako dca. Esk. w 300DB do 1943 roku. Po ukończeniu tury bojowej jest adiutantem w Dowództwie PSP a później oficerem ewidencji pers. w Dowództwie Lotnictwa Bombowego RAF.- Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał w Wychbrokk Green, Droitwich Worc’s i tam zmarł. UK
49 BiziukKazimierzst.majst. / Sgt794891Mechanik przyrz. prec.2011-06-22+ 1910-02-26Sokółka1948 Kanada i tu zmarł.
50 BłaszczakKazimierzkpr. / Sgt783942Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20251917-01-13Skarydzew1942 zginął – RAF Ingham-„Wellington”- Z1256 - lot bojowy, bombardowanie Emden. Po wykonaniu zadania, samolot został zestrzelony nad Niemcami między Riepe a Simonswolde. Zginęła cała załoga. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburgu, Niemcy (1/4/D)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington lV Z1256 BH-A. T/o RAF Ingham 23:47 hrs. Target Emden in Niedersachsen. Shot down by Oblt Rudolf Schoenert 4./NJG2 - 1.5km NW Georgshell (Luchs): 2,800m at 01:17. Claim by M. Flak Abt 236 credited as 24th. 5 crew were intially buried at Brackeswalde and one at Wittmund. Crew: Pilot: Sgt Jan Kropacz (P/783089 ) Buried - Sage Plot I Row E Grave 13. Pilot: Fg Off Josef Tomaszewski (P/0340) buried - Sage Plot I Row E Grave 11 Observer: Fg Off Konrad Jezewski (P/76726 ) bruied - Sage Plot I Row E Grave 16. W/Op/A/G : Sgt Stanislaw Mielcarek (P/780902 ) buried - Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2. W/Op/A/G: Sgt Stanislaw Kaczmarczyk (P/794213) buried - Sage Plot I Row E Grave 12. A/G: Sgt Kazimierz Blaszczak (P/783942) buried- Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2.Sage, Germany
51 BłaszkiewiczKazimierzkpt. / F / LtP-0411Oficer techniczny+ 1910-11-09Kamienskojebrak dalszych informacji
52 BłażeńskiRomualdkpr. / F / Sgt793669Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06241920-01-28Łódź1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K. Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - poch. na polskim cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari, Włochy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIACasamassima Polish Cemetery Italy
53 BłońskiKazimierz Janplut. / LAC794214Rusznikarz309DMR
1984+ 1916-03-08LwówZmarł w Merton, Surrey. UK. -Brak daty zgonu.
54 BobakKazimierz Maciejpor. / F / OP-2729BombardierVirtuti Militari

11087
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
2009-04-01+ 881921-03-11Krakówzmarł w Wimbledon London SW19 – spopielony – prochy rozsypane w morzu UK (ostatnia wola zmarłego)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Simon Bobak writes (letter to Guardian newspaper): John Carswell's entertaining and informative obituary of Honor Frost (27 October) mentions her visit to our family home in Wimbledon in the early 1950s. She dived, not into a well, but a purpose- made 25ft-deep diving "pit" that my father, Kazimierz Bobak, had dug to test his own equipment. After his demob from the RAF, he had been developing "demand" valves for diving, with the assistance of a diving equipment firm, Siebe Gorman. This interest stemmed from the first year of the second world war, when after escaping from Poland to France, he had a short, tenuous career diving for sponges and sea urchins off Marseilles and thus had become very interested in the development of diving equipment.

Both my parents were surprised to see that once they had helped "dress up" Honor in the diving equipment, she produced, from her own supplies, a large diving knife and proceeded to strap it to her leg, no doubt to protect herself from whatever might be found in a diving-hole in leafy south-west London. Then, she submerged into the suburban depths – and the rest is marine archaeological history.
55 BochatKazimierzkpr. / AC1782734Bez specjalności+ 1912-04-20brak danych1947 przeniesiony do armii- brak dalszych informacji
56 BocheńskiKazimierzplut. / Sgt793643PilotMedal Lotniczy

307DMN
1941-02-17411899-12-20Czeczelnik1941 zginął – RAF Squires Gate-“Defiant”-N3314- lot ćwiczebny wraz ze strzelcem kpr. K.Frąckiewiczem. Podczas wykonywania akrobacji samolot zwalił się na ziemię koło Eren Green. Zginęli obaj lotnicy. Kazimierz Boheński pochowany na cmentarzu w Blackpool, Leyton (442/BB) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs:
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Defiant N3314: aircraft accident. 17 February 1941 17 February 1941, Sgt. Bochenski (pilot) and Sgt. Frackiewicz (gunner) killed when Defiant I N3314 crashed near Wrea Green, 20 kms east of Squires Gate, when executing low altitude aerobatics. Crew: Sgt Kazimierz BOCHENSKI (P/793643) PAF - killed Sgt Kazimierz FRACKIEWICZ (P/780039) PAF - killedBlackpool Layton UK
57 BockHarry Ludomirppor. / P / OP-1592 / 784252PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22231919-11-03Warszawa1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal BarteczkoPolish Memorial Northolt UK
58 BodnarKazimierz Michałsierż. / Sgt792197Mechanik pokładowy316DM
1915-07-27Cebrów brak dalszych informacji
59 BogackiKazimierzjun. / AC1707771Mechanik przyrz. prec. Heliopolis2000-05-17+ 721927-08-16Reymontowiczeur. w m. Reymontowicze, Horochów. - zmarł w Bedford UK
60 BogatkoKazimierzjun. / AC2709018Mechanik platowcowyHalton1926-10-16Niski BórWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s(UK) - 2005 Kanada ?…brak wiadomości. (inf. A.M.)
61 BogdańskiKazimierzplut. / LAC784419Elektryk306DM
2012-06-23+ 1916-11-14Leoncin<="" p=""
62 BoguszKazimierzkpr. / Sgt782542Strzelec pokładowy300DB
1944-07-01291915-10-28Warszawa1944 zginął RAF – Faldingworth-„Lancaster”-ED814- lot bojowy, bombardowanie węzła kolejowego Vierzon we Francji. Samolot zestrzelony przez niem. myśliwca, w płomieniach spadł na ziemię w miejscowości Le Bois Care pod Beaulvilliers. Zginęła cała załoga.- poch. na cmen. kom. działka wojskowa (grób zbiorowy) w Beauvilliers (1) Francja
63 BohuszewiczWitoldpor. / F / LtP-0638PilotZloty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06301914-03-25Sobotniki27.04.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” (-?-) bombard. Rostock – uszkodzony przez artylerię plotn wylądował przymusowo w Szwecji. Internowany do lutego 1943 roku. Po powrocie do W.Brytanii przydzielony do 1586 ESP. 1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrałarozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. – poch. na polskim cmen. wojs. w Casamassima koło Bari, Włochy


(L-R) C-Flight: Jan Dziedzic - Witold Bohuszewicz - Michał Goszczynski - Antoni Błażewski - Tempsford 1943. 301 Sqd
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIACassamassima Polish Cemetery, Italy
64 BokowiecKazimierzkpt. / F / LtP-0492Strzelec pokładowy309DMR
2002-04-01+ 1907-06-23Słonim1977 Bradford BD6 i tu zmarł. UK.
65 BonieckiKazimierzkpr. / LAC705800Obrona przeciw gazowa1919-09-24Łuck1948 Argentyna
66 BoreckiKazimierzkpr. / LAC703733Kucharz304DB
+ 1910-03-04Jurzyn1991 London N7 UK
67 BorkowskiZdzisław Kazimierzpor. / F / LtP-2303Pilot304DB
1996-10-06+ 771919-10-15zmarł w Hereford i tam został pochowany UK
68 BorowiczLubomir Kazimierzpor. / F / OP-0586Obserwator
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1942-11-18281914-03-27Poznań1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1343- lot bojowy, minowanie wód u wybrzeży Danii. Koło Veile Fiord, w pobliżu Breitning, samolot wpadł do morza. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: S.Chmielewski i M.Dadej. Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu Fourfeldt Graulund, Esbierg (5/8/IIIA) Dania
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1343: 08Nov42 Sgt S Chmielewski and crew departed Ingham at 1854hrs for a minelaying mission to Lillebaelt, Denmark. At 2150hrs the aircraft crashed into Vejle Fjord on the east coast of southern Denmark. Two crewmen were rescued by locals and one body pulled from the Fjord. No trace was ever found of the other two crewmen. PAF Navigator P/0586 FLGOFF Ludomir Kazimierz Borowicz (28) is buried in Grave AIII.8.5 of the Esbjerg (Fourfelt) Cemetery, Denmark. He is also commemorated on Panel 6 of the Polish War Memorial at RAF Northolt.


69 BorowskiKazimierzpor. / F / LtP-0668PilotVirtuti Militari

11553
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
2013-04-23+ 1914-03-04Grodno- Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL w Toruniu – 42 Esk. Lin., w jej składzie wykonał podczas kampanii wrześniowej 1939 dwa zadania – (bombardowanie kolumn npla i lot rozp.). W W. Brytanii po przeszkoleniu na pilota (1941 – 1942 latał w 305DB. – Zestrzelony 3 marca 1943 w nalocie na Essen – przebywał w niewoli do zakoń. wojny. Od 1992 roku mieszka Auckland i tu zmarł. New Zealand
70 BoruszakKazimierzsierż. / Cpl781121Mechanik300DB
1983-04-24+ 661917-06-04WłostkiUr. we Wołstkach, pow. Gosstyń Wlp - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1948 roku jako mechanik samolotowy i został przydzielony do 4PL w Toruniu – eskadry treningowej. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku wycofał się z jednostką przez Warszawę do Lublina i dalej do Kowla. Pod Lwowem dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł podczas przeprawy przez rzekę Prut, przekroczył granicę rumuńską w Śniatyniu z końcem września 1939 roku. Przez Syrię przedostał się w styczniu 1940 do Francji a po jej upadku został ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu otrzyma przydział do 301DB. Z końcem 1943 został przenies. do Jednostki Zaopatrz. (MU) w Newark. Został zwolniony ze służby wojsk. w lutym 1949r. Osiedlił się w Blackpool, Lanc’s i tam zmarł. UK
71 BrancewiczKazimierzkpr. / LAC707698Mechanik+ 1910-02-10Wilno1946 Argentyna
72 BrochockiStefan Kazimierz Władysławpor. / F / LtP-2055 / 783402PilotVirtuti Militari

8226

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
317DM
2007-03-26+ 901917-04-20Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - W Wielkiej Brytanii pełnił w latach 1940 -1945 służbę w PSP. Lata jako pilot w 317DM. Po demobilizacji osiedli się w Kanadzie – zmarł w Montagnes Quebec Kanada - Zestrzeli samolotów: 2/0/0.
73 BroniekKazimierzkpr. / LAC704530Radio telegrafista306DM
1925-11-08Budowlabrak dalszych informacji
74 BrylczakKazimierzwerkm. / W / O784465Mechanik samochod.309DMR
+ 1900-03-03Chwałkowo brak dalszych informacji
75 BrzezińskiKazimierz Leonardkpr. / LAC706732Mechanik300DB
+ 1908-01-03Warszawabrak dalszych informacji
76 BrzoskowskiKazimierzsierż. / Sgt782537Kierowca samochod.306DM
1915-05-27Czersk1946 Polska
77 Brzozowski (Przybylski)Kazimierzszer. / AC1708481Bez specjalności131 Wing2000-10-17 Vilvoorde, Belgia1923-10-25Toruń1947 Belgia,
78 BuczakKazimierzkpr. / LAC709883Rusznikarz318DMR
1921-05-13brak danychbrak dalszych informacji
79 BuczulińskiKazimierzkpr. / AC1707974Bez specjalności1919-09-07Osiekbrak dalszych informacji
80 BudkiewiczKazimierzplut. / F / Sgt784190Mechanik pokładowy304DB
1919-06-02Warszawabrak dalszych informacji
81 BudzikKazimierzkpt./F/LtP-0800PilotVirtuti Militari

11534
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
2014-11-12+ 1919-09-17Ur. w m. Lakowica, woj. lwowskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 44 lokatą. We Francji przebywa w bazie lotnictwa myśl. w Pau. W. Brytanii po przeszkoleniu w 61 OTU otrzymał we wrześniu 1941 przydział do 303DM, następnie lata w 308DM 09.1941–06.1943 a następnie w 306DM do 11.1944.- Zestrzelony w listopadzie 1944 nad Francją – wróci przy pomocy franc. ruchu oporu do W. Brytanii. Skier. ponownie do 308DM gdzie latał do marca 1945. W przerwie oper. jest instruktorem w 56 OTU i w 16 SFTS do grudnia 1945. 26.01.1946 odszedł na dcę esk. w 303DM. – Pozostał w W. Brytanii i mieszka w Beeston Nottingham UK gdzie zmarł.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 squadron RAF on 8th September 1941

82 BujKazimierzplut. / LAC782019Mechanik1999+ 1915-12-16LwówZmarł w Nottingham. UK. -Brak daty zgonu
83 BukoKazimierzst.szer. / LAC707392Mechanik+ 1908-10-26Szawle1947 France
84 BulikKazimierzplut. / LAC704606Magazynier316DM
+ 1913-11-14Żydaczów1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W. Andersa w Rosji -1947 Polska
85 BurkiewiczHenryk Marianppor. / F / OP-2197 / 793980PilotMedal Lotniczy (x2)

300DB
1944-06-13231921-08-231944 zginął – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombardowanie Gelsenkirchen. Nad celem zestrzelony przez nocnego myśliwca. –pochowany w Reichswald Forest, (8/G-31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
86 BurzyńskiKazimierzkpt. / F / LtP-0015PilotZloty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy

45 GTR1944-04-25471897-01-11Chełmce, Inowrocław1939 – Brał udział w ewakuacji samolotów PLL”Lot”, a następnie jako jeden z pierwszych polskich pilotów wcielony do ATFERRO – organizacji przelotów atlantyckich. 1944 zginął RCAF Montreal-„Liberator”-EW148- lot transport. z Montrealu w Kanadzie do Indii. Po starcie samolot spadł na zabudowania Montrealu i spalił się. Zginęła cała załoga. – poch. na cmentarzu Cote des Neigres w Montreal Quebec Kanada (22/22)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator EW148 1944-04-25. Being ferried by 45 (AT) Group via RCAF Gander to India when it crashed six minutes after takeoff from RCAF Dorval at 09:30. On initial climb, lost altitude over central Montreal. Just cleared Mount Royal, and narrowly missed the Sun Life Building, the Bonaventure Railway Station and a school before slamming into tenements on Shannon and Ottawa Streets in the community of Griffintown in Montreal, Québec. 5 crew and 10 civilians on the ground were killed in the ensuing explosion and fire. Pilot may have been trying to reach the St. Lawrence River to ditch the aircraft. The cause thought to be the structural failure of the tailplane. Weather may have had a bearing on the accident. Crew: Kazimierz BURZYNSKI, Flt Sgt Islwyn JONES (635095) RAF, Andrezej Czeslaw KUZNIACKI, Adolf Jan NOWICKI, P/O James Smith WILSON (J/39021) RCAF

Montreal Notre Dame des Neiges Canada
87 BychowskiJan Ryszardkpr. / F / Sgt709544NawigatorMedal Lotniczy

300DB
1944-05-23221922-03-30Wiedeń– RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi, 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Kpr. Jan Bychowski – poch. w Newark (320/B/H) – ekshum. 24.04.1949 – brak dalszych danych UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingwirth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)

Was buried in the Polish Plot, Newark-on-Trent Cemetery, Nottinghamshire. Grave H 320b, but exhumed 27 April 1974. Reburied Hastings-on-Hudson, NY, USA

Faldingworth UK Memorial

Courtesy Oleg MarinHastings-on-Hudson Cemetery New York USA
88 ByczkowskiZbigniew Kazimierzpor. / P / OP-2508Nawigator+ 1911-08-06brak danychbrak dalszych informacji
89 CackoKazimierzkpr./Sgt792203Strzelec pokładowy18 OTU1942-06-25261916-01-16Homel1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-T2717- lot bojowy z zadaniem bombardowania Bremy. Od chwili startu brak było łączności . Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza.
90 CalińskiKazimierzplut./LAC792903Mechanik309DMR
2003+ 1915-12-01WarszawaZmarł w Norwich, Norfolk. UK. -brak dalszych informacji
91 CeglińskiKazimierzsierż./Sgt784720PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1941-08-18281913-01-02ŁódźRAF Hemswell-„Wellington”-R1641- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Po starcie, prawdopodobnie z powodu zbyt wczesnego schowania podwozia, samolot rozbił się w pobliżu lotniska i spłonął. Członkowie załogi: S.Wybraniec, W.Kordyś i H.Glücklich wyszli z wypadku z lekkimi obraż. Reszta załogi zginęła. - pochowany na cmentarzu w Newark (304/L/C) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c R1641 BH-Ζ 1941-08-18. Took off 23:35 at Hemswell to attack Duisberg but crashed almost immediately due to premature retraction of the under-carriage and burst into flames. Shortly afterwards the bomb-load exploded. Sergeant K Cegliński (Polish), Sergeant S Kuropatwa (Polish); killed; Flying Officer A Paszkowski (Polish), Sergeant S Wybraniec (Polish), Sergeant S Kordyś (Polish), Sergeant H Glücklich (Polish): injured. Killed buried NewarkPolish Memorial Northolt UK
Newark, UK
92 ChanKazimierzkpt./F/OP-0451Oficer techniczny+ 1912-01-04Kraków1975 Toronto ON Kanada
93 ChłopickiAntoni Kazimierzsierż./W/O793674Radio operator pokł.Virtuti Militari

8402
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

45 GTR
1944-08-25301914-09-07Warszawa1944 zginął – RCAF Quebec-„Mitchell”-KJ588- lot transportowy, z lotniska w Quebec w Kanadzie do Anglii. Z nie uzasadnionych powodów samolot rozbił się koło Dorval, Goose Bay. Zginęła cała załoga, -pochowany został na cmentarzu w Blanche County w Quebec, Kanada


Our Lady of Light, Blanche Cemetery, Canada
94 ChmajTadeusz Kazimierzkpt./F/LtP-0582PilotVirtuti Militari

8295
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

304DB
1983-06-07+ 721911-02-06Kutyzmarł w Ashfield 2131 (Sydney) NSW. Australia
95 ChmarukBazylist.sierż./W/O794895Strzelec pokładowyVirtuti Militari

11554
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

304DB
2009-04-08+ 911918-03-28PotapowiczeUr. w m. Potapowicze, woj. nowogródzkie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1938 jako radiotelegrafista. Przydzielony do 1PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. Z końcem września dostał sie do niewoli sowieckiej. Po zwolnieniu z niewoli w roku 1941 przybył do W. Brytanii w styczniu 1942. Przydzielony do Bazy Lotniczej w Blackpool, gdzie rozpoczął kurs tradiotelelegrafistów. Ostateczne wyszkolenie otrzymał w 18 OTU, po którym został skierowany do 304 DB w maju 1943 roku. – 5 sierpnia jest przeniesiony do 138 dywizjonu do zadań specjalnych gdzie wykonał 60 lotów bojowych. W dniu 02.08.1944 w locie z RAF Brindisi- „Halifax”-JP283- specjalny lot bojowy nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i rozbił się w miejscowości Szentes, około 150 km na południowy wschód od Budapesztu. Zostali wzięci do niewoli: Ludwik Domański, Kazimierz Wolski, Bazyli Chmaruk, Adam Proszek i Witold Raflewski. – Zginęli Paweł Szejnowski i Jan Lewandowski. 1947 USA. - zmarł w Cedar Rapids IA USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: This aircraft was shot down on the night of 1/2 August 1944 returning from a supply drop to Warsaw. It crashed near Szentes in Hungary killing two of the crew. The remaining five were made Prisoners of War. 1 Pilot W/O Kazimierz Wolski, 2 Pilot F/S Witold Raflewski, Navigator P/O Ludwik Domanski, W/T F/S Bazyli Chmaruk, Bomb Aimer W/O Jan Lewandowski (killed), F/E Sgt Pawel Szejnowski (killed), A/G F/S Adam ProszekSharon Hill Cemetery, Kalona USA
96 ChmielKazimierz Józefsierż./Cpl782611Elektryk306DM
1918-03-21Hodowicabrak dalszych informacji
97 ChmuraKazimierzplut./LAC781446Kierowca samochod.309DMR
1974+ 1914-07-28MarkuszowaZmarł w Dover, Kent. UK. -brak daty zgonu
98 ChodakowskiKazimierzplut./LAC703350Mechanik+ 1914-09-04Warszawa1946 Polska
99 ChomackiKazimierzsierż./W/O784065PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM
1991-06-24+ 1918-11-24Dubienkazmarł w Grantham & Kesteven General Hospital Lincs UK

Sitting by Spitfire XVI QH-V (TD283) after crash landing in May 1946 near Cloppenburg.

100 ChorzewskiKazimierzplut./WO704106Radio operator pokład.304DB
1922-01-22Lwów1951 London SW1 UK
101 ChucherkoKazimierz Ludwikplut./LAC794411Mechanik+ 1901-03-03brak danych1946 Polska
102 ChudzickiKazimierzpor./F/LtP-2305Strzelec pokładowy+ 1908-06-151948 Argentyna
103 ChumerskiKazimierzst.szer./LAC729260Ślusarz1922-01-05Ławica1947 Polska
104 CiastułaTadeusz Leopoldkpt./F/LtP-0378PilotOBE

Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

302DM
1979-10-07+ 701909-10-27Kazimierz D.zmarł w Birchington-on-Sea Kent – spopielony w Margate krematorium Kent UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Brother of Ludomir Ciastuła was an engineer, graduate of Warsaw University of Technology, he worked in Instytut Techniczny Lotnictwa (Polish Boscombe Down) as a test pilot and likely was evacuated with the institute. His s/n indicates he likely reached England in mid 1940 and was not in RAF. According to bio note I have, he was at RAE since mid 1941, and it seems his operational flying was to gain experience, at least officially. In 1946 he was an instructor at Polish Resettlement Corps, so likely he was demobbed at the beginning of 1947. He worked for Westland. (Courtesy Franek Grabowski)

Flight archives, search for the surname only, with small biographies and new appointments post war. etc. (Courtesy Dennis Burke) He was a pioneer in British helicopter design. Tadeusz was in charge of the Westland design team that created the Westland Scout for the British Army and the RN version, Westland Wasp. (Courtesy Roy Nixon) Gazette Issue 45262 published on the 31 December 1970. Page 9 of 32 OBE To be Ordinary Officers of the Civil 'Division of the said Most Excellent Order : Tadeusz Leopold Joseph CIASTULA, Chief Engineer and Special Director, Westland Helicopters Ltd., Yeovil. For services to Export.105 CichomskiKazimierzplut./LAC792182Sanitariusz1991-11-06+ 751916-02-25Łódźzmarł w Łodzi Polska
106 CichowskiKazimierz Jerzykpr./Sgt707593Pilot2013-09-14+ 1924-11-29Lwów2013 Plympton 5038. Zmarł w Adelaide 5000 South Australia (inf. A.M.)
107 CuprykStanisławppor./Sgt780970Pilot18 OTU1941-09-29221919-05-10StanisławówUr. w Stanisławowie. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii skierowany we wrześniu 1941 do 18 OTU. 1941 zginął - RAF Bramcote-„Wellington”-R3216- samolot po powrocie z treningowego przelotu nawigacyjnego, podszedł zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote, przepadł, rozbił się i spłonąl. W płomieniach samolotu zginął pilot i strzelec (obaj z RAF), oraz z polskiej załogi: por.naw. Zygfryd Stępień, ppor.pil. Stanisław Cupryk, por.obs. pilot-uczeń Jan Jozepajt, kpr. r/op. Jan Księżyc i st.szer.strz. Teofan Astramowicz. Uratował się tylko ciężko ranny kpr.strz. Marian Ziętkiewicz. W akcji ratunkowej wyróżnił się por. Kazimierz Zygmunt Wieliczko. – Ppor. Cupryk został pochow. w Nuneaton, Warwickshire (103/M) UK
108 ĆwirkoKazimierzkpr./LAC792186Mechanik+ 1904-02-04Ślepiankabrak dalszych informacji
109 CymbałaKazimierzkpr./Sgt706584Strzelec pokładowy300DB
1945-01-28261919-09-16Chlewczany1945 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB846- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Samolot, zestrzelony przez niem. myśliwca, spadł koło Berneck-Schwarrzwald w Niemczech. Dostali się do niewoli: P.Barzo, J.Gerwatowski, R.Mańkowski i Z.Wesołowski. Reszta załogi zginęła. –kpr. Kazimierz Cymbała poch, na cmentarzu w Bad Tölz k/Dumbach Niemcy (23/C/XI)
110 CytulskiMieczysław Kazimierzppor./F/OP-2848Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
2004-11-29+ 841920-04-21Dnia 06.11.1944 lot bojowy na Gelsenkirchen - RAF Faldingworth –Lancaster LM141 - samolot został zestrzelony. Załoga: por. Mieczysław Węgrzyński, ppor. Mieczysław Cytulski, sierż. Wacław Dworakowski, sierż. Czesław Obmiński, plut. Stanisław Czura dostali się do niewoli. - Sierż. Czesław Obmiński, ranny zabrany do szpitala - do zakończenia wojny - w niewoli. – Zmarł w Stransville OH USA.
111 CzabanKazimierz Tadeuszkpr./AC1707021Bez specjalności1926-08-30Niemienicebrak dalszych informacji
112 CzajkowskiKazimierzplut./Cpl729239Radio operator301DB
1986-07-04+ 671919-01-25RadzyminUr. w Radzyminie, woj. warszawskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1937 roku został zwolniony ze szkoły. Po powrocie do Warszawy został przyjęty do 1PL w Warszawie. W 1938 roku ukończył Pułkową Szkołę Podoficerską i kurs kierowców i mechaników samochodowych oraz wcielony do 16 eskadry obserwacyjnej. 6 września 1939 z dwoma oficerami Sztabu Lotnictwa opuścił Warszawę, udając się do Brześcia, - zmieniono kierunek na Łuck i Krzemieniec. Przekroczył granicę rumuńską 18 września. Przez Syrię przedostał się do Francji w styczniu 1940 roku i został skierowany do 3 dywizjonu myśliwskiego w Lyonie. Po upadku Francji był internowany w obozie Caylus w południowej Francji. Uciekł z obozu do miejscowości Carmaux. W 1942 roku ożenił się z córką polskiego górnika. Wstąpił do Ruchu Oporu w 1944 roku i brał udział w wielu krwawych bitwach z Niemcami w rejonie Tarn. W styczniu 1945 roku przedostał się do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na radio operatora otrzymał przydział do 301DB. W lutym został skierowany do Bazy w Blackpool. 1946 wrócił do Polski. - zmarł w Warszawie. Polska
113 CzajkowskiKazimierzsierż./W/O784130PilotVirtuti Militari

8254
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

301DB
2006-05-01+ 861920-07-07Kopyczyńcezmarł w Chapel Hill Orange NC USA
114 CzarkowskiHenryk Kazimierzkpr./Sgt794403BombardierMedal Lotniczy

300DB
1943-06-21241919-09-29Moskwa1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HF591- lot treningowy, próba wysokości. Z nie ustalonych powodów w ostrym nurkow. wyszedł z chmur i rozbił się w Heighington k/Siskerton. Zginęła cała załoga.- poch. na cmen. w Newark (317/L) UK
Newark UK War Graves Plot Section L Grave 317.
115 Czarkowski (Charters)Kornel Kazimierzkpt./F/LtP-0392PilotMedal Lotniczy (x3)

308DM
1991 Leeds1915-04-02Horodenkabrak dalszych informacji
116 CzarneckiKazimierzkpr./Sgt703390Strzelec pokładowy304DB
1943-08-13321911-01-30Warszawa1943 – zginął – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie zatoki Biskajskiej z zadaniem zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckie myśliwce.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-08-13 Wellington Xlll HZ638 2P Patrol over the Bay of Biscay. This plane was shot down by German fighter over the Bay of Biscay (location 14W/0777). German pilot was Dieter Meister. Crew: P / O (pil.) Silvanus Kielan - KIA, Sgt (pil.) Witold Pastwa - KIA, F / Lt (nav.) Stefan Widanka - KIA, Sgt (rtg.) George Dangel - KIA. Sergeant (Mr), Franciszek Gorka (Francis Hill) - KIA, Sergeant (Mr) Kazimierz Czarnecki - KIA
117 CzarneckiLudwiksierż./W/O781566Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1972+ 1911-08-21SzoniecZmarł w m. Hillingdon, UK. -brak daty zgonu i dalszych informacji

Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R 305 Sq Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. Pilot ordered crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing and evaded. Awarded the Virtuti Militari (5th Class). Crew: Pilot:P-1347 Fg Off Stanislaw Krawczyk - Evaded PAO Pyrenees to Barcelona June 1942, Pilot: (784143) Sgt Wacław Czekalski - Evaded Comete Pyrenees June 1942, Nav: (76625) Fg Off Alojzy Szkuta - Evaded to Switzerland PAO Pyrenees June 1942, W/Op: (792851) Sgt Edward Mikołaj Siądecki - Evaded Comete Pyrenees June 1942, A/G: (P-0148) Plt Off Kazimierz Rowicki - Evaded Comete Pyrenees Sep 1942, A/G: (781566) Sgt Ludwig Czarnecki (Broke his leg) PoW

Died 1972 Hillingdon UK
118 CzarnieckiTadeusz Kazimierzkpr./AC2706585Pilot – uczeń16 SFTS1945-04-21221923-10-04Sokółka1945 zginął – RAF Newton-„Harvard”-F366- lot szkolny w rejonie miejscowości Cotgrave nastąpiło? zderzenie w powietrzu z innym samolotem. Obaj lotnicy zginęli. - pochowany na cmentarzu w Newark (328/I) UK
119 CzechKazimierzplut./F/Sgt705771Pilot1922-02-21Sanokbrak dalszych informacji
120 CzekalskiWacławsierż./W/O784143PilotVirtuti Militari

10306
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1944-04-11261918-07-08WołkowyskUr. w Wołkowysku, woj. białostockie - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku wstrzyma jego dalsze wyszkolenie na pilota i z większością uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Przedostał sie do Francji a po jej upadku ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Kurs pilotażu wstępnego rozpoczął w grudniu 1940 roku, a końcowe wyszkolenie uzyskał w OTU w kwietniu 1942 roku. Otrzymuje przydział do 305DB. Wykonując lot bojowy 5 maja 1942 roku, został zestrzelony. Uniknął niewoli i 4 sierpnia powrócił W. Brytanii. Po pobycie w Bazie Blackpool zostaje skierowany 25 listopada do 304DB Morskiego. Służył w dywizjonie jeden miesiąc i został wysłany na odpoczynek na stację RAF Leuchars, gdzie pełnił obowiązki instruktora. Wraca w sierpniu 1943 do 304DB. W roku 1944 zginął – RAF Chivenor-„Wellington”-A188- lot bojowy, patrol w rejonie Zatoki Biskajskiej w celu zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot zaatakowały niemieckie myśliwce, radiooperator zdołał nadać tylko wiadomość o toczącej się walce i sygnał SOS. Cała załoga zginęła w morzu. Czarnecki
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R 305 Sq Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. Pilot ordered crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing and evaded. Awarded the Virtuti Militari (5th Class). Crew: Pilot:P-1347 Fg Off Stanislaw Krawczyk - Evaded PAO Pyrenees to Barcelona June 1942, Pilot: (784143) Sgt Wacław Czekalski - Evaded Comete Pyrenees June 1942, Nav: (76625) Fg Off Alojzy Szkuta - Evaded to Switzerland PAO Pyrenees June 1942, W/Op: (792851) Sgt Edward Mikołaj Siądecki - Evaded Comete Pyrenees June 1942, A/G: (P-0148) Plt Off Kazimierz Rowicki - Evaded Comete Pyrenees Sep 1942, A/G: (781566) Sgt Ludwig Czarnecki (Broke his leg) PoW

Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-04-11 Wellington XlV A188 304 Sqd RAF Chivenor. This aircraft was shot down by German fighters over the Bay of Biscay. The radio operator managed to send a message about the ongoing battle and an SOS signal. The whole crew was lost. Crew: Pilot Sgt Wacław Czekalski (P.784143), Pilot Porucznik Lech Małynicz (P-0463), W/Op Flt Sgt Franciszek Matlak (P.781111), Nav W/Cmdr Stanisław Poziomek (P-0087), W/Op Flt Sgt Edward Siądecki (P.792851), Nav Sqd Ldr Edward Stańczuk (P-0049), A/G Flt Sgt Bogusław Szpinalski (P.703941)Polish Memorial Northolt UK
121 CzekańskiKazimierzst.szer./AC2729057Bez specjalności307DMN
1923-11-18brak danychbrak dalszych informacji
122 CzerechKazimierzplut./LAC703354Mechanik1977-09-07+ 771900-12-05Zastoczezmarł w Bradford – pochowany na polskiej działce w North Bierley UK
123 CzermingerKazimierzplut./LAC784032Mechanik przyrz. prec.302DM
+ 1903-03-04Turkabrak dalszych informacji
124 CzerniakMarian Kazimierzsierż./Sgt792638Mechanik316DM
2007-03-01+ 1914-12-07Dusseldorfbrak dalszych informacji
125 Czerny-HołowniaKazimierzsierż.pch. /W/O703902Nawigator304DB
1949-12-20+ 291920-12-28Sawoniezginął w wypadku lotniczym UK
126 CzerwonkaJózefplut./F/Sgt780641Strzelec pokładowyKrzyz Walecznychm (x4)

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-06231919-11-23JaworznoUr. w Jaworznie, pow. Chrzanów. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 i ukończył szkołę w Krośnie w 1939 roku jako radiomechanik. Został przydzielony do 2PL w Krakowie- 24 eskadry rozpoznawczej. Brał czynny udział w Kampanii wrześniowej 1939 roku w Ramach Armii „Kraków”. Został ewakuowany na Węgry. W 1940 roku przedostał sie do Francji a następnie do W. Brytanii gdzie przybył 14 stycznia 1940. Zgłosił się ochotniczo do personelu latającego. Po przeszkoleniu na radiotelegrafistę i strzelców samolotowych, wpierw został skierowany do OTU a następnie w roku 1941 do 301DB. W roku 1942 zginął– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1331- lot bojowy, bombardowanie Essen. Od chwili startu, brak było łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. - poch. na cmentarzu w New Eastern Amsterdam Holandia (47/1/85)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-06 Wellington lV Z1331 GR-C Take off RAF Helmswell 23:18 attack on Essen. 49% moon. Claim by Hptm Helmut Lent Stab II/NJG2 - flying Bf 110 F-4 R4+AC from Leeuwarden airfield. IJsselmeer East of Amsterdam at 0116. Crew: Pilot: P-0218 Fg Off Daniel Plawski MIA, Co-Pilot: P-76772 F/O Jan Kozak, Navigator: P-0355 F/O f Paweł Jan Wybraniec - Amsterdam New Eastern Cemetery B 9 (body found IJsselmeer near Lighthouse Marken), W/Op/A/G: P-780641 Flt Sgt Jan Czerwonka Amsterdam New Eastern Cemetery B 15 (body found at IJsselmeer near Uitdam), A/G: P-784965 Sgt Kazimierz Andrzej Podgorski PAF Amsterdam New Eastern Cemetery B 12 (body found at Volendam Harbour). A/G: P-793030 Sgt Roman Radecki

(Note: 1942-06-02 Z1331 GR-C on 2nd 1000 bomber raid to Essen attacked by a Ju88 50/60 miles east of Harwich at 03.15, believed to be Ju 88 C-6 of 7./NJG 2 based at Gilze-Rijen airfield in the Netherlands, flown by Oberfeldwebel Heinz Strüning. No casualities.)Amsterdam New Eastern Holland
127 CzetowiczKazimierzmjr/W/CdrP-0005PilotVirtuti Militari

9191
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
304DB
1983-01-25+ 731910-03-11WilnoUr. w Wilnie – W roku 1929 powołany do służby w Lotnictwie, przydzielony do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie i po dwóch latach, został w służbie w zawodowej Lotnictwa. W maju 1931, zostaje wysłany do Szkoły Pilotażu w Bydgoszczy, po zakończeniu szkoły zostaje skierowany do 6PL we Lwowie. W roku 1939 pełni służbę w 2PL w Krakowie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, latał w eskadrze bombowej. Z końcem września przez Rumunię przedostaje się do Rennes Francja gdzie jest instruktorem pilotażu. - Po upadku Francji, jest ewakuowany do W. Brytanii i przydzielony do 304DB gdzie przechodzi dalsze przeszkolenie w pilotażu bombowca Wellington. Od 16.08.1942 jest Dowódcą 304DB. Lata aktywnie w dywizjonie – dnia 26 stycznia 1942 roku w bombardowaniu Hanover, jego Wellington zostaje poważnie uszkodzony ogniem karabinów maszynowych i działek nad Rostokiem, pomimo ran odniesionych wraz z drugim pilotem, oraz trudności w pilotowaniu przy uszkodzonym podwoziu, decyduje na dalszy lot do bazy lądując na brzuchu – „belly landing” bez uszkodzeń dla załogi na lotnisku RAF Lindholme. Lądowanie to nastąpiło w czasie wizyty gen. W. Sikorskiego, Dowódcy P. S. Z. - Po zakończeniu działań wojennych został w W. Brytanii. Członek Rady S.L.P. w W.Brytanii. - Zmarł w Londynie – spopielony w Enfield krematorium UK (znany pod nazwiskiem „Cunningham”) ● ppłk dypl. pil.
128 CzłapkaKazimierz ps.”Pionek”ppor./F/OP-3047Administracja301DB
1988-04-20+ 701918-02-19zmarł w Folkestone Kent UK
129 CzubińskiKazimierz Franciszekst.sierż./Sgt794350Mechanik przyrz. prec.307DMN
1977+ 1908-07-18ChłopyZmarł w Oldham, Lanc’s UK. -brak daty zgonu i dalszych informacji
130 CzyżewskiKazimierzjun./LAC709271Mechanik silnikowyHalton1999-07-27+ 711927-09-02brak danychWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s(UK) - zmarł w Las Vegas NV USA. (inf.A.M.)
131 CzyżykHenryk Tadeuszplut./F/Sgt794365Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1944-07-26271917-02-15Homel1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Podczas dolotu na cel, w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lancasterem należącym do USAAF?. Ocaleli: K.Wziątek i F.Witrylak. – Po kilkunastu dniach wrócili do Anglii. Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu w Orleanie, Francja (35-36/Z-5/K)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-07-26 Lancaster lll PB252 BH-M Took off RAF Faldingworth 23:00 hrs for an operation against Stuttgart. 28% moon. Raid on Stuttgart undertaken by 412 Lancasters and 138 Halifaxes of Bomber Command. 8 Lancasters and 4 Halifaxes were lost (2.2 per cent of the force desptached). Outward-bound, collided in the air near Orleans with a Canadian crew Lancaster III ND903 PM-G from 103 Sqd and at 01:00 was abandoned. Flt Sgt Witrylak quickly made contact with the local Maquis and he arrived back in England on 20 August 1944. Those who died are buried in Orleans Main Cemetery. Crew: Pilot Flt Sgt Jan Danieluk 780992 (KIA), F/E Sgt Jan Kabulski 781380 (KIA), Nav Fg Off Kakimierz Gałat P-2404 (KIA), Bomb Aimer Flt Sgt Zbigniew Witrylak 7823329 (Evaded). W/Op Flt Sgt Albrecht Pagieła 794835 (KIA), A/G WO Kazimierz Wziątek 792662 (Evaded), A/G Sgt Henryk Tadeusz Czyżyk 794365 (KIA)

ORB Report

Memorial Lailly-en-Val France

Faldingworth UK MemorialOrleans Main, France
132 DąbrowskiJerzy Kazimierz mjr/F/LtP-1004Administracja D-PSP+ 1896-08-20Warszawabrak dalszych informacji
133 Damrath(Dobrzyk) Kazimierz kpr./AC1708118Bez specjalności306DM
1919-03-24Kościelna Janiabrak dalszych informacji
134 DangelJerzy Marian kpr./Sgt794812Strzelec pokładowy304DB
1943-08-13201923-12-11WarszawaUr. w Warszawie – W roku 1943 – zginął – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie zatoki Biskajskiej z zadaniem zwalcz. niem. okrętów podwodnych. Samolot został zestrz. do morza przez niem. myśliwce. - Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-08-13 Wellington Xlll HZ638 2P Patrol over the Bay of Biscay. This plane was shot down by German fighter over the Bay of Biscay (location 14W/0777). German pilot was Dieter Meister. Crew: P / O (pil.) Silvanus Kielan - KIA, Sgt (pil.) Witold Pastwa - KIA, F / Lt (nav.) Stefan Widanka - KIA, Sgt (rtg.) George Dangel - KIA. Sergeant (Mr), Franciszek Gorka (Francis Hill) - KIA, Sergeant (Mr) Kazimierz Czarnecki - KIA
135 DanielukJan st.sierż./F/Sgt780992PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

300 Sqd (Polish)
1944-07-26311913-09-21Albertyn– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombardowanie Stuttgart. Podczas dolotu na cel, w rejonie Orleanu, nast. zderz. w powietrzu z Lancasterem należącym do USAAF?.Ocaleli: K.Wziątek i F.Witrylak. Po kilkunastu dniach wrócili do Anglii. Reszta załogi zginęła. – J. Danieluk poch. na cmen. w Orleanie Francja (35-36/Z-5/K)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-07-26 Lancaster lll PB252 BH-M Took off RAF Faldingworth 23:00 hrs for an operation against Stuttgart. 28% moon. Raid on Stuttgart undertaken by 412 Lancasters and 138 Halifaxes of Bomber Command. 8 Lancasters and 4 Halifaxes were lost (2.2 per cent of the force desptached). Outward-bound, collided in the air near Orleans with a Canadian crew Lancaster III ND903 PM-G from 103 Sqd and at 01:00 was abandoned. Flt Sgt Witrylak quickly made contact with the local Maquis and he arrived back in England on 20 August 1944. Those who died are buried in Orleans Main Cemetery. Crew: Pilot Flt Sgt Jan Danieluk 780992 (KIA), F/E Sgt Jan Kabulski 781380 (KIA), Nav Fg Off Kakimierz Gałat P-2404 (KIA), Bomb Aimer Flt Sgt Zbigniew Witrylak 7823329 (Evaded). W/Op Flt Sgt Albrecht Pagieła 794835 (KIA), A/G WO Kazimierz Wziątek 792662 (Evaded), A/G Sgt Henryk Tadeusz Czyżyk 794365 (KIA)

ORB Report

Memorial Lailly-en-Val France

Faldingworth UK Memorial

Orleans Main, France
136 DaszewskiJan Kazimierz Michałkpt./F/OP-1503Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8821
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1942-04-04261916-04-05KijówAbsolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 1PL – 112 Esk. Myśl. w Warszawie, w której walczył podczas kampanii wrześniowej 1939. We Francji w 1940 należał do klucza obrony m. Rrmorantin. Po przybyciu do Anglii przydzielony do 303DM, z którym brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (01.07.-31.10.1940). W roku 1942 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”AD455- lot bojowy nad Francję z zadaniem osłony bombowców lecących bombardować węzeł lotnisk w St.Omer. Nastąpiło spotkanie z niemieckimi myśliwcami i wywiązały się pojedyncze walki. Nie spostrzeżono zestrzelenia kpt. Daszewskiego, który zginął w morzu. – Zestrzelił samolotów: 3/2/0.
137 DataAntoni por./F/LtP-2081Obserwator300DB
1995+ 1910-02-11Kraków02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-DK124- specj. lot boj. nad Polskę z zrzutami na placówkę w okręgu radomsko-kieleckim. W drodze powrot. w pobliżu granicy węgiersko-jugosłowiańskiej został uszkodzony przez niem. nocnego myśliwca i rozbił się koło miasta Mohacz nad Dunajem. Uratowali się na spadochronach i dostali się do niewoli: naw. Antoni Data, r-oper. Władysław Jaworski, bomb. Marian Klimczak, mech. pokł. Stanisław Oględzki, strz.pokł. Jan Rygielski, i strz.pokł Kazimierz Żebrowski.- Zginął por.pilot Rosiniuk. Data A.1960 Bristol, zmarł w Canterbury Kent. UK. -brak daty zgonu. uzup.A.M.)
138 DębkowskiEryk sierż./W/O781794Radio operatorKrzyż Walecznych (x3)

305DB
1994, Rawicz+ 1913-09-06Grudziądz19.06.1941 – RAF Syerstone-„Wellingtone”-R1696- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Podczas lotu powrotnego samolot był dwukrotnie atakowany przez niemieckie myśliwce i został zestrzelony nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali się do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, ;- Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. Brak dalszych informacji o Eryku Dȩbkowskim.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

139 DerbiczKazimierz plut./F/Sgt706586Strzelec pokładowy300DB
1972-02-10+ 531919-11-18Medenicezmarł w Lincoln – pochowany w Newark (cmentarz cywilny) UK
140 DeszczyńskiAntoni Kazimierz sierż./Cpl784450Mechanik301DB1955-09-04+ 421913-05-09Warszawazmarł w Polsce
141 DobrochłopKazimierz plut./W/O703995Nawigator300DB2005-09-27+ 831922-08-12Lwów1999 członek Rady SLP – zmarł Birmingham – pochowany na cmentarzu New Oscott w Birmingham UK
142 DobrowolskiKazimierz kpt./F/LtP-0267PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1586 ESP (301DB)
1970-08-02+ 621908-01-02BrzeżanyAbsolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. Przez Francję dotarł do Anglii. Po przeszkoleniu na pilota latał od 1942 w 304DB. W roku 1944 przeniesiony do Brindisi – 1586 ESP. 06.01.1944 – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapas. lotnisko w Grottaglie. Podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Cala załoga zginęła, poza K.Dobrowolski, który zmarł w Londynie. UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIANorth Sheen Cemetery UK.jpg
143 DokurnoKazimierz sierż./Cpl707988Radio mechanik304DB
2003-06-18+ 721907-07-31Oszmianazmarł w NY USA
144 DolicherKazimierz kpt./F/Lt76806Pilot316DM
1999-11-17+ 811918-12-09ChomęciceAbsolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 108 lokatą. We wrześniu 1939 przydzielony do Rez. Esk. Rozp. SPL. – Przez Rumunie, Francję dotarł w styczniu 1940 do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 55 OTU w roku 1941, latał do marca 1942 w 308DM. Podczas odpoczynku oper. jest instruktorem pilotażu w 56 OTU. Powrócił do latania oper. w 316DM w 1943r. Wojnę kończył w Dow. 131 Polskiego Skrzydła Myśl. Po demobilizacji przeszedł do RAF. - Zmarł w Poznaniu, poch. na cmentarzu wojsk. w Poznaniu, Polska.
145 DomańskiLudwik Bolesław por./F/LtP-2401Nawigator301DBVirtuti Militari

11556
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

ESP 15862011-09-16+ 921918-10-22Jekaterynosław, Ukraineur. w Siedlcach – w roku 1938 zostaje przyjęty do 18 PP Oficerskiej Szkoły Kadetów. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, ranny dostaje się do niewoli sowieckiej i wywieziony do obozu w Workucie (Sowiecka Republika Komi). Po ataku Niemiec na Związek Sowiecki i ogłoszonej amnestii, przybył w maju 1942 roku do Glasgow w Szkocji. Po przeszkoleniu technicznym otrzymuje przydział w grudniu 1943 roku jako nawigator do 301DB. W roku 1944 otrzymuje stopień oficerski –p porucznika. W dniu 02.08.1944 bierze udział w locie bojowym z RAF Brindisi- „Halifax”-JP283- specjalny lot nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Samolot został zestrz. przez niem. myśliwca i rozbił się w miejsc. Szentes, około 150 km na południowy wschód od Budapesztu. Zostali wzięci do niewoli: Ludwik Domański, Kazimierz Wolski, Bazyli Chmaruk, Adam Proszek i Witold Raflewski. Zginęli Paweł Szejnowski i Jan Lewandowski. LD zmarł w Coeur d Alene, ID USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: This aircraft was shot down on the night of 1/2 August 1944 returning from a supply drop to Warsaw. It crashed near Szentes in Hungary killing two of the crew. The remaining five were made Prisoners of War. 1 Pilot W/O Kazimierz Wolski, 2 Pilot F/S Witold Raflewski, Navigator P/O Ludwik Domanski, W/T F/S Bazyli Chmaruk, Bomb Aimer W/O Jan Lewandowski (killed), F/E Sgt Pawel Szejnowski (killed), A/G F/S Adam ProszekLakeview Cemetery, Sandpoint Idaho USA
146 DonajkowskiKazimierz kpr./Cpl729031Bez specjalności 5029DBL+ 1911-10-12Czersk1946 Polska
147 DorobaKazimierz plut./LAC794156Elektryk307DMN1978-11-16+ 671911-03-04Warszawazmarł w Sheffield UK
148 DownarKazimierz plut./AC2706587Nawigator –uczeń1973+ 681925-01-31Brześćzmarł w Mapperley Nottingham UK
149 DranickiMieczysław Kazimierz ppor./P/OP-1796ObserwatorKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-03-14231919-11-26BrodnicaAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. – Po przybyciu do W. Brytanii został skierowany na przeszkolenie do 18 OTU w 1941 roku. Wellington Z8438
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
150 DrejewiczKazimierz plut./LAC704356Żandarmeria lotnicza1997-12-30+ 811916-02-26Jarosławzmarł w Warszawie Polska
151 DreścikJulian Kazimierz plut./LAC781387MechanikBrązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy

304DB

PSP ( ?)
2008-11-23+ 901918-05-25ChodeniceUr. w m. Chodnicach, woj.krakowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - zmarł w Devon UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: After escaping to Romania, he eventually went by sea to Haifa in Palestine, then to Alexandria in Egypt. Then to Marseilles and was posted to Le Bourg with many other Poles. Joined the British Army then to England by sea and three months at RAF Eastchurch, learning English and doing initial training on British aircraft. Allocated to 304 Squadron ground crew at RAF Syerston. He stayed with the squadron during most of its time in Bomber and Coastal Commands and transferred to 663 Artillery Observation Squadron, based in Naples, and later Eboli, in Italy, probably in the late summer of 1944. He seems to have become aircrew either as a pilot or an observer, in Auster reconnaissance planes. Buried Bochnia, ul. Oracka, Cm. Komunalny


Cmentarz Komunaly Bochnia Poland
152 DrobnyJan st.sierż./W/O782698PilotVirtuti Militari

8322
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1996-02-27+ 801916-01-03Grzechyniazmarł w Croydon, Surrey i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the iarcraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.

153 DrongJerzy sierż./Sgt 782076Mechanik pokładowyMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-01-06361908-12-15Gródek1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obrony plotn. zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari, Włochy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIA

Casamassima Polish Cemetery Italy
154 DryjańskiKazimierz kpr./AC1729054Bez specjalności 1923-10-29Dourges1948 Francja
155 DrzewieckiZbigniew Kazimierz st.szer./AC1706239Kancelista + 1907-11-03brak danychbrak dalszych informacji
156 DrzewieckiKazimierz sierż./Cpl793048Mechanik przyrz. prec.+ 1903-02-03Strzelce1947 Polska
157 DudekKazimierz kpr./F/Sgt707309Radio operator pokł.2005-06-17+ 801925-07-27LwówZmarł w Indiantown CA USA.
158 DudzińskiKazimierz Janusz por./F/LtP-2462PilotVirtuti Militari

9581
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB

301DB

1997-01-11771918-11-11Przasnysz, Poland1988 Hamtramck MI USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs:


Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z serii ,,Patroni przasnyskich ulic". Dziś bohaterem jest Kazimierz Janusz Dudziński, którego imię nosi rondo na skrzyżowaniu ulic : Piłsudskiego i Leszno. (We invite you to watch the next episode of the series "Patrons of Przasnysz streets." Today, the protagonist is Kazimierz Janusz Dudziński, whose name is the roundabout at the intersection of Piłsudskiego and Leszno streets.)


Dudziński + Colleague

Cmentarz rzymskokatolicki w Przasnyszu, Poland
159 DulskiKazimierzkpr./LAC703138Radio mechanik301DB
1919-02-11Lwów1946 France
160 DumaKazimierz plut./LAC704650Mechanik samochod. 1987-03-13+ 1913-01-12LwówZmarł w Toronto ON Kanada.
161 DuńczewskiZbigniew Kazimierz Bronisławkpt./F/LtP-0441ObserwatorVirtuti Militari

9377
Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

304DB
1991-11-13+ 771914-09-10Koszyce WielkieAbsolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. Od maja 1939 adiutant dcy pułku, a następnie kmdta Bazy nr.6. z którą ewakuował się do Rumunii. W Anglii po przeszkoleniu nawigacyjnym latał w 304DB. Wykonał 2 tury operacyjne (1940-43). Przeniesiony do Dow. PSP (1944). Odkomenderowany do WSL, ukończył V kurs (maj-listopad 1944) – zmarł w Dunville ON Kanada


Zbigniew Duńczewski & Zdzislaw Hirsz, Piccadilly Circus 1942


162 DurkalecKazimierz sierż./Cpl782553Kierowca samochod.308DM
1997+ 801917-01-05Lwówzmarł w Nottingham UK
163 DutkiewiczJanusz Kazimierz plut./LAC781448Mechanik 304DB1988-02-14+ 1914-05-05WarszawaZmarł w Bullville NY USA.
164 DworakowskiKazimierz werkm./F/Sgt794355Mechanik przyrz.309DMR
+ 1892-02-19Warszawa1946 Polska
165 DzięcielskiKazimierz plut./LAC703452Kierowca samochod.309DMR
+ 1911-10-18Błaszki1947 Polska
166 Dzięgielewski (Dzięgielewski-Geleski)Antoni por./F/LtP-0373PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

307DMN

1943-05-19271916-08-24BorszczówkaUr. we Lwowie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL we Lwowie – 162 Esk. Myśl. W jej składzie walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939. – W W. Brytanii latał w 307DMN. 1943 zginął – RAF Fairwood Common-„Mosquito”-DZ288- Patrol Zatoki Biskajskiej. Z powodu lotu na małej wysokości została zerwana łączność. Samolot nie wrócił do bazy, - prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zestrzelił 1 samolot oraz zapalił wodnopłatowiec w zatoce Brest.
167 Dzięgielewski-Geleski (Geleski)Kazimierz kpt./F/LtP-1549PilotVirtuti Militari

8371
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

304DB

301DB
2015-10-30+ 1919-04-30Borszczówka, UkrainaAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. –Przez Węgry i Francję dotarł do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 18 OTU otrzymał przydział do 304DB gdzie lata do 1944r. i przeniesiony do 24DT RAF (TC). Wojnę zakończył w 167DT RAF (TC). – Po demobilizacji zamieszkał w Lynn na Florydzie, zmarł w Sarasota FL. USA.
St Joseph's, Lynn, USA
168 DziekońskiCzesław sierż./Sgt780037PilotVirtuti Militari

9058
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20301912-01-28Szczucin1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot bojowy, bombardowanie Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało sierż. Dziekońskiego – pochowany na wyspie Borkum. Po wojnie ekshumowany i pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburg-Sage Niemcy (3/7/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.

Sage, Germany Plot VII Row F Grave 3.
169 DziubaKazimierz Józef Zbigniewplut./LAC793682Mechanik300DB1984-03-23+ 691915-03-23Worczynzmarł w Bradford – prochy przesłane do Warszawy Polska
170 DziubińskiTadeusz Kazimierz por./P/OP-1372PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB

PSP ( ?)
1941-01-02251916-03-05SitaniecUr. w m. Sitaniec, woj. lubelskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 21 Esk. Lin. – W jej składzie odbył kampanię wrześniową 1939. Wykonał 3 zadania. 7 września w locie na rozpoznanie został zaatakowany przez Messerschmitty, które zapaliły samolot, - ppor. Dziubiński, wraz z obserwatorem i strzelcem samol. uratowali się z płonącego „Karasia” ze spadochronem. W W. Brytanii przydzielony do 301DB. W roku 1941 w locie bojowym zginął – RAF Swinderby-„Wellington”T2518-, bombardowanie Bremy. Podczas lotu powrotnego napotkano nad terenem Anglii niemieckiego myśliwca. Wellington, po zaciętej walce został zestrzelony podczas podejścia do lądowania na lotnisku satelitarnym. Uratował się tylko Sgt. Jan Wanciszewicz. Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu w Newark (298) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Born in the town of Sitaniec, in the Lublin region on March 5, 1916. 2nd Air Regiment. Defended the skies over Poland. He flew bombing and aerial reconnaissance. On the seventh day of the war, his plane (PZL? 23? Karaś?) attacked by Luftwaffe fighters. Dziubiński was burned, like the other two crew members, but escaped by parachute. To France and then to Great Britain. To the 301 Sqd (Pomeranian Region). Raid on the port city of Bremen. He didn't come back from that flight. He was shot down on January 2, 1941

Took off from Swinderby 16:16 on an operation to bomb Bremen. Believed to have been shot down by an intruder Uffz. Arnold I./NJG2) and crashed 01:35 at Wellingore near RAF Station Digby, Lincolnshire. Location : United Kingdom. Mishandling of Wing flaps also quoted as being a probable cause.
Northolt UK

Newark UK
171 DziusKazimierz plut.pch./WO705456Nawigator 301DB
1948+ 1914-07-25Krościenkozmarł w Harrow, Londyn.– brak daty zgonu UK
172 EjsmontKazimierzkpr./AC1709999Kierowca samochod.1961+ 1914-11-11Jewie1955 London NW2 i tu zmarł UK.
173 EngelgardtKazimierzkpr./LAC706266Pilot – uczeń1975+ 1920-11-08brak danychZmarl w Scarborough, York’s, UK. -brak daty zgonu
174 EustachiewiczKazimierz Marianpor./P/OP-1701Strzelec pokładowy18 OTU1942-06-01261916-02-26Rzeszów1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-HP891- lot bojowy, bombardowanie Essen. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został zestrzelony w okolicy Mönchen-Gladbach. – pochowany na cmentarzu w Mönchen-Gladbach (8/2/A Niemcy
175 FaflińskiKazimierz. plut./Sgt703156Kancelista302DM1986-10-20+ 1914-02-08Warszawazmarł w Armadale 3143 VIC Australia. -brak miejsca pochowku. (inf. A.M.)
176 FalińskiKazimierz Marceli kpt./F/LtP-0682Obserwator300DB
1992-03-17+ 831909-01-16Kopyczyńce1942-RAF Hemswell-„Wellington”-T1270- lot bojowy, bombardowania Hamburga. Nad brzegami Morza Północnego koło Westerland na wyspie Sylt samolot został zestrzelony. Cała załoga ranna dostała się do niewoli: H.Faliński, P.Bakalarski, Z.Kosiela i J.Olszewski. – Ciężko ranny strzelec Boguszewski zmarł w drodze do szpitala. zmarł w Gdańsku – pochowany na cmentarzu Srebrzysko-Wrzeszcz, Polska.
177 FarinoKazimierz sierż./Sgt706455Pilot1999-04-15+ 1918-11-26brak danychZmarł w Nottingham, UK.
178 FedorowiczKazimierz Stanisław st.szer./LAC705470Strzelec pokładowy1921-05-06Bóbrka1966 Oxford OX2 UK
179 FedorowiczKazimierz jun./AC2707790Mechanik przyrz.prec.Heliopolis2004-04-13+ 771927-05-01OrlętaWychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. zmarł tragicznie w Toronto ON Kanada i tam został pochowany.
180 FeluśKazimierz sierż./W/O780559Pilot148 DB RAF1943-08-06401903-01-06Kraków1943 zginął – RAF (?) – „Martinet” –HP318- lot ćwiczebny z zadaniem unikania ataków samolotu typu „Manchester”. Podczas kolejnego uniku obronnego samolot runął na ziemię pod Swinderby i stanął w płomieniach. Pilot poniósł śmierć. – pochowany na cmentarzu w Newark (318-K) UK
181 FicnerKazimierz kpr./LAC783889Obsługa balonów1915-05-23brak danych1995 Ottawa ON K1S Kanada
182 FiglewiczKazimierz plut./LAC783944Mechanik301DB+ 1914-02-22Warszawa1947 Polska
183 FilipowKazimierz Józef sierż./Sgt782096Rusznikarz304DB+ 1909-02-15Milatyn Nowy1947 Zabrze Polska
184 FinderKazimierz Roman ppor./F/O745001Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1944-01-06391905-03-041944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem obr. Plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - poch. na polskim cment. Wojskowym w Casamassima koło Bari Włochy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ859 (GR-J). Damaged by flak during a Carpetbagger mission over Poland. It crashed into the sea while trying to make an emergency landing in fog at the base of the Campo Cassale at Brindisi Italy. F/Lt Witold Bohuszewicz - KIA . F/Lt Kazimierz. Dobrowolski - injured . F/Lt Antoni Pułczyński - KIA . F/Lt Mieczysław Kuźmicki - KIA. F/Sgt Zdzisław Taczalski - KIA. F/Sgt Romuald Błażeński - KIA. Sgt Jerzy Drong - KIA. F/O Kazimierz Finder - KIA

Son of Dawid Finder and Bertha Bluma Finder

L-R: Brother, mother Bertha, Kazimierz

Casamassima Polish Cemetery Italy
185 FojerHenryk kpr./Sgt704431Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

138 Sqd
1943-09-15211922-12-27Bochnia1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Poznaniu (10/5/M) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11. 3 Agents also died.

Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
186 FornalKazimierz Franciszek plut./LAC782626Mechanik316DM
2002-11-07+ 1915-02-08Tyczyn1946 Polska, zmarł w m. Czudek.
187 FrąckiewiczKazimierz kpr./Sgt780039Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

307DMN
1941-02-17241917-01-17Włocławek1941 zginął – RAF Squires Gate-“Defiant”-N3314- lot ćwiczebny wraz z pilotem plut. K. Bocheńskim, podczas wykon. akrobacji samolot zwalił się na ziemię koło Eren Green. Zginęli obaj lotnicy. - poch. na cmen. w Layton, Blackpool (440/B8) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Defiant N3314: aircraft accident. 17 February 1941 17 February 1941, Sgt. Bochenski (pilot) and Sgt. Frackiewicz (gunner) killed when Defiant I N3314 crashed near Wrea Green, 20 kms east of Squires Gate, when executing low altitude aerobatics. Crew: Sgt Kazimierz BOCHENSKI (P/793643) PAF - killed Sgt Kazimierz FRACKIEWICZ (P/780039) PAF - killedBlackpool Layton UK
188 FrejerKazimierz sierż./Cpl703363Kancelista304DB
+ 1906-03-04Łuniniec?Kanada- brak dalszych informacji
189 FunkiewiczKazimierz sierż./Cpl780421Mechanik316DM
+ 1909-07-14Pabianice1986 95-200 Pabianice Polska
190 FuśniakJózef sierż./W/O780945Strzelec pokładowyBEM

Medal Lotniczy

301DB
2017-07-04+1922-05-10WarszawaUr. w Warszawie. – Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję przedostał się do W. Brytanii. Z Bazy w Blackpool, został wysłany na kurs strzelców pokładowych do 18 OTU. Wykonując lot szkolny, w dniu 30.01.1942– RAF Bramcote-„Wellington”-N2848-lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu pod Buckden Pike w Yorkshire. Pozostali członkowie załogi zginęli. Uratował się tylny strzelec Jan Fuśniak, który ze złamaną nogą doczołgał się do pobliskiej wioski. Wrócił do bazy. Za ratowanie załogi został odznaczony Medalem „British Empire Medal” (BEM). 1948 Bexleyheath DA7 Kent UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak Memorial

Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf. This remarkable man survived the notorious Lamsdorf Death Marsh. AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Sergeant Józef Fuśniak lived in Bexleyheath near London. In 2016, he moved to a retirement home in Cambridge. He died on July 4, 2017 at the age of 95. His farewell took place at the Cambridge Crematorium. From June 30, 1945, he was married to Jessica Blaikie, they had two children.


Cambridge Crematorium
191 GabryszKazimierzplut. / LAC709985Mechanik samochod.301DB
+ 1913-06-17Wołoszcza1946 Kanada
192 GajdaKazimierzsierż./W/O703747Nawigator300DB
1988-10-25+ 711917-02-19Mikulczyce15.10.1942 – RAF Kelstern-„Wellington”-HE289- lot treningowy. Po trzech godzinach lotu samolot, wskutek awarii silników, lądował na lotnisku ze schowanym podwoziem. Nastąpił pożar i radio-operator, sierż. P.Kułagowski silnie poparzony, zmarł w szpitalu 17.10.1944. Reszta załogi nie odniosła wielkich obrażeń. zmarł w Welland ON, Kanada
193 GajewskiKazimierzkpr./LAC705175Bez specjalności2006-08-30+ 1918-02-27Pawłowicze Zmarł w ? CT, USA.- brak dalszych informacji
194 GałasMieczysławppor./F/Sgt784113Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9582
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-05-13241919-10-05Poznań14.03.1942 – RAF Lindholme –„Wellington”-Z8438- nalot na Kolonię – po powrocie przy lądowaniu pilot nie mógł otworzyć klap do lądowania, wpadł na zabudowania lotniska i zapalił się – uratował się tylko z lekkim obrażeniem M. Gałas. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE295- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-21 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. All crew safe.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-13 Wellington HE295 BH-P. Take off 00:29 RAF Helmswell Attack on Duisberg. Shot down by night fighter Unteroffizier Georg Kraft of the 12./NJG 1 in Bf 110 G-4 from Bergen airfield. Crew: Pilot Sgt. S. Werner P782668, Navigator F/O. R. Tabaczynski P0368, Bomb aimer Sgt. H. Szymanowicz P794517, W/Op/A/G Sgt. H.W. Lercel P794322. A/G P/O. M. Galas P784413. All lost without tracePolish Memorial, Northolt UK
195 GałatKazimierzppor./F/OP-2404NawigatorKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1944-07-26241920-03-28Niepołomice, Wieliczka1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombardowanie Stuttgart. Podczas dolotu nad cel, w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lancasterem należącym do USAAF (?). Ocaleli: K.Wziątek i F.Witrylak. – Po kilkunastu dniach wrócili do Anglii. Reszta załogi zginęła. - ppor. Kazimierz Galat poch. na cmen. w Orleanie, Francja (37/2S/K)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-07-26 Lancaster lll PB252 BH-M Took off RAF Faldingworth 23:00 hrs for an operation against Stuttgart. 28% moon. Raid on Stuttgart undertaken by 412 Lancasters and 138 Halifaxes of Bomber Command. 8 Lancasters and 4 Halifaxes were lost (2.2 per cent of the force desptached). Outward-bound, collided in the air near Orleans with a Canadian crew Lancaster III ND903 PM-G from 103 Sqd and at 01:00 was abandoned. Flt Sgt Witrylak quickly made contact with the local Maquis and he arrived back in England on 20 August 1944. Those who died are buried in Orleans Main Cemetery. Crew: Pilot Flt Sgt Jan Danieluk 780992 (KIA), F/E Sgt Jan Kabulski 781380 (KIA), Nav Fg Off Kakimierz Gałat P-2404 (KIA), Bomb Aimer Flt Sgt Zbigniew Witrylak 7823329 (Evaded). W/Op Flt Sgt Albrecht Pagieła 794835 (KIA), A/G WO Kazimierz Wziątek 792662 (Evaded), A/G Sgt Henryk Tadeusz Czyżyk 794365 (KIA)

ORB Report

Memorial Lailly-en-Val France

Faldingworth UK Memorial

Orleans Main, France
196 GałeckiKazimierzmajst./W/O782644Mechanik301DB
+ 1914-07-14Lida1948 Argentyna
197 GałkaPiotr Kazimierzplut./Cpl781949Mechanik1964+ 1912-12-29brak danychZmarł w Blackburn Lanc’s UK -brak dalszych informacji
198 GałuszewskiKazimierzplut./LAC709942Straż pożarna301DB
+ 1899-03-04Budybrak dalszych informacji
199 GarsteckiKazimierz Stanisławpor./F/LtP-2309Pilot304DB
1996-12-07+ 851921-12-04zmarł w Lockport IL USA
200 GarsteckiBronisław Kazimierzmjr/F/LtP-3006Administracja1961-08-22+ 1899-02-25Środa Wlkp.1947 Polska, zmarł w m. Sroda Wlkp.
201 GąskaJózef Kazimierzkpt./F/LtP-2297Oficer medycyny+ 1901-03-04Skołoszów1947 Polska
202 GawlewiczKazimierzsierż. Pch./W/O794132Pilot2001-02-04+ 821919-04-08Sanokzmarł w Perth 6000 W. Australia. Brak miejsca pochowku
203 GierżodKazimierzkpt./F/LtP-0555Oficer technicznyCranwell1995891906-09-02Wilno1944 Komen. Lotn. Szkoły dla Małolet. w RAF Cranwell UK – zmarł w Ottawie ON K1Y OP4 Kanada. Brak daty zgonu. (inf. A.M.)
204 GłazowskiKazimierz Antonipor./F/OP-2843Pilot+ 1914-02-06Nowy Sącz1947 Polska
205 GłowackiAdam Kazimierzppor./P/OP-1659Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22311911-11-13Jedlicze1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu brak było
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal BarteczkoPolish Memorial Northolt UK
206 Głuchowski (Gregory)Maciej Kazimierz (Matt)ppor./F/OP-2900 / 794784NawigatorKrzyż Walecznych (x3)
304DB
2000-07-29+ 1921-11-21Araucária – Brazylia1996 Las Vegas i tu zmarł NV USA
207 GodlewskiKazimierzplut./F/Sgt705680Pilot2001+ 1920-06-04Nur nad BugiemZmarł w Worksop Nott’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
208 GoldhaarJerzy Mieczysławkpt./F/LtP-0678PilotVirtuti Militari

9539
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB

45 Delivery Group, Atlantic Transport Flight
1945-02-20 Praia da Vitória, Portugal301915-01-11BiałobrzegiUr. w m. Białobrzegi, pow Radom. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL w Warszawie – 212 Esk. Bomb. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. Wykonał 2 loty bombardierskie. W W.B. po przeszkoleniu w 18 OTU przydzielony w 1941 roku do 300DB. Po przeszkoleniu na pilota w 25 EFTS i 16 SFTS przydzielony w 1944 roku do 45 Gr.TC. - W czasie lotu transportowego zginął – RAF Gander-“Mosquito”-KB475- z lotniska Gander w Kanadzie do W.Brytanii. W celu uzupełnienia paliwa wylądował w Lagens na Azorach i po starcie do dalszego lotu przez Atlantyk utracił prędkość, zwalił się na ziemię i eksplodował. - zginął. – pochowany na cmentarzu Aliantów w Lagens, Azory (B/6)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian Lasocki
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-20 Mosquito KB475: Took off for Ferry flight to Port Lyautey airfield, Kenitra. 20/02/1945. Crashed on take off at RAF Lajes Field. Crew: F/O (NZ417306) Thomas Henry MONSON (nav.) RNZAF - killed. Flying officer Thomas Monson is the only Kiwi serviceman among the 47 buried on the tiny archipelago in the mid-Atlantic. The 31-year-old Dunedin man was the navigator in a Mosquito on delivery from Canada to the UK which crashed on take-off from the island on February 20, 1945. A motor mechanic before the war, he had joined the RNZAF and was attached to the Royal Canadian Air Force. He left a wife, Jean Monson, of Montreal. Also killed in the crash was the pilot, Jerzy Goldhaar, of the Polish Air Force.Lajes, Portugal
209 GoldmanKazimierzkpr./LAC794631Elektryk301DB
1972+ 1918-10-05Warszawa1949 Londyn UK. Zmarł w Sutton Surrey -brak daty zgonu
210 GolecMichałplut./F/Sgt782730Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1944-06-13281916-09-03Czerniewice23.05.1944 –RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot bojowy, -bombardowanie Dordmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymusowego lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się.Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Plut. Michał Golec wyszedł z lekkim obrażeniem. – niecałe 3 miesiące później zginął nad Gelsenkirchen. – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez nocnego myśliwca. – plut. Golec pochowany w Reichswald Forest, (3/6/31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingworth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.

Faldingworth UK Memorial

Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
211 GołońskiZbigniew Kazimierzmjr/S/LdrP-0501Pilot1958-05-12+ 581900-01-16Radziwiłłmontyzmarł w Londynie i tam został pochowany UK
212 GóraKazimierzplut./LAC703001Mechanik303DM
+ 1906-03-25Łódź1947 Argentyna
213 GóralskiKazimierzplut./LAC703367Tokarz2008-06-27+ 1914-12-18Włocławek1955 Chicago IL i tu zmarł, USA
214 GorczycaKazimierzkpr./Cpl704601Szewc317DM
1921-08-15Rudnik1946 Curitiba, Brazylia
215 GóreckiJerzypor./F/OP-0739BombardierKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-10-31281914-01-08Włocławek1942 zginąl – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1279- uczestniczył w minowaniu rejonu Lorient. Podczas wykonywania zadania samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. Cała załoga zginęła w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-31 Wellington lV Z1279 Take off 17:33 RAF Helmswell. 53% moon. Gardening (mine laying) in French waters off Lorient (Artichokes Area). Lost in the target area. Crew: Kapitan Kazimierz JOSZT (P/0933), Navigator, Kapral Bronisław OSSOWSKI (P/784083), Kapral Wacław Józef PILARSKI (P/794374), Porucznik Andrzej ROGOWSKI (P/0843). All buried Lorient (Kerentrech) Communal France. Jerzy Górecki (P-0739) Bomb Aimer (MIA)Polish Memorial Northolt UK
216 Górka (Hill)Franciszek (Francis)plut./Sgt794717Strzelec pokładowy304DB
1943-08-13321911-04-05brak danych1943 – zginął – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie zatoki Biskajskiej z zadaniem zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckie myśliwce. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-08-13 Wellington Xlll HZ638 2P Patrol over the Bay of Biscay. This plane was shot down by German fighter over the Bay of Biscay (location 14W/0777). German pilot was Dieter Meister. Crew: P / O (pil.) Silvanus Kielan - KIA, Sgt (pil.) Witold Pastwa - KIA, F / Lt (nav.) Stefan Widanka - KIA, Sgt (rtg.) George Dangel - KIA. Sergeant (Mr), Franciszek Gorka (Francis Hill) - KIA, Sergeant (Mr) Kazimierz Czarnecki - KIA
217 GórnyKazimierz Maciejplut./Sgt780991Radio operator pokł.305DB
1942-08-28221920-01-04Włocławek– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombardowanie Saarbrücken. Samolot został zestrz, przez niem. nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejscowości Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
218 GórnyKazimierzsierż./Sgt782536Radio Mechanik305DB
1994-10-18+ 1915-01-15Górka1948 Australia, zmarł w Sydney 2000 -brak danych. (inf. A.M. -TP )
219 GórnyKazimierzsierż./W/O794418Pilot301DB
1988+ 721916-02-13Wierzycezmarł w Stroud, Glo’s UK -brak daty zgonu
220 GórskiAndrzej Kazimierz (Lewalt-Górski)sierż./W/O704433PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
2013-01-28+ 1921-03-11Poznań1989 Sarasota FL i tu zmarł. USA
221 GórskiKazimierz Szczepanppłk/S/LdrP-2452Oficer techniczny D-woZloty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy

PSP1945-11-13+ 531892-11-07CzerniowceW roku 1939 w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie. 1945 zmarł śmiercią naturalną w szpitalu w Londynie – poch. w Brookwood UK

222 Grabianowski(Korwin ) Kazimierzmjr/S/LdrP-0725Obserwator1990+ 1899-02-26Budzyń1984 South Port Merseyside i tu zmarł UK -brak daty zgonu
223 GrabowskiKazimierzwerkm./W/O784495Mechanik308DM
1893-01-31Kraków1947 Polska
224 GraczykWitold Kazimierzpor./F/LtP-2464 / 783210PilotVirtuti Militari

8262
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

301DB

304DB
1982-12-13+ 1920-02-23Prusinowo, CzarnkówZmarł w Keton Rutland UK.


Exton Park Catholic Cemetery, Rutland UK
225 GrocholskiKazimierz Adampor./. . . . .P. S. PPilot1994-09-26+ 771917-01-20zmarł w Zolikonie Szwajcaria - prochy złożone zostały w Grocholicach Polska
226 Grochowalski(Grock Dr.) Kazimierzplut.pch./LAC705628Bez specjalności+ 1918-02-27brak danych1975 surgery Enfield Middx EN2 UK
227 GromadowskiKazimierzplut./LAC793252Radio-mechanik317DM
+ 1912-01-13Lwówbrak dalszych informacji
228 GrzybowskiLeszek Kazimierzkpt./F/LtP-2144PilotVirtuti Militari

12058
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

306DM
1992-08-14+ 771915-12-19Dąbrowa Górn.Ur. w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 3PL – 131 Esk. Myśl. w Poznaniu, z którą brał udział w kampanii wrześniowej 1939 w składzie lotnictwa Armii „Poznań”. – 17 września odleciał jako „pasażer”wraz z ppor. Bibrowiczem z „kotła” nad Bzurą. Aresztowany przez NKWD podczas próby przejścia przez Węgry i osadzony w łagrze, skąd po zwolnieniu ewakuował się na Bliski Wschód z armią gen. Wł. Andersa. Przedostał się w roku 1942 do Anglii. Skierowany do Ośrodka Wstępnego Szkolenia Lotniczego w 1943 a następnie przydzielony w 1944 do 306DM. Gdzie latał do stycznia 1947 roku. - zmarł w Tadcaster – spopielony na cmentarzu w York UK - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.


York Cemetery UK
229 GulczyńskiZenon Kazimierzplut. pch./LAC784942Mechanik304DB
1921-03-04Morzyce1948 Argentyna
230 GutowskiKazimierzwerkm./W/O783180MechanikBEM

307DMN
+ 1903-02-28Gniezno1948 Polska
231 GuziakEugeniusz Kazimierzppor./F/OP-2805Pilot318DMR
1999-12-01+ 791920-09-06zmarł w Francji
232 HaberKazimierzwerkm./W/O784862Magazynier300DB
1977-02-05+ 741903-10-20Warszawazmarł w Warszawie Polska
233 HainKazimierzkpr./Cpl708152Instr. Wych. Fizyczn.1998-10-01+ 1920-04-04brak danychZmarł w Rouvroy Francja -brak dalszych informacji
234 HanowiczKazimierzst.szer./AC2729123Rusznikarz1924-04-17brak danychbrak dalszych informacji
235 HarendaKazimierzsierż./Cpl781786Mechanik309DMR
1987-01-31+ 1909-03-01SzadłowiceZmarł w Trowbridge Wilt’s UK- brak dalszych informacji
236 HawryszkówKarol Kazimierzplut./Cpl793994Fotograf308DM
1944-03-20501906-02-21brak danych– zmarł w Polskim Szpitalu Wojskowym nr 4 - Quassassin w Egipcie, wskutek obrażeń poniesionych w efekcie potrącenia przez samochód. – pochowany na cmentarzu Tel-el-Khebir w Egipcie (3/M)
237 HmeniaJansierż./W/O794584Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1982+ 681914-03-08brak danych18.08.1942 – RAF Ingham-„Wellington” –Z1409- lot bojowy – bombardowanie Osnabrück. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holenderskiej. Wskutek odniesionych ran zginął pilot Konderak. Reszta załogi dostała się do niewoli. (Luft L6 Heydekrug). J. Hmenia - brak daty zgonu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.

238 Hryniewicz („Katoczek”) Jankpt./F/LtP-0056Pilot304DB
1989-07-26+ 871902-01-22LemontowszczyznaPo ukończeniu OSL w Grudziądzu został skierowany do 2PL w Krakowie. Po 1939 roku przez Rumunię przedostał się do Francji Tam z jego inicjatywy, podchorążowie lotnictwa Kazimierz Karaszewski i Zbigniew Wojda zaprojektowali sztandar PSP, który zrealizowały mieszkanki Wilna z dr Zofią Waszlewską-Swidow na czele. Ten dar dotarł przez ambasadę Mandżurską w marcu 1941 do Londynu, a następnie wręczony honor. pocztowi PSP w dniu 16.07.1941 na lotnisku Swinderby. W okresie 1942-43 dowodził Eskadrą „C” w 309DMR a następnie był Adiutantem gen. Żeligowskiego. W marcu 1944 jest inicjatorem umieszcz. wizerunku MB Ostrobramskiej w Katedrze Westmisterskiej w Londynie. Po wojnie wrócił do kraju i zamieszkał w WSL w Dęblinie.-zmarł w Dęblinie, - poch. na cmen. komun.m w Dęblinie Polska •ppłk / 2 ga wersja PH/pl data zgonu: 24.10.81.
239 HubertKazimierzplut./W/O703915Pilot317DM
2006-01-01+ 851921-09-17brak danychUr. we Lwowie - zmarł w Brighton Sussex UK (Info: Piotr Sikora – 01.06.2012)
240 HudziakKazimierzszer./AC2792408Mechanik+ 1916-02-14brak danychbrak dalszych informacji
241 HukEdward Kazimierzsierż./F/Sgt780042Mechanik pokładowy300DB
1994-01-02+ 751919-04-26Wierzbice-Krasnezmarł w Colchester UK
242 HulackiKazimierzst.szer./AC2708809Bez specjalności301DB
+ 1923-06-28Lwów1947 Brazylia
243 HułasBronisławchor./W/O780457PilotVirtuti Militari

9559
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
2006-11-04+ 931913-02-15Luchów Górnyzmarł w Warszawie Polska ●por.
Added by Stefan Pietrzak
Bronisław Hułas był pilotem wyróżniającym się w czasie II wojny światowej w brytyjskim 138 dywizjonie do zadań specjalnych. Był instruktorem 18 (?) OUT i pilotem 300 Dywizjonu Bombowego oraz brytyjskiego dywizjonu do zadań specjalnych. Ogółem wylatał 7.000 godzin i wykonał 128 lotów bojowych, w tym 9 do Polski. Po powrocie do kraju latał w PLL „Lot”. Następnie zwolniono go i aresztowano. Po rehabilitacji w 1957 r. pracował jako pilot w Zarządzie Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Od drugiej połowy lat 80-tych XX w. był na emeryturze. Przed wojną należał do najmłodszych instruktorów pilotów w polskim lotnictwie wojskowym w Sadkowie. Dobór instruktorów był tam bardzo staranny. Tam właśnie w 1932 r. Bronisław Hułas rozpoczął swoją przygodę z lataniem i tam w późniejszym okresie powrócił jako instruktor. Przez rok latał na Potezach – 25 w 55 eskadrze 5 pułku w Lidzie. Potem Ukończył Wyższą Szkołę Pilotażu w Grudziądzu. Otrzymał przydział do 11 eskadry myśliwskiej. Jego dowódcą był płk. Iwaszkiewicz, którego przydzielono do Dęblina, a E. Hułas pojechał z nim (zgodnie z rozkazem). Ukończył kurs instruktorski z bardzo dobrą lokatą. Mając zaledwie 21 lat przystąpił do szkolenia podchorążych rezerwy (inżynierów, lekarzy, prawników, nauczycieli). Był w tym czasie najmłodszym instruktorem w lotnictwie wojskowym. Przeszkolił trzy roczniki podchorążych rezerwy. Po przegranej kampanii wrześniowej, jednostkę, w której służył ewakuowano do Czerniowiec w Rumunii. Samolot Hułasa po starcie został ostrzelany, ale niecelnie. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii (znał angielski) przydzielono go do sekcji płk. Stachonia d/s przerzutu lotników za granicę. W tym czasie E. Hułas mieszkał w hotelu, do którego kierowano polskich lotników, którzy otrzymywali dokumenty, cywilne garnitury i byli kierowani do punktów zbornych w celu wyjazdu z Rumunii. Wypowiedź E. Hułasa cyt. „Polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii zdobyło doświadczenie bojowe, organizacyjne, szkoleniowe i techniczne. W kraju doświadczenie to okazało się niepotrzebne. Personel latający uznano za szpiegów i zdrajców ojczyzny”. Edward Hułas jako jeden z niewielu polskich lotników w służbie RAF – powrócił do kraju. Zatrudniony w PLL „Lot” został po pewnym czasie zwolniony i aresztowany. Uznano go za trzykrotnego dezertera: 1) ponieważ 17.09.1939 r. uciekł z Polski; 2) w 1940 r. uciekł z Francji; 3) latając na Libratorze nie uciekł z Wielkiej Brytanii do Związku Radzieckiego. W Glasgow E. Hułas ukończył studia handlowe; przesłuchujący go stwierdzili, że tam uczono ich szpiegostwa. W czasie pracy w PLL „Lot” Hułas miał odwagę protestować przeciwko tzw. Akcji „0”, która polegała na stosowaniu oszczędności paliwa w czasie lotów (wykonywano loty przy użyciu gorszej jakości paliwa). Edward Hułas w 1940 r., jako jeden z niewielkiej grupy Polaków ukończył brytyjski kurs instruktorów. Początkowo był instruktorem w ośrodkach szkolenia pilotów, potem latał w 300 DB, a od lutego 1943 r do końca wojny latał w 138 angielskim dywizjonie do zadań specjalnych. Latał do Polski, Francji, Danii, Belgii i Holandii. Dokonywał zrzutów ludzi i ładunków. W tym czasie startował z lotniska Tempsford (miejsca postoju dywizjonu). Po przejściu na emeryturę udzielał się nadal zawodowo i społecznie. Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, prowadził wykłady dla studentów w specjalizacji pilotażowej. Więcej pod ww. linkiem.

Edward Hułas zaczął latać w 1932 r. w Bydgoszczy. Od 1934 r. w 23 (?) eskadrze 5 Pułku Lotniczego w Lidzie. W 1935 r. ukończył Wyższą Szkołę Myśliwską i Strzelania Powietrznego w Grudziądzu. Po kursie instruktorskim w Warszawie od maja 1937 (?) był instruktorem pilotem Szkoły Podchorążych Lotnictwa Rezerwy w Sadkowie (wyszkolił 3 roczniki). Po krótkim pobycie we Francji od lutego 1940 r. w Anglii, gdzie skończył kurs instruktorski. Od lutego do września 1942 r. w 300 DB. Od lutego 1943 do końca wojny w dywizjonie do zadań specjalnych. W artykule opowiada redaktorowi o locie nad Bremą, który odbył z 3 na 4 lipca 1942 r. Atakowano Bremę, ale Niemcy zbudowali „sztuczne miasto” – tzw cel pozorny. Uszkodzonym po strzale Wellingtonem (F 1291) lądował w morzu. Uratował się podjęty przez ścigacze.
(Pod ww. linkiem przedstawiono dwa artykuły prasowe Tadeusza Malinowskiego, w których znajdujemy mnóstwo szczegółów dotyczących służby wojskowej w kraju i Anglii oraz kilka zdjęć Bronisława Hułasa)

Zdjęcie Edwarda Hułasa z załogą, internowaną do Szwecji: załoga Liberatora III NF-F (BZ858), która nocą z 9 na 10 października 1943 r. (po utracie paliwa spowodowanej przestrzeleniem zbiorników) wyskoczyła nad Szwecją na spadochronie i została internowana.

Od lewej: por. pil. Czech Nowacki, sierż. mech. pokł. Witold Ruciński, por. obs. Mieczysław Malinowski, kpr. strz. Stefan Miniakowski, kpr. rtg. Bolesław Woźniak, kpr. strz. Józef Dubiel, st. sierż. pil. Bronisław Hułas (dowódca załogi). cytat: „Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł “Berlin za Warszawę” o dywizjonie 300 i jego bohaterach (“TP” nr 7/04). Informacja, że nie żyje już żaden z jego pilotów (poza Bogusławem Morskim za granicą), jest jednak nieścisła. W Warszawie mieszka pilot dywizjonu 300 – kapitan Bronisław Hułas, który prawie od początku wojny latał w Anglii w specjalnych dywizjonach brytyjskich, a później w dywizjonie 300. Dwukrotnie go zestrzelono, ale uratował siebie i załogę wodując się na Morzu Północnym i skacząc ze spadochronem nad Szwecją. Był aktywny jako pilot do końca wojny. Generał Władysław Sikorski dwukrotnie odznaczył go orderem Virtuti Militari. Uhonorowano go też wieloma orderami brytyjskimi. Ostatni wręczono całkiem niedawno. Order ten przyznawano za zasługi wojenne i wręczano od razu po wojnie. Kiedy jednak władze brytyjskie dowiedziały się, że pilot Hułas zdecydował się wrócić do kraju, wstrzymały się z jego wręczeniem ze “względów politycznych”. Odznaczenie wręczył książę Karol na Westerplatte podczas wizyty w Polsce w 1993 r. Po wojnie kapitan Hułas pracował w liniach zagranicznych LOT-u. Później aresztowano go za “szpiegostwo”. Uwolniony w 1956 r. pracował jako pilot w zarządzie, zajmując się korytarzami powietrznymi. Nie dopuszczono go natomiast do lotów zagranicznych. Fragmenty jego życia opisano w piśmie “Pilot wojenny” (wydania z 2000 i 2001 r.).” – https://www.tygodnikpowszechny.pl/ostatni-pilot-125685 Informacje z Forum Dyskusyjnego Miłośników Lotnictwa – Myśliwcy – https://www.mysliwcy.pl/forum/watki.php?id=994&ustaw=&s=2 Biorąc pod uwagę wspomnienia Bronisława Hułasa (Pilot Wojenny 1/2000) jego udział można wykluczyć. 4.IX odleciał z Sadkowa w grupie siedmiu samolotów pozostałych po bombardowaniach (w tej grupie na pewno Lublin R-XIII; o innych typach nie wspomina) gdzieś na lądowisko w województwie lubelskim. Potem Łuck, Trębowla, Czortków i ostatecznie odlot do Rumunii. W tej grupie Hułas wymienia jeszcze następujące osoby (nie koniecznie piloci, bo w grupie byli także na pewno mechanicy): – porucznik Lenius (dowódca grupy) – sierżant Homa (z-ca dowódcy) – kapral Kazimierz Cegliński (na pewno pilot) W grupie byli też jacyś rezerwiści. Ale też nie jasne czy piloci. Jako ciekawostkę podam, że Hułas odleciał do Rumunii nie na samolocie z Sadkowa, lecz na jednym z RWD-8 z Aeroklubu Gdańskiego, które przyleciały także na ostatnie lądowisko tej grupy Hułasa. Piloci aeroklubu poszli szukać jedzenia i już nie wrócili, a ponieważ niektóre ich samoloty miały dużo paliwa, dlatego Hułas wybrał jeden z nich. Do Rumunii przeleciały ostatecznie tylko trzy samoloty. Ale nie jest jasne czy oprócz tego jednego RWD-8, pozostałe dwa to były samoloty z aeroklubu czy z Sadkowa.Warszawa Powazki
244 HuptyśKazimierz Piotrkpr./LAC703374Mechanik300DB
1991-10-25+ 1919-08-23Chlewice1989 41-200 Sosnowiec - tu zmarł.
245 HyryczKazimierzszer./F/Sgt705569Pilot1981+ 671914-05-17Usiczezmarł prawdopodobnie w Maidstone, Kent –brak daty zgonu, miejsca i dalszych danych UK
246 IngardenJerzy Kazimierzppor./F/OP-2871Pilot316DM
1949-02-01+ 271921-10-19W latach 1944-45 ? brał udział w lotach bojowych nad Niemcy, podczas jednego ze startów uległ wypadkowi w 1945 roku. Zmarł w wyniku powikłań w lutym 1949 w Krakowie Polska. (info: Krzysztof Ingarden – 07.01.2012)
247 IrzyńskiTadeusz Kazimierzkpr./LAC707312Kierowca samochod.309DMR
1926-07-02Rożyszczebrak dalszych informacji
248 IwachówKazimierzplut. pch./W/O704436NawigatorVirtuti Militari

11098
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB

301DB

2002 Worthing UK+ 1921-06-15Buczacz1994 Lancing W. Sussex BN15 - Zmarł w Worthing UK -brak daty zgonu
249 JabłońskiKazimierz Józef (Kowalski)kpr./AC1708428Bez specjalnościMedal Lotniczy

2017-06-271924-08-10Warszawabrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Buried Liverpool
250 JabłońskiWiktorst.sierż./F/Sgt792964Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9450
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

301DB

138 Sqd

1943-09-15291914-05-15Chlewicebrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for missing Wellington Z1405 captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11.

251 JachKazimierzkpr./LAC706335Mechanik1997-01-01+ 781919-05-27Przemyślzmarł w Dorking Surrey UK
252 JachimowskiKazimierzszer./AC2708873Fryzjer uczeń1923-02-25Małków1947 Polska
253 Jagodziński(Iwański) Kazimierzkpr./LAC708151Kierowca samochod.1999+ 1922-05-05FordonZmarł w Blackpool Lanc’s UK – brak daty zgonu i danych
254 JakiełaKazimierzkpr./Cpl705230Kierowca samochod.2005-02-13+ 831922-04-12brak danychZmarł w Classon Oakland MI USA
255 JaklewiczKazimierzmjr / F/LtP-1434ObserwatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB

1982-07-071907-11-28Sosnowiec19.06.1941 – RAF Syerston-„Wellington”-R1696- lot boj. bombard. Bremy. Podczas lotu powrotnego samolot był dwukrotnie atakowany przez niemieckie myśliwce i został zestrzelony nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, - Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego dnia. K. Jaklewicz zmarł w Sopocie i tam został pochowany Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434) PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

256 JakubowiczJerzy Kazimierzsierż./Cpl794913Elektryk302DM
+ 1907-10-30Warszawabrak dalszych informacji
257 Jakusz-GostomskiFranciszek Józefkpt./F/Lt76696PilotVirtuti Militari

9275
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB

138 Sqd

1943-09-15261917-08-14KleszczewoUr. w m. Kleszczew pow. Kościerzyn Pomorze. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 9 lokatą.- Przez Rumunię, Liban przybył do Francji skąd w lipcu 1940 roku dotarł do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 18 OTU dostał przydział do 300DB, gdzie wykona 37 lotów bojowych. W przerwie operacyjnej jest instruktorem w 18, 25 i 10 OTU do roku 1943. Na własną prośbę jest odkomenderowany do 138DB RAF do zadań spec. 1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. - Pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Poznaniu Polska (10-11/5/M)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11. 3 Agents also died.

Receiving DFC

Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
258 JanekStanisławszer./Sgt794580Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1942-07-26321910-09-06Huta Firley1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1244- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Podczas lotu powrotnego, nad Anglią samolot został zaatakowany przez niemieckiego myśliwca – mocno postrzelany, rozbił się podczas lądowania na lotnisku Ingham. Kpr. Henryk Kowalski odniósł lekkie rany, pozostali członkowie załogi wyszli bez obrażeń. – pochowany na cmentarzu w Newark (310/H) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: Father& mother: Piotr and Aleksandra JanekNewark UK
259 JaniakKazimierzst.sierż./Cpl783951Obsługa balonów1959+ 1906-03-02ŁysininZmarł w Chatham Kent UK - brak daty zgonu i dalszych informacji
260 JankowiakKazimierzkpr./Sgt704437Radio operator pokł.300DB
1944-05-23251919-02-04PoznańRAF Faldingworth-„Lancaster”-LM487- lot boj, bombard. Dortmund. Podczas lotu powrotnego, prawdopodob. uszkodzony nad celem, rozbił się koło Diessemer Bruch w rejonie Krefeldu w Niemczech. – zginął – poch. w Reichswald Forest, (1/II/E) Niemcy
261 JankowskiKazimierzsierż./W/O794178Pilot301DB
2003-09-16+ 831920-02-10Lublinzmarł w San Diego CA USA
262 JanowiczKazimierzsierż./Sgt703433Strzelec pokładowy300DB
+ 1914-03-020brak dalszych informacji
263 JaranowskiKazimierzst.szer./AC2708591Bez specjalności304DB
1993-02-19+ 711921-10-25Prątnicazmarł w Elblągu (info: syn Piotr – 06.06.2010)
264 JarczykKazimierzst.szer./AC1707551Bez specjalności305DB
1923-07-11Fenain1947 Francja
265 JarnutowskiKazimierz Andrzejchor./W/O792805Pilot1984-03-23+ 1906-01-13Kalisz1947 Polska -Zmarł w Warszawie.
266 JaroszyńskiKazimierzplut./LAC705696Fryzjer1919-09-18Sokalbrak dalszych informacji
267 JarzębińskiKazimierzmjr/F/LtP-0416PilotVirtuti Militari

6234
Krzyż i Medal Niepodległości

Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1957-11-22+ 601897-04-15Stary Sączzmarł w Sanderstead Surrey.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: UK In 1923, he served in the 3rd aviation regiment in Poznań, with the rank of senior lieutenant on June 1, 1919 and 46th in the corps of aeronautical officers. In July 1924 he became the commander of the 15th fighter squadron in Poznań and commanded it until it was renamed the 112th fighter squadron in March 1925. 1932 he was an assistant to the military attaché in Paris. On November 20, 1933 he was transferred to the 2nd Air Regiment in Kraków. On January 5, 1934, he became the commander of the 21st line squadron, on September 20, 1935 - the commander of the 26th accompanying squadron, and in November 1935 - the commander of the 2nd / 2nd line squadron at the Kraków-Rakowice airport. In March 1939 he served in the Aviation Cadet School - Technical Group in Warsaw as deputy commandant and commander of the school division. After the outbreak of World War II and the September campaign, he made his way to the West. He was admitted to the Polish Air Force in Great Britain as a flight lieutenant of the Royal Air Force. He served in 303 Squadron. He was buried in Sanderstead Surrey.

268 JasińskiKazimierzkpr./AC1709972Bez specjalności+ 1899-11-05Żyrardówbrak dalszych informacji
269 JaśkiewiczKazimierz Zdzisławplut./LAC784919Mechanik304DB
1966+ 1913-07-04Zmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
270 JaskulskiKazimierzplut./LAC793825Bez specjalności+ 1915-02-13brak dalszych informacji
271 JaworowskiWładysławplut./W/O794574Radio operator pokł.301DB
1921-03-12Zucielec02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-DK124- specjalny lot bojowy nad Polskę z zrzutami na placówkę w okręgu radomsko-kieleckim. W drodze powrotnej, w pobliżu granic węgiersko-jugosłowiańskiej został uszkodzony przez niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło miasta Mohacz nad Dunajem. Uratowali się na spadochronach i dostali do niewoli: naw. Antoni Data, r-oper. Władysław Jaworowski, bomb. Marian Klimczak, mech. pokł. Stanisław Oględzki, strz. pokł. Jan Rygielski, i strz. pokł. Kazimierz Żebrowski. – Zginął pil. Rosiniuk. -O W. Jaworowskim od 1947 brak dalszych informacji
272 JaworskiKazimierz Aleksanderpor./F/OP-0454Obserwator1970+ 1906-01-29brak danychZmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
273 JaworskiKazimierz Emil Franciszekppor./P/OP-2655Pilot307DMN
1944-09-17251919-08-17RAF Coltishall-„Mosquito”-HM223- lot boj. z ppor. Z. Szymilewiczem z zadaniem patrol. rejonu Grave-Deelen. Samolot prawdopodob. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Obaj lotnicy zginęli. - Zestrzelił samolotów: 1/0/0.
274 JeleńKazimierzkpr./F/Sgt707610Strzelec pokładowy1974+ 1923-02-11StojańceZmarł w Bradford York’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
275 JeżewskiKonradpor./F/O76726PilotVirtuti Militari

9473
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1942-06-20281914-01-14MińskRAF Hemswell-„Wellington”- Z1256 - lot bojowy, bombard. Emden. Po wykonaniu zadania, samolot został zestrzelony nad Niemcami między Riepe a Simonswolde. Zginęła cała załoga. -Poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburg, Niemcy (16/1/E)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington lV Z1256 BH-A. T/o RAF Ingham 23:47 hrs. Target Emden in Niedersachsen. Shot down by Oblt Rudolf Schoenert 4./NJG2 - 1.5km NW Georgshell (Luchs): 2,800m at 01:17. Claim by M. Flak Abt 236 credited as 24th. 5 crew were intially buried at Brackeswalde and one at Wittmund. Crew: Pilot: Sgt Jan Kropacz (P/783089 ) Buried - Sage Plot I Row E Grave 13. Pilot: Fg Off Josef Tomaszewski (P/0340) buried - Sage Plot I Row E Grave 11 Observer: Fg Off Konrad Jezewski (P/76726 ) bruied - Sage Plot I Row E Grave 16. W/Op/A/G : Sgt Stanislaw Mielcarek (P/780902 ) buried - Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2. W/Op/A/G: Sgt Stanislaw Kaczmarczyk (P/794213) buried - Sage Plot I Row E Grave 12. A/G: Sgt Kazimierz Blaszczak (P/783942) buried- Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2.Sage, Germany
276 JonczykKazimierzsierż./Cpl783771Mechanik307DMN
1918-07-05Charchów Księżybrak dalszych informacji
277 JosztKazimierzkpt./F/OP-0933ObserwatorVirtuti Militari

9383
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-10-31311911-10-07Warszawa15.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8586- lot boj. bombard. Dortmund. Podczas lotu powrotnego samolot lądując przymusowo z braku paliwa, rozbił się pod miejsc. Wroot w pobliżu Lindholme. Kazimierz Joszt został ranny. Wyszli z wypadku bez obrażeń: Kazimierz W. Konopasek, Bolesław Sędzimir i Wacław Szmidt. Zginęli: Stefan Sznidel oraz Kazimierz Pasisz. 1942 zginąl – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1279- uczestniczył w minowaniu rejonu Lorient. Podczas wykon. zadania samolot został zestrz. przez niem. myśliwca. Cała załoga zginęła. – poch. na cmen. komun. w Lorient-Kerentrech, Francja (35-38)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-04-15 Wellington ll Z8586 SM-A RAF Lindholme. Attack on Dortmund. Forced landing Wroot (9 miles E Doncaster) after runnig out of fuel. Crew: Pilot: P-0612 Fg Off Stefan Sznidel - killed, Pilot: P-1208 Fg Off Kazimierz Wacław Konopasek - Ok, Observer: P-0933 Fg Off Kazimierz Joszt - Injured, Wireless Operator: 784835 Sgt Kazimierz Pasich - killed, Wireless Operator/Air Gunner: 780511 Bronisław Władysław Sędzimir -Ok, Air Gunner: 792066 Sgt Wacław Szmidt - OK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-31 Wellington lV Z1279 Take off 17:33 RAF Helmswell. 53% moon. Gardening (mine laying) in French waters off Lorient (Artichokes Area). Lost in the target area. Crew: Kapitan Kazimierz JOSZT (P/0933), Navigator, Kapral Bronisław OSSOWSKI (P/784083), Kapral Wacław Józef PILARSKI (P/794374), Porucznik Andrzej ROGOWSKI (P/0843). All buried Lorient (Kerentrech) Communal France. Jerzy Górecki (P-0739) Bomb Aimer (MIA)

Lorient Kerentrech France
278 JózefczykKazimierz Sewerynpor./P/OP-2517Nawigator+ 1914-01-28brak danychbrak dalszych informacji
279 JózefkowiczKazimierz Janpor./F/LtP-2187Obserwator307DMN
+ 1913-03-06Michałów1950 Buenos Aires Argentyna
280 JózefowiczEugeniusz Stanisławppor./F/OP-2412NawigatorMedal Lotniczy

300DB
1944-06-13261918-06-21RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrzelony przez noc.myśliwca. –pochowany w Reichswald Forest (4-5 G-31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
281 JozepajtJanpor./F/OP-0583Pilot18 OTU1941-09-29231918-04-07WarszawaUr. w Warszawie.-Absolwent XIII Promocji SPL,- ukończył w 1939 z 117 lokatą.- W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku został przydzielony do Rezerwowej Esk. Rozp. SPL. We Francji przydzielony do bazy zbornej w Salon i Lyon. W W. Brytanii przeszkolił się na pilota w 1941 roku i odszedł na kurs instruktorów do ATFC w Cranwell, a póżniej do 18 OTU. 1941 zginął - RAF Bramcote-„Wellington”-R3216- samolot po powrocie z treningowego przelotu nawigacyjnego, podszedł zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote, przepadł, rozbił się i spłonął. W płomieniach samolotu zginął pilot i strzelec (obaj z RAF), oraz z polskiej załogi: por.naw. Zygfryd Stępień, ppor.pil. Stanisław Cupryk, por.obs. pilot-uczeń Jan Jozepajt, kpr.r./op. Jan Księżyc i st.szer .strz. Teofan Astramowicz. Uratował się tylko ciężko ranny kpr. strz. Marian Ziętkiewicz. - W akcji ratunkowej wyróżnił się por. Kazimierz Zygmunt Wieliczko. – Por. Jozepajt został pochowany w Nuneaton, Warw’s (102/H) UK
282 JóżwiakKazimierzsierż./W/O781105MechanikKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
+ 1912-12-09GosławiceRAF Davidstow Moor-“Wellington”-HE576- lot bojowy, patrol. rejonu Zatoki Biskajskiej i zwal. niem. okrętów podw. Podczas lotu powrotnego samolot wskutek awarii silnika rozbił się w pobliżu lotniska. Tadeusz Kołodziejski i sierż. Kazimierz Jóżwiak odnieśli lekkie rany,- Mieczysław F. Matlak i Feliks Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: L.J.Rodziewicz oraz mjr.pil. Zygmunt Janicki. 1947 Polska – brak dalszych informacji.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)

283 JungowskiJerzy Leon Antonikpt./F/LtP-0208PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB

305DB
1974-01-19+ 641910-12-29Wieluń29.03.1942 – RAF Lindholme – „Wellington” W5567- uczestniczył w bombardowaniu Lubeki. Po wykonaniu zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. Cała załoga : Józef Jungowski, Franciszek Wąsiński, Czesław Krupa, Jan Krawiec, Mieczysław Skubiszewski, dostali się do niewoli. Por. Kazimierz Pawluk został osadzony w stalagu Luft III Sagań (Żagań). Uczestnik ucieczki 50 alianckich lotników z tego obozu. – zmarł w Los Angeles CA USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 5567 SM-N 1942-03-28. Hit by 3/Res Flak Abt 617 (Flakbrigade) whilst flying over Schleswig-Holstein. Aircraft crashed near Malente-Benz at 0137. (Nachtjagd Combat Archives 1942 - Theo Boiten) PoW Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. Survived war. Died 19.01.1974 Los Angeles, CA, USA

284 JurczykKazimierzst.sierż./Sgt793507Radio mechanik315DM
+ 1914-08-12Wesołów1948 Australia
285 JurekKazimierz Zygmuntplut./Sgt706608Pilot304DB
2006-04-07+ 1920-03-18BłaszkiZmarł w Burlington ON Kanada -brak dalszych informacji
286 JurginKazimierzpor./F/LtP-1920Meteorolog301DB
1981-02-25+ 681913-01-07zmarł w Cordobie. Argentyna
287 KabulskiJanplut./Sgt781380Mechanik pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1944-07-26331911-05-20Warszówka
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-07-26 Lancaster lll PB252 BH-M Took off RAF Faldingworth 23:00 hrs for an operation against Stuttgart. 28% moon. Raid on Stuttgart undertaken by 412 Lancasters and 138 Halifaxes of Bomber Command. 8 Lancasters and 4 Halifaxes were lost (2.2 per cent of the force desptached). Outward-bound, collided in the air near Orleans with a Canadian crew Lancaster III ND903 PM-G from 103 Sqd and at 01:00 was abandoned. Flt Sgt Witrylak quickly made contact with the local Maquis and he arrived back in England on 20 August 1944. Those who died are buried in Orleans Main Cemetery. Crew: Pilot Flt Sgt Jan Danieluk 780992 (KIA), F/E Sgt Jan Kabulski 781380 (KIA), Nav Fg Off Kakimierz Gałat P-2404 (KIA), Bomb Aimer Flt Sgt Zbigniew Witrylak 7823329 (Evaded). W/Op Flt Sgt Albrecht Pagieła 794835 (KIA), A/G WO Kazimierz Wziątek 792662 (Evaded), A/G Sgt Henryk Tadeusz Czyżyk 794365 (KIA)

ORB Report

Memorial Lailly-en-Val France

Faldingworth UK Memorial


br>

Orleans Main, France
288 KaczanKazimierzplut./LAC703677Mechanik300DB
1964-12-07+ 571907-03-06Okopy1946 Polska
289 KaczmarczykStanisławkpr./Sgt794213Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9596
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20221920-01-01Brzezienko– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1256 - lot bojowy, bombard. Emden. Po wykonaniu zadania samolot został zestrz. nad Niemcami między Riepe a Simonswolde. Zginęła cała załoga. -poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburgu Niemcy (12/1/E)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington lV Z1256 BH-A. T/o RAF Ingham 23:47 hrs. Target Emden in Niedersachsen. Shot down by Oblt Rudolf Schoenert 4./NJG2 - 1.5km NW Georgshell (Luchs): 2,800m at 01:17. Claim by M. Flak Abt 236 credited as 24th. 5 crew were intially buried at Brackeswalde and one at Wittmund. Crew: Pilot: Sgt Jan Kropacz (P/783089 ) Buried - Sage Plot I Row E Grave 13. Pilot: Fg Off Josef Tomaszewski (P/0340) buried - Sage Plot I Row E Grave 11 Observer: Fg Off Konrad Jezewski (P/76726 ) bruied - Sage Plot I Row E Grave 16. W/Op/A/G : Sgt Stanislaw Mielcarek (P/780902 ) buried - Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2. W/Op/A/G: Sgt Stanislaw Kaczmarczyk (P/794213) buried - Sage Plot I Row E Grave 12. A/G: Sgt Kazimierz Blaszczak (P/783942) buried- Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2.Sage, Germany
290 KaczmarekKazimierzst.sierż./W/O794131Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8325
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
2006-07-15+ 911915-10-28brak danychzmarł w Vancouver BC Kanada
291 KaczyńskiKazimierz Jakubkpr./LAC784104Obsługa balonówi1916-02-24Warszawa brak dalszych informacji
292 KaletaKazimierzsierż./Cpl780388Rusznikarz300DB
1920-01-19Limanowabrak dalszych informacji
293 KalinaKazimierzppłk/W/CdrP-0225Oficer techniczny1982-05-14+ 841898-01-31Krępazmarł w Warszawie Polska (info: Wiesław 05.06.2011)
294 KalinowskiKazimierzjun./AC1707822Mechanik Heliopolis1992-02-06+ 651927-01-16DrohiczynUr. w m. Drohiczyn-Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - zmarł w Loughborough Leic’s – pochowany na cmentarzu w Salby UK
295 KalinowskiPaweł Kazimierzjun./AC2707823Mechanik Heliopolis1992+ 1927-02-01GrodnoUr.w m. Grodno. . - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - 1991 Stoke Green, Coventry. CV3- zmarł w Leicester UK. -brak daty zgonu
296 KalinowskiKazimierzst.majst./F/Sgt784884Mechanik25 (P)EFTS1944-10-12+ 451899-02-09MierzewoRAF Hucknall – zmarł śmiercią naturalną – pochowany na cmentarzu w Hucknall Nott’s (8/D) UK
297 KalinowskiKazimierzkpr./LAC794797Mechanik1922-05-15brak danychbrak dalszych informacji
298 KaliszKazimierz Wiktorplut./LAC793996Mechanik307DMN
1993-11-14+ 1916-03-22Ustrzyki Dolne1947 Polska - zmarł w m. Jeżów Sudecki Polska.
299 KalkusWacław Stanisławppor./F/OP-1905ObserwatorVirtuti Militari

9403
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-06-24211922-06-14WarszawaRAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz, i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. - poch. na nowym cmentarzu wschodnim w Amsterdamie, Holandia (62)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,Amsterdam New Eastern Holland
300 KaltenbekKazimierz JanST.sierż./Sgt784255Stolarz1967-09-27+ 1903-11-20Rotkietnica1948 Pol. Afryka - zmarł w Cape Town RPA.
301 KałatKazimierzmajst./F/Sgt781404Mechanik2SFTS1941-02-08+ 361905-03-04Będzin1941 zginął – RAF(?) - zginął w wypadku drogowym – poch. na cmen. St.Mary w Black Bourton (2/C) Oxo’s UK
302 KamienobrodzkiKazimierz Janpor./F/OP-3014Oficer techniczny1991-08-03+ 1907-04-28Lwów Zmarł w Warszawie. - brak dalszych informacji
303 KaniewskiKazimierzst.majst./Sgt781821Mechanik+ 1906-09-09brak danych1949 Argentyna
304 KapaKazimierzkpr./Sgt781276Strzelec pokładowy301DB
1942-06-23281914-01-04ZawiercieRAF Hemswell-„Wellington”-Z1345- lot bojowy, zadanie bombardowanie Emden. Samolot został zestrzelony do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu Vredenhof Schiermonnikoog, Holandia (78)
305 KapustkaKazimierzkpr./AC2729240Kancelista+ 1914-02-07Wojnarowa1949 Polska
306 Karamucki(Kaye) Kazimierzplut./LAC793087Mechanik304DB
1989-09-14+ 691920-03-06Bydgoszczzmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
307 KaraszewskiKazimierzpor./F/LtP-1858Pilot309DMR
1996-01-26+ 781918-04-26Ur. w Moskwie. – Jako uczeń gimnazjalny odbył szkolenie szybowcowe i samolotowe. – Przez Rumunię, Liban przybył do Francji gdzie został odkomenderowany do Ośrodka Szkolenia Załóg Bombowych i Współpracy w ST.Etienne gdzie przebywa od kwietnia do czerwca 1940. – Jest współautorem projektu sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.- W W. Brytanii przeszkolił się w 15 EFTS i 16 SFTS, a następnie skierowany do 55 OTU gdzie przebywa do maja 1941. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do 317DM, gdzie lata bojowo do stycznia 1942 roku. Z powodu choroby wycofany z lotów operacyjnych i przesunięty jako pilot do 2 Signal School, gdzie przebywa do lipca 1942. Po awansie na p porucznika, w okresie od sierpnia 1942 do maja 1943 latał w AA-CU i 41 OTU na przeszkoleniu na samolot P51 “Mustang”, powrócił do operacyjnego latania w 309DMR do czerwca 1945. - zmarł w Ostrołęce Polska
308 KarczewskiKazimierz Stanisławjun./AC1707824Mechanik Heliopolis2001-06-11+ 761925-02-25WołkowceWychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. -zmarł w Westminster CO USA i tam został pochowany
309 KarlikowskiKazimierz./F/OP-2844Pilot318DMR
1995+ 1916-02-11Radom1948 RAF Bushey Middx. - zmarł w ? Suffolk UK. -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
310 KarpBernard Kazimierzsierż./LAC781838Mechanik307DMN
1919-04-26Cisów1951 Camberley Surrey UK
311 KarpowiczKazimierzplut./AC2705079Bez specjalności302DM
1943-06-23251918-06-07brak danych– RAF Perranporth – zginął na lotnisku potrącony przez samolot – pochowany na cmentarzu w Newark UK
312 KasperowiczEdward Piotrsierż./W/O794455Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB

18 OTU
301DB

138 Sqd (SOE)

2009-06-13 Lincoln UK+ 1916-11-01Bachmacz08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 24.06.1943- RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią w okolicy Zaandam. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. Od 1947 roku brak dalszych informacji.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,

313 KazimierczukKazimierzpor./F/LtP-1057PilotUSAAF1943-11-03401903-03-03Warszawa– RAF Farnborough-„Flying Fortress B-17” – lot bojowy, bombar. Wilhelmshaven. Był jedynym Polakiem w 9-cio osob. załodze „Latającej Fortecy” i leciał tego dnia jako 2-gi pilot. Podczas dolotu nad cel, nad morzem, zderzył się w powietrzu z innym „B-17”. Nastąpiła eksplozja i załogi obu samolotów zginęły od wybuchu. Szczątki samolotów wpadły do morza.
314 KępińskiJózef Lucjanppłk/W/CdrP-1411PilotVirtuti Militari

8982
Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1 PFTS
16 PFTS
1964-03-26+ 651899-09-12StrykówUr. w Strykowie na Ziemi Piotrkowskiej. W listopadzie 1918 r. wstąpi ochot. do Wojska Polskiego, 1-go Pułku Szwoleżerów. W szeregach tego pułku walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Następnie odkomenderowany do Szkoły Podchorążych w Warszawie, którą ukończył w lutym 1920 r. 23 marca 1926, rozpoczął kurs aplikacyjny lotnictwa przy 4PL w Toruniu, a po ukończeniu został przeniesiony do 1PL w Warszawie. Był szefem wyszkolenia lotniczego w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr.1 w Dęblinie. We wrześniu 1939 r. dowodził obroną powietrzną „Szkoły Orląt” i uczestniczy w ewakuacji szkoły. Przez Rumunię przedostał się do Francji. Tam sformował i przeszkolił I/145 Dywizjon Myśliwski “Warszawski”. – 10 czerwca 1940 r. w walce powietrznej został ciężko ranny. Po długim leczeniu w szpitalu i dzięki pomocy francuskiego ruchu oporu przedostał się do W. Brytanii, gdzie powierzono mu stanowisko w szkolnictwie lotniczym. Był komendantem Polskiej Szkoły Pilotażu w Newton, a następnie oficerem łącznikowym w Dowództwie Szkół Lotniczych. W roku 1947 powrócił do Polski – w Kraju służył w Lotnictwie Wojskowym, następnie był dyrektorem Zarządu Głównego Ligi Lotniczej. – zmarł w Warszawie Polska ● płk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Virtuti Militari for his combat actions in France in 1940, on the orders of General Kazimierz Sosnkowski, presented by General Władyslaw Sikorski in London in 1941. Promoted posthumously to the rank of colonel of the Polish Air Force.Powazki Cemetery, Warszawa Poland
315 KęsickiKazimierz Edwardppor./P/OP-2415Obserwator307DMN
1943-12-20351908-02-22– RAF Sumburgh-„Mosquito”-X648- lot ćwiczebny wraz z ppor.pil. J.P. Pfeifferem. Z nie ustalonych powodów samolot wpadł do morza. Obaj lotnicy zginęli. – poch. na cment. Costorphine Hill w Edynburgu (B/1376) UK
316 KicińskiKazimierzpor./P/OP-2569Nawigator1998+ 1917-03-05brak danychZmarł w Cardiff Glam UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
317 KidziakKazimierzsierż./F/Sgt780650Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9567
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-06-24281915-03-28Ruda Kołtowska– RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz, i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. – pochowany na nowym cmentarzu wschodnim w Amsterdamie, Holandia (62)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,Amsterdam New Eastern, Holland
318 KiebuzińskiKazimierzplut./Cpl783884Mechanik1983-04-06+ 1907-07-16LwówZmarł w Ear Falls ON Kanada -brak dalszych informacji
319 KielanSylwan Józefppor./P/OP-2148PilotMedal Lotniczy (x2)

304DB
1943-08-13261917-02-10Warszawa– RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie Zatoki Biskajskiej z zadaniem zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckie myśliwce. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-08-13 Wellington Xlll HZ638 2P Patrol over the Bay of Biscay. This plane was shot down by German fighter over the Bay of Biscay (location 14W/0777). German pilot was Dieter Meister. Crew: P / O (pil.) Silvanus Kielan - KIA, Sgt (pil.) Witold Pastwa - KIA, F / Lt (nav.) Stefan Widanka - KIA, Sgt (rtg.) George Dangel - KIA. Sergeant (Mr), Franciszek Gorka (Francis Hill) - KIA, Sergeant (Mr) Kazimierz Czarnecki - KIA
320 KielarKazimierzplut.pch./AC2706484Nawigator–uczeń1917-12-12Jasło1947 Polska
321 KielichKazimierz Maciejppłk/S/LdrP-0055PilotVirtuti Militari

9089
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1941-06-25411900-02-24Warszawa1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-W5723- lot bojowy nad Francją. Podczas powrotu, wskutek uszkodzenia silnika, samolot wodował na kanale La Manche w pobliżu Clackton w Essex. Ocaleli: Zbigniew Idzikowski i Tadeusz Frankowski. Zginęli: W.Januszkiewicz, S.Wiczak, Zbigniew S.Lewoniec i Kazimierz M.Kielich - został pochowany na cmentarzu w Newark (302/L) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: '25 June 1941: 305 Squadron suffered a most painful loss. Squadron Leader K. Kielich, an outstanding commander, a gifted pilot and a fine comrade, lost his life on the night of 24th-25th June, 1941. He was in command of an aircraft which had just bombed Boulogne - really quite a simple operation. But his port engine was damaged by flak and stopped as he was flying back over the Channel. The crew baled out. The rear gunner jumped frst and a favourable wind carried him safely to English soil. The others were less lucky and all came down in the sea some miles from the coast. The only one saved was Flying Officer Z. Idzikowski, a man of exceptionally powerful physique and great endurance. His account of the ordeal has been preserved' ('Destiny Can Wait , William Heineman, 1949)322 KiełczewskiKazimierzplut./LAC783033Mechanik309DMR
1994-11-11+ 1919-10-06Lachowo1980 Nottingham UK - zmarł w Maumelle AR USA.
323 KierskiKazimierz Maksymilianppor. F/OP-1951Pilot317DM
1943-03-31251918-02-21Ur. w m. Ciechanów, woj. mazowieckie. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - Po kampanii wrześniowej 1939, przez Rumunię i Francję przedostał się do W. Brytanii, początkowo latał w 1 AACU do maja 1942 roku. Po przeszkoleniu w 58 OTU w październiku 1942 roku został przydzielony do 317DM. Po kilku dniach pobytu został odkomenderowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej gdzie przebywał do grudnia 1942. Po zakończeniu Szkoły Oficerskiej, powrócił do 317DM. - 1943 zginął – RAF Kirton in Lindsey-„Spitfire”-AR431- lot ćwiczebny – koszący w parze. Samolot po skręcie na małej wysokości, zaczepił skrzydłem o ziemię i rozbił się koło Finningley (York’s). Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Northwood (H/363) UK
324 KiewnarskiAntoni Władysławmjr/F/LtP-0109ObserwatorVirtuti Militari

9613
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
2044-03-25451899-01-26Moskwa28.08. 1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1245- lot boj. bombard. Kassel. W rejonie Eindhoven w Holandii samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. Antoni Kiewnarski dostał sie do niewoli niemieckiej i został osadzony w stalagu Luft III Sagan (Żagań) – schwytany w czasie zbiorowej ucieczki 50 alianckich lotników, został rozstrzelany przez gestapo 25.03.1944. Tadeusz J. Frankowski, będąc w niewoli niem. po zaleczeniu ran, zdołał zbiec i 25.10.1942 roku dotarł do Anglii. - Reszta załogi zginęła. Po wojnie prochy mjr. Kiewnarskiego zostały ekshumowane. Poch. na bryt. cmen. wojsk. w Poznaniu (U/R) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Took off from Hemswell. Shot down by a night-fighter and crashed near Eindhoven (Noor Brabant). Those killed at the time are buried in Woensel General Cemetery.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.Poznan, Poland
325 KijakKazimierz Stanisławsierż./W/O781699Pilot315DM
2011-01-19+ 911919-05-12KunajewUr. w m. Kunajew Rosja. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, ukończył ją w roku 1939 w Krośnie jako mechanik samolotowy. Przeniesiony do 1PL- 216 Esk. Bomb. w Warszawie. Brał czynny udział w Kampanii wrześniowej 1939, w ramach „Brygady Bombowej”. W 1940 przez Rumunię, Syrię przybył do Francji, a po jej upadku do W. Brytanii. Po przeszkoleniu został przydzielony do 316DM. – W 1941 ochotniczo zgłosił się do personelu latającego. Szkolenie w lataniu rozpoczął w 1942. Po przeszkoleniu bojowym w 58 OTU otrzymał przydział do 315DM. W 1945 odszedł po lotach bojowych na odpoczynek do Blackpool. Następnie przeniesiony do 16 SFTS, gdzie pełni funkcję pilota sztabowego. Po ukończeniu kursu instruk., pozostał w szkole jako instruktor do listopada 1946.- (Zestrzelił samolotów 1/0/1). – Po zwol. z lotnictwa, wstąpił do RAF, służbę ukończył w 1964 r. w stopniu chor. (W/O) i wyjechał do Australii. -zmarł w Canberra 2600 ACT Australia. -Brak m. pochówku.(inf. A.M.).
326 KijekStanisław (Początek Kazimierz)kpr./AC1708147Rusznikarz315DM
2000-06-13+ 1924-10-07Grudziądz1946 Polska - zmarł w m. Jasło Polska.
327 KinalKazimierzkpr./LAC705298Bez specjalnościMedal Lotniczy (x2)

315DM
+ 1910-12-16Tarnopol1947 Belgia
328 KiszczakKazimierzplut./LAC792673Mechanik304DB
1997-11-20+ 1919-04-01MościskaZmarł w m. Plona Polska -brak dalszych informacji
329 KlimczakMariansierż./W/O794199Bombardier300DB
1922-03-14Żywiec02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-DK124- specjalny lot bojowy nad Polskę z zrzutami na placówkę w okręgu radomsko-kieleckim. W drodze powrotnej, w pobliżu granicy węgiersko-jugosłowiańskiej, został uszkodzony przez niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło miasta Mohacz nad Dunajem. Uratowali się na spadochronach i dostali do niewoli: naw. Antoni Data, r-oper. Władysław Jaworski, bomb. Marian Klimczak, mech. pokł. Stanisław Olędzki, strz. pokł. Jan Rygielski i strz.pokł. Kazimierz Żebrowski. Zginął por.pilot Rosiniuk. – sierż. Marian Klimczak od 1989 roku mieszka w Worley West Middlands UK
330 KlimeckiKazimierzplut./AC1704916Bez specjalności+ 1912-02-06Stary Sącz1988 MI USA
331 KlisiewiczMieczysław Józefppor./F/OP-2811 / 793180Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9568
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
1977-11-14 Coventry UK+ 701907-11-16Nowosielnica Ukrainezmarł w Coventry – spopielony w Reddich Birmingham krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.Redditch Crematorium, UK
332 KluchaLucjan Józefplut./F/Sgt704558Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1944-06-13261918-05-19Kliczków Mały1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W. Andersa w Rosji. – RAF Faldingworth–„Lancaster”-JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez nocnego myśliwca – uratował się, ale po dwóch dniach ukrywania został schwytany przez cywila-Niemca i oddany w ręce policji, a następnie zamordowany w Radevormwald -pochowany w Reichswald Forest, (2/31) Niemcy Po wojnie aliancki sąd wojskowy skazał jednego z jego zabójców na dożywotne więzienie.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. 58% moon. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
333 KłodaKazimierzkpr./AC1706405Rusznikarz302DM
1921-02-01Lwów1947 Francja
334 KłosińskiJan Kazimierzst.sierż./Sgt792847Rusznikarz309DMR
+ 1915-02-23Trzebońbrak dalszych informacji
335 KobusińskiKazimierz (Kern)st.sierż./W/O782115PilotKrzyż Walecznych (x3)

302DM

316DM

1980-07-03+ 631917-03-01Ostrów Wlkp.zmarł w Londynie– spopielony w Mortlake krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd March 1942. 1942-08-19 Operation Jubilee (Dieppe)

336 KocelKazimierzkpr./AC1707042Bez specjalności1926-08-15Oszczówbrak dalszych informacji
337 KoczapskiWładysławpor./F/OP-1830ObserwatorMedal Lotniczy

305DB
1943-05-25281915-01-19Stryj– RAF Hemswell-“Wellington”HF492 - lot ćwicz. z nie ustalonych powodów na wysokości 300 m. przeszedł w pionowy lot do ziemi. Zapalił się i spadł w miejsc. Appleby k/Scunthorpe. Zginęła cała załoga. - poch. w Newark (317/H) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-25 Wellington X HF492 SM-M 305 Sqd RAF Helmswell. Training flight, day. Crashed near Appleby, Scunthorpe- adjacent to the steelworks. The squadron had only just begun to receive the Mk.X Wellington to replace the earlier Mk.IV, at its base at Ingham north of Lincoln. The new mark had more powerful Hercules engines. Eye witnesses say the aircraft apparently dived into the ground from around 1,000 feet. It struck the ground on its belly and began to burn fiercely.The pilot may have lost consciousness prior to the crash, as concluded by the board of enquiry. Crew: Pilot Baster Bronisław (F/L) (P-0538) Age 30, Ground Crew (along for the ride) Berdecha Jan (Cpl) (P.781055) Age 34. Nav Koczapski Władysław Karol K (P/O) (P-1830) Age 28, Air Bomber Miksza Edward (Sgt) (P.794664) Age 19, A/G Niżnik Adam (Sgt) (P.792833), A/G Kazimierz Białobrzeski (P.703895) Age 20.

Crash site (courtesy northlincsweb.net)Newark UK
338 KokalskiKazimierzsierż./Sgt780745Tłumacz307DMN
1977-07-29+ 721905-01-29Warszawazmarł w szpitalu w Penley – spopielony w Wrexham krematorium UK
339 KokoszkoKazimierzkpr. pch./AC2707336Bez specjalności2003-01-03+ 851918-04-29Kiszyniówzmarł w Nottingham UK
340 KołowskiKazimierzkpr./LAC703921Elektryk309DMR
2009-12-18+ 841924-01-20brak danych1982 zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
341 KonderakIzydorplut./Sgt782574PilotMedal Lotniczy

300DB
1942-08-18251917-06-15Michałopol26.07.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1244- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Podczas lotu powrotnego, nad Anglia samolot został zaatakowany przez niemieckiego myśliwca – rozbił się podczas lądowania na lotnisku Ingham. Kpr. Henryk Kowalski odniósł lekkie rany, pozostali członkowie załogi wyszli bez obrażeń. 1942 zginął – RAF Ingham-„Wellington” –Z1409- lot bojowy – bombard. Osnabrück. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holenderskiej. Wskutek odniesionych ran zginął pilot I. Konderak. - Reszta załogi dostała się do niewoli. - Poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (17/15/C)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.Reichswald, Germany
342 KondrasKazimierzst.sierż./Sgt781852Mechanik318DMR
1982+ 1913-12-16LwówZmarł w Leicester UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
343 KonieczkaKazimierzst.szer./AC1729067Bez specjalności301DB
1922-01-18Zaborowo1947 Francja
344 KoniecznyAntoni Kazimierzkpr./LAC709973Obsługa techniczna301DB
+ 1910-01-08Zimin1947 Belgia
345 KonopasekKazimierz Wacławmjr/W/CdrP-1208PilotVirtuti Militari

10292
DFC

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x4)

305DB
1974-02-15+ 671907-07-24LwówUr. w Łomży. W roku 1928 jest w Korpusie Kadetów Nr. 1 we Lwowie - Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930 jako p porucznik obserwator, dostał przydział do 6PL we Lwowie. W Pułku uzyska wyszkolenie pilotażowe i został skierowany na Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. W czerwcu 1939 został dowódcą 69 eskadry towarzyszącej. W czasie kampanii wrześniowej, walczy na czele eskadry, wspierając działania wojsk Armii „Łódź”. Przez Rumunię przedostał się z Bazą Lotniczą do Francji. We Francji jest dowódcą eskadry zapasowej w odradzającym się lotnictwie polskim w Lyon-Bron. Po kapitulacji Francji jest ewakuowany do W. Brytanii, gdzie jest przeszkolony na sprzęcie brytyjskim w Hucknall. Wyszkolenie bojowe otrzyma w 18 OTU w Bramcote. 7 kwietnia otrzyma przydział do 305DB, gdzie odbył 2 tury operacyjne. Dnia 15.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8586- lot bojowy, bombard. Dortmund. Podczas lotu powrotnego samolot, lądując przym. z braku paliwa, rozbił się pod miejsc. Wroot w pobliżu Lindholme. Kazimierz Joszt –obserw. został ciężko ranny. Wyszli z wypadku bez obrażeń: K. W. Konopasek, Bolesław Sędzimir. i Wacław Szmid – Zginęli: Stefan Sznidel oraz Kazimierz Pasisz. - Dnia 27.4.1943 K. Konopasek jest dowódcą 305DB „Ziemi Wielkopolskiej”. W roku 1945 pełni służbę na stacji RAF Dunholme Lodge. Po demob. w lipcu 1947 roku wróci do kraju - zmarł nagle w Zakopanem – poch. w Warszawie na cmen. Powązkowskim Polska ● ppłk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-04-15 Wellington ll Z8586 SM-A RAF Lindholme. Attack on Dortmund. Forced landing Wroot (9 miles E Doncaster) after runnig out of fuel. Crew: Pilot: P-0612 Fg Off Stefan Sznidel - killed, Pilot: P-1208 Fg Off Kazimierz Wacław Konopasek - Ok, Observer: P-0933 Fg Off Kazimierz Joszt - Injured, Wireless Operator: 784835 Sgt Kazimierz Pasich - killed, Wireless Operator/Air Gunner: 780511 Bronisław Władysław Sędzimir -Ok, Air Gunner: 792066 Sgt Wacław Szmidt - OKPowazki Cemetery, Warszawa Poland
346 KonopkaKazimierzchor./W/O782760Pilot1953-08-23+ 1899-02-22CzęstochowaZmarł w Krakowie. -brak dalszych informacji
347 KoptaKazimierzsierż./W/O703004Radio operator pokł.304DB
1977-04-10+ 541923-10-16Łapanówzmarł w Argentynie
348 KorczakKazimierzchor./W/O704612Bez specjalności+ 1901-12-23brak danych1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W. Andersa w Rosji – 1946 Polska
349 KordaKazimierzkpr./LAC705877Rusznikarz316DM
1919-10-16Przesmyki1947 Kanada
350 KorsakKazimierzpor./P/OP-0242Pilot1985-08-01+ 781907-03-24brak danychzmarł w Ventura CA USA
351 KosińskiBronisław Kazimierzkpt./F/LtP-0298Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9375
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

302DM
1942-01-26361906-08-26BolesławiceAbsolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. W 1931 latał w słynnej trójce akrobacyjnej Bajan-Kosiński-Macek. We Francji–dowodził kluczem obrony miejsc. Bourges. W Anglii początkowo latał jako dowódca eskadry w 308DM. 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Zginął jako dowódca eskadry „A” 302DM. – RAF Harrowbeer-„Spitfire”-AA747- lot na „wymiatanie” w rejonie Brestu. Podczas ataku niem. myśliwców, samolot kpt. Kosińskiego został zestrzelony do kanału - zginął w morzu - Zestrzelił samolotów: 2/2/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1941

352 KosiorKazimierzsierż./Cpl784211Mechanik301DB
1986+ 1914-06-11LublinZmarł w Scarborough York’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
353 KossonKazimierzplut./LAC784850Mechanik309DMR
2005+ 1920-04-01MorzyczynZmarł w N.Sefton Lanc’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
354 KossowskiKazimierzplut./Sgt784586Tłumacz1997-03-21+ 841913-03-30Recklinghausen1994 Skarbnik Honorowy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Trent Park Cockfosters N12 UK ● ppor
355 KosteckiKazimierzplut./Sgt707673Radio operator pokl.1916-09-23Bezdanolesiebrak dalszych informacji
356 KostrzewaKazimierzplut./LAC794857Mechanik308DM
+ 1907-06-17Jasieniec1953 Kanada
357 KotKazimierzplut./LAC784699Mechanik307DMN
1987-09-06+ 811906-03-05Kostrzezmarł w Blackpool Lanc’s UK
358 KotKazimierz Józefkpr./LAC706917Radio operator pokł.1983-09-20+ 601923-05-31SkroniówZmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
359 KotarbaKazimierzplut./LAC792382Mechanik1917-07-26Świątniki1948 Kanada
360 KotłowskiKazimierzkpt./F/Lt76823Lekarz1973-06-12+ 1911-01-31ŚlesinZmarł w Saint John NB Kanada -brak dalszych informacji
361 KotwicaKazimierzplut./AC1705166Mechanik przyrz. prec.307DMN
1963-06-13+ 1916-09-17Młodzawyzmarł w Toronto ON Kanada – brak danych
362 KowalczykKazimierz Ryszardkpr./Sgt703027Strzelec pokładowy1920-03-15brak danychbrak dalszych informacji
363 KowalewskiKazimierzplut./F/Sgt708373Bez specjalności+ 1911-01-01Warszawa1946 zgłosił powrót do Polski
364 KowalskiHenryk Kazimierzsierż./W/O792306Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
2001-09-30+ 821919-09-30Gumowo26.07.1942 „Wellington”-Z1244- nalot na Duisburg – w locie powrotnym nad Anglią atakowany przez niem. myśliwca i mocno postrzelany, lądował na lotnisku Ingham – ocalał bez obrażeń. 18.08.1942 – RAF Ingham-„Wellington” -Z1409 - lot bojowy, bombard. Osnabrück. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holenderskiej. Wskutek odniesionych ran zginął pilot Konderak. Reszta załogi dostała się do niewoli. Sierż. Henryk Kowalski zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.

365 KowalskiKazimierzplut./LAC703423Elektryk300DB
2001-02-10+ 851916-05-20Krzepicezmarł w New Haven CT USA
366 KozakJanpor./F/O76772PilotKrzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-06-06321910-05-28PoznańAbsolwent VIIII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1934 przydzielony do 5PL w Lidzie. – W maju 1939 podjął organizację 5 Plut. Łączności dla Bazy Lotniczej nr.5, z którą we wrześniu 1939 ewakuował się na Łotwę. Przez Szwecję przedostał się do Anglii. Po przeszkoleniu nawigacyjnym został skierowany w 1941 do 301DB. Po wylataniu tury operacyjnej przeszkolił się na pilota i powrócił do macierzystego dywizjonu. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1331- lot bojowy, bombardowanie Essen. Od chwili startu, brak było łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-06 Wellington lV Z1331 GR-C Take off RAF Helmswell 23:18 attack on Essen. 49% moon. Claim by Hptm Helmut Lent Stab II/NJG2 - flying Bf 110 F-4 R4+AC from Leeuwarden airfield. IJsselmeer East of Amsterdam at 0116. Crew: Pilot: P-0218 Fg Off Daniel Plawski MIA, Co-Pilot: P-76772 F/O Jan Kozak, Navigator: P-0355 F/O f Paweł Jan Wybraniec - Amsterdam New Eastern Cemetery B 9 (body found IJsselmeer near Lighthouse Marken), W/Op/A/G: P-780641 Flt Sgt Jan Czerwonka Amsterdam New Eastern Cemetery B 15 (body found at IJsselmeer near Uitdam), A/G: P-784965 Sgt Kazimierz Andrzej Podgorski PAF Amsterdam New Eastern Cemetery B 12 (body found at Volendam Harbour). A/G: P-793030 Sgt Roman Radecki

(Note: 1942-06-02 Z1331 GR-C on 2nd 1000 bomber raid to Essen attacked by a Ju88 50/60 miles east of Harwich at 03.15, believed to be Ju 88 C-6 of 7./NJG 2 based at Gilze-Rijen airfield in the Netherlands, flown by Oberfeldwebel Heinz Strüning. No casualities.)Polish Memorial Northolt UK
367 KozakKazimierz Gabrielpor./F/LtP-2417Pilot308DM
2013-12-06+ 1919-01-011946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.) 2003 Franklin Park IL - zmarł w Cook IL USA
368 KozaneckiKazimierz Feliksplut./Sgt780049Mechanik pokładowy300DB
1944-05-23311913-02-22Borowiczki– RAF Faldingworth-„Lancaster”-LM487- lot bojowy, bombardowanie Dortmund. Podczas lotu powrotnego, prawdopodobnie uszkodzony nad celem, rozbił się koło Diessemer Bruch w rejonie Krefeldu w Niemczech. - zginął – poch. na bryt. cmen. wojskowym w Reichswald Forest, Niemcy (5/II/E)
369 KozickiJan Kazimierz Władysławpor./F/LtP-2281Pilot301DB
1990-08-27+ 741916-06-02zmarł w Bay City MI USA
370 KoziełłoKazimierzmajst./Sgt793488Mechanik302DM
1998-01-17+ 841914-02-04Grodno1998 Powiernik Stow. Lotników Polskich w W.Brytanii -zmarł w Nottingham – spop. w Bramcote krematorium UK ● por.
371 KoziołekJerzy Kazimierzkpr./F/Sgt780879Pilot300DB
1944-05-28231921-11-28brak danych– RAF Faldingworth-„Lancaster”-DV282- lot bojowy, bombard. Aachen. Podczas dolotu na cel samolot został zestrz. przez niem. myśliwca i spadł na ziemię w płomieniach w miejscowości Heusden w Holandii. Część bomb eksplodowała po upadku samolotu. Zginęła cała załoga. -pochowany na cmen. rzym.-kat. w Heusden koło Tilburg, Holandia (1)
372 KozłowskiKazimierzplut./LAC783948Obsługa balonów+ 1903-03-03Kutybrak dalszych informacji
373 KozubskiKazimierz Karolpor./P/OP-2570Nawigator1972-01-07+ 1910-03-04Wieliczka1946 India - zmarł w Wieliczce.
374 KozyraKazimierzsierż./Cpl706781Mechanik+ 1913-03-13Nowe Miasto1948 Argentyna
375 KrajewskiKazimierzplut./LAC706396Mechanik przyrz. prec.304DB
1986-08-01+ 661920-04-10Sosnowieczmarł w Zimbabwe
376 Krasuski-WczelikKazimierzppor./f/OP-2906Bombardier2004-10-26+ 861918-11-11zmarł w Lake Forest IL USA
377 KraszewskiKazimierzplut./AC1781545Sanitariusz309DMR
1981+ 1916-11-27ŁączkiZmarł w Brighton Sussex UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
378 KratochwilKazimierz Julianpor./F/LtP-2149PilotVirtuti Militari

9154
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

305DB
2003-07-01+ 871916-11-29Złoczów UkrainaBrak danych pre 2 Wojna. Zmarł w Kingston upon Thames Surrey UK
379 KrawczonekKazimierzsierż/LAC705021Magazynier301DB
+ 1913-11-23Sudniki1948 Australia
380 KrawczykFranciszek Kazimierzppor./F/OP-1722Pilot305DB
1943-01-13251918-02-05Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - Po kampanii wrześniowej 1939 i po przybyciu do W. Brytanii został skierowany na przeszkolenie do 18 OTU, a następnie otrzyma przydział do 305DB. W roku 1943 zginął – Hemswell-„Wellington”Z1272- uczestniczył w minowaniu wód w rejonie Brest. Podczas lotu powrotnego na małej wysokości samolot zaczepił o drzewa koło Barrowby Grantham w Linc’s i zwalił się na ziemię. -Zginęła cała załoga. pochowany na cmentarzu w Meanor (2508) UK
381 KrawczykStanisławpor./F/OP-1347PilotVirtuti Militari

9693
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-11-01301912-10-10Komorowice1942 zginął – RAF Docking-„Wellington”-R1716 - lot bojowy, patrolowanie Zatoki Biskajskiej i zwalczanie niemieckich okrętów podwodnych. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R 305 Sq Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. Pilot ordered crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing and evaded. Awarded the Virtuti Militari (5th Class). Crew: Pilot:P-1347 Fg Off Stanislaw Krawczyk - Evaded PAO Pyrenees to Barcelona June 1942, Pilot: (784143) Sgt Wacław Czekalski - Evaded Comete Pyrenees June 1942, Nav: (76625) Fg Off Alojzy Szkuta - Evaded to Switzerland PAO Pyrenees June 1942, W/Op: (792851) Sgt Edward Mikołaj Siądecki - Evaded Comete Pyrenees June 1942, A/G: (P-0148) Plt Off Kazimierz Rowicki - Evaded Comete Pyrenees Sep 1942, A/G: (781566) Sgt Ludwig Czarnecki (Broke his leg) PoW
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK
382 KrawiecJózef Michałsierż./W/O784440Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych
305DB
1985-09-06+ 711914-06-12Mechowo29.03.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”W5567- uczestniczył w bombardowaniu Lubeki. Po wykonaniu zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. Cała załoga: Józef Jungowski, Franciszek Wąsiński, Czesław Krupa, J. Krawiec, Mieczysław Skubiszewski, dostali się do niewoli. Por. Kazimierz Pawluk został osadzony w stalagu Luft III Sagań (Żagań). Uczestnik ucieczki 50 alianckich lotników z tego obozu. – zmarł w Blackpool – pochowany na cmentarzu w Bristol UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 5567 SM-N 1942-03-28. Hit by 3/Res Flak Abt 617 (Flakbrigade) whilst flying over Schleswig-Holstein. Aircraft crashed near Malente-Benz at 0137. (Nachtjagd Combat Archives 1942 - Theo Boiten) PoW Stalag 357 Kopernikus. Survived war. Died 06.09.1985 Bristol, Gloucs., U.K.

383 KrętusKazimierz Tadeuszplut./AC1783135Żandarmeria lotnicza309DMR
2006+ 1911-01-14CzęstochowaZmarł w Sheffield York’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
384 KrólKazimierz Juliansierż. pch./Sgt707231Pilot1974-07-01+ 561918-03-25Samborzmarł w Chicago IL USA
385 KropaczJankpr./Sgt783089PilotMedal Lotniczy

300DB
1942-06-20211921-11-30Warszawa- pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburgu. Niemcy (13/1/E)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington lV Z1256 BH-A. T/o RAF Ingham 23:47 hrs. Target Emden in Niedersachsen. Shot down by Oblt Rudolf Schoenert 4./NJG2 - 1.5km NW Georgshell (Luchs): 2,800m at 01:17. Claim by M. Flak Abt 236 credited as 24th. 5 crew were intially buried at Brackeswalde and one at Wittmund. Crew: Pilot: Sgt Jan Kropacz (P/783089 ) Buried - Sage Plot I Row E Grave 13. Pilot: Fg Off Josef Tomaszewski (P/0340) buried - Sage Plot I Row E Grave 11 Observer: Fg Off Konrad Jezewski (P/76726 ) bruied - Sage Plot I Row E Grave 16. W/Op/A/G : Sgt Stanislaw Mielcarek (P/780902 ) buried - Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2. W/Op/A/G: Sgt Stanislaw Kaczmarczyk (P/794213) buried - Sage Plot I Row E Grave 12. A/G: Sgt Kazimierz Blaszczak (P/783942) buried- Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2.Sage, Germany
386 KropińskiAdam Bolesławppłk/W/Cdr76600PilotVirtuti Militari

9680
DFC

Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1982-03-02+ 821900-10-11PrzemyślUr. w Przemyślu. W 1918 ochotniczo wstąpił do 3 Pułku Artylerii Ciężkiej w Budapeszcie. Skierowany został do Szkoły Oficerów Rezerwy Artylerii w Hajmasker. – 8 grudnia 1918 wstąpi do Wojska Polskiego 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie, z którym wyruszył na front. W listopadzie 1919 awansował do stopnia podporucznika. Po zakończeniu działań wojennych, od 15 marca 1921 szkolił się w Centrum Wyszkolenia Artylerii nr.2 w Toruniu. Po kursie był starszym oficerem, a następnie dowódcą baterii w 1. Pułku Artylerii Ciężkiej, a od września 1923 adiutantem dyonu. Od kwietnia do listopada 1926 roku uczestniczył w kursie aplikacyjnym pilotów przy 3PL w Poznaniu. Jako pilot został przeniesiony do korpusu oficerów lotnictwa, gdzie pełni służbę w w 31, a następnie w w 32 eskadrze liniowej 3 Pułku Lotniczego. W roku 1932 był komendantem ośrodka. Po studiach w Wyższej Szkole Lotniczej Lotnictwa, jako oficer dyplomowany od listopada 1937 roku, służąc w 3 Grupie Lotniczej był II oficerem sztabu. Od 18 sierpnia 1938 roku jest dowódcą dyonu szkolnego w 3PL w Krakowie. We wrześniu 1939 roku przekroczył granicę z Rumunią i przez Francję po jej kapitulacji został ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim został instruktorem pilotażu w 18 OTU w Bramcote. W czerwcu 1942 otrzyma przydział do 300DB „Ziemi Mazowieckiej”, gdzie w 1943 roku został jego dowódcą. Po przekazaniu obowiązków dowódcy, służył w Inspektoracie Polskich Sil Powietrznych, pełniąc funkcję oficera łącznikowego na stacji RAF Hemswell, następnie Faldingworth. W latach 1944-1945 był członkiem Polskiej Misji Wojsk. przy Nacz. Dowództwie Alianckich Sił Ekspedycyjnych. Po demob. wyjechał do Kanady. - Zmarł w Vancouver, Kanada - poch. w Mountain View Cemetery Vancouver The War Veterans Section (Horn 2/15/45) BC Kanada ● płk dypl.pil.
Receiving VM from Gen. Sikorski

Vancouver, Mountain Views
387 KrupaCzesław Jansierż./W/O780692Radio operator pokł.Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1921-06-24Chrzanów29.03.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”W5567- uczestniczył w bombardowaniu Lubeki. Po wykonaniu zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. Cała załoga: Józef Jungowski, Franciszek Wąsiński, Czesław Krupa, J. Krawiec, Mieczysław Skubiszewski, dostali się do niewoli. Por. Kazimierz Pawluk został osadzony w stalagu Luft III Sagań (Żagań). Uczestnik ucieczki 50 alianckich lotników z tego obozu. – 1975 Southwell Nott’s UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 5567 SM-N 1942-03-28. Hit by 3/Res Flak Abt 617 (Flakbrigade) whilst flying over Schleswig-Holstein. Aircraft crashed near Malente-Benz at 0137. (Nachtjagd Combat Archives 1942 - Theo Boiten) PoW Stalag 357 Kopernikus. Survived war. Last known Nottingham, U.K.

388 KrupaKazimierzkpr./AC1708885Bez specjalności316DM
2000+ 1927-12-12Busko-ZdrójZmarł w Chichester Sussex UK- brak daty zgonu i dalszych informacji
389 KrysińskiKazimierzplut./LAC781459Mechanik1916-05-15Warszawa brak dalszych informacji
390 KrzeczkowskiKazimierzjun./AC2709280Mechanik silnikowyHalton1927-11-05ŁozówkaWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s (UK) - 2005 Bulawayo, Zimbabwe (inf. A.M.)
391 KrzewińskiKazimierzst.sierż./F/Sgt782400Elektryk307DMN
1962+ 1909-03-20Serniczki1946 Afryka Południowa i tu zmarł -brak daty zgonu i dalszych informacji.
392 KrzyżewskiKazimierzsierż./AC1783289Mechanik przyrz. prec.301DB
1920-01-14Miłosławbrak dalszych informacji
393 KsiężycJankpr./Sgt792827Strzelec pokładowy18 OTU1941-09-29271914-12-21Brzezinka- RAF Bramcote-„Wellington”-R3216- samolot po powrocie z treningowego przelotu nawigacyjnego, podszedł zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote, przepadł, rozbił się i spłonął. W płomieniach samolotu zginął pilot i strzelec (obaj z RAF) oraz z polskiej załogi: Zygfryd Stępień, Stanisław Cupryk, Jan Jozepajt, Teofan Astramowicz i Jan Księżyc. Uratował się tylko ciężko ranny Marian Ziętkiewicz. W akcji ratunk. wyróżnił się por. Kazimierz Zygmunt Wieliczko.. – kpr. Księżyc został pochowany w Nuneaton, Warw’s (103/H) UK
394 KuberaKazimierzplut.pch./LAC704831Bez specjalności307DMN
1971-10-13+ 501921-04-06Oświęcimzmarł w Londynie
395 KuberaWładysław Kazimierzst.szer./Sgt781174Pilot18 OTU1942-05-17211921-05-18Brzezinka- RAF Bramcote-„Wellington”-T2806- lot ćwiczebny – z nieznanych powodów samolot zwalił się na ziemię wokolicy Chollerford Nort’s UK – zginęła cała załoga – poch. na cment. w Newark (309/L) UK
396 KubiakKazimierz Ludwikppor./Sgt783635Pilot56 Sqd
1941-05-31+ 241917-07-16Rudzk MałyAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. - Po kampanii wrześ. 1939 r. przedostał się do W.Brytanii. Po przeszk. został przydzielony do 56DM RAF. Zmarł śmiercią naturalną w RAF North Weald – pochowany na cmen. wojskowym w North Weald (4/2) UK
397 KubicaJan Kazimierzmajst./Sgt793527Mechanik302DM
1989+ 1914-05-15BrzeszczeZmarł w Londynie -.brak daty zgonu i dalszych informacji
398 KubickiKazimierzplut./LAC794503Mechanik301DB
2000+ 1917-03-03KutnoZmarł w Leicester UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
399 KuczaKazimierzpor./F/OP-1467ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-03-30Gawłuszowice– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (4/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
400 KuczeraKazimierzppor./F/OP-2849Bombardier1986-08-30+ 671919-02-21zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Streatham Garratt Lane UK
401 KuczkowskiZdzisławplut./Sgt781774Mechanik pokładowyBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x2)

306DM

138 Sqd

1943-09-15291914-09-24Sławuta– RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Poznaniu. Polska (10-11/5/M)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11. 3 Agents also died.

Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
402 KuczyńskiLudwikplut./F/Sgt704899Pilot308DM
1998-08-31+ 751923-12-05Kazimierzzmarł w Jasper IN USA
403 KuczyńskiKazimierzppor./F/OP-2986Nawigator300DB
+ 1914-03-17brak dalszych informacji
404 KuderskiPiotrppor./P/OP-1724Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-06-27– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot bojowy, bombard. Duisburg. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest. Niemcy (2/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
405 KuflowskiKazimierzplut./LAC794860Mechanik318DMR
+ 1914-09-03Malechów1946 Polska
406 KühnKazimierz Franciszeksierż./Sgt780162Mechanik pokładowy1586 ESP (301DB)
1944-09-23301914-12-05Czersk1944 zginął – RAF Brindisi-“Halifax”JP222 - lot z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Wracający samolot podczas lądowania w bazie wpadł do morza, prawdopodobnie wskutek uszkodzenia hamulców. - zginęła cała załoga w morzu.
407 KujawaKazimierzsierż./Cpl782893Mechanik1980-10-05+ 1910-02-19Poznań1958 Leicester - tu zmarł UK.
408 KujawaKazimierzpor./F/LtP-2118Radio operator305DB
2001-09-05+ 831918-10-09zmarł w Bydgoszczy Polska
409 KujbidaKonstanty Kazimierzsierż./W/O784538Pilot308DM
+ 1914-08-27Bednarów1954 USA
410 KulaKazimierzpor./F/O76652PilotVirtuti Militari

9121
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1941-07-04411900-11-26Łódź– RAF Swinderby-„Wellington”-R1642- lot boj. bombard. Bremy. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. przez niem. myśliwca i rozbił się między Werwe a Augustenfeld. Uratowali się:- W.Krupowicz i M.Przybylski –nnn na spadochronie (obaj wzięci do niewoli). Reszta załogi zginęła. poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburgu Sage, Niemcy (9/I4/D)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 18 OTU. Then 300 Sqd. During the Battle of Britain, 2 combat flights with Fairey Battle planes to bomb landing barges: on September 15 in the port of Boulogne-sur-Mer and on October 10 at Calais.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: On July 4, 1941 Wellington BH-X (R1642) to bomb Bremen. On its target approach, aircraft was shot down by a night fighter and crashed 00.56 4 Jul 41 at Werwe, NE of Lingen-Ems, near Augustenfeld Germany. Along with Sgt. Jan Roman Mieczkowski, Sgt. Władysław Urbanowicz and Sgt. Otton Herman buried in a temporary grave. Exhumed and buried at the British military cemetery in Sage, Oldenburg, Germany, grave no. 9, plot 14, row D. Flt Lt Wacław Krupowicz and W/O Marian Przybyski parachuted to safety and became PoW.Sage, Gemany
411 KulbickiKazimierzkpr./LAC793524Mechanik+ 1911-12-26Łukówbrak dalszych informacji
412 KulczewskiMariansierż./W/O783094Pilot304DB
2006-12-28+ 841922-01-30Kazimierz Biskupizmarł w Leicester i tam został pochowany UK ● ppor.
413 KulikZygmunt Kazimierzplut./Cpl783802Mechanik+ 1911-04-02Warszawabrak dalszych informacji
414 KułakowskiKazimierzsierż./F/Sgt704766Strzelec pokładowy300DB
1991+ 1919-03-16Mikołajówka1993 Blackpool - zmarł (data) w Lancaster Lanc’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
415 KunowskiGerard Roman Izydorkpt./F/LtP-0636PilotVirtuti Militari

9695
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB

300DB

1586ESP
1973-07-22+ 551918-03-29Kamienna GóraUr. w m. Kamienna Góra pow. Chojnice - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 83 lokatą. We Francji jest w Szkole Obserwatorów w Andresieux. Po przybyciu do W. Brytanii przeszkoli się na pilota w 15 EFTS i 18 OTU do lutego 1942. Następnie jest skierowany do 305DB gdzie wykonał 25 lotów bojowych. W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 16 SFTS w Newton do lutego 1944. Ochotniczo latał w Polskiej Eskadrze 1586 do września 1944 ze zrzutami do krajów okupowanych (Polska, Jugosławia, Włochy). – Zmarł w Wellington,- poch. na cmen. b.wojsk. w Wellington Nowa Zelandia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the iarcraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.


Lower Hutt, Rimu St, Taita Cemetery New Zealand
416 KurekKazimierz Mariansierż./W/O792635Radio operator pokł.304DB
1986-08-14+ 1919-02-23PolanowiceZmarł w m. Haverford West UK -brak dalszych informacji
417 KurlapskiKazimierzplut./LAC783342Rusznikarz315DM
1916-05-30Kłokoczynbrak dalszych informacji
418 KurowskiJan Kazimierzpor./F/LtP-1213Pilot308DM
1944-05-21291915-03-04PragaUr. w Pradze Czechy. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 217 Esk. Bomb. w Warszawie i w jej składzie brał udział w kampanii wrześ. 1939, w czasie której wykona 3 zadania bombardierskie. Po przybyciu do Francji został przydzielony do Ośrodka Szkol. Załóg Bomb. i Współpracy w St.Etienne. W W. Brytanii latał w 300DB jako nawigator przez pełną turę lotów bojowych. W przerwie oper. przeszkoli się na pilota i otrzyma przydział do 308DM. - 1944 zginął – RAF Appledrom-„Spitfire”-ML215- odbywał lot bojowy nad Francję parą samolotów. Samolot, trafiony bezpośr. pociskiem artylerii plotn. eksplodował w powietrzu, a jego szczątki spadły pod Abbeville. Pilot zginął. – poch. na cmen. w Abbeville Francja (3/6/E)
419 KusakKazimierzsierż./Cpl793282Mechanik308DM
1988+ 1915-09-15LublinZmarł w ? South Glamorgan UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
420 KuszKazimierzkpr./AC2729143Bez specjalności1925-12-17Domachowo1947 Francja
421 KutkowskiKazimierzkpr./LAC784382Mechanik411 RSU1945-08-14+ 291916-03-03brak danych– 411RSU (Repair & Salvage Unit = Polowy Warsztat Napraw). W czasie, gdy wracał z urlopu do jednostki, został zastrz. podczas zatargu z policją francuską w miejscowości Ostricourt. Poch. na cmen. miejskim w Brukseli, Belgia (17/10/31)
422 KuzianKazimierzppłk/W/CdrP-0794PilotVirtuti Militari

8490
DFC

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x4)

300DB
1988-07-11+ 891899-07-27StanisławówUr. w Stanisławowie. – W czasie służby wojskowej, w roku 1918 ukończył wojenną szkołę oficerską. Służył w 11 Pułku Ułanów w Tarnowie. W wojnie polsko-sowieckiej walczy w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej. Po wojnie, od kwietnia 1921 do kwietnia 1923 był uczniem w Szkole Obserwatorów Balonowych, a nast. ukończy Szkołę w Bydgoszczy (marzec – lipiec 1923). W 11 Pułku Myśl. w 1926 roku był instruktorem pilotażu na aplikacyjnym kursie pilotażu dla oficerów innych broni. W kwietniu 1932 roku został oddelegowany na Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu na stanowisko instruktora pilotażu. W roku 1935 na własne życzenie przeszedł w stan spoczynku. – 28 sierpnia 1939 roku otrzyma stanowisko dowódcy eskadry zapasowej w 5PL, brał udział w walkach wrześ. Przez Rumunię przedostał się do Francji, tam został skierowany do ośrodka zbornego w Lyon. Po upadku Francji został ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim w polskiej szkole pilotażu w Hucknall, pozostał w tej szkole jako instruktor pilotażu. W roku 1942 jest instruktorem pilotażu w Nr.16 Szkole Pilotażu w Newton (Secondary Flying School). – 15 kwietnia 1943 roku został przydzielony do 300DB „Ziemi Mazowieckiej”, na stanowisko dowódcy eskadry. Od 19.11. do 17.01.1943 jest Dowódcą 300DB. W styczniu 1944 został szefem wyszkolenia w 16 PSP w Newton, a następnie w roku 1945 był dowódcą 25 PSP Podstawowego w Hucknall. – Po demob. pozostał w W.Brytanii. - zmarł w Dorthford – poch. na cment. Gunnersbury Londyn UK ● płk pil.
423 KuźmińskiKazimierzkpr./AC2729110Bez specjalności2011-02-12+ 911919-04-05BuczaczZmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill (West Bridgford) Nottingham UK
424 KuźniackiAndrzej Czesławppor./F/OP-2315PilotVirtuti Militari

9395
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

45 GT1944-04-25301914-03-31Ludwina, Jarocin-RCAF Montreal-„Liberator”- EW148 - wykonywał lot transp. z Montreal w Kanadzie do Indii. Pilotowany przez kpt. Kazimierza Burzyńskiego Z nieustalonych powodów samolot spadł na zabudowania Montrealu i spalił się. Zginęła cała załoga - pochowany na cmentarzu w Cote des Neiges Montreal Quebec Kanada (22/24)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator EW148 1944-04-25. Being ferried by 45 (AT) Group via RCAF Gander to India when it crashed six minutes after takeoff from RCAF Dorval at 09:30. On initial climb, lost altitude over central Montreal. Just cleared Mount Royal, and narrowly missed the Sun Life Building, the Bonaventure Railway Station and a school before slamming into tenements on Shannon and Ottawa Streets in the community of Griffintown in Montreal, Québec. 5 crew and 10 civilians on the ground were killed in the ensuing explosion and fire. Pilot may have been trying to reach the St. Lawrence River to ditch the aircraft. The cause thought to be the structural failure of the tailplane. Weather may have had a bearing on the accident. Crew: Kazimierz BURZYNSKI, Flt Sgt Islwyn JONES (635095) RAF, Andrezej Czeslaw KUZNIACKI, Adolf Jan NOWICKI, P/O James Smith WILSON (J/39021) RCAFMONTREAL NOTRE DAME DES NEIGES CEMETERY, Canada Lot 3410 Sect. M. Grave 22.24
425 KwaśnickiBronisław Kazimierzplut./LAC705199Bez specjalności300DB
1976-01-12+ 1921-07-02WilnoZmarł w Toronto ON Kanada -brak dalszych informacji
426 KwaśniewskiKazimierzst.szer./AC1708991Murarz5029 DBL1926-06-28Starogard Gd.1946 Polska
427 KwiatkowskiKazimierzkpr./LAC705888Mechanik motocykl.Medal Lotniczy (x2)

5091 RAF+ 1911-01-06Nasielsk1947 France
428 KwiatkowskiKazimierzkpr./LAC707538KucharzMedal Lotniczy

307DMN
1976+ 1898-03-27BłaszkiZmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
London, Harrow Road - Kensal Green Cemetery
429 KwiatkowskiKazimierzjun./AC1707847Mechanik HeliopolisHeliopolis Unit, Egypt1993-04-16+ 661927-12-20Działtowiczeur. w m. Działkowice. - Wychow. Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. -zmarł w Las Vegas NV USA


Henderson, Palm Memorial Park, Nevada USA
430 LancmanKazimierzkpr./LAC705933Mechanik pokładowy663 Sqd Polish
1970-08-08+ 541916-12-23Radzyminzmarł w Cordobie Argentyna
431 LasockiLudomir Lucjan Marianst.sierż./W/O784094Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9443
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
+ 1914-08-23Gołonóg
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian Lasocki

432 Lauda(Ślusarski) Kazimierzkpr./LAC708495Mechanik315DM
+ 1922-03-18Nowebrak dalszych informacji
433 LebiedziewskiKazimierzkpr./LAC709949Kucharz304DB
1957-08-13+ 1899-10-15WilnoZmarł w Aylesbury Vale Buck’s UK - dalszych informacji
434 LechEugeniusz Mariankpt./F/OP-1433ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1942-06-20371905-01-10RzeszówAbsolwent V Promocji SPL w Bydgoszczy, - po zakończeniu w 1931 przydzielony do 1PL w Warszawie. – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1215- lot bojowy, bombard. Emden. Od chwili startu została zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington Z1215 On 20.6.1942 on 03.00 hours Wellington Z1215 aircraft failed to return from an operational flight over Emden, Germany 20 June 1942, believed shot down by a German nighfighter 30 km North West of the Island of Vlieland, crashing in the North Sea. Six crew members killed. Two washed ashore, others Missing. CREW: sierż. DZIEKOŃSKI Czesław 780037 Pilot washed ashore on the Island of Borkum, Germany, reinterred Sage War Cemetery at Oldenburg Germany, kpt.obs. LECH Eugeniusz Marian P-1433 Navigator washed ashore on the Dutch coast reinterrred West-Terschelling General Cemetery on Terschelling Island, plut. pil. MICHALSKI Ludwik 783148 2nd Pilot Missing, ppor. strz. NEULINGER Stefan Jan P-1664 Rear gunner Missing, mjr. strz. SZYSKOWSKI Antoni Kazimierz P-0439 Front Gunner Missing, mjr. pil. WARDYŃSKI Stanisław 792219 W/Op Missing.Terschelling War Graves Holland
435 LedworowskiKazimierzsierż.pch./Sgt705384Bez specjalności1984-08-09+ 711913-03-02brak danychzmarł w Brighton – spopielony w Downs krematorium UK
436 LeisKazimierzchor./W/O784899MechanikBEM

1905-02-08brak danych1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.) -  brak dalszych informacji
437 LejaKazimierzplut./LAC703005Obsługa techniczna1906-02-24Czartowiec1947 France
438 LenartowiczKazimierzpor./P/OP-2280Nawigator300DB
1944-03-08271917-03-02Niżny Nowogród– RAF Faldingworth-„Halifax”-HR657- nocny lot ćwicz. na bombard. Nad “celem”nastąpiło zderzenie w powietrzu z „Halifaxem” z dyw. RAF. Obydwa samoloty spadły k/ Haxey w York’s. Cała załoga zginęła. - poch. na cmen. w Newark (318/P) UK
439 LenczowskiKazimierzsierż./Sgt780108Pilot-uczeń301DB
1941-03-21291912-08-20Świątniki Górne– RAF Swinderby-„Wellington”-L7874- lot treningowy. Podczas drugiego podejścia do lądowania samolot zwalił się na ziemię w pobliżu lotniska, prawdopodobnie wskutek zbyt nagłego zamknięcia klap. Zginęła cała załoga - pochowany na cmentarzu w Newark (LC/300) UK
440 LeśniewskiKazimierzplut./LAC794012Kierowca samochod.307DMN
+ 1910-06-10Warszawa1946 Polska
441 Leszkiewicz (Dale)Kazimierzsierż./W/O780887PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

307DMN
1976-10-24+ 541922-02-01Augustówekzmarł w Mansfield UK -brak informacji
442 LewandowskiKazimierzsierż./W/O703981Strzelec pokładowy304DB
1916-02-24Stanisławów brak dalszych informacji
443 LewandowskiJansierż./W/O784040BombardierVirtuti Militari

9569
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-08-02241920-03-27Rembielin– RAF Brindisi- „Halifax”-JP283- specjalny lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Samolot został zestrz. przez niem. myśliwca i rozbił się w miejsc. Szantes, około 150 km na połud. wschód od Budapesztu. Zostali wzięci do niewoli: Ludwik Domański, Kazimierz Wolski, Bolesław Chmaruk, Antoni Proszek i Witold Raflewski. Zginęli Paweł Szejnowski i Jan Lewandowski, został poch. na cmen. wojs. w Solymar k/Budapesztu, (9569) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: This aircraft was shot down on the night of 1/2 August 1944 returning from a supply drop to Warsaw. It crashed near Szentes in Hungary killing two of the crew. The remaining five were made Prisoners of War. 1 Pilot W/O Kazimierz Wolski, 2 Pilot F/S Witold Raflewski, Navigator P/O Ludwik Domanski, W/T F/S Bazyli Chmaruk, Bomb Aimer W/O Jan Lewandowski (killed), F/E Sgt Pawel Szejnowski (killed), A/G F/S Adam ProszekBudapest, Hungary
444 LewekStanisławchor./W/O780591PilotKrzyż Walecznych (x3)

305DB
1992-02-07 Sopot, Polska+ 1907-10-16Zagórzany19.06.1941 – RAF Syerston -„Wellington”-R1696- lot boj. bombard. Bremy. Podczas lotu powrotnego samolot był dwukrotnie atakowany przez niem. myśliwce i został zestrz. nad Aschendorfem. Uratowali się i dostali do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, zaś- Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. 1946 wrócił do Polski
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-18 Wellington 1c R1696 SM=P 305 Sqd Take of RAF Syerston attack Bremen. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of 4./NJG 1, in Bf 110 D-0 G9+EM from Bergen airfield. Crashed 00:58 hrs in the Polder Het Grootslag at Hoogkarspel (Noord Holland), 6 km WSW at Einkuizen. Crew: `Pilot Sgt Stanisław Lewek (780591) PoW, Pilot Sgt Eugeniusz Ołenyn (780746) PoW, Plt Off Kazimierz Jaklewicz (P-1434)PoW, Sgt Eryk Debkowski (781794) PoW, Navigator Fg Off Kazimirz Żerebecki (P-0356) killed, buried Bergen General Cemetery Holland, A/G Sgt Henryk Rogowski )780346) died of his wounds buried Polish Field of Honour at Breda Holland

445 LewickiCezarypor./F/OP-0968PilotVirtuti Militari

9545
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-07-15Ciechanów– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406 - lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojskowym w Reichswald Forest, Niemcy (1/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
446 LeykoTadeusz Kazimierzst.sierż./Sgt781351Mechanik1990-08-30+ 811909-09-10Mieleczmarł w Nottingham – spopielony w Wilford Hill krematorium UK
447 LigusKazimierzsierż./W/O780890Strzelec pokładowy300DB
1989-04-03+ 771912-01-18Andrychówzmarł w Los Angeles CA USA
448 LipiecKazimierzsierż./F/Sgt784732Pilot308DM
1943-09-23281915-04-05Bałtów– RAF Heston-„Spitfire”-AA912- wystartował w składzie dywizjonu osłan. bombowce lecące bombard. lotnisko Beauvais. Nad Francją doszło do walki z licznymi ugrup. niem. myśliwców „Me-109” i „FW-190”. Samolot sierż. Lipca, zestrz. w walce, rozbił się w St.Pierre-en-Val. Pilot zginął. – poch. na wojsk. cmen. kanadyjskim w Hautot-sur-Mer Dieppe (63/H) Francja
449 LipowczanWiktorpor./F/OP-1192ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-2236>26-02-1906Ustroń– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot boj. bombard. Duisburg. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal BarteczkoPolish Memorial Northolt UK
450 Liszewski(Demski) Kazimierzst.szer./LAC706886Kucharz1920-11-16brak danych brak dalszych informacji
451 LiszewskiTadeuszsierż./Sgt793804Strzelec pokładowy305DB
1920-08-26Kazimierz D.brak dalszych informacji
452 LorenzKazimierzplut./Cpl783901Kierowca samochod.+ 1912-03-03Jarocin1947 Polska
453 LouisZbigniew Kazimierzplut./LAC704563Sanitariusz1952+ 321920-03-01Jarosław1951 przebywał w Sanatorium Ransom k/Mansfield – zmarł w Nottingham.- Brak daty zgonu i dalszych inform. (- Pozostawił żonę Margery Ruth z d.Edwards, która pod przybr. nazwis. Margery Ruth Crisp była znana w Anglii, ze swych krzyżówek umieszczanych w prasie brytyjskiej).
454 LubińskiKazimierzmjr/F/LtP-0196Oficer techniczny+ 1905-05-25brak danych brak dalszych informacji
455 LulkaKazimierzsierż./Cpl784431Mechanik1974-02-02+ 1906-02-11brak danychZmarł w Poznaniu -brak dalszych informacji
456 ŁapkiewiczKazimierzppor./F/OP-2798Pilot1947-08-19+ 1920-03-03Zmarł w Swindon Wilt’s UK -brak dalszych informacji
457 ŁojekKazimierzplut./F/Sgt783149Pilot315DM
1944-01-06271917-02-23Kraków– RAF Heston-„Spitfire”-P8744- wystartował w składzie dywizjonu do lotu boj. nad Francję. Samolot został zestrz. ogniem plotn. karabinów maszynowych nad Dieppe. Pilot zginął. –poch. na wojsk. cmen. kanad. Hautot-sur-Mer Dieppe. (6/M) Francja.
458 ŁojkoKazimierzkpr./LAC705918Tapicer balonowy1918-09-15Soboczki ? brak dalszych informacji
459 ŁopućKazimierzplut./LAC703469Mechanik307DMN
1990-09-12+ 721918-09-06Orszazmarł w Derby i tam został pochowany UK
460 ŁopuszyńskiKazimierzsierż./W/O783093PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM

317DM

1999+ 1920-08-15ŁomżaZmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
461 Łoś(Domagalski) Kazimierz Felikskpr./LAC708119Tokarz1924-01-02Bydgoszcz1946 Polska
462 ŁośStanisław Kazimierzplut./W/O793621Pilot307DMN
1943-10-26261917-07-03Petersburg– RAF Drem-„Mosquito”-DD781- wystartował w składzie 4 samolotów do lotu boj. z nawigatorem kpr. Isaakiem Posnerem. Podczas lotu powrotnego nadał sygnał „odłączam się”. Samolot nie wrócił do bazy. Przeprowadzone w tym rejonie poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Miejsce grobu obu lotników nieznane.
463 ŁuczakAleksander Kazimierzmjr/S/LdrP-1265dr.medycyny305DB
1975-08-29+ 701905-01-10Pakośćzmarł w Parkstone Dorset – pochowany na cmentarzu w Bournemouth UK
464 ŁuczywoKazimierzkpr./LAC707497Sanitariusz+ 1898-06-13Wawrzeńczyce1946 Argentyna
465 ŁugowskiKazimierzst.szer./Sgt703438Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1943-12-21231920-07-20Chromna–RAF Predannack – “Wellington”-HF208 – Patrol Zatoki Biskajskiej – w locie powrot. nad Półn. Irlandią, samolot stanął w płomieniach, prawdopod. wskutek uderzenia pioruna i runął na ziemię k/ miejsc. Brandon. - zginęła cała załoga. – poch. w Milltown k/Belfastu (IG64) Półn. Irlandia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-12-20: Wellington HF208Take-off dawn RAF Predannack, Cornwall, UK. Anti sub patrol over Bay of Biscay. Bitterly cold. Crew: Flight Sergeant Adamowicz, co-pilot Sergeant Czerniawski. Navigator Sergeant Kuflik, W/Op Sergeant Kowalewicz. AG Pietrzak and AG Lugowski. Flt Sgt Adamowicz radioed back to base request return to base with malfunction of the radio location equipment. Last seen flying over Lismore, Co. Waterford in poor visibility, HF208 crashed into Arraglen on Mount Brandon, Co. Kerry. All six crew on board died in the incident. Reports indicated snowstorms in the area but no thunder or lightning. Two of the men killed suffered burns in the accident. No injuries were sustained by gunshot or exploding ammunition as one report claimed. The names of the six men were taken from identity discs in their uniform pockets before their bodies were removed at 2100hrs. Local coroner Sheehan decided no inquest was necessary. The graves of five of the Polish airmen are in Milltown Cemetery, Belfast, Co. Antrim. Sergeant Kuflik was laid to rest in the Jewish Cemetery at Carnmoney.Belfast Milltown UK
466 ŁukaszewiczKazimierzpor./F/O76761Pilot Battle of Britain501 Sqd
1940-08-12271913-03-25Brodziec- Absolwent IX Promocji SPL. Po ukończeniu w 1936 roku przydziel. do 4PL w Toruniu. W czasie kampanii wrześn. 1939 roku przedostał się przez Rumunię i Francję do Anglii. W Bitwie o Wielką Brytanię latał od 1 lipca 1940 w 501DM RAF. - Zginął w locie boj. z lotniska RAF Gravesend na samolocie „Hurricane” P3803 w składzie dywizjonu, przeciwko zgrupowaniu Me-110”, osłanianych przez „Me-109” w rejonie Manston. W walce powietrz. nad La Manche został zestrz. do morza. Zginął w morzu.lukaszewicz-kasimierz.jpg
467 ŁupińskiKazimierzkpr./LAC707499Kancelista+ 1897-12-18Warszawa brak dalszych informacji
468 MachnickiKazimierzplut./LAC784704Bez specjalności1970+ 1907-11-27Warszawazmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
469 MaćkowiakKazimierzst.szer./AC2707245Bez specjalności1944-08-31+ 351909-01-05brak danych1944 zmarł – 133 Skrzydło Myśliwskie – zmarł w szpitalu wojskowym – pochow. na cmentarzu w Sittingbourne (W/140) UK
470 MadurowiczAndrzej Kazimierzst.sierż. pch/W/O703536Nawigator1916-09-25Lwów1948 Argentyna
471 MahlkeKazimierzsierż./Cpl793090Sanitariusz303DM
+ 1906-12-28Toniszewo brak dalszych informacji
472 MajKazimierz Antoniplut./LAC793007Elektryk307DMN
+ 1913-07-05Dąbrowa Górn. brak dalszych informacji
473 MajewskiHieronim Kazimierz Wiktorpor./F/LtP-2136Pilot309DMR
1996-09-25+ 791917-09-30Ur. w Bottrop, Niemcy. - W roku 1939 pełni służbę w 3PL w Poznaniu w stopniu kpr. podchorąży. W latach 1944-45 przydzielony do 316DM w stopniu porucznika jako pilot. Po zakończeniu tury bojowej odszedł na odpoczynek do 70 Grupy, następnie służył w 587DM RAF. W sierpniu 1945 roku dostał przydział do 309DMR. W 1947r. skoń. 2 letnie studia na Uniw. w Edynburgu – wydział ekonomii – zmarł w Johannesburg Poł. Afryka i tam poch.- (Info: J.Ciesielski Polska - 16.01.2011)
474 MajkutKazimierzsierż./Sgt784155Mechanik307DMN
1983-07-23+ 711912-12-21Rudazmarł w Exeter i tam został pochowany UK
475 MakośKazimierz Antonikpt./F/LtP-0887dr. medycyny307DMN
+ 1907-01-05Zawojabrak dalszych informacji
476 MakuchKazimierzsierż./LAC794556Bez specjalności317DM
1969+ 1904-02-12PiotrowiceZmarł w m. Hillington UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
477 MalarowskiAndrzej Kazimierzkpt./F/LtP-0527PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1985-10-04+ 741911-02-11ŁódźDo lotnictwa wstąpił 1931 roku. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w 4 PL w Toruniu, odkomenderowany na kurs pilotażu w CWPL w Bydgoszczy. Po uzupełnieniu wyszkolenia został przyjęty do SPL. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL – 161 Esk. Myśl. we Lwowie, z którą brał udział w kampanii wrześniowej 1939. We Francji przydzielony do klucza obrony bazy Clermont-Ferrand (04.-06.1940). Po przybyciu do Anglii skierowany do 307DMN gdzie przebywa do października 1940. Po tygodniowym pobycie w 5 OTU przeniesiony do 303DM, następnie latał w 43DM RAF do lutego 1941. – w następnych 2 latach do kwietnia 1943 lata w 317DM, 87DM RAF i 264DM RAF.- W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 16 SFTS i 2 FTS. Następnie jako pilot w 3 AGS do 1944 roku. Wrócił do latania bojowego w 303DM do zakoń. działań wojennych. - zmarł w Hitchin Hert’s i tam został pochowany. UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 12th October 1940478 MalikKazimierzplut. pch./Cpl706770Bez specjalności1996-04-06+ 771919-12-16brak danychzmarł w Nottingham UK
479 MalikJózef Kazimierzsierż./F/Sgt781238Mechanik pokładowy301DB
1992-06-09+ 751917-09-23Krakówzmarł w Bury Lanc’s UK
480 MalinowskiHenryk Kazimierzkpt./F/LtP-0455Pilot (Technical Officer ??)Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x4)

317DM
1977-07-19+ 1907-05-27Krasnodar1952 Kanada. Died Ontario Canada
481 MaliszewskiRobert Bronisławst.szer./Sgt780393Strzelec pokładowy.Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22201922-05-31Warszawa– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko pr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. –poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (3/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
482 MałkowskiKazimierzplut./LAC781541Mechanik1983+ 681915-01-21Ostrołękazmarł w Nottingham – brak daty zgonu i dalszych informacji UK
483 MałyniczLeon Kazimierzpor./F/LtP-0463Pilot/BombardierKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

304DB
1944-04-11331911-03-25MohylewUr. w m. Zaremby-Zosiny pow. Wysokie Maz. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 2PL – 23 Esk. Tow. w Krakowie i w jej składzie walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 w ramach lotnictwa Armii „Kraków” i „Karpaty”. Wykonał 7 lotów rozpoznawczych. – Po przybyciu do Anglii i przeszkoleniu na pilota w 25 EFTS i 16 SFTS został przesunięty na szkolenie bombardierskie w 4 BGS. Po ukończeniu szkolenia odkomenderowany do Bazy w Blackpool (07.1942 – 11.1943). W grudniu podjął loty bojowe w 304DB jako bombardier. 1944 zginął – RAF Chivenor-„Wellington”-A188- lot boj. patrol w rejonie Zatoki Biskajskiej w celu zwalczania niem. okrętów podwodnych. Samolot zaatakowały niem. myśliwce, radiooperator zdołał nadać tylko wiadomość o toczącej się walce i sygnał SOS. Cała załoga zginęła w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-04-11 Wellington XlV A188 304 Sqd RAF Chivenor. This aircraft was shot down by German fighters over the Bay of Biscay. The radio operator managed to send a message about the ongoing battle and an SOS signal. The whole crew was lost. Crew: Pilot Sgt Wacław Czekalski (P.784143), Pilot Porucznik Lech Małynicz (P-0463), W/Op Flt Sgt Franciszek Matlak (P.781111), Nav W/Cmdr Stanisław Poziomek (P-0087), W/Op Flt Sgt Edward Siądecki (P.792851), Nav Sqd Ldr Edward Stańczuk (P-0049), A/G Flt Sgt Bogusław Szpinalski (P.703941)Polish Memorial Northolt UK
484 MańkowskiRyszard Kazimierzsierż.pch./W/O706090Strzelec pokładowy300DB
1994-04-02+ 731921-05-21Zaleszczyki29.01.1945 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB846- bombard. Stuttgart. Samolot zestrz. przez niem. myśliwca, spadł koło Berneck-Schwarrzwald w Niemczech. Dostali się do niewoli: P. Barzdo, J. Gerwatowski, R. Mańkowski i Z. Wesołowski. Reszta załogi zginęła. – zmarł w Blackpool – spop.w Carleton krematorium UK
485 MarasJan Kazimierzpor./P/OP-0657Pilot306DM
1941-07-23241917-02-11DüsseldorfUr. w Düsseldorf, Niemcy. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 106 lokatą. We Francji przydzielony do Szkoły Obs. w Andresieux do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszk. w 25 EFTS przydzielony w maju 1941 do 601DM RAF. Od lipca 1941 latał w 306DMN. W roku 1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-P8461- wystartował w składzie dywizjonu w osłonie wyprawy bombowej lecącej nad Francję. W Rejonie lotniska St.Omer nastąpiło spotkanie z dużą liczebnie formacją myśliwców niem. „Me-109”, które zaatakowały polski zespół, korzystając z przewagi wysokości. Nawiązały się pojedyncze walki, w czasie których został zestrz. por. Maras. Pilot zginął. – pochow. na cmentarzu Pihen-Lès-Guïnes, (2/B) Francja
486 MarciniakKazimierzst.szer./AC1708997Bez specjalności1987+ 1923-08-04ZbąszyńZmarł w Londynie -brak daty zgonu i dalszych informacji
487 MarkiewiczKazimierzkpt./F/Lt76769Pilot+ 1906-10-26Wilno1979 Cabral Argentyna
488 MarszałekKazimierzplut./LAC783053Radio operator307DM
1916-08-10Grójecbrak dalszych informacji
489 MartyniecJózef Kazimierzplut./Sgt794865Strzelec pokładowy300DB
1943-08-15261917-03-19Potok Złoty– RAF Hemswell-„Wellington”-HE768- lot boj. minowanie rejonu Wysp Fryzyjskich. Samolot został zestrz. przez niem. myśliwca do morza koło wyspy Borkum. - zginął w morzu. – Ocaleli:- kpr.- M.Rech i plut. C.Poddany.
490 MaruszewskiKazimierzkpt./F/LtP-0796Oficer techniczny1956-08-22+ 1912-01-10Warszawa1948 Południowa Afryka -zmarł w Warszawie.
491 MaślankaKazimierzplut./LAC794197MechanikMedal Lotniczy

305DB
+ 1915-03-02Żarki1946 Polska
492 MateckiStanisław Kazimierzplut./LAC704130Radio mechanik1919-08-30Lwów1975 Toronto ON Kanada,
493 MatuszkiewiczFranciszekppor./F/OP-2722Bombardier300DB
1945-01-16271918-01-23– RAF Faldingworth – „Lancaster”-PD257- lot boj. z zadaniem bombard. zakładów Zeitz. Samolot zestrz. ogniem artylerii plotn., rozbił się k/Klein Furna, Hohenstein w Niemczech. Uratowali się: Roman Bakinowski, Kazimierz Tomasik, Stanisław Seidengart i Mieczysław Sasin (wszyscy dostali się do niewoli). Zginęli: M. Piotrowski, A. Smoczkiewicz i F. Matuszkiewicz – poch. na cmen. w Berlinie Meerstrasse, (15/4/J) Niemcy
494 MazekKazimierzplut./LAC781450Mechanik1971-09-01+ 551916-02-08brak danychzmarł w MI USA – brak dalszych informacji
495 MazurKazimierzjun./AC1709143Radio mechanikCranwell1927-01-11HorkaWych. Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) -2005 Tur, gm. Szubin woj. bydgoskie Polska (inf. A.M.)
496 MelchertKazimierz Zygmuntppor./F/OP-2865Radio operator301DB
1989-11-19+ 1916-09-15Zmarł w Chippenham Wilt’s UK -brak dalszych informacji
497 MetlerEdwardkpt./F/Lt76768PilotVirtuti Militari

9535
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB

2 AGS
1943-06-12371906-03-01WarszawaAbsolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 1PL w Warszawie. W 1939 podczas kamp. wrześ. będąc ewak. na tereny wsch. kraju, dostał się do sowieckiej niewoli. Po zwolnieniu przybył do Anglii, gdzie po przeszk. został przydzielony do 301DB. 26.07.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1244- lot boj. bombard. Duisburg. Podczas lotu powrot. nad Anglią samolot został zaatakowany przez niem. myśliwca, mocno postrz. rozbił się podczas lądowania na lotnisku Ingham. Kpr. Henryk Kowalski odniósł lekkie rany, reszta załogi wyszła bez obrażeń. Po ukończeniu tury operac. został przenies. do 2 AGS, gdzie zginął 12.06.1943 – RAF Dalcross- “Martinet”- HP414- lot szkolny razem z uczniem RAF na strzelanie. W okolicy Dalcross samolot wpadł w korkociąg, zderzył się z ziemią i spłonął. Powód wypadku nieznany. Obaj lotnicy zginęli. – poch. na cmen. Tomnahurich w Inverness Szkocja UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-12 Crew of Martinet TT1 HP414 LAC David Garfield JONES (1385546) Drogue Operator Buried Ferndale CemeteryInverness Tomnahurich UK
498 MichalikKazimierzsierż./F/Sgt780598Mechanik315DM
2003-04-12+ 931910-04-24Płockzmarł w Luton Hospital – spopielony w Luton krematorium UK
499 MichalikKazimierzppłk/S/LdrP-1172Oficer MedycynyM.D.300DB
1974-11-04+ 811893-10-13SzczurowaW roku 1925 ukończył studia medycyny w Krakowie. Lata później powołany do służby w Lotnictwie, gdzie pełni funkcję Oficera Działu Medycznego. W roku 1939 przez Francję przybywa do W. Brytanii, gdzie otrzymuje przydział do 300DB w funkcji p pułk. – oficera medycyny. Po zakoń. działań wojennych, pozostał w Anglii. Pracował w szpitalu w Londynie a w roku 1950 został przyjęty do zespołu medycznego w Birmingham. Następnie przeniósł się do Stroud, gdzie w roku 1962 otwarł własny gabinet. - zmarł w roku 1974 w szpitalu w Stroud – spopielony w Stroud UK (info: tjk 12.09.2011)
500 MichalskiKazimierz Mieczysławkpr./LAC709960Mechanik317DM
+ 1913-12-21Borysław1946 Polska

Results 1 to 500 of 910.

1 | 2 | Next »

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top